ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   Άρθρο 24 Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 165)

Η περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α’ 159, διόρθ. σφάλμ. Α’ 165) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Σχολικές μονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:

αα) με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ,

αβ) με δίγλωσσο πρόγραμμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αγ) ξένων χωρών, με δίγλωσσο πρόγραμμα ή αυξημένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,

αδ) άλλων σχολικών μονάδων, με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα.».

 • 6 Μαΐου 2020, 04:51 | Παντελεήμων Πανδής

  Προτείνω ένα επιπλέον άρθρο στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να επικαιροποιηθεί και να τροποποιηθεί ο πίνακας ανά χώρα των ειδικοτήτων που αποσπώνται σε Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού, ανάλογα με τους τύπους των σχολείων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τον συνολικό αριθμό των μαθητών ανά σχολείο και τις συνθήκες των χωρών υποδοχής, με συμπλήρωση ειδικοτήτων (όχι μόνο Ελληνικής Γλώσσας αλλά και Ελληνικού Πολιτισμού, π.χ. Μουσική και Χορός) σε περισσότερες χώρες σχετικά με σήμερα, όπως σε χώρες με Ελληνικά Σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών (π.χ. Καναδάς).

 • 6 Μαΐου 2020, 03:26 | Χριστίνα Κ.

  Να γίνει η προσθήκη του πέμπτου έτους με επιμίσθιο άμεσα όχι μόνο για τη λειτουργία των σχολείων την αμέσως επόμενη σχολική χρονιά, καθώς ήδη τα κενά σε βασικές ειδικότητες είναι πολλά, αλλά και για να λειτουργήσει ως κίνητρο, ώστε να μπορέσουν περισσότεροι Έλληνες εκπαιδευτικοί να ζήσουν αυτή τη σπουδαία επαγγελματική εμπειρία των ελληνόγλωσσων σχολείων. Για κάθε συνάδελφο είναι μία μορφή επιμόρφωσης και ανταλλαγής ιδεών, καθώς ο εκπαιδευτικός έρχεται σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας από την οποία φιλοξενείται.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:54 | Πρώην αποσπασμένος στη Γερμανία

  Παρατηρήσεις πρώην αποσπασμένου εκπαιδευτικού στη Γερμανία, χωρίς επιμίσθιο, για πέντε χρόνια και χωρίς το παραμικρό προσωπικό συμφέρον. Όσοι ξέρουν την πραγματικότητα των ελληνικών σχολείων στη Γερμανία γνωρίζουν ότι τα παρακάτω είναι καταλεπτώς ακριβή:
  1.Δεν χρειάζονται αμιγή ελληνικά σχολεία στη Γερμανία. Είναι σχολεία μειονοτικά (αδιανόητο για την Ευρώπη του 2020), τα παιδιά απομονώνονται από τους συνομηλίκους τους Γερμανούς και δεν μαθαίνουν ποτέ καλά τη γερμανική γλώσσα.
  2. Τα αμιγή ελληνικά σχολεία στη Γερμανία δεν εξυπηρετούν κανέναν εθνικό σκοπό. Ο αποκλειστικός σκοπός της ύπαρξής τους είναι να εισάγονται με απελπιστικά χαμηλή βαθμολογία σε σχολές υψηλής ζήτησης ελληνικών πανεπιστημίων παιδιά ομογενών και αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
  3. Δεδομένου ότι μπορούν οι Έλληνες απόφοιτοι γερμανικών σχολείων να εισαχθούν με ειδικό ποσοστό σε ελληνικά πανεπιστήμια, με εξέταση μόνο στην ελληνική γλώσσα, λύνει το πρόβλημα των παιδιών της ομογένειας. Η διαφορά είναι ότι πρέπει το παιδί να έχει αποκτήσει το δύσκολο γερμανικό απολυτήριο, ενώ με τα αμιγώς ελληνικά σχολεία παίρνουν ένα χαμηλού επιπέδου απολυτήριο τύποις ισότιμο ακόμα και με τα Λύκεια της Ελλάδας.
  4. Αυτό που είναι πραγματική ανάγκη είναι η απόσπαση μόνο δασκάλων δημοτικού και φιλολόγων για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε απογευματινά Τμήματα Μητρικής Γλώσσας. Μόνο έτσι δεν δημιουργούμε ελληνική, καχεκτική από πλευράς γερμανομάθειας, μειονότητα. Υπάρχουν τέτοια Τμήματα που χρηματοδοτούνται από το γερμανικό κράτος, αλλά δεν είναι εύκολη η οργάνωσή τους (ουσιαστικά πρόκειται για αυτοοργανωμένα τμήματα από γονείς) και δεν είναι αρκετά. Η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την προσπάθεια της Γερμανίας για ελληνόγλωσση εκπαίδευση των παιδιών των ομογενών.
  5. Πρέπει άμεσα να καταργηθούν άμεσα οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών με επιμίσθιο. Όλες οι αποσπάσεις πρέπει να γίνονται χωρίς επιμίσθιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί έτοιμοι να υπηρετήσουν στα ελληνικά τμήματα και σχολεία (σύζυγοι κατοίκων Γερμανίας, ομογενείς, αλλά και άλλοι εκπαιδευτικοί, διορισμένοι και αδιόριστοι, από την Ελλάδα). Με τις αποσπάσεις με επιμίσθιο επιβαρύνεται το ελληνικό κράτος με δυσβάσταχτα επιμίσθια άνευ λόγου και φορτώνεται τη διαρκή και μόνιμη διεκδίκηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών για τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο, δέκατο χρόνο απόσπασης με επιμίσθιο (ποτέ δεν φτάνουν τα χρόνια με επιμίσθιο!). Οι ηρωισμοί του τύπου «δεν ζεις χωρίς επιμίσθιο στη Γερμανία» έχουν την απάντηση «γυρίστε στην Ελλάδα για να εργαστούν στην Γερμανία αυτοί που έρχονται χωρίς επιμίσθιο». Υπάρχουν και είναι πολλοί.
  6. Ακόμα και αν προκριθεί η καταστροφική διατήρηση των αμιγώς ελληνικών σχολείων, ακόμα και τότε θα μπορούν να έρθουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων χωρίς επιμίσθιο. Περιμένουν τόσοι αδιόριστοι που θα έρχονταν ευχαρίστως ως συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί (για διδακτική πείρα μοριοδοτούμενη, για την εμπειρία της ισχυρότερης χώρας της Ευρώπης, ομογενείς πτυχιούχοι που ζουν στη Γερμανία, για σπουδές κ.λπ.). Τα νομικά προβλήματα του εργασιακού καθεστώτος (εργασία στη Γερμανία με ελληνικούς μισθούς, έτσι δεν εργάζονται και οι διορισμένοι αποσπασμένοι;) λύνονται σε πέντε λεπτά, αν υπάρχει διάθεση.
  7. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μπαίνουν σε αξιολογικό πίνακα με πρώτο και κύριο (ίσως και μοναδικό) κριτήριο τη γερμανομάθεια (κατά σειρά Γερμανικά Γ2, Γ1, Β2, Β1 κ.ά. και μετά οι αγγλομαθείς). Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης πρέπει υποχρεωτικά να έχουν γερμανομάθεια τουλάχιστον Γ1, αλλιώς να αποκλείονται από την κρίση. Είναι δυσφήμηση για τη χώρα μη γερμανομαθής Συντονιστής.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:53 | Αργύρης

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,
  Οι υπογράφουσες – υπογράφοντες 157 εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές μας που βρισκόμαστε αποσπασμένοι σε πάρα πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη, στην Αφρική , στην Αμερική, στην Ασία κ.α. προσυπογράφουμε τις επιστολές που σας έστειλαν οι ΕΛΜΕ Βαυαρίας, η Ε.Λ.Μ.Ε Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, ο Σύλλογος Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Μονάχου και περιχώρων «Ο Πλάτων», και ο Σύλλογος Ελλήνων Εκπ/κών Π.Ε. Β.Ρηνανίας- Βεστφαλίας και δημοσιεύονται στα εκπαιδευτικά sites «esos.gr» και «alfavita.gr» σχετικά με το δίκαιο πάγιο αίτημά μας να επανέλθει η καταβολή του επιμισθίου των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών για 5η χρονιά, αρχής γενομένης από το σχολ. έτος 2020-2021 όπως δημόσια το υποσχεθήκατε!
  Αναγνωρίζοντας στο σύνολό του ως πολιτική ηγεσία το δίκαιο του αιτήματος, το προαναγγείλατε στις 22 Φεβρουαρίου 2020! Όμως, προς πλήρη απογοήτευσή μας και ενώ όλοι περιμέναμε την τήρηση της εξαγγελίας σας, με το νέο πολυνομοσχέδιο παίρνετε πίσω τις ίδιες τις δικές σας εξαγγελίες!
  Επειδή γνωρίζετε άριστα τα πολυποίκιλα προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και ιδιαίτερα τα οξυμμένα μας οικονομικά προβλήματα διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στις χώρες εκτός Ε.Ε, αδειών παραμονής κ.λ.π και επειδή ως καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, φυσικά και ενδιαφέρεστε για την έγκαιρη πλήρωση των θέσεων με μία και όχι με πολλαπλές, ατέρμονες και άγονες ως ένα μεγάλο βαθμό, προκηρύξεις της ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ, ώστε να συνεχιστεί ανεμπόδιστα το έργο μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη όπου χτυπάνε ελληνικές καρδιές και όχι μόνο, σας ζητάμε να επανέλθει η καταβολή του επιμισθίου των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών για 5η χρονιά, αρχής γενομένης από το Σχολ. Έτος 2020-2021 προβλέποντάς το στο νέο προς διαβούλευση πολυνομοσχέδιο όπως το υποσχεθήκατε και όπως αναλυτικότατα σας το έχουν επισημάνει στις επανειλημμένες επιστολές τους οι οργανωμένοι εκπαιδευτικοί φορείς των αποσπασμένων συναδέλφων της Γερμανίας. Μην μας απογοητεύσετε.
  Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
  Υ.Γ.  Τα ονόματά μας βρίσκονται στη διάθεσή σας εντός της επιστολής που σας έχουμε στείλει στο ΥΠΑΙΘ με ημερ/νία 5/5/2020)

 • 5 Μαΐου 2020, 09:26 | Μαρία

  Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις δομές ελληνικής εκπαίδευσης καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης και να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών απαιτήσεων.Το κόστος ζωής σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι δυσβάσταχτο (έξοδα πρώτης εγκατάστασης,ενοίκια,μετακινήσεις).Κρίνεται αναγκαία η καταβολή του επιμισθίου για 5 τουλάχιστον χρόνια.Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού είναι ένας θεσμός που στηρίζει και ενισχύει τη διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας και μέσω αυτής του ελληνικού πολιτισμού γι αυτό η στήριξή της είναι «εκ των ων ουκ άνευ»!

 • 3 Μαΐου 2020, 22:46 | Κατερίνα

  Να μπορούν και οι αναπληρωτές να εργαστούν σε σχολεία του εξωτερικού όχι μόνο οι μόνιμοι!

 • 3 Μαΐου 2020, 15:14 | Κατερίνα

  Να δοθεί η δυνατότητα και στους αναπληρωτές να διδάσκουν σε σχολεία και εκπαιδευτικές δομές του εξωτερικού! Ναι!

 • 3 Μαΐου 2020, 12:26 | ANGELIKI

  Επιμίσθιο και την 5η χρονιά απόσπασης.

 • 2 Μαΐου 2020, 22:41 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  Ν α είναι δυνατή η απόσπαση και πέραν της πενταετίας με επιμίσθιο, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη όλων των κενών με τις νέες αποσπάσεις. Έτσι θα σταματήσει το φαινόμενο το Ιανουάριο να γίνεται τρίτη πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση για χώρες όπως η Ρωσία και η Ουκρανία. Οικονομική επιβάρυνση δεν υπάρχει .Ένα επιμίσθιο καταβάλλεται είτε σε νέο που αναζητείται εναγωνίως είτε σε κάποιον πέραν της πενταετίας. Θα μπορούσε μάλιστα το Υπουργείο να θεσπίσει και την καταβολή στους πέραν της πενταετίας μέρους του επιμισθίου. π.χ το 50%. Οι αποσπάσεις της παρούσας περίπτωσης χορηγούνται για ένα μόνο σχολικό έτος, με το ειδικό επιμίσθιο.

 • 2 Μαΐου 2020, 05:44 | ΒΑΣΙΟΣ ΤΑΣΟΎΛΗς

  σότιμη [πρόσαση σε όλεσ τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού σε εκπαιδευτικούς που διατεολούν ως στελέχη εκπαίδευσης. όχι αποκλεισμούς στα ευρωπαικά σχολεία

 • 1 Μαΐου 2020, 15:31 | Ε.Λ.Μ.Ε. Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας

  Ε.Λ.Μ.Ε. Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας
  Ταχ. Διέυθυνση: Heerdter Sandberg 12, 40549 Düsseldorf, Deutschland
  Τηλέφωνα: 0049-211-554523
  0049-162-5185629
  0049-178-5860582
  0030-6938-308321
  E-mail: elmenrw@yahoo.gr

  https://elmenorthrheinwestfalen.blogspot.com

  Düsseldorf 29.04.2020, Αριθμ. πρωτ: 20

  Θέμα: Προτάσεις επί του κεφαλαίου Γ’ του πολυνομοσχεδίου.

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

  Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,

  σχετικά με τις διατάξεις του κεφ. Γ’ του πολυνομοσχεδίου (Ν/Σ) που τέθηκε σε διαβούλευση και πάντα στο πνεύμα των εγγράφων 14/28-3-2020 και 18/8-4-2020 με προτάσεις που σας έχουμε αποστείλει, θέλουμε εξ αρχής να εκφράσουμε τη δυσφορία μας για το γεγονός ότι δεν κληθήκαμε από το Υπουργείο κατά την προετοιμασία του Ν/Σ, προκειμένου να συμβάλλουμε με την εμπειρία μας, καθώς είμαστε η μεγαλύτερη Ε.Λ.Μ.Ε. στο εξωτερικό, και ενώ εκκρεμεί αίτημα συνάντησης μαζί σας από τις αρχές Μαρτίου (έγγραφο 9/5-3-2020). Παρόλα αυτά, δηλώνουμε ότι είμαστε διαθέσιμοι για συνεργασία και επανερχόμαστε με τις παρακάτω προτάσεις επί του Ν/Σ:

  1) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 3+2 ΕΤΗ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ – ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
  Πρόσφατα η κα Ζαχαράκη δεσμεύτηκε δημόσια για την επέκταση της καταβολής του επιμισθίου από 4 σε 5 έτη, ένα μέτρο πολύ σημαντικό τόσο για την αύξηση του ενδιαφέροντος των συναδέλφων από την Ελλάδα για απόσπαση στο εξωτερικό, όσο και για την παραμονή των συναδέλφων που βρίσκονται στο τέταρτο έτος της απόσπασής τους για ακόμη ένα έτος. Ωστόσο, διαπιστώσαμε με έκπληξη και απογοήτευση πως αυτή η πρόβλεψη δεν συμπεριλαμβάνεται στο Ν/Σ.
  Όπως γνωρίζετε, το υψηλότατο κόστος ζωής καθιστά την καταβολή του ειδικού επιμισθίου αναγκαιότητα και σε καμία περίπτωση πολυτέλεια, η οποία κατά περίπτωση μπορεί να κοπεί, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ελληνικός μισθός συχνά δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη του ενοικίου.
  Σε αυτό το πλαίσιο, η γενικευμένη καταβολή και του επιμισθίου του 4ου έτους σε όσους και όσες συναδέλφους θα υπηρετούν με απόσπαση το επόμενο σχολικό έτος, και δεν το έχουν λάβει, ανεξάρτητα από το έτος απόσπασης στο οποίο βρίσκονται, αποκαθιστά την αδικία στην οποία έχουν εκτεθεί οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε να αφαιρεθεί η φράση «μόνο για το πρώτο έτος της απόσπασης» από το σημείο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29.

  2) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 6Ο ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
  Δεδομένου του χαμηλού ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό, χαιρετίζουμε την αύξηση του μέγιστου διαστήματος παραμονής μας σε 6 συνολικά χρόνια (σημείο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29). Ωστόσο, η παράταση για το 6ο έτος χωρίς επιμίσθιο, είναι μέτρο που εκμεταλλεύεται τις όποιες προσωπικές ανάγκες μπορεί να υπάρχουν και ποδοπατά την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε στο σημείο β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 να αντικατασταθεί η φράση «χωρίς επιμίσθιο» με τη φράση «με επιμίσθιο».
  3) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ
  Η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του νόμου 4415/16 αναφέρεται σε κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις συναδέλφων που έχουν διανύσει την 6ετία (έως τώρα 5ετία), για μόνο ένα έτος και χωρίς επιμίσθιο, στην περίπτωση που κάποια κενά δεν καταστεί δυνατόν να καλυφθούν από νέες αποσπάσεις. Η περ. ε’ που προστίθεται με την παρ. 5 του Ν/Σ αναφέρεται ακριβώς στην ίδια κατ’ εξαίρεση κατάσταση.
  Αν και η περίπτωση γ’ αναφέρεται στους αποσπασμένους συναδέλφους, ενώ η ε’ σε εκείνους που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι, στο πλαίσιο της ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης του προσωπικού, αλλά και της απλότητας και σαφήνειας του νόμου, οι δύο περιπτώσεις πρέπει να ενοποιηθούν σε μία.
  Εφόσον υιοθετηθεί η πρότασή μας και εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις αποσπάσεις πέραν της 6ετίας, θα πρέπει να καταβάλλεται επιμίσθιο και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής σε όλους όσοι αποσπώνται με την, ενοποιημένη πλέον, παρ. γ’.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε η περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος Ν/Σ να αφαιρεθεί ως προσθήκη περίπτωσης και να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/16 ως εξής: «γ) Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση και πέραν της εξαετίας, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη όλων των κενών με νέες αποσπάσεις. Για την περίπτωση αυτή εκδίδεται ειδική πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων αποσπάσεων και οι αποσπάσεις αυτές εξετάζονται βάσει της διαδικασίας και των κριτηρίων απόσπασης που εκάστοτε ισχύουν. Η ειδική, δε, αυτή πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διανύσει τον προβλεπόμενο χρόνο απόσπασης των 6 ετών ή διανύουν το 6ο έτος αυτής. Οι αποσπάσεις της παρούσας περίπτωσης χορηγούνται για ένα μόνο σχολικό έτος, με το ειδικό επιμίσθιο και με τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός μετακινηθεί.»

  4) ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  Με το άρθρο 31 του παρόντος Ν/Σ προστίθεται στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/16 το εξής εδάφιο «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170) μπορούν να τοποθετούνται σε Γραφείο Συντονιστή με πλήρες ωράριο.» Γεννά εύλογα ερωτήματα το γεγονός, ότι εν έτει 2020 το Υ.ΠΑΙ.Θ. καταφεύγει σε μια αναχρονιστική διάταξη νόμου του 1978 για να προχωρήσει σε κατά παρέκκλιση διορισμούς με αυξημένες απολαβές. Ζητάμε να αφαιρεθεί η προσθήκη αυτή.
  Με αφορμή αυτό το εδάφιο, θέλουμε, αφενός, να ζητήσουμε τροποποίηση του ν. 817/1978 και αφετέρου να επανέλθουμε σε πρόταση που σας έχουμε ήδη καταθέσει περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4415/16 που προβλέπει την κατά παρέκκλιση πρόσληψη ομογενών και αλλογενών στα σχολεία του εξωτερικού, με διαφορετική, δηλαδή, διαδικασία από αυτή με την οποία προσλαμβάνονται οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα.
  Πιστεύουμε πως για όλες τις προσλήψεις πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία που ισχύει στην Ελλάδα (πίνακες, Α.Σ.Ε.Π. κλπ) χωρίς παρεκκλίσεις.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε α) τη διαγραφή του τελευταίου εδαφίου που προστίθεται με το άρθρο 31 στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/16 «Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται ….. με πλήρες ωράριο.», β) την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4415/16 και τη διαγραφή του τμήματός της που παραπέμπει σε κατά παρέκκλιση προσλήψεις ομογενών ή αλλογενών στα σχολεία και γ) την κατάργηση του άρθρου 22 του ν. 817/78, το οποίο αποτελεί ανοιχτή πληγή και νομοθεσία της εποχής «των σπηλαίων».

  5) ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΝΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
  Ζητάμε να θεσμοθετηθεί σαφές πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα γίνονται: ο υπολογισμός των κενών, οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Συντονιστικού Γραφείου. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4415/16, δίνει την αρμοδιότητα της τοποθέτησης και μετακίνησης των εκπαιδευτικών στους Συντονιστές Εκπαίδευσης χωρίς κανένα πλαίσιο. Η διαύγεια σε αυτές τις διαδικασίες μόνο οφέλη μπορεί να έχει, καθώς, αφενός θα διευκολύνει το έργο των Συντονιστών Εκπαίδευσης και αφετέρου θα διασφαλίσει τη δίκαιη αντιμετώπιση των συναδέλφων.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε τροποποίηση της υπάρχουσας παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4415/16 ως εξής: «5. Ο υπολογισμός των κενών, η τοποθέτηση και μετακίνηση των εκπαιδευτικών και η ανάρτησή τους γίνονται με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του, ως εξής: α) Στον υπολογισμό των κενών δεν προσμετρώνται οι θέσεις i) των παλιών συμβασιούχων αορίστου χρόνου, ii) των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση χωρίς επιμίσθιο με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16 και iii) των συναδέλφων που διανύουν τα πρώτα 5 έτη της απόσπασής τους και παραμένουν. β) αα) Το προσωπικό τοποθετείται στα σχολεία με την εξής σειρά: i) οι παλιοί συμβασιούχοι αορίστου χρόνου, ii) όσοι έχουν ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα για παράταση χωρίς επιμίσθιο με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4415/16, iii) συνάδελφοι που διανύουν τα πρώτα 5 έτη της απόσπασής τους και δεν πήραν βελτίωση, iv) όσοι πήραν βελτίωση στα υπάρχοντα κενά και σε όσα προκύψουν από τις μετακινήσεις των βελτιώσεων, v) οι νέοι αποσπασμένοι και, τέλος, vi) όσοι πήραν απόσπαση με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/16. Η σύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών κάθε κατηγορίας γίνεται με τα μόρια τοποθέτησης. ββ) Εφόσον, οι αποσπασμένοι μίας φάσης είναι λιγότεροι από τα κενά, και αυτοί έχουν τοποθετηθεί για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε κενά που δεν προτιμούν, αυτό γίνεται μέχρι τη διεξαγωγή νέας φάσης αποσπάσεων. Κατά τη διεξαγωγή νέας φάσης αποσπάσεων οι αποσπασμένοι προηγούμενης φάσης επανατοποθετούνται, εφόσον εξακολουθούν να το επιθυμούν, σε κενό προτίμησής τους και οι νέοι αποσπασμένοι στα εναπομείναντα κενά. γγ) Αν εκπαιδευτικός μετακινηθεί χωρίς αίτησή του από τη μονάδα τοποθέτησής του και έρθει στη θέση του, εντός του ίδιου σχολικού έτους, άλλος, της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας για να διδάξει μαθήματα κοινής ανάθεσης, τότε θα δοθεί στον πρώτο που μετακινήθηκε το δικαίωμα να επιστρέψει στη μονάδα από την οποία μετακινήθηκε, αν το επιθυμεί ακόμη. δδ) Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Εκπαιδευτικός του οποίου η απόσπαση διακόπηκε σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, καλείται πρώτος με την εμφάνιση κενού για την ειδικότητά του. Αν δεν απορροφηθεί, δε, εντός της ίδιας σχολικής χρονιάς, την επόμενη χρονιά μπαίνει στην κορυφή του Βασικού πίνακα της ειδικότητάς του για τις περιοχές προτίμησής του. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό, επιβάλλονται κυρώσεις. γ) Τα κενά, οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις και τυχόν μετακινήσεις αναρτώνται αναλυτικά και άμεσα στην ιστοσελίδα των κατά τόπους Συντονιστικών Γραφείων.»

  6) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
  Το πλαίσιο που προτείνεται για τις αναρρωτικές άδειες με το άρθρο 30 του Ν/Σ, βελτιώνει την ισχύουσα κατάσταση. Ωστόσο, θεωρούμε πως πρέπει να εξετάσετε τη δυνατότητα της παρακάτω προσθήκης για να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος αυτού του πλαισίου.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε να τροποποιηθεί το δεύτερο εδάφιο της τροποποίησης του άρθρου 30 ως εξής: «Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού, χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι οκτώ (8) ημέρες κατ′ έτος, με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα από γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, η οποία υποβάλλεται στη γλώσσα της χώρας απόσπασης ή στα ελληνικά.»

  7) ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
  Επειδή όλα τα είδη αδειών που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα έχουν προβλεφθεί για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους, οι οποίοι ενδεχομένως να επιτείνονται στο εξωτερικό, θεωρούμε πως πρέπει να χορηγούνται όλα τα είδη άδειας και στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς με την παράλληλη καταβολή του επιμισθίου καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
  Συγκεκριμένα, προτείνουμε να τροποποιηθεί το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/16 που προσθέέτει το άρθρο 30 ως εξής: «4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς όλων των αδειών που δικαιούνται και στην Ελλάδα και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκεια όλων των αδειών με αποδοχές καταβάλλεται και το επιμίσθιο.».
  Επίσης, να τροποποιηθεί ανάλογα και το με Αρ. Πρωτ. 2/12870/ΔΕΠ/29-03-2016 που προβλέπει τις περιπτώσεις καταβολής επιμισθίου.

  8) ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
  Χαιρετίζουμε τη θετική ρύθμιση της παρ. 8 του άρθρου 29 του Ν/Σ για διασφάλιση παράλληλης στήριξης στις σχολικές μονάδες στο εξωτερικό και δίνει λύση σε χρόνιες πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αναμένουμε την ταχεία εξειδίκευση του νόμου με μια διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία με την οποία θα γίνονται αυτές οι αποσπάσεις.

  9) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ αγ’ ΚΑΙ αδ’ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν/Σ
  Πρέπει να διευκρινιστούν τα κριτήρια (πόσες ώρες ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, ποιος ο φορέας του σχολείου, αριθμός μαθητών κλπ) με τα οποία θα εντάσσονται τα σχολεία στις κατηγορίες αγ’ και αδ’.

  10) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΑΡ. 6 ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Ν/Σ
  Πρέπει να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα σχολείο για να θεωρηθεί ισότιμο και αντίστοιχο με τα της ημεδαπής, σύμφωνα με την παρ. 6 που προστίθεται με το άρθρο 25 του Ν/Σ.

  Κλείνοντας, να διατυπώσουμε την αισιοδοξία μας για το ότι, στην προσπάθεια σας, ως ηγεσία του Υπουργείου, να στηρίξετε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, θα αναλάβετε τολμηρές πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας υπόψη σας τις προτάσεις του συλλογικού μας οργάνου και ότι έχετε την πολιτική βούληση να διαθέσετε τους αναγκαίους πόρους γι’ αυτές. Μένουμε στη διάθεσή σας για άμεση επικοινωνία (τηλεδιάσκεψη), την οποία επανειλημμένα έχουμε επιδιώξει.

  Με εκτίμηση,
  Για το Δ.Σ.
  Η Πρόεδρος Σοφία Γαρδελίνου
  Ο Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Δεσύλλας

  Σε περίπτωση που κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να ανατρέξουν στο έγγραφο με τα αιτήματά μας που αναφέρουμε στην πρώτη παράγραφο, μπορεί να το βρει στον παρακάτω σύνδεσμο:

  https://elmenorthrheinwestfalen.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html

 • 30 Απριλίου 2020, 15:47 | nikolaos

  Σχετικα με την ελληνογλωσση εκπαιδευση στο εξωτερικο . Δεν ενδιαφερονται πολλα σχολεια για την ελληνικη γλωσσα

 • 30 Απριλίου 2020, 15:38 | nikolaos

  Σχετικά με την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό και συγκεκριμενα στις ΗΠΑ τα περισσοτερα σχολεία και οι διευθύνσεις τους, ΔΕΝ ενδιαφέρονται για την διδασκαλιία της ελληνικής γλώσσας , αλλά την χρησιμοποιούν ως μέσο για να παραμείνουν τα σχολεία τους ανοικτά για ΑΛΛΟΥΣ λόγους . Ας κάνουν ένα τεστ ελληνικών στο σχολείο Archimedean Academy στο Miami , για να δούν πόσο πολύ κόπτονται για τα ελληνικά οι 95% ισπανόφωνοι μαθητές του σχολείου

 • 28 Απριλίου 2020, 13:47 | Γιώτα

  Επιθεωρητές των ευρωπαϊκών σχολείων
  Σχετικά με το θεσμό των επιθεωρητών των ευρωπαϊκών σχολείων θα ήθελα να αναφέρω την έλλειψη σχετικής νομοθεσίας για την πρόσκληση και κάλυψη των θέσεων αυτών (από μία στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια. Η σχετική πρόσκληση με τα κριτήρια για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων, διασφαλίζει τις προϋποθέσεις τήρησης ενός πρωτοκόλλου απαραίτητου για την στελέχωση των συγκεκριμένων θέσεων.
  Θα παρακαλούσα με το παρόν νομοσχέδιο να συμπεριλάβετε την ανάλογη πρόβλεψη.

 • 25 Απριλίου 2020, 00:17 | Ανδρέας

  Στα δύο τελευταία σημεία (αγ και αδ) και ειδικά στο τελευταίο (αδ) δεν κάνετε σαφές ποια σχολεία εννοείτε.
  Ποιες θα είναι οι «άλλες σχολικές μονάδες» και πόσες διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα πρέπει να διδάσκονται ελληνικά κλπ. Πρέπει να γίνει πιο σαφές τι εννοεί ο νομοθέτης.

 • 24 Απριλίου 2020, 21:23 | Μαίρη Κ.

  Όσον αφορά Έλληνες μαθητές που φοιτούν σε ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού, να υπάρξει μέριμνα για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Πότε και για πόσο απαλλάσσεται μαθητής, πώς γίνεται η μετάβαση, πόσες ώρες διδάσκεται, από ποιούς διδάσκεται κ.λπ.