Άρθρο 06 – Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται οποιαδήποτε γραπτή δοκιμασία. Αν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.
Στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας οι μαθητές εκπονούν και ερευνητική εργασία στο β’ τετράμηνο, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού.
Στο μάθημα της Πληροφορικής διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία στο πρώτο τετράμηνο, ενώ στο δεύτερο τετράμηνο οι μαθητές εκπονούν μία (1) ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού του τετραμήνου αυτού.

  • 6 Μαΐου 2020, 02:11 | ΠΕΚΑΔΕ

    Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης) κρίνει θετικά τη διενέργεια δύο υποχρεωτικών ωριαίων γραπτών δοκιμασιών, μία σε κάθε τετράμηνο, στα μαθήματα όλων των Ομάδων (στα οποία θα περιλαμβάνονται τα Αγγλικά), για την πλήρη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Επιπρόσθετα, προτείνουμε να παρέχεται στους μαθητές η επιπλέον δυνατότητα να εκπονούν και μία μικρή ερευνητική δημιουργική εργασία (mini project) στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, είτε στο Α’ είτε στο Β’ τετράμηνο, προκειμένου να ενισχύουν την βαθμολογία τους. Η εργασία αυτή δεν θα αντικαθιστά την ωριαία γραπτή δοκιμασία, θα είναι προαιρετική για κάθε μαθητή και θα συνεκτιμάται μόνο θετικά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο τετράμηνο.

  • 5 Μαΐου 2020, 22:38 | Ελένη Κοφίνη

    Το Λύκειο είναι χρόνια τώρα εξετασιοκεντρικό, καθώς συνδέεται με τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Επομένως, όσο περισσότερα διαγωνίσματα, τόσο καλύτερα. Είναι καλό αυτό για τους μαθητές που διάγουν την εφηβεία τους και πιέζονται στο έπακρο; Μάλλον και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατευθυνθούν και σε κάποιο φροντιστήριο για να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς με τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις. Νομίζω, όμως, ότι στο δεύτερο τετράμηνο, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον οι μαθητές να εκπονούν μια εργασία, η οποία θα σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά τους και αυτή να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης σε συνάρτηση με τη συμμετοχή τους στην τάξη. Η ωριαία εξέταση σε τι βοηθά; Εφόσον οι ερευνητικές εργασίες καλλιεργούν την ερευνητική και κριτική σκέψη των μαθητών, γιατί δεν εφαρμόζονται και σε άλλα μαθήματα – όχι μόνο στο μάθημα της Πληροφορικής και της Πολιτικής Οικονομίας – και πρέπει να εξετάζονται σε ωριαία γραπτή εξέταση; Σε τι βοηθά η αποστήθιση και ο παπαγαλισμός της ύλης; Σε κάποια μαθήματα χρειάζεται η κριτική σκέψη ενώ σε άλλα όχι; Με ποιο κριτήριο γίνεται αυτή η διάκριση;

  • 5 Μαΐου 2020, 19:40 | Σύλια Χ.

    Όπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα της AVANT GARDE το 2017 ενώ πιο προηγμένες χώρες στον τομέα της παιδείας δημιουργούν ήδη γενιές με νοητικές δεξιότητες ανωτέρου επιπέδου μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά τους συστήματα, ακόμα στην χώρα μας η αλγοριθμική σκέψη βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. Προωθείται η δημιουργία ερευνητικής εργασίας στα πλαίσια του 2ου τετραμήνου του μαθήματος Πληροφορικής χωρίς να αναφέρεται το ωρολόγιο πρόγραμμα της στις τάξεις του Λυκείου ενώ θα έπρεπε χρησιμοποιώντας ένα άμεσο, πρωτοποριακό και βιωματικό σύστημα εκπαίδευσης που θα βασίζεται στην αλγοριθμική σκέψη, η νέα γενιά να προετοιμάζεται ώστε να είναι επαρκώς εξοπλισμένη στις νέες τεχνολογίες, για να ανοίξει ο δρόμος για ένα οικονομικά ευοίωνο μέλλον. Χρειάζεται, λοιπόν, ένα απόλυτα επαγγελματικό και σύγχρονο περιβάλλον και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό που θα παρέχει σε κάθε μαθητή του Λυκείου ουσιαστικές γνώσεις της Επιστήμης της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού καθώς και των Δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για να τον καταστήσουν Ενεργό Ψηφιακά Εγγράμματο Πολίτη με ερευνητική εργασία ή χωρίς αλλά σίγουρα με 2ωρο υποχρεωτικό μάθημα Πληροφορικής και στην Α και στη Β Λυκείου.