Άρθρο 43 Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

 

Η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«4. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίζεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τους διορισμούς στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για διορισμό. Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 • 6 Μαΐου 2020, 06:15 | Νικολέττα Ρ.

  Για την κατάρτιση των πινάκων οι γονείς με 1,2 παιδιά πήραν 3 μόρια για το κάθε παιδί σύμφωνα με τον νόμο Γαβρόγλου. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άραγε είναι συνταγματικό; Ιδιαίτερη μεταχείριση έχουν μόνο οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ/ΕΒΠ με περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα και προϋπηρεσία και χάνουν τον διορισμό, επειδή δεν είναι γόνιμοι. Είναι αξιοκρατικό;

 • 5 Μαΐου 2020, 22:50 | Χαρης Καρας

  Να τροποποιηθει το άρθρο 66 παρ.5 ν.4589/2019(νόμος Γαβρόγλου) και να δοθεί το δικαίωμα στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικους που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ( πολύτεκνοι,ΑΜΕΑ,γονείς τέκνων ΑΜΕΑ κλπ) να μπορουν να μετατεθουν ή αποσπαστούν κατα τη διαρκεια των δυο ετων παραμονής στην περιοχή διορισμου τους.
  Αυτο προβλεπεται στο ισχύον ΠΔ 50/1996 και θα βελτιωσει την τροποποιηση του αρθρου 66 ν. 4653/2020 επιλύοντας ενα ανεπίλυτο θεμα που θα αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοι των ειδικων κατηγοριων.
  Σε αυτό το πνεύμα της παραπάνω τροποποίησης αναφέρθηκε και η Υφυπουργός κ. Ζαχαράκη σε σχετική επερωτηση στη Βουλη(24-2-2020.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:30 | Βασίλης Πετρομελίδης

  Σχετικά με τις τιμωρητικές διατάξεις για διετή ή και τριετή αποκλεισμό (στην ειδική πρόσκληση) από τους πίνακες, θεωρώ ότι δεν θα λύσουν πραγματικά το πρόβλημα της μη ανάληψης – παραίτησης των αναπληρωτών. Εξάλλου παραιτήσεις – μη αναλήψεις παρατηρήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια (μέχρι το 2015) που υπήρχε ο διετής αποκλεισμός, καθώς και φέτος και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, αλλά και σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης. Το γεγονός ότι οι περισσότερες μη αναλήψεις – παραιτήσεις αφορούν προσλήψεις μετά τον Οκτώβρη, δείχνει κατά τη γνώμη μου ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με την έγκαιρη, από αρχές Σεπτέμβρη και σε μία φάση, της συντριπτικής πλειοψηφίας των αναπληρωτών.

 • Παρότι τόσο από τα προγράμματα σπουδών των αποφοίτων όλων των σχολών Κοινωνικής Εργασίας αλλά και από το καθηκοντολόγιο των ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών – όπως περιγράφονται – δεν προκύπτει καμία διαφορά στην άσκηση του επαγγέλματος από ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως προς το κριτήριο της Παιδαγωγικής Επάρκειας κατά τις διαδικασίες συμμετοχής τους και αξιολόγησης στις προκηρύξεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
  Πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι η εξάλειψη της επί σειράς ετών άνισης μεταχείρισης και κατάφορης αδικίας που συντελείται από το Υπουργείο Παιδείας, έναντι των αποφοίτων Κοινωνικών Λειτουργών ΑΤΕΙ

 • 5 Μαΐου 2020, 18:51 | Ολυμπία Τζήμα

  Ζώντας και εργαζόμενη με ανθρώπους που χρήζουν ειδικής διδασκαλιας, οφείλω να τονίσω τη σημαντικοτητα της Ειδικής Εκπαίδευσης των ατόμων αυτών, όπως και κάθε άτομο/μαθητής της εκπαίδευσης συλλήβδην. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, ωστόσο, παρόλο που ορίζονται από το νόμο (Ν.3699/2000, άρθρο 6) οι προϋποθέσεις φοίτησης ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες / Αναπηρίες, δεν έχει ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο Παιδείας για την «κατ’οίκον διδασκαλία» των μαθητών με Αναπηρία. Δυστυχώς, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει «κατ’ οίκον διδασκαλία», παρά μόνον «κατ’οίκον περιορισμός» για τους περισσότερους δικαιούχους μαθητές, διότι η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει ΜΟΝΟ σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να τοποθετηθούν στα κενά που αφορούν την κατ’οίκον διδασκαλία. Εφόσον όμως δεν έχουν γίνει προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά και οι χαμένες ώρες/μέρες ακόμη και ολόκληρες χρονιές διδασκαλίας;
  Επειδή η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση είναι αν μη τι άλλο υποχρεωτική, ο Υπουργός Παιδείας μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και να κάνει ρυθμίσεις ώστε να προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με κρατικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση της κατ’οίκον διδασκαλίας των παιδιών ΑμεΑ. Και να γίνεται η εκπαίδευση όλων των μαθητών ΑμεΑ χωρίς διακρίσεις, βάση της Σύμβασης των Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν. 4074/2012). Ευχαριστώ για το χρόνο σας και ευελπιστώ στο να εισακουστούν τα αιτήματα όλων μας.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:26 | Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

  Πάγια θέση μας είναι η κάλυψη των κενών των σχολείων με μόνιμους διορισμούς. Μετά από μια δεκαετία αδιοριστίας, και παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες και αυτής της κυβέρνησης αυτοί δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Κρίνεται επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα τουλάχιστον αυτοί που ανακοινώθηκαν, 4500 στην ειδική Αγωγή και 5250 στη γενική εκπαίδευση φέτος το καλοκαίρι, και άλλοι 5250 το επόμενο. Η βιολογία και οι βιολόγοι, ως η ειδικότητα με τα περισσότερα οργανικά κενά στη Δευτεροβάθμια (-686 θέσεις όπως ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες), πλήττεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη από την αδιοριστία, και μαζί της πλήττεται, πρώτα και κύρια, ο βιολογικός εγγραμματισμός των μαθητών – αυριανών πολιτών, την αναγκαιότητα του οποίου ανέδειξε ακόμη περισσότερο η τρέχουσα πανδημία. Πολλές διδακτικές ώρες βιολογίας χάνονται κάθε χρόνο λόγω της καθυστερημένης πρόσληψης αναπληρωτών, που θα έπρεπε να καλύπτουν αποκλειστικά έκτακτες ανάγκες και όχι τις ελλείψεις μονίμων που πρέπει να καλυφθούν με διορισμούς.
  Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων
  Blog:https://blogs.sch.gr/anaplirotesbio/
  E-mail: anaplirotesbio@gmail.com
  Facebook:https://www.facebook.com/groups/anaplirotesbio/:

 • 5 Μαΐου 2020, 14:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ

  Ο ΓΑΜΒΡΟΓΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΕΧΕΤΕ ΑΦΗΣΕΙ ΑΠΕΞΩ ΠΤΥΧΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΙΜΙΑΣ!!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 4 Μαΐου 2020, 15:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Καλησπέρα. Ο αδερφός μου είναι μαθητής με ειδικές ανάγκες και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, γι’ αυτό και έχει εγκριθεί γι’ αυτόν από τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «κατ’ οίκον διδασκαλία». Έχω διαβάσει τις καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν δημοσιευτεί , όμως δεν αναφέρεται πουθενά τι θα γίνει για αυτά τα παιδιά σαν τον αδερφό μου , τα οποία έχουν και αυτά δικαίωμα στην μάθηση όπως κάθε άλλο παιδί τυπικής ανάπτυξης. Σας παρακαλώ βοηθήστε ώστε να υλοποιηθεί κάποια νομοθετική ρύθμιση , η οποία θα δίνει λύση στο πρόβλημα αυτό. Είμαι σίγουρη πως θα κάνετε το καλύτερο για τον αδερφό μου και για όποιο άλλο παιδί βρίσκεται στην ίδια θέση μ εμάς, γιατί πάνω απ’ όλα είμαστε άνθρωποι και πρέπει να αγκαλιάζουμε τα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Αναμένω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ.

 • 4 Μαΐου 2020, 00:47 | Ευαγγελία Παχούμη

  Μετά πικρίας διαπιστώνω ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην διδασκαλία κατ’οίκον των παιδιών ΑμεΑ, ούτε έχει γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση για την επίτευξή της.
  Το πρόβλημα είναι ότι σε λίγο τελειώνει η σχολική χρονιά και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει καλύψει τα κενά που υπάρχουν στην κατ’οίκον διδασκαλία, διότι βάσει νόμου, επιτρέπεται μόνο σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να κάνουν την κατ’οίκον διδασκαλία και δεν επιτρέπεται σε αναπληρωτές ΕΣΠΑ, ούτε σε αναπληρωτές με κρατικό προϋπολογισμό ή ωρομισθιους εκπαιδευτικούς. Δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις μονίμων στην ειδική αγωγή για την υλοποίηση της κατ’οίκον διδασκαλίας,τί σκοπεύετε να πράξετε ώστε αυτά τα παιδιά να μην βιώνουν αποκλεισμό και να μην στερούνται το αγαθό της εκπαίδευσης, η οποία παρεμπιπτόντως είναι υποχρεωτική;;
  Αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της κατ’οίκον διδασκαλίας πώς θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν την φοίτησή τους οι δικαιούχοι μαθητές και δη ΑμεΑ

 • 1 Μαΐου 2020, 14:51 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ;;ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΝ ΑΚΟΥΤΕ;;;Να υπάρξει μέριμνα διορισμού στον κλάδο ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ)ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ.ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΔΙΚΗΣΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ!!ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ!!!

 • 1 Μαΐου 2020, 00:09 | Ρεβέκκα

  Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιό λόγο δεν υπάρχει πλέον ειδική μέριμνα για διορισμούς τριτέκνων… Το ΥΠΑΙΘ καλύτερα να αναιρέσει τα νέα κριτήρια για διορισμό και να επαναφέρει τον γραπτό διαγωνισμό, τον οποίο είχε εξαγγείλει και στις εκλογές!

 • 1 Μαΐου 2020, 00:01 | Ρεβέκκα

  Εδώ και τώρα μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.

 • 27 Απριλίου 2020, 20:22 | Αννα Τερζή

  Γράφω για να σας εκφράσω την λάθος εκ παραδρομής θα έλεγα που υπάρχει στους κλάδους ΠΕ78 και ΠΕ80.
  Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  α) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία
  β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

  Οι απόφοιτοι των παραπάνω εξειδικεύσεων ανήκουν στον κλάδο ΠΕ78 και ΠΕ80 αντίστοιχα.

  Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οδηγεί κι αυτό σε δύο αντίστοιχες κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  α) Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές
  β) Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις

  Δυστυχώς οι απόφοιτοι των δύο αυτών εξειδικεύσεων δεν ανήκουν σε κανένα κλάδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Είναι πολύ μεγάλη αδικία και σας παρακαλώ κυρία Υφυπουργέ (Κα Ζαχαράκη) να το δείτε το ζήτημα και να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία.
  Ευχαριστώ!

 • 27 Απριλίου 2020, 10:34 | Νίκη

  Συνταγματικά κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στο όνομα της ισότητας και ισονομίας χωρίς αποκλεισμούς να συμμετέχει σε διαδικασίες επιλογής θέσεων. Για το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό έχει αξία. Εξάλλου στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης οι επιλογές ενός ατόμου τη μια χρονιά δεν μπορούν να τον εγκλωβίζουν τις επόμενες χρονιές. Δεν είναι τίμιο!
  Και η προσμέτρηση των μορίων ΑΣΕΠ που είναι;;;

 • 26 Απριλίου 2020, 19:24 | Ολυμπία

  Είμαι διορισμένη σχολική νοσηλεύτρια και έχω πτυχίο κλάδου ΠΕ 70. Η προϋπηρεσία μου ως δασκάλα είναι 97 μήνες και ο λόγος που πήρα μέρος στην προκήρυξη εεπ είναι η εξασφάλιση μονιμότητας ύστερα από 12 χρόνια αδιοριστίας και ανασφάλειας , αλλά και η δυνατότητα αλλαγής κλάδου με τη συμμετοχή μου και στην προκήρυξη της γενικής αγωγής που αυτή μου έδινε. Θεωρώ άδικο να ισχύσει τώρα και αναδρομικά η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά τον αποκλεισμό από άλλο κλάδο χωρίς να δίνεται σε μένα και πολλούς άλλους συναδέλφους μου ,που βρίσκονται στην ίδια θέση ,η δυνατότητα επιλογής. Με σεβασμό !

 • 26 Απριλίου 2020, 19:21 | Ολυμπία

  Είμαι διορισμένη σχολική νοσηλεύτρια και έχω πτυχίο κλάδου ΠΕ 70. Η προϋπηρεσία μου ως δασκάλα είναι 97 μήνες και ο λόγος που πήρα μέρος στην προκήρυξη εεπ είναι η εξασφάλιση μονιμότητας ύστερα από 12 χρόνια αδιοριστίας και ανασφάλειας , αλλά και η δυνατότητα αλλαγής κλάδου με τη συμμετοχή μου και στην προκήρυξη της γενικής αγωγής που αυτή μου έδινε. Θεωρώ άδικο να ισχύσει τώρα και αναδρομικά η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά τον αποκλεισμό από άλλο κλάδο χωρίς να δίνεται σε μένα και πολλούς άλλους συναδέλφους μου ,που βρίσκονται στην ίδια θέση ,η δυνατότητα επιλογής. Με σεβασμό !

 • 25 Απριλίου 2020, 09:14 | Πέτρος

  Προτείνω την κατάργηση του νόμου Γαβρόγλου για τους διορισμούς εκπαιδευτικών για τον απλούστατο λόγο ότι καταδικάστηκε από τους ψηφοφόρους στις τελευταίες εκλογές. Στο πρόγραμμά σας είχατε υποσχεθεί γραπτό διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ και ειδική μοριοδότηση για τους αναπληρωτές. Μέσα στην ειδική μοριοδότηση σε πρώτη θέση κατά συνταγματική επιταγή πρέπει να είναι οι πολύτεκνοι. Αυτό το κάνετε για τους ΑΜΕΑ εκπαιδευτικούς αλλά όχι για τους πολύτεκνους, οι οποίοι όμως το δικαιούνται κατά προτεραιότητα βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Επιβάλλεται λοιπόν να το διορθώσετε για προφανείς λόγους. Ευχαριστώ.

 • 25 Απριλίου 2020, 07:19 | Παναγιώτης

  Η υιοθέτηση του νόμου Γαβρόγλου για τους διορισμούς είναι κάτι που δεν υπήρχε στο πρόγραμμά σας και ως εκ τούτου δεν είστε νομιμοποιημένοι να προχωρήσετε στην εφαρμογή του. Το δημοκρατικό και το νόμιμο είναι να υλοποιήσετε αυτά για τα οποία ψηφιστήκατε. Εν προκειμένω είχατε υποσχεθεί γραπτό διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να έχουν πιθανότητες διορισμού και νέοι πτυχιούχοι αλλά και για να ενισχύσουν τη μοριοδότησή τους οι παλαιότεροι. Κοντά σε αυτό αναμενόταν εύλογα με βάση πάγιες θέσεις της ΝΔ, μία εκ των οποίων είναι και η προσήλωση στο Σύνταγμα, η ειδική μοριοδότηση των πολυτέκνων εκπαιδευτικών. Εσείς αυτήν τη στιγμή μοριοδοτείτε ειδικώς τους ΑΜΕΑ-εκπαιδευτικούς αλλά όχι τους πολυτέκνους. Και όμως είναι πασίγνωστο ότι το Σύνταγμα (άρθρο 21, παρ. 2) προτάσσει τους πολυτέκνους έναντι οιασδήποτε άλλης κατηγορίας -και των ΑΜΕΑ- στο δικαίωμα ειδικής αντιμετώπισης από το κράτος. Αυτό είναι λάθος και άδικο, και προφανώς αιτία προσφυγών, που αναμένεται βάσιμα ότι θα δικαιωθούν στο ΣτΕ. Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί και να εναρμοσιστεί με τη συνταγματική επιταγή.

 • 24 Απριλίου 2020, 22:02 | Πιτσιάκκας Π΄τερος

  Θα πρέπει να αλλάξουν και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται στο Ν.3149/2003, άρθρο 13, παρ. 4, ο οποίος ορίζει:«Η περίπτωση β΄ της παρ.8 του άρθρου 35 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
  β) του κλάδου ΠΕ22 επαγγελματικών συμβούλων, όπως αυτός μετονομάστηκε με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄):
  αα) πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας – παιδαγωγικής ή φιλοσοφίας –παιδαγωγικής – ψυχολογίας ή φιλοσοφίας και κοινωνικών σπουδών ή ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας ή παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και ββ)μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής».
  Θα πρέπει στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης, όσον αφορά στα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης ΕΕΠ στον κλάδο ΠΕ22, να ενταχθούν οι πτυχιούχοι όλων των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, που αποτελεί και το ουσιαστικό προσόν για τον κλάδο ΠΕ22, και όχι μόνο των τμημάτων που αναφέρονται στο Ν.3149/2003. Δεν είναι δυνατόν να πληρούν τα τυπικά προσόντα οι πτυχιούχοι των τμημάτων που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη (Ν.3149/2003, άρθρο 13, παρ. 4)(πχ. Νηπιαγωγών ή Δημοτικής Εκπαίδευσης, φιλοσοφίας κτλ) και όχι οι πτυχιούχοι των υπόλοιπων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής (πχ. Φιλολογίας). Εξάλλου οι ονομασίες κάποιων τμημάτων έχουν αλλάξει με το Ν. Γαβρόγλου

 • 24 Απριλίου 2020, 20:53 | KΩΣΤΑΣ Π

  Να υπάρξει μέριμνα διορισμού στον κλάδο ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ)ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ.ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΔΙΚΗΣΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ!!ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ!!

 • 24 Απριλίου 2020, 19:33 | Χαράλαμπος

  Σχετικά με την αναγνώριση στο σύστημα των σεμιναρίων, είναι τεράστια αδικία να μην αναγνωρίζει το πρόγραμμα της ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ διότι το σύστημα το αναγνωρίζει σαν 6 μήνες και 19 ημέρες. Το πρόγραμμα αυτό με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, γραπτές εξετάσεις, υποχρεωτική πρακτική σε δημόσια σχολεία και διπλωματική εργασία δεν το δέχεται το σύστημα διότι λείπουν 11 ημέρες, και να αναγνωρίζει εξ αποστάσεως σεμινάρια αμφιβόλου ποιότητας. Το υπουργείο θα πρέπει να το συμπεριλάβει στα επιμορφωτικά σεμινάρια.

 • 24 Απριλίου 2020, 15:37 | grigoris

  Είναι πολύ σημαντικό ότι «τρέχει» η διαδικασία μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών ύστερα από δέκα χρόνια και πλέον. Ακόμη πιο σημαντική είναι η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας, ότι αυτοί πρόκειται να γίνουν. Απομένει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση τους. Ελπίζω να επιταχυνθούν οι διαδικασίες το επόμενο διάστημα. Χρόνια πολλά με υγεία και καλή δύναμη σε όλους!

 • 24 Απριλίου 2020, 07:59 | Χάρις

  Α. Είναι απαράδεκτη η τιμωρία. Οι αναπληρωτές σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι οικογενειάρχες που έχουν υποχρεώσεις προς γονείς, παιδιά κλπ.

  Β. Θα έρθουν τα πάνω-κάτω στους πίνακες με την αναμοριοδότηση των «δυσπρόσιτων». Πάλι οικογενειάρχες δεν αντιμετωπίζονται ισάξια. Να δοθούν άλλα κίνητρα για υπηρεσία σε δυσπρόσιτα, πχ επιδότηση ενοικίου, αυξημένο επίδομα παραμεθόριου, φοροαπαλλαγές μεταφορικών κλπ κλπ

  Γ. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΔΕ σε περίπτωση που έχουν πάνω από μια ειδικότητα μπορούν και παίρνουν αναθέσεις ΟΛΩΝ των κλάδων τους. Να ισχύσει το ίδιο και για τους αναπληρωτές, με αντίστοιχη μοριοδότηση της υπηρεσίας τους.

 • 24 Απριλίου 2020, 01:12 | Β.Κ.

  Στο παρόν άρθρο δε διευκρινίζεται, υποθέτω εκ παραδρομής, ο διαχωρισμός των κλάδων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Προηγείται η πρωτοβάθμια με τη σειρά κλάδων και ειδικοτήτων και έπεται η δευτεροβάθμια, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Διαφορετικά, θα υπάρξει δυσκολία διαχείρισης τόσου μεγάλου όγκου προσλήψεων.

 • 23 Απριλίου 2020, 21:20 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Eίμαι πτυχιούχος του τμήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.(Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων κ Οργανισμών).
  Σύμφωνα με το προσοντολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους (Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Π.Δ.44/2005,116/2006 Κ 146/2007 καθώς και με τους Νόμους 4115/2003 κ 4148/2013 για τους κλάδους Π.Ε. πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τα πτυχία οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμα πτυχία σχολών της αλλοδαπής είναι όλα ισότιμα.
  Το πτυχίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ είναι ήδη προσόν διορισμού στο Δημόσιο στον κλάδο Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού ‘ή και Οικονομικού. Επιπρόσθετα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μας χορηγεί άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης.
  Σπούδασα κανονικότατα τέσσερα χρόνια στα έδρανα των αμφιθεάτρων του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής του ΕΚΠΑ με τους ίδιους του καθηγητές του ΕΚΠΑ.
  ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ το πτυχίο μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ στους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΧΟΛΕΙΑ) και συγκεκριμένα στον κλάδο ΠΕ 80 οικονομίας που πρόσφατα ο Νόμος 4521/2018 αρ29(ΦΕΚ Α αρ΄φ38 02/03/2018) περί Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προχώρησε στην ενοποίηση υφιστάμενων κλάδων ΠΕ 09 οικονομολόγων, Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ε.Α.Π Ανοικτού Πανεπιστημίου (το Ε.Α.Π. ιδρύθηκε μαζί με τα Π.Σ.Ε.) αλλά και προστέθηκαν και νέοι :τα ΤΕΙ Λογιστικής (18.03),τα ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων (18.35),ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης (18.40), ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας κ.α πολλά.
  Με άδικο τρόπο δεν εντάχθηκε σε αυτόν τον κλάδο το πτυχίο μας.
  Εκτός από τον αποκλεισμό μας από το διορισμό στα σχολεία στον κλάδο ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του πτυχίου μας ,ενός κατεξοχήν Οικονομικής Κατεύθυνσης και πεδίου πτυχίο αντιμετωπίζουμε και άλλο πρόβλημα!!
  Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Π.Ε.Π.(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) που έχει στις αρμοδιότητες του την χορήγηση άδειας διδασκαλίας –ασκήσεως επαγγέλματος σε Ιδιωτικά φροντιστήρια, χορηγεί άδειες όταν ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος για αναγγελία έναρξης επαγγέλματος είναι τα προσόντα να συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση.
  Με αυτόν τον τρόπο ενώ είμαι ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ο.Ε.Ε. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΕΠ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΘΩ,ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ.
  Όλα αυτά διδάσκοντας ήδη 15 χρόνια σε φροντιστήρια τα μάθηματα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και με 1500 ώρες διδασκαλίας σε ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας αλλά και 10320 ώρες σε ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ όπου αποδεχθήκαν το πτυχίο που κατέθεσα ως οικονομολόγος.

 • 23 Απριλίου 2020, 15:08 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Είμαι πτυχιούχος του τμήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.(Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων κ Οργανισμών).
  Σύμφωνα με το προσοντολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους (Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Π.Δ.44/2005,116/2006 Κ 146/2007 καθώς και με τους Νόμους 4115/2003 κ 4148/2013 για τους κλάδους Π.Ε. πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τα πτυχία οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι περιλαμβανομένων και των πτυχίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμα πτυχία σχολών της αλλοδαπής είναι όλα ισότιμα.
  Το πτυχίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ είναι ήδη προσόν διορισμού στο Δημόσιο στον κλάδο Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού ‘ή και Οικονομικού. Επιπρόσθετα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μας χορηγεί άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης.
  Σπούδασα κανονικότατα τέσσερα χρόνια στα έδρανα των αμφιθεάτρων του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής του ΕΚΠΑ με τους ίδιους του καθηγητές του ΕΚΠΑ.
  ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ το πτυχίο μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ στους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΧΟΛΕΙΑ) και συγκεκριμένα στον κλάδο ΠΕ 80 οικονομίας που πρόσφατα ο Νόμος 4521/2018 αρ29(ΦΕΚ Α αρ΄φ38 02/03/2018) περί Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προχώρησε στην ενοποίηση υφιστάμενων κλάδων ΠΕ 09 οικονομολόγων, Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ε.Α.Π Ανοικτού Πανεπιστημίου (το Ε.Α.Π. ιδρύθηκε μαζί με τα Π.Σ.Ε.) αλλά και προστέθηκαν και νέοι :τα ΤΕΙ Λογιστικής (18.03),τα ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων (18.35),ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης (18.40), ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας κ.α πολλά.
  Με άδικο τρόπο δεν εντάχθηκε σε αυτόν τον κλάδο το πτυχίο μας.
  Εκτός από τον αποκλεισμό μας από το διορισμό στα σχολεία στον κλάδο ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του πτυχίου μας ,ενός κατεξοχήν Οικονομικής Κατεύθυνσης και πεδίου πτυχίο αντιμετωπίζουμε και άλλο πρόβλημα!!
  Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Π.Ε.Π.(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) που έχει στις αρμοδιότητες του την χορήγηση άδειας διδασκαλίας –ασκήσεως επαγγέλματος σε Ιδιωτικά φροντιστήρια, χορηγεί άδειες όταν ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος για αναγγελία έναρξης επαγγέλματος είναι τα προσόντα να συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση.
  Με αυτόν τον τρόπο ενώ είμαι ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ο.Ε.Ε. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΕΠ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΘΩ,ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ.
  Όλα αυτά διδάσκοντας ήδη 15 χρόνια σε φροντιστήρια τα μάθηματα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και με 1500 ώρες διδασκαλίας σε ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας αλλά και 10323 ώρες σε ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ όπου αποδεχθήκαν το πτυχίο που κατέθεσα ως οικονομολόγος.

 • 23 Απριλίου 2020, 13:00 | Παναγιώτης

  Στο όνομα των ίσων ευκαιριών ο καθένας που διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποψηφιότητας σε θέσεις χωρίς αποκλεισμούς. Ήδη υπάρχει ποινή σε περίπτωση άρνησης αποδοχής διορισμού.Διαφωνώ με την προώθηση της συγκεκριμένης διάταξης.

 • 23 Απριλίου 2020, 08:11 | Σ. Τ.

  Υπάρχει εδώ και χρόνια πλέον ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων από ΙΕΚ και ΔΙΕΚ, με πιστοποίηση στην ειδικότητα του Βοηθού Εργοθεραπείας. Πρόκειται για μια ειδικότητα ιδιαίτερα χρήσιμη στα σχολεία, που μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία του ΕΒΠ. Γιατί δεν αξιοποιείται;

 • 22 Απριλίου 2020, 23:17 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΤΖΗΣ

  Παρακαλώ όπως αποκατασταθεί η αδικία να μην γίνεται δεκτό ως προσόν διορισμού στο ΠΕ 80 Οικονομίας το πτυχίο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης του ΕΚΠΑ(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)ΤΟΥ ΕΚΠΑ(ΠΣΕ),η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ θα έπρεπε να μην αδικείται.Το ΕΑΠ είναι αποδεκτό!τα πτυχία κολλεγίων έγιναν.Το πτυχίο αυτό του ΕΚΠΑ που οδηγεί σε χορήγηση άδειας ασκήσεως Οικονομολογικου επαγγέλματος και Λογιστή φοροτεχνικού γιατί δεν το θεωρείται προσόν;Το πτυχίο αυτό και ειδικά η κατεύθυνση αυτή πρέπει να εισαχθεί σε αυτό το νομοσχέδιο.