Άρθρο 37  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων

 1. Κάθε σχολική μονάδα οφείλει από το σχολικό έτος 2020-2021, να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.
 2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π. μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με τον οποίο προσδιορίζονται οι άξονες αναφοράς και ειδικότεροι κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας, τη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες και τους συλλόγους τους καθώς και με τα μαθητικά συμβούλια, θέματα συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας εν γένει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • 6 Μαΐου 2020, 02:06 | Κατερίνα

  Σύμφωνα με το άρθρο, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικών μονάδων προτείνεται να εγκρίνεται από μία πληθώρα ατόμων: Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, μέλη του ΔΣ του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, εκπρόσωπο του οικείου Δήμου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  Γιατί θα πρέπει να υφίσταται άραγε εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, εφόσον η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων καλύπτεται πλήρως από το νομικό πλαίσιο της χώρας μας, το οποίο είναι επαρκέστατο ως προς τη ρύθμιση όλων των εκπαιδευτικών θεμάτων και των δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής;
  Πού αποσκοπεί ένας τέτοιος κανονισμός;
  Πώς θα εξασφαλίζεται η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου;

  Ποιος ο λόγος ύπαρξης χωριστού κανονιστικού πλαισίου και ποια η σκοπιμότητα παρέμβασης εξωγενών παραγόντων στη διαμόρφωση αυτού;
  Η ρύθμιση αυτή δεν φανερώνει ένα ευέλικτο και ανεξάρτητο σχολείο.Κάθε άλλο! Γιατί άραγε χρειάζεται να λάβει γνώση και να εγκρίνει την εσωτερική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας εκπρόσωπος του οικείου Δήμου;

  Η λειτουργία του σχολείου δεν μπορεί να είναι υπόθεση κανενός δημάρχου ή οποιουδήποτε ασυνείδητου, που τυγχάνει να ασκεί διοίκηση, υπό το βάρος μάλιστα ψηφοθηρικών συμφερόντων και κινήτρων.
  Για τους παραπάνω λόγους, το συγκεκριμένο άρθρο μόνο πρβλήματα θα δημιουργήσει και απαιτείται η άμεση απόσυρσή του.

 • 6 Μαΐου 2020, 01:37 | COLOUR YOUTH – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ LGBTQ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

  Προτείνουμε η σχετική διάταξη να προβλέπει ρητά τη διαμόρφωση στον Εσωτερικό Κανονισμό ενός πλαισίου ασφαλούς για ΛΟΑΤΚΙ μαθητές/τριες όπως και επισημαίνουν τόσο οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών όσο και ο Συνήγορος του Πολίτη (σελ. 41 Έκθεσης Αποτελεσμάτων Έρευνας για το Σχολικό Κλίμα-Colour Youth-Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, https://www.colouryouth.gr/wp-content/uploads/2018/05/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1-Colour-Youth.pdf), για παράδειγμα με την απαγόρευση της ομοφοβικής ή τρανσφοβικής γλώσσας και συμπεριφορών, τη δυνατότητα χρήσης του ονόματος, γένους και ρουχισμού της επιθυμίας του ατόμου, τη συμμετοχή του ατόμου σε σχολικές δραστηριότητες και την πρόσβαση σε τουαλέτες και αποδυτήρια με βάση τον αυτοπροσδιορισμό του και τη διαμόρφωση μιας πολιτικής που θα σέβεται το δικαίωμα στο απόρρητο. Επιπλέον, κρίνουμε σημαντική την έγκαιρη, πριν την έναρξη του σχολικού έτους, γνωστοποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού στην μαθητική κοινότητα. Οι ανάγκες αυτές αποτυπώνονται στα αποτελέσματα της Έρευνας του Σωματείου για την ποιότητα του σχολικού κλίματος στην Ελλάδα όπως το αντιλαμβάνονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι περίπου 2000 ΛΟΑΤΚ μαθητές/ριες που συμμετείχαν σε αυτή.
  Ενδεικτικά:
  Σε ποσοστό 84,9%, τα παιδιά ακούνε στο σχολείο τη λέξη “γκέι” με αρνητική χροιά.
  Το 96% δηλώνει ότι έχει ακούσει σχόλια “για μαθητές που δε συμπεριφέρονται με αρκετά ‘αντρικό’ τρόπο.
  Το 74,4% των μαθητών και μαθητριών δηλώνει ότι ακούει τρανσφοβικά σχόλια
  Ένα στα τρία παιδιά έχουν δεχτεί κάποιας μορφής λεκτική παρενόχληση.
  Το 65,1% των ΛΟΑΤΚ ατόμων δεν έχουν ακούσει τίποτα θετικό για ΛΟΑΤΚ άτομα σε κάποιο μάθημα του σχολείου.
  (Έκθεση Αποτελεσμάτων Έρευνας για το Σχολικό Κλίμα-Colour Youth-Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, https://www.colouryouth.gr/wp-content/uploads/2018/05/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1-Colour-Youth.pdf)
  Προς επίρρωση των ανωτέρω, παραπέμπουμε στη συγκριτική Έρευνα (https://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2018/01/LGBTQI-Inclusive-Education-Index-Preview.pdf) της IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Queer & Transgender Youth and Student Oganization), σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα βρίσκεται πανευρωπαϊκά στις τελευταίες θέσεις σχολικής συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών/ριών ( Δελτίο Τύπου Colour Υouth- Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, https://www.colouryouth.gr/2018/01/29/stis-teleftaies-theseis-scholikis-symperilipsis-oi-loatki-mathites-tis-elladas/). Παράλληλα, τόσο στις επίσημες καταγραφές μέσω του προγράμματος Πες το σ’ εμάς (https://www.colouryouth.gr/pes-to-se-emas/) όσο και σε άτυπες αναφορές ΛΟΑΤΚ μαθητών προς την οργάνωση, στην πλειοψηφία τους τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού με ρατσικά κίνητρα βρίσκουν τους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν τη βία που δέχονται. Για το 2019 έχουν καταγραφεί από την οργάνωση περιστατικά εξύβρισης, απειλών, σωματικής και σεξουαλικής βίας, απέναντι σε μαθητές και μαθήτριες, ηλικιακού φάσματος 12-16 ετών και με σημαντικές αναφορές στη συμμετοχή ή συγκάλυψη των γεγονότων από τις διευθύνσεις των σχολείων.
  Να τονιστεί ακόμα ότι διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφαλούς για ΛΟΑΤΚΙ μαθητές/τριες επιβάλλεται και από συνταγματικές διατάξεις (Σ16 παρ. 2-4 για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, Σ5 παρ. 1 για την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και Σ4 παρ. 1 για την αρχή της ισότητας) και από διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας όπως το Call for Action by Ministers – Inclusive and equitable education for all learners in an environment free from discrimination and violence της UNESCO (https://en.unesco.org/sites/default/files/call_for_action_2016_08_05-en.pdf) ενώ σύμφωνα με την Αρχή 16 της Yogyakarta (http://yogyakartaprinciples.org/relating-to-the-right-to-education-principle-16/), “Τα κράτη οφείλουν να εξασφαλίζουν τη συμπερίληψη ολοκληρωμένου, θετικού και επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού σχετικά με τη σεξουαλική, βιολογική, σωματική και ψυχολογική διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με ποικίλους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, ταυτότητες φύλου, εκφράσεις φύλου και χαρακτηριστικά φύλου, σε αναλυτικά προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές ικανότητες του παιδιού.” Επιπλέον, το δικαίωμα στην εκπαίδευση αναφέρεται σε Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη-Μέλη, για παράδειγμα:
  -Στη σύσταση CM/Rec(2010)5 (https://www.coe.int/en/web/sogi/rec-2010-5) για την καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.
  -Στη σύσταση CM/Rec(2016)7 (https://rm.coe.int/1680702b6e)για την πρόσβαση των νέων στα δικαιώματά τους.
  * ΛΟΑΤΚΙ: Απόδοση του ακρωνύμιου LGBTQI. Ακρωνύμιο που ορίζει την κοινότητα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των τρανς, των queer και των ίντερσεξ ατόμων.

 • 6 Μαΐου 2020, 00:39 | Ελένη Κοφίνη

  10. Αρκετά σχολεία προχώρησαν στη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού και μάλιστα με τη συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων, μαθητών, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Η σύνταξη μπορεί να διαρκέσει αρκετό διάστημα, εφόσον οι άξονες που διέπουν τη σχολική ζωή είναι μεν συγκεκριμένοι, αλλά και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, που αναφέρθηκαν παραπάνω, πρέπει να συμμετέχουν ενεργά. Ένας Εσωτερικός Κανονισμός, που προκύπτει από τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας και δεν επιβάλλεται εκ των άνω, χαίρει μεγαλύτερης αποδοχής, καθώς είναι δημιούργημα όλων. Είναι αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Είναι απαραίτητο να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σύνταξης και να μην επιβληθούν στενά περιθώρια, όπως επιχειρείται, και θα είναι σίγουρο ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει τους συμμετέχοντες. Θα ήταν απαραίτητη η συνδρομή και υποστήριξη κάποιων ΑΕΙ καθώς και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτοί που θα επιφορτιστούν με το έργο της σύνταξης πρέπει να είναι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί.

 • 5 Μαΐου 2020, 13:44 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Είναι επιεικώς απαράδεκτο να θεωρούμε ότι ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου θα αποτελέσει θέμα διαβούλευσης με γονείς και με το Δήμο.

  Ηδη οι περισσότερες πλευρές της σχολικής ζωής έχουν καταγραφεί και οριστεί επαρκέστατα με το ΠΔ.79/2017 και τις σχετικές τροποποιήσεις του. Για περαιτέρω λεπτομέρειες της σχολικής ζωής υπεύθυνος είναι και πρέπει να είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων ο οποίος, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, ήδη συνεργάζεται με γονείς και λοιπούς φορείς.

 • Σύμφωνα με το άρθρο, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικών μονάδων προτείνεται να εγκρίνεται από μία πληθώρα ατόμων: Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, μέλη του ΔΣ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, εκπρόσωπο του οικείου Δήμου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και Διευθυντή Εκπαίδευσης. Δεν κατανοούμε γιατί πρέπει να υφίσταται εσωτερικό κανονισμός λειτουργίας, εφόσον η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων καλύπτεται πλήρως από το νομικό πλαίσιο της χώρας μας, το οποίο είναι επαρκέστατο ως προς τη ρύθμιση όλων των εκπαιδευτικών θεμάτων και των δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής. Αναρωτιόμαστε ποιος ο λόγος ύπαρξης χωριστού κανονιστικού πλαισίου και ποια η σκοπιμότητα παρέμβασης εξωγενών παραγόντων στη διαμόρφωση αυτού. Σίγουρα, η ρύθμιση αυτή δεν φανερώνει ένα ευέλικτο και ανεξάρτητο σχολείο. Άραγε γιατί χρειάζεται να λάβει γνώση και να εγκρίνει την εσωτερική λειτουργία μιας σχολικής ομάδας εκπρόσωπος του οικείου Δήμου;
  Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • 5 Μαΐου 2020, 00:35 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Μέσα σε μια κοινότητα όλοι πρέπει να έχουν λόγο. Επίσης, οι λήπτες των (εκπαιδευτικών) υπηρεσιών πρέπει να έχουν άποψη. Κι αφού οι μαθητές/τριες είναι ανήλικοι, ορθώς δίνεται βήμα συμμετοχής και στους γονείς και κηδεμόνες στη σχολική ζωή. Οι καθηγητές δεν πρέπει να φοβούνται.

 • 4 Μαΐου 2020, 16:41 | Δημήτριος Παπαγεωργιου

  Είναι σε θετική κατεύθυνση η σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας .

  Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο , πιθανόν μέσω της νομικής υπηρεσίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης , να αποκτούν και νομική τεκμηρίωση για να διασφαλίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι .Διαφορετικά θα υπάρξουν και περιπτώσεις που λόγω έλλειψης ειδικότερων νομικών γνώσεων θα λειτουργούν εντός εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού αλλά εκτός νομικού πλαισίου .

 • 4 Μαΐου 2020, 11:41 | Λευθεριώτη Σπυριδούλα

  Συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων στον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου: αν οι γονείς θέλουν να χρησιμοποιήσουν το σχολείο για δωρεάν διαφήμιση των επιχειρήσεών τους τι γίνεται; Εφόσον συμμετέχουν κι αυτοί, θεωρούν ότι αποκτούν δικαιώματα χρήσης του χώρου του σχολείου…
  Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου: αδιαφορία για τα πραγματικά προβλήματα του σχολείου, αλλά θέλουν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του σχολείου για να φανούν.
  Ανθρώπους που όχι μόνο δε βοηθούν, αλλά επιβαρύνουν και δημιουργούν επιπλέον προβλήματα δεν τους χρειάζεται η σχολική μονάδα στη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της.

 • 3 Μαΐου 2020, 23:49 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Αρθρο 37
  Πρέπει να προηγηθεί η έκδοση της ΥΑ με τον πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων και να ακολουθήσει η σύνταξη των Εσωτερικών Κανονισμών των επί μέρους μονάδων, διαφορετικά όλοι οι Κανονισμοί, άλλος σε μικρότερο βαθμό, άλλος σε μεγαλύτερο, θα πρέπει να αναθεωρηθούν εκ των υστέρων.

 • 2 Μαΐου 2020, 00:15 | Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

  Η συμμετοχή εκπροσώπου ΟΤΑ στην διαδικασία έκδοσης του Εσωτερικού Κανονισμού είναι παράνομη κατ’άρ. 16 και 102 Συντάγματος. Ο Εσωτερικός Κανονισμός κωδικοποιεί ήδη ισχύουσες διατάξεις της σχολικής νομοθεσίας, οπότε ποία η χρησιμότητα της συμμετοχής το πρώτον των Συλλόγων Γονέων και του 15μελούς για την σύνταξη του Κανονισμού, πλην μόνο της (επιδιωκόμενης;) καθυστέρησης; Περαιτέρω σε πολλά Σχολεία στην Επικράτεια λειτουργεί Εσωτερικός Κανονισμός, συνεπώς καλό είναι για την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου να επαναδιατυπωθεί το άρθρο στην βάση του ότι με Προεδρικό Διάταγμα – και όχι ΥΑ – θα δημοσιευθεί ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός, τον οποίο η Σχολική Μονάδα θα μπορεί να συμπληρώνει κατά τις ιδιαιτερότητές της (πχ διαχείριση κληροδοτημάτων ή κληροδοσιών) με την έγκριση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Τέλος, η παρ. 3, εάν παραμείνει ως έχει, πάσχει αντισυνταγματικότητα κατ’άρ. 42 Συντάγματος για την άνευ λόγου επιχειρούμενη παράνομη υπεξουσιοδότηση.

 • Η διάταξη που προβλέπει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας για όλες τις σχολικές μονάδες, στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με την λειτουργία της είναι θετική. Η προσαρμογή του κανονισμού στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της κάθε σχολικής μονάδας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην πιο ομαλή, αρμονική και αποτελεσματική λειτουργία της.
  Θεωρούμε ότι ο σχολικός κανονισμός θα πρέπει να συντάσσεται από το Σχολικό Συμβούλιο και να κοινοποιείται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.

 • 1 Μαΐου 2020, 20:43 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

  Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας στη Δευτεροβάθμια είναι ήδη θεσμοθετημένος και νοείται ως ένα πλαίσιο κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή (Βλ.Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής).Κανόνων που κινούνται εντός συγκεκριμένου, καθορισμένου από την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας πλαισίου (π.χ. ώρες προσέλευσης στο σχολείο, απαγόρευση καπνίσματος ή χρήσης κινητών αποτροπή ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Η συμμετοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) στην επιμέρους εξειδίκευση και επεξεργασία αυτών των κανόνων με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας/σχολικής κοινότητας μπορεί να εξασφαλίσει την ευκολότερη αποδοχή, εφαρμογή του,αλλά και τυχόν αναθεώρηση/βελτίωσή του.
  Αναφορικά με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης/οικείου Δήμου, μην ξεχνάμε ότι προβλέπεται ήδη στο θεσμό του Σχολικού Συμβουλίου που έχει αρμοδιότητα και σε θέματα λειτουργίας σχολείου και όχι απλώς κτιριακά (π.χ. κατάληψη του σχολείου και πρόταση αναπλήρωσης διδακτικών ωρών). Ζητούμενο, λοιπόν, είναι η οικοδόμηση μίας σχέσης ειλικρινούς συνεργασίας σχολείου και τοπικής κοινωνίας και όχι «παιχνίδια εξουσίας» και χειραγώγησης.

 • (Συνολική θέση και ενδεικτική βιβλιογραφία για τον σχολιασμό μας)

  Σχόλια του Orlando LGBT+ για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με αφορμή το Σχέδιο Νόμου Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
  Ως Οργανισμός Ψυχικής Υγείας με εξειδίκευση στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, αναγνωρίζουμε την υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε στον δημόσιο διάλογο για την συμπερίληψη, την προστασία και την προαγωγής της (ψυχικής) υγείας και ευζωίας των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών και έφηβων ατόμων στο σχολικό πλαίσιο.
  Πρόσφατα ο Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων (American Psychological Association-APA) εξέδωσε τις θέσεις του και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και έφηβα άτομα και το Σχολείο.
  Μεταφράσαμε τις κυριότερες και τις παραθέτουμε, μαζί με τα σχόλια του φορέα μας για το Σχέδιο Νόμου που αφορά την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που συγκεντρώθηκαν με την πολύτιμη βοήθεια της επιστημονικής μας συνεργάτιδας Μαίρης Χιόνη, Εκπαιδευτικού και Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Α’ Αθήνας.
  Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ APA:
  Αναγνωρίζουμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και έφηβα άτομα βιώνουν παρενόχληση, εκφοβισμό και σωματική βία στο σχολικό περιβάλλον
  Αναγνωρίζουμε ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παρεμβαίνουν για να σταματήσουν την παρενόχληση και τον εκφοβισμό των τρανς και φυλοδιαφορετικών μαθητ(ρι)ών στο σχολείο δεν είναι μεγάλο, και το εκπαιδευτικό προσωπικό συχνά μπορεί να συμμετέχει εκούσια ή ακούσια στα παραπάνω
  Αναγνωρίζουμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά που θυματοποιούνται στο σχολείο αντιμετωπίζουν υψηλότερες πιθανότητες να εμφανίσουν προκλήσεις ψυχικής υγείας, αυτοκτονικότητα, χρήση ουσιών, επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, χαμηλές επιδόσεις, και σχολική διαρροή (όπως συχνές απουσίες, χαμηλότερους βαθμούς και μειωμένο ενδιαφέρον να φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Τα παραπάνω συχνά εντείνονται ακόμα περισσότερο στα τρανς παιδιά και έφηβα άτομα
  Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πρόσφατες έρευνες που αναδεικνύουν σχολικά προγράμματα, πολιτικές και πρακτικές που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για τα παραπάνω και να ενισχύσουν την υγεία και την ευζωία των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών στο σχολείο
  Αναγνωρίζουμε ότι ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά και έφηβα άτομα που προέρχονται από οικογένειες χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων αντιμετωπίζουν επιπλέον ρίσκο να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να έχουν χαμηλότερη ακαδημαϊκή εξέλιξη
  Αναγνωρίζουμε ότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές-τριες αναφέρουν αυξημένη επαφή με το σχολείο και αυξημένο αίσθημα ασφάλειας όταν οι εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν με τους εξής τρόπους:
  αναγνωρίζοντας και σταματώντας τον εκφοβισμό και την παρενόχληση,
  αναπτύσσοντας κανονισμούς που απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας/έκφρασης/χαρακτηριστικών φύλου,
  προωθώντας την χρήση επιβεβαιωτικών δραστηριοτήτων στην τάξη,
  ενισχύοντας την εκπαίδευση και την επιμόρφωση σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα για μαθητ(ρι)ες και εκπαιδευτικούς,
  ενσωματώνοντας θετικές αναπαραστάσεις για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες στα εκπαιδευτικά προγράμματα
  Ενθαρρύνουμε τους σχολικούς-ές ψυχολόγους, τους συμβούλους και τους κοινωνικοί-ές λειτουργοί να συνηγορούν υπέρ συμπεριληπτικών πολιτικών, προγραμμάτων και πρακτικών στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, σε συνεργασία με γονείς και οικογένειες
  Ενθαρρύνουμε τους/τις σχολικούς ψυχολόγους να επιμορφωθούν στο πώς τα έμφυλα στερεότυπα και η έννοια του αυστηρού διπόλου των φύλων περιορίζουν όλα τα παιδιά από το να διερευνούν και να συνειδητοποιούν τις πλήρεις δυνατότητές τους, πώς δημιουργούν γόνιμες συνθήκες για εκφοβισμό και πώς αποτρέπουν τους μαθητές-τριες από το να επικεντρώνονται και να επενδύουν στην προσωπική τους μάθηση και εξέλιξη
  Ενθαρρύνουμε τους/τις σχολικούς ψυχολόγους να εναρμονιστούν με τις έγκυρες αρχές δεοντολογίας που υποστηρίζουν την σωματική και ψυχική ασφάλεια των ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών και έφηβων ατόμων, όταν οι τοπικοί ή σχολικοί κανονισμοί έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των παιδιών και των εφήβων
  Ενθαρρύνουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό να αγκαλιάζει τον αυτοπροσδιορισμό, στηρίζοντας τις αποφάσεις των παιδιών, των έφηβων ατόμων και των οικογενειών τους, σε σχέση με ζητήματα ταυτότητας ή έκφρασης φύλου και αποθαρρύνουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό από το να απαιτεί αποδείξεις ιατρικών παρεμβάσεων ή νομικών αλλαγών ως προϋπόθεση για αυτήν την στήριξη
  Προτείνουμε στα σχολεία να αναπτύξουν πολιτικές που σέβονται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και του απορρήτου για μαθητές-τριες, γονείς και συναδέλφους όσο αναφορά στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα/έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου, ώστε να μην αποκαλύπτεται ποτέ κάτι από τα παραπάνω χωρίς την ενημερωμένη συγκατάθεση του ατόμου που αφορούν.
  Προτείνουμε οι διευθύνσεις των σχολείων να δημιουργήσουν ασφαλέστερα περιβάλλοντα για τα τρανς, ίντερσεξ και φυλοδιαφορετικά άτομα, επιτρέποντας σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε τουαλέτες, δραστηριότητες και προγράμματα με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους και την ταυτότητα φύλου τους και να αποφεύγουν όπου μπορούν τους υποχρεωτικούς έμφυλους διαχωρισμούς.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  American Psychological Association (2020). Resolution on Supporting Sexual / Gender Diverse Children and Adolescents in Schools. https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/policy/gender-diverse-children
  Case, K. & Meier, C. (2014). Developing allies to transgender and gender non-conforming youth: Training for counselors and educators. Journal of LGBT Youth, 11 (1), 62-82. doi:10.1080/193653.2014.840764
  Harper, A., Finnerty, P., Martinez, M., Brace, A., Crethar, H. C., Loos, B., . . . ALGBTIC LGBQQIA Competencies Taskforce. (2013). Association for lesbian, gay, bisexual, and transgender issues in counseling competencies for counseling with lesbian, gay, bisexual, queer, questioning, intersex, and ally individuals. Journal of LGBT Issues in Counseling, 7 (1), 2-43. doi:10.1080/15538605.2013.755444
  IGLYO (2007). Guidelines for an LGBTQ inclusive education. Ανακτήθηκε 1 Μαΐου 2020 από https://issuu.com/iglyo/docs/iglyo_educational-guidelines
  National Association of School Psychologists. (2017). Lesbian, gay, bisexual, transgender, and questioning (LGBTQ) youth [Position Statement]. Retrieved from https://www.nasponline.org/x26826.xml
  Pearson, J., & Wilkinson, L. (2018). School experiences and educational opportunities for LGBTQ students. In B. Schneider (Ed.) Handbook of the Sociology of Education in the 21st Century, (193-218). Switzerland: Springer International
  Stonewall (2017). Creating an LGBT inclusive curriculum: A guide for secondary schools. Ανακτήθηκε 1 Μαΐου 2020 από https://www.stonewall.org.uk/system/files/inclusive_curriculum_guide.pdf

 • Προτείνουμε να αναφέρεται ρητά στον Εσωτερικό Κανονισμό η προάσπιση των δικαιωμάτων και η συμπερίληψη όλων των ΛΟΑΤΚΙ+ μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, γονέων/φροντιστών, σχολικού προσωπικού) και οι εν λόγω κανόνες να γίνονται γνωστοί τις έξι πρώτες εβδομάδες της λειτουργίας του σχολείου, ώστε να ορίζεται εξαρχής ο στόχος το σχολείο να αποτελεί ασφαλές πλαίσιο για όλες-ους-α.
  Επίσης τονίζουμε ότι είναι σημαντικό η συν-απόφαση των μέτρων και κανόνων λειτουργίας αυτών να γίνεται από κοινού από εκπαιδευτικούς, γονείς/φροντιστές και μαθητές/τριες, όπως και το σχολικό προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων.

 • 29 Απριλίου 2020, 21:08 | Αικατερίνη

  Ο εσωτερικός κανονισμός έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ανήκει στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνει το σχολείο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και κώδικα δεοντολογίας και επικοινωνίας εκπαιδευτικού προσωπικού, μαθητών και γονέων, να τίθεται σε διαβούλευση πριν την εφαρμογή του και να εγκρίνεται από μια Επιτροπή Δεοντολογίας. Δεν μπορεί για παράδειγμα γονέας να υβρίζει τους εκπαιδευτικούς ή το αντίστροφο, και να συγχέεται η ελευθερία έκφρασης με την μείωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ή να διδάσκεται η «λογοκλοπή» από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός είναι να αφουγκράζεται το σχολείο με αποτελεσματικό τρόπο τους γονείς, τους μαθητές και την κοινότητα, να τους δίνει το δικαίωμα να εκφράσουν ελεύθερα τις ενστάσεις τους. Δεν θέλουμε σχολεία φυλακές αλλά ανοιχτά στην κοινωνία.

  Ο Δήμος έχει λόγο στη λειτουργία και στην ορθή διοίκηση του σχολείου, διότι αυτός επωμίζεται τις καταστροφές υλικών και την κατασπατάληση πόρων. Να λογοδοτούν όσοι δεν πήραν σοβαρά το ρόλο τους.

 • 29 Απριλίου 2020, 01:07 | Ματθαίου Μαρία

  Νομίζω χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση το περιεχόμενο κι όχι η διαδικασία της κατάρτισης του κανονισμού.Υπάρχουν νόμοι και διατάξεις για όλα τα θέματα του σχολείου,κι ένας οποιοσδήποτε κανο ισμός πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του.Επειδή προβλεπόταν η ύπαρξή του στον προηγούμενο νόμο , στο σχολείο μου τον είχαμε καταρτίσει .ε την λογική «ένα βήμα πριν αναλάβει η Διεύθυνση» στην κατεύθυνση της αυτο-ρρύθμισης συμπεριφορών,διαχείρισης κενών κ.α από τις Μαθητικσς Κοινότητες.Καλό θα είναι να συμμετέχουν στην κατάρτιση οι ολομέλσιες τωνΜΚ,κι όχι μόνο το 15μελές για να υπάρχει η συναίνεση και η δέσμευση όλων,ώστε να τον σέβονται.

 • 29 Απριλίου 2020, 00:17 | Αλέξιος

  Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου υπάρχει, δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και εναπόκειται στην διεύθυνση και τον σύλλογο των διδασκόντων για την σύνταξη και εφαρμογή του. Ο κανονισμός δεν έχει κάποιο όφελος από την παρουσία του Δήμου. Οι γονείς έχουν λόγο για τον εσωτερικό κανονισμό αλλά όχι και στην συμμετοχή του. Νομοθετικά πρέπει να δίνεται το δικαίωμα σύνταξης πρότασης από πλευράς γονέων αλλά όχι και συμμετοχής. Ο Διευθυντής με τον σύλλογο των διδασκόντων αναλύουν την πρόταση των γονέων, θα λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των γονέων στην σύνταξη του κανονισμού (όπου χρειάζεται).
  Ο εσωτερικός κανονισμός θα πρέπει να τεκμηριώνεται με νομοθετική διάταξη, ώστε να μπορεί ο σύλλογος των διδασκόντων να εφαρμόσει πιστά και αποτελεσματικά τα άρθρα του κανονισμού. Οι »παραβάτες» πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να συνετιστούν, να γίνουν παράδειγμα προς αποφυγή για τους υπόλοιπους χωρίς να επιδιώκεται η τιμωρητέα τακτική της ποινής αλλά ο σωφρονισμός μέσω αυτής.

 • 28 Απριλίου 2020, 14:48 | Πάλλας Μιλτιάδης

  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μονάδας, θεωρώ είναι απαραίτητος και υπάρχει ήδη στα περισσότερα σχολεία. Η σύνταξη αυτού του κανονισμού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι δεν είναι αυθαίρετη, αλλά διέπεται από τις αρχές της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και θα πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια τα περιθώρια κινήσεων όλων των εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα, δηλαδή διευθυντή-εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε δικαιώματα και υποχρεώσεις όλων αυτών. Για να έχει απήχηση και αποτελεσματικότητα λοιπόν θα πρέπει να εγκριθεί από όλους τους παραπάνω ώστε να τύχει και του σεβασμού τους.Ο Δήμος δεν έχει καμία ανάμειξη σ΄αυτό το πλαίσιο εργασίας, μακάρι να ανταποκρινόταν σωστά στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στα σχολεία.
  Η Δ/νση του σχολείου με το Σύλλογο Διδασκόντων μπορούν να καταρτίσουν τον κανονισμό, στη συνέχεια να κληθεί σε συνάντηση το 15μελές του σχολείου και το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων για να γνωστοποιηθεί σε αυτούς το περιεχόμενό του, να γίνει συζήτηση και τυχόν διορθώσεις / προσθαφαιρέσεις και κατόπιν, αφού έχει φτάσει στην τελική του μορφή και έχει την έγκριση της Δ/νσης του σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων, των εκπροσώπων των μαθητών και των εκπροσώπων των Γονέων να μοιραστεί σε όλους τους μαθητές και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Καλό θα ήταν, όταν δοθεί στους μαθητές, να αφιερωθεί χρόνος στην τάξη για συζήτηση στα επιμέρους θέματα που θίγονται, να καταλάβουν όλοι οι μαθητές για τι πράγμα μιλάμε και να μην τους δοθεί απλά ένα χαρτί στα χέρια. Σημασία δεν έχει η κατάρτιση του κανονισμού αλλά η απήχηση που θα έχει σε μικρούς και μεγάλους στη σχολική μονάδα. Είναι βασικό να διαφαίνεται η σπουδαιότητα του σεβασμού και προς τον εαυτό μας και προς τον Άλλο.

 • 26 Απριλίου 2020, 10:43 | Ε. Χουρδάκης

  Στο άρθρο 11 («Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας») του ν.682/1977 (Α’ 244) («Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων») υπάρχουν ανάλογες ρυθμίσεις με τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου, ιδίως δε ως προς την υποχρέωση ύπαρξης εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΕΚΛ) στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες. Όμως, τόσο ο φορέας έγκρισης όσο και ο φορέας σύνταξης του ΕΚΛ διαφοροποιούνται σε σχέση με τα ρητώς καθοριζόμενα στην προτεινόμενη διάταξη. Με δεδομένο ότι στο ά. 4 του εν λόγω νόμου προβλέπεται ότι τα ιδιωτικά σχολεία «έχουν την αυτήν οργάνωσιν με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία» και επειδή η διατύπωση της προτεινόμενης ρύθμισης είναι αδιάστικτη («Κάθε σχολική μονάδα οφείλει από το σχολικό έτος 2020-2021, να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της»), θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να διατυπωθεί είτε σχετική επιφύλαξη υπέρ των ειδικότερα οριζόμενων για τα ιδιωτικά σχολεία είτε να αποσαφηνιστεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμόζεται και στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες.

 • 25 Απριλίου 2020, 21:35 | Νεφ

  Ο Διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων αρκούν για να συνταχθεί ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου. Ούτε οι μαθητές ούτε οι γονείς είναι απαραίτητο να συμμετέχουν.

 • 25 Απριλίου 2020, 21:06 | Θρασύβουλος Καραϊσαρλής

  Σε πολλές σχολικές μονάδες υπάρχει ήδη εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος λειτουργεί κυρίως ως υπενθύμιση και τονισμός ήδη θεσμοθετημένων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των μελών της σχολικής μονάδας, αφού προφανώς τελεί υπό της νομοθεσίας. Για τη σύνταξη του, υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής, αφού αυτοί βιώνουν καθημερινά τη λειτουργία του σχολείου και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του σχολικού περιβάλλοντος. Θετικό να υπάρχουν εισηγήσεις από 15μελές και Σύλλογο Γονέων (όπου αυτός είναι ενεργός), οι οποίες θα εξεταστούν από το Σύλλογο Διδασκόντων. Ο εκπρόσωπος του Δήμου θαρρώ δεν έχει καμία σχέση με τις εσωτερικές λειτουργίες του σχολείου, καθώς αρμοδιότητα του Δήμου είναι η παροχή και συντήρηση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, η ασφάλεια του κτηρίου (μήπως θα έπρεπε να αυξηθούν και οι ευθύνες των σχολικών φυλάκων πέραν της φύλαξης χώρων και εξοπλισμού;), καθώς και η υγιεινή και η καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

 • 25 Απριλίου 2020, 16:55 | ΦΑΝΗ

  Στα περισσότερα σχολεία υπάρχει εσωτερικός κανονισμός. Όταν έδωσα στους μαθητές και γονείς πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια που ανέλαβα διευθύντρια άκουσα όσα δεν ακούγονται. Οι περισσότεροι γονείς πέταξαν το πλαστικοποιημένο έγγραφο θεωρώντας το σκουπίδι και μου είπαν ότι δεν θα τους πω εγώ τι θα κάνουν. Αυτούς τους γονείς λοιπόν θέλετε να εμπλεξουμε σε μια εσωτερική διαδικασία του ΣΔ. Σε ότι αφορά στον εκπρόσωπο του Δήμου σας θυμίζουμε ότι δεν είμαστε υπάλληλοι του Δήμου δεν μας ψηφίζουν και δεν κυνηγάμε τις ψήφους των γονέων. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τις επισκευές στο σχολείο και τις καθαρίστριες. Ας κάνει αυτά που του αναλογούν και ας αφήσουν τις εσωτερικές μας διαδικασίες στο ΣΔ.

 • 25 Απριλίου 2020, 16:23 | TEO

  1.Οι αποφάσεις για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας πρέπει να λαμβάνονται από τον διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.Ο σύλλογος γονέων και ο εκπρόσωπος του δήμου δεν έχουν καμία δουλειά στη λήψη αποφάσεων του σχολείου.Καλό είναι να καταθέσουν προτάσεις που θα συζητηθούν από τον σύλλογο διδασκόντων.
  2.Είναι απαραίτητο με νομοθετική πρωτοβουλία να καλυφθούν τα σχολεία όσον αφορά τις περιπτώσεις μαθητών με συνεχή ή συχνή παραβατική συμπεριφορά, καθώς αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε ελάχιστα πράγματα.Ιδιαιτέρως δε όταν οι γονείς τους αδιαφορούν ή παινεύονται για τέτοιες συμπεριφορές των παιδιών τους.
  3. Στο πλαίσιο, καθίσταται απαραίτητη η αλλαγή του αναχρονιστικού νόμου, ο οποίος δε δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο ή σε επιστημονική επιτροπή να παραπέμπει μαθητή στο ΚΕΣΥ, αλλά χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του γονέα. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στα σχολεία, καθώς οι πολλοί γονείς έχοντας άγνοια ή κοινωνικά στερεότυπα αρνούνται την παραπομπή, δυσκολεύοντας έτσι πολύ την προσπάθεια του σχολείου.

 • 25 Απριλίου 2020, 11:31 | Ιωάννης

  1. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν είναι δουλειά δημάρχου ή γονιού μορφωμένου ή/και αμόρφωτου…

  2. Ο Διευθυντής να μπορεί να αποκλείει μαθητή με έντονα παραβατικά συμπεριφορά από εκδρομή
  – Προστατεύστε επιτέλους νομικά τους εκπαιδευτικούς…

  3.Να κλείσει το παραθυράκι να μπαίνουν ιατρική κλπ από τα ΕΠΑΛ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΛ
  – Η συνταγματική αρχή της ισότητας

 • 25 Απριλίου 2020, 11:25 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:
  – Διαφορετικά δεν υπάρχει αυτοτέλεια σχολικής μονάδας
  – Πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν γνωστικά και παιδαγωγικά στις ευθύνες σύνταξης εσωτερικού κανονισμού
  – Πολυδαίδαλη ανεφάρμοστη νομοθεσία. Θα διαπραγματευόμαστε τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο…
  – Διαφορετικά δώστε τα σχολεία στους Δήμους (διαχρονικό όνειρο κάθε δημάρχου και υπουργού εσωτερικών…) και στους Γονείς (μορφωμένους ή/και αμόρφωτους)
  – Τα αυτονόητα…..

  2. Ο Διευθυντής να μπορεί να αποκλείσει μαθητή /-τρια από περίπατο ή/και εκδρομή.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:
  Με βάση τα ισχύοντα ούτε ο Διευθυντής ούτε ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορούν να αποκλείσουν μαθητή/-τρια από σχολική εκδρομή. Επομένως, συμβαίνουν τα εξής: ή παρακαλούμε τους γονείς μαθητών με έντονα απείθαρχη συμπεριφορά να υπογράψουν αρνητική υπεύθυνη δήλωση ώστε να πραγματοποιηθεί η εκδρομή χωρίς το παιδί τους και να βρεθούν συνοδοί
  ή/και πιέζουμε τους συνεδέλφους με βάση το φιλότιμό τους (πράγμα απαράδεκτο) να διακινδυνεύσουν νομικά συνοδεύοντας έντονα παραβατικούς μαθητές… (βρισκόμαστε σε διλήμματα ανάμεσα στους μαθητές που αξίζει να συνοδεύσει κανείς και στους έντονα παραβατικούς)
  – Προστατεύστε επιτέλους τους εκπαιδευτικούς νομικά…
  – Τα υπόλοιπα αυτονόητα…

  3. Εδώ και χρόνια εισάγονται από τα ΕΠΑΛ σε σχολές υψηλής ζήτησης μαθητές με λιγότερα μόρια από ό,τι από τα ΓΕΛ. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια, το εκμεταλλεύονται πολλοί για να μπουν π.χ. ιατρική από τα ΕΠΑΛ αλλά δεν γίνεται τίποτα….
  ΑΙΤΙΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:
  -Η συνταγματική αρχή της ισότητας
  – Το κλείσιμο παραθύρων για πονηρούς…
  – Τα αυτονόητα…
  Με εκτίμηση

 • 25 Απριλίου 2020, 09:35 | Δ. Καλαϊτζίδης

  Πολλά σχολεία έχουν ήδη Εσωτερικό Κανονισμό.
  Θεωρώ σημαντικά όσα ανέφερε ήδη ο συνάδελφος Ρένος Ολυμπάκης.
  Ο ΕΚ πρέπει να προβλέπει εκτός από τις απαγορεύσεις και με ποιο τρόπο θα γίνεται η επανόθρωση βλαβών ή παραβιάσεών του.
  Μολονότι ο ΕΚ είναι κυρίως έργο του ΣΔ, ωστόσο υπάρχει μόνο ένας τρόπος να γίνει κατά κάποιο τρόπο κτήμα των μαθητών, τους οποίους κυρίως αφορά, είναι ο εξής:
  Ο διευθυντής παίρνει το σχέδιο-υπόδειγμα του ΙΕΠ ή κάποιον ήδη εγκεκριμενο κανονισμού ομοταγούς σχολείου. Τον μοιράζει σε αντίγραφα στους εκπαιδευτικούς, στα προεδρεία των 5 μελών και στο Σύλλογο Γονέων.
  Δίνονται δύο διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα να συνεδριάσει, να μελετήσουν οι μαθητές κατ’ άρθρο όλον το ΕΚ και να γίνει συζήτηση και ανάλυση όσων περιλαμβάνει ο ΕΚ. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν προτάσεις, ωστόσο, υπάρχει μια ασφαλιστική δικλείδα η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να «νομοθετήσουμε» κατά παράβαση υπάρχοντος νόμου. Άρα, η συμβολή των μαθητών μόνο θετική μπορεί να είναι. Πολύ πιθανόν να κατατεθούν προτάσεις που να βελτιώνουν τη σχολική λειτουργία και το σχολικό κλίμα, το οποίο άλλωστε θέλει να ρυθμίσει ένας καλός ΕΣ.
  Αντίστοιχα, ο Σ.Γονέων μπορεί (στο ίδιο πλαίσιο) να υποβάλλει τις δικές του προτάσεις.
  Τέλος, ο ΣΔ σε συνεδρίασή του, κάνει την ίδια εργασία, περνά τον ΕΚ κατ’ άρθρο, λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις μαθητών και γονέων και οριστικοποιεί τα άρθρα του.
  Στη συνέχεια ο ΕΚ γνωστοποιείται αρμοδίως, σύμφωνα με όσα προβλέπονται (έγκριση ΣΕΕ).
  Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία που μπορεί να πάρει περίπου 15-20 μέρες, ο ΕΚ αναρτάται στις τάξεις, στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα και παραδίδεται γραπτός στο Σ. Γονέων.
  Αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία που εγγυάται την μέγιστη αποδοχή, την συμπερίληψη των περισσότερων απόψεων, τη διαφάνεια και κυρίως εγγυάται ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε ή δεν συμμετείχε στην σύνθεσή του.

 • 25 Απριλίου 2020, 01:30 | Γεωργία

  Αντιπαρέρχομαι τη διάθεση άσκησης κριτικής, καθώς θεωρώ ότι αυτό που επείγει να απαντηθεί είναι η φιλοσοφία που υπαγορεύει αυτή τη διάταξη. Πέραν της φιλοσοφίας, είναι πρώτιστη ανάγκη να διευκρινιστεί το Όραμα, μια έννοια υπαρκτή που σηματοδοτεί και την πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.
  Ποιο είναι το όραμά μας; Τι επιτύχουμε να επιδιώξουμε;;;Αφού διατυπώσουμε με σαφήνεια το όραμα, τότε ας ανοίξει ο διάλογος για τα μέσα επίτευξης.
  Ας υποθέσουμε ότι το Όραμα περιλαμβάνει την αυτονομία της σχολικής μονάδας. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο για να διασφαλιστεί η αυτονομία αυτή να υπαγορεύεται ο κανονισμός λειτουργίας της από συνδιαχειριστές έμμεσα εμπλεκόμενων φορέων;
  Συμβαίνει το ίδιο με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις , δημόσιες ή ιδιωτικές;
  Έχει ή δεν έχει η εκπαιδευτική μονάδα αποστολή; Έχει συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις;;; Σαφώς, ναι. Έχει περιθώρια απόκλισης από αυτά τα καθήκοντα; Γιατί θα πρέπει η επιτέλεση των καθηκόντων να συμπεριλαμβάνει τη γνώμη των έμμεσα εμπλεκομένων φορέων; Εκτός, βέβαια, αν τεθούν και αυτά τα καθήκοντα σε αμφισβήτηση ή υπάρχει η πρόθεση να αρθούν.
  Ο Σύλλογος Γονέων, όπως και άλλοι Σύλλογοι έχουν το δικό τους κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο δεν εμπλέκεται ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η αγαστή συνεργασία είναι άλλο ζήτημα και άλλο ζήτημα η συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων στη διαμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας. Το αν θα πρέπει στον κανονισμό να συμπεριλαμβάνονται και εδάφια συνεργασίας με το Σύλλογο Γονέων, σαφώς ναι. Σε καμία όμως των περιπτώσεων δεν υφίσταται θέμα γνωμοδότησης στην περίπτωση διασφάλισης των όρων υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών, που είναι ο κύριος αποδέκτης της παρεχομενης εκπαίδευσης. Αν μη τι άλλο, η σχολική μονάδα διοικείται από ένα Διευθυντή που έχει αξιολογηθεί και αξιολογείται καθημερινώς και από έναν Σύλλογο Διδασκόντων που έχει τη δική του δυναμική και αποφασιστική παρουσία καθημερινά.
  Ας προχωρήσει το Υπουργείο στην έκδοση ενός πρότυπου κανονισμού και ας δοθεί η δυνατότητα στη Σχολική Μονάδα να εξειδικευσει τον κανονισμό αυτό προσαρμόζοντάς τον στις ιδιαίτερες αλλά πάντα νόμιμες τοπικές συνθήκες που ισχύουν.
  Αυτό που εν τέλει αντιλαμβάνομαι είναι ότι επιχειρείται μια προσέγγιση Ολικής Ποιότητας, αλλά πολύ κακώς ειδωμένης, αφού λάθος προσεγγίζεται στο κομμάτι του Κανονισμού. Η εμπλοκή των φορέων, έμμεσα ή άμεσα εμπλεκομένων επιχειρείται σε λάθος σημείο. H επίπεδη δομή και τα ανοιχτά συστήματα επικοινωνίας δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτό το σημείο. Αν δε δείξουμε εμπιστοσύνη στα βασικά μέλη της σχολικής μονάδας, που στο τέλος τέλος θα αξιολογηθούν κιόλας, δεν θα καταστεί δυνατή ποτέ η αυτονομία της.

 • 25 Απριλίου 2020, 01:10 | ΤΑΣΟΣ

  1)Ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να υπερτερεί της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό να καταστεί σαφές προκειμένου να περιορίσει τις διαθέσεις ορισμένων βασιλικότερων του βασιλέως.
  2) οι γονείς μόνο συμβουλευτικά-όχι γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά στη διαδικασία. Αποκλειστική αρμοδιότητα του ΣΔ. Οι μαθητές και γνωμοδοτικά.
  3) Χωρίς να προβλέπονται ποινές. Περισσότερο ως «συμφωνία κυρίων»/

 • 24 Απριλίου 2020, 20:47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Ο κάθε κανονισμός για να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένος θα πρέπει να συνδιαμορφώνεται απο όλους εκείνους όσους υπόκεινται στις διατάξεις του.

 • 24 Απριλίου 2020, 17:57 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΑΔ

  Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «…1. …. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.
  2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται από τον Συντονιστή
  Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας,
  καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του
  Ι.Ε.Π. μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων…»

  Ο Εσωτερικός Κανονισμός μιας σχολικής μονάδας και επομένως της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι έργο, ούτε του συλλόγου γονέων, ούτε του εκπροσώπου του οικείου Δήμου, ούτε και του 15μελούς.
  Ο Εσωτερικός Κανονισμός μιας σχολικής μονάδας, είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Συλλόγου Διδασκόντων.
  Βεβαίως οι λοιποί φορείς, μπορούν κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντή να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις/απόψεις τους, οι οποίες θα ληφθούν και πρέπει να ληφθούν, υπόψη από τον Σύλλογο διδασκόντων.
  Προτάσεις/απόψεις, θα καταθέσει και ο Συντονιστής.

  Πολύ σωστή η §3 με επέκταση μάλιστα.
  Δηλαδή, το υπουργείο Παιδείας να συντάξει έναν Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό των σχολικών μονάδων και με βάση αυτόν, να συμπληρώνονται από τις σχολικές Μονάδες τα επί μέρους ζητήματα που μόνον ο σύλλογος Διδασκόντων γνωρίζει για κάθε σχολική μονάδα.
  Η δε έγκριση του κανονισμού να μην έχει διασταλτικό χαρακτήρα αλλά υποχρεωτικό.
  Δηλαδή η έγκριση του εσωτερικού κανονισμού να αποτελεί δέσμια υποχρέωση του Συντονιστή και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  Σημειώνεται εδώ ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυναμική και άρα μεταβαλλόμενη.
  Επομένως o όποιος Εσωτερικός Κανονισμός του σχολείου δύναται να τροποποιείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, μετά από εισήγηση και μόνον, του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Συντονιστή ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, πάντα με γνώμονα τον Πρότυπο εσωτερικό κανονισμό των σχολείων.

 • 24 Απριλίου 2020, 15:21 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΟΥΛΕ

  Κάτι τέτοιο επιφέρει επιπλέον γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας στους διευθυντές των σχολείων. Καλό θα ήταν να συνοδεύεται από μείωση των ωρών διδασκαλίας τους.

 • 24 Απριλίου 2020, 14:07 | Γιώργος Θεοδωράκης

  Πολύ σωστός ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.Επιτέλους!

  Με εκτίμηση
  Θεοδωράκης Γιώργος

 • 24 Απριλίου 2020, 10:34 | ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ

  Ο διευθυντής σχ.μ. βεβαιώνει ότι συμμετείχαν όλοι στη διαβούλευση…
  Ο συντονιστής εκπ. έργ. και ο διευθυντής εκπ/σης εγκρίνει…
  Οπότε πρόκειται για άλλη μία γραφειοκρατική διαδικασία, που ωστόσο καλό είναι να λάβουν γνώση της οι μαθητές και οι γονείς (και ό,τι γεννήσει η δημοκρατία…). Για τους διευθυντές των σχολείων με κάλυψε προηγούμενο σχόλιο (όλο και περισσότερα διοικητικά βάρη, καλό είναι να μη συνυπάρχουν με διδακτικές ώρες)

 • 24 Απριλίου 2020, 00:58 | Γρηγόριος Γιαμαλάκης

  Στο σχολείο μας έχουμε εσωτερικό κανονισμό. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι κανένας άλλος εκτός από τον σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου (και τους μαθητές στη Β/θμια) δεν μπορεί να έχει ανάμειξη στην σύνταξη κανονισμού λειτουργίας.

 • 23 Απριλίου 2020, 21:09 | Μαρία Κ.

  Κανονισμός λειτουργίας υπάρχει στα Λύκεια εδώ και πολλά χρόνια, είναι αναρτημένος στους πίνακες ανακοινώσεων των τμημάτων, ενημερώνονται οι μαθητές στην έναρξη του σχολικού έτους και είναι γνώστες και οι γονείς. Που εμπλέκεται ο εκπρόσωπος του Δήμου;

 • 23 Απριλίου 2020, 21:01 | Ρένος Ολυμπάκης

  Δημοτικό:
  1. Άρθρο εσωτερικού κανονισμού: Οι πόρτες κλείνουν με ευθύνη του διευθυντή στις 08.20΄. Έρχεται παιδί Γ΄ τάξης στο σχολείο στις 08.30΄, χωρίς αιτιολόγηση της καθυστέρησής του. Τι πράττει ο διευθυντής; Παρακαλώ να προβλεφθεί στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  2. Άρθρο εσωτερικού κανονισμού: Απαγορεύονται οι φθορές στο σχολικό κτίριο. Παιδί με ανεξίτηλο μαρκαδόρο γράφει συνθήματα στην πόρτα της τάξης του και αρνείται να επανορθώσει τη φθορά. Οι γονείς που καλούνται, αρνούνται επίσης. Τι πράττει ο διευθυντής; Παρακαλώ να προβλεφθεί στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  3.

  Φυσικά και δεν περιμένω να μου απαντήσετε στις παραπάνω ερωτήσεις, οι οποίες είναι ενδεικτικές των αδιεξόδων που συχνά βρισκόμαστε στα σχολεία μας.
  Θα πρότεινα στην παρούσα διαβούλευση, να προβλέπεται στο νομοσχέδιο αυξημένη εξουσία των διευθυντών, ή των συλλόγων διδασκόντων, πάνω σε ορισμένα θέματα της σχολικής ζωής και να μην έχουν μόνο αυξημένες ευθύνες.
  Μόνο με περισσότερες αρμοδιότητες, οι οποίες όμως να προβλέπονται γραπτώς στο νομοσχέδιο θα μπορέσουν να διευθετηθούν δυσλειτουργίες και αδιέξοδα που προκύπτουν και διαταράσσουν το σχολικό κλίμα.
  Θα ήταν καλό να προβλέπεται ότι ο διευθυντής ή ο σύλλογος διδασκόντων οφείλει να απευθύνεται σε περιπτώσεις σαν τις παραπάνω αμελλητί σε υπηρεσίες όπως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, η Εισαγγελία Ανηλίκων ή η Αστυνομία. Θα πει κάποιος ότι και τώρα μπορεί να το κάνει. Ναι, αλλά μπορεί και να μην το κάνει, είναι ο αντίλογος και συνήθως ΔΕΝ το κάνει.
  Στο νομοσχέδιο πρέπει να προβλέπεται η υποχρεωτική εμπλοκή αυτών των υπηρεσιών, όταν δεν υπάρχει πλέον περιθώριο συνεννόησης με κάποια οικογένεια που συστηματικά το παιδί της καθυστερεί ή βανδαλίζει ή δημιουργεί προβλήματα στη σχολική κοινότητα με συμπεριφορές οι οποίες έγιναν όλες οι προσπάθειες για να αποσοβηθούν ή να βελτιωθούν. Και για να μην παρεξηγηθούν τα γραφόμενά μου, δεν στοχοποιείται σε καμία περίπτωση το παιδί, απλώς η οικογένεια υποχρεώνεται να συνεργαστεί με το σχολείο, όταν καμία από τις προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν έχει καρποφορήσει.
  Προτείνω λοιπόν: «Όταν δεν υπάρχει πλέον περιθώριο συνεννόησης με κάποια οικογένεια που συστηματικά το παιδί της καθυστερεί ή βανδαλίζει ή δημιουργεί προβλήματα στη σχολική κοινότητα με συμπεριφορές οι οποίες έγιναν όλες οι προσπάθειες για να αποσοβηθούν ή να βελτιωθούν, ο διευθυντής ή ο σύλλογος διδασκόντων οφείλει να απευθύνεται αμελλητί σε υπηρεσίες όπως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, η Εισαγγελία Ανηλίκων ή η Αστυνομία με σκοπό την υποχρεωτική συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο και τη συμμόρφωσή της στις προτάσεις του σχολείου».

 • 23 Απριλίου 2020, 17:01 | Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος

  Υπόμνημα Ειδική Ανάλυση Προτάσεις
  Προς
  Κ. Υπουργό Παιδείας κ. Υπουργό κυρία Κεραμέως κ. Γκίκα.
  κ. Υφυπουργό Κ. Ζαχαράκη και πειθαρχικό Β/θμιας
  Κ. Στρατου Βασιλική κ. Κορομπελη Ιωάννα κλπ…
  ΕΕΠΠΣ, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρυτάνεις
  Υπουργείο Παιδείας
  ΚΥΣΔΕ, KΥΣΠΕ…
  Βουλευτές, ΟΛΜΕ, ΜΜΕ

  Αναφορά επί της αληθούς κατάστασης στην Παιδεία και την Κοινωνία
  Το «σάπιο θεωρείται ήδη το σωστό». Ανωνύμου.

  O Μαυρογιαλούρος και ο κομματάρχης Γιακουμής, πάντα επίκαιροι…
  Η φαλκίδευση της έννοιας της αντιπροσωπευτικότητας, παραποιεί την έννοια της Δημοκρατίας και φτάνει σε μορφές «κόζα νόστρα», υπό δήθεν δημοκρατικό μανδύα, δήθεν ψηφοφορίας κλπ…
  Στην παιδεία κάθε 4 συνδικαλιστές λόγω του μειωμένου ωραρίου χρειαζόμαστε επιπλέον 1 εκπαιδευτικό..
  Το «σάπιο θεωρείται ήδη το σωστό». Ανωνύμου.

  Κύριε Υπουργέ.
  Κύριοι Βουλευτές
  Κυρίες Κύριοι,

  Η παιδεία νοσεί – κατά πολλούς – όχι, διότι δεν υπάρχουν επιστήμονες, να την υπηρετήσουν, αλλά δια μιας μεθόδευσης ομάδων ψευδο-συνδικαλιστών κλπ… ημι-αγραμμάτων, η παιδεία πέφτει στα χέρια όχι αυτών που μπορούν και έχουν τις ικανότητες να την ανυψώσουν, αλλά αυτών που από άγνοια και μόνο θα την καταστρέψουν . Και πως το κατά φέρνουν ατού, θα ρωτήσει κανείς. Απλά οι «τύποι» αυτοί γράφονται σκόπιμα σε κάποιοι κόμμα και από εκεί ραδιουργούν όχι προς όφελος του κόμματος αλλά του προσωπικού τους κέρδους. Υπάρχουν βέβαια και σοβαροί συνδικαλιστές και σοβαροί αιρετοί και σοβαροί Σύμβουλοι κλπ..

  Στην Ελλάδα όμως επικρατούν οι κατώτεροι επιστημονικά και αν θα το εξέταζε κανείς θα μιλούσε για μια δικτατορία «σκουπιδιών».
  Χρόνια τώρα, οι συνδικαλιστές όλων των κομμάτων θεωρούν “δική τους υπόθεση δηλ. «Κόζα νόστρα» ποιοι και πώς θα γίνουν Διευθυντές και μοιράζουν τις θέσεις μεταξύ τους. Τώρα όμως αυτό γίνεται εντελώς προκλητικά και σε βάρος επιστημόνων όλων των κομμάτων. Οι ψευδο-συνδικαλιστές από έπαρση χρησιμοποιούν το κάθε κόμμα για δικό τους όφελος.
  Η υπόθεση θυμίζει την Ελληνική ταινία Μαυρογιαλούρου όπου ο κομματάρχης δεν επέτρεπε να μπουν στο νοσοκομείο όσοι δεν ψήφιζαν το κόμμα του. Ο ίδιος κομματάρχης δεν εργαζόταν απλά έπαιρνε «μίζες», από τους εργαζόμενους, παραποιούσε τιμολόγια π.χ. σχολείων ή πανεπιστημίων και έτσι είχε φτιάξει τεράστια περιουσία ο ίδιος σε βάρος του κόμματος. ¨Όταν στην ταινία ο Βουλευτής κ. Μαυρογιαλούρος ρώτησε τον κομματάρχη κ. Γιακουμή, «Εσύ Γιακουμή τι δουλειά κάνεις, ο κομματάρχης Γιακουμής απάντησε ότι ήταν του «κόμματος» δηλ. «δούλευε για το κόμμα αλλά στην ουσία έκλεβε τους εργαζόμενους στα δημόσια έργα για την τσέπη του».
  Σήμερα έχουμε 5 κομματάρχες σε κάθε δημόσια υπηρεσία που έχουν το «νοσοκομείο» ή το σχολείο ή το πανεπιστήμιο «τσιφλίκι τους» και δεν βάζουν μέσα, ούτε τους ψηφοφόρους τους. Τα καρπώνονται οι ίδιοι μεταξύ πους! Οι Συνδικαλιστές ή οι αιρετοί έχουν μειωμένο ωράριο πολλοί από αυτούς ταυτόχρονα μετέχουν σε επιτροπές με αποζημίωση είναι οι πιο πολλοί σε διευθυντικές θέσεις και οι ίδιοι «λουφάρουν», ενώ οι ψηφοφόροι τους, αν και έχουν πιο πολλά προσόντα, διοικούνται από τους «τύπους αυτούς»!
  Το ίδιο συμβαίνει σε όλον τον Δημόσιο Τομέα. Εχθές άκουγα ένα πυροσβέστη που έλεγε ότι οι συνδικαλιστές τους, δεν πάνε στις φωτιές!. Ένστολος μου είχε πει, ότι τις ανώτατες θέσεις τις πιάνουν οι συνδικαλιστές και όσοι έχουν προσόντα αποστρατεύονται…
  Οπότε το φαινόμενο είναι γενικό. Υπάρχει στρέβλωση της έννοιας της αντιπροσωπευτικότητας. Γιαυτό το λόγο πολλοί φεύγουν από τα κόμματα, αφού βρίσκουν μπροστά τους συνδικαλιστές «μαφιόζους» που μεταξύ τους – στα κρυφά – συνεργάζονται και εξουδετερώνουν τους επιστήμονες ακόμα και του κόμματός τους. Είναι ικανοί οι τύποι αυτοί – ακόμα και μέσα στην εργασία τους να τους δημιουργούν πρόβλημα και έχουν λίστες συνεργάσιμων και μη συνεργάσιμων.
  Υπάρχουν επίσης, συνεργάτες τους κάποιοι άνθρωποι που – από χαρακτήρα – όλη την ημέρα σκέφτονται πώς θα βάλουν τρικλοποδιά στους υπαλλήλους που εργάζονται έντιμα. Είναι οι ίδιοι, επί όλων των κυβερνήσεων και είναι αυτοί που φέρουν δήθεν πληροφορίες από τον έναν στον άλλον και ειδικά στους ανώτερους. Αυτοί οι τύποι που ουσιαστικά ποτέ δεν δουλεύουν, έχουν ως πραγματική εργασία την «ρουφιανιά» και πιάνουν δουλειά σε συνεργασία με ψευ-συνδικαλιστές ή ψευδο-αιρετούς για να σπιλώσουν όποιον αντιστέκεται. Διαφέρει ο «ρουφιάνος» από τον πληροφοριοδότη στο εξής. Ο πληροφοριοδότης μεταφέρει ότι άκουσε ή είδε. Ο «ρουφιάνος», θα παραποιήσει την αλήθεια και θα την τροποποιήσει, ώστε να είναι αρεστή – η δήθεν αλήθεια – κάθε φορά σε όποιον την ακούει. Π.χ. στον δεξιό θα επευφημήσει ταυτόχρονα την αρχηγό του κόμματος , στον αριστερό θα πει για το σοσιαλιστικό ιδεώδες κλπ…
  Τέλος υπάρχει η λεγόμενη κατηγορία των ψευδο-συμβούλων οι οποίοι συνήθως είναι ημι-αγράμματοι αλλά τρέχουν πίσω από κάθε κομματάρχη και το παίζουν δήθεν Σύμβουλοι, που η όλη η υπόθεση είναι να «ανακατέψουν τα πράγματα» να κόψουν και ράψουν νομοσχέδια στ μέτρα τους κλπ.. και δεν δίνουν ποτέ λύση, αφού δεν γνωρίζουν. Αυτοί οι τύποι καταφέρνουν και χώνονται ακόμα και σε πολιτικά γραφεία και ειδικά μερικές κοπελίτσες που τη φούστα ανάλογα την περίσταση και την ώρα, μπορεί να φτάνει κάτω από το γόνατα αλλά και ανάποδα προς την κοιλιά. Ο νοών νοήτω.

  Οπότε στην ερώτηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο η απάντηση είναι οι ψευδο-συνδικαλιστές, οι ψευδο-αιρετοί, οι ημι-αγράμματοι, οι «ρουφιάνοι», οι ημι-αγράμματοι, οι αδήλωτες ημι-πόρνες και τα «σκουπίδια της κοινωνίας».
  Είναι γνωστά αυτά σε όλους και σε όλη την κοινωνία, αλλά σε εσάς τους Βουλευτές δεν τα αποκαλύπτουν και σας εκμεταλλεύονται για δικό τους προσωπικό όφελος. Προφανώς κάποιοι θα παίρνουν και μίζες (από χρήμα μέχρι κέρασμα στο Κολωνάκι και ακόμα «συνεύρεση με τρυφερή ύπαρξη») ανάλογα την «δουλειά»…. για τις εξυπηρετήσεις. Οπότε όποιος θέλει αγοράζει «προστασία ή θέση» από τους ψευδο-συνδικαλιστές. Στη συνέχεια ψευδο-συνδικαλιστές από όλα τα κόμματα μοιράζονται με ποσοστά τα όποια κέρδη από της δουλειές και το Δημόσιο έχει ξεχαρβαλωθεί αφού οι ψευδο-συνδικαλιστές που μοιράζουν μεταξύ τους, τις θέσεις τα προγράμματα, τα χρήματα – όπως ο κ. Γιακουμής του Κ. Μαυρογιαλούρου, έχουν στήσει την «παράγκα» εδώ και χρόνια. Όποιος θέλει μια θέση στο Δημόσιο, πρέπει να πάει να τους προσκυνήσει, να ους δώσει «κάτι τις», όπως λέγεται – για τον «αγώνα δήθεν του κόμματος» που μπαίνει στη τσέπη τους κλπ…

  Μάλιστα, πρόσφατα, στην Ά Αθήνας και αλλού οι συνδικαλιστές είχαν μόνο 12.00 αντικειμενικά μόρια, ενώ οι σοβαροί επιστήμονες στα αντικειμενικά μόρια πτυχίων Μάστερ, Ντοκτορα κλπ είχαν από 15.00 έως 19.00 μόρια, Αφού οι συνδικαλιστές όλων των παρατάξεων δεν θα έβγαιναν διευθυντές τότε μηχανεύτηκαν να ψηφίσει ο Συριζαίος τον Δεξιό με 8.00 στα 8.00 δηλ. άριστα και ο δεξιός τον Συριζαίο, πάλι με 8.00. Αντίθετα όσοι επιστήμονες είχαν πολλά αντικειμενικά μόρια, οι συνδικαλιστές – αιρετοί που συμμετείχαν στα Συμβούλια επιλογής, βάλανε μετά από αλληλο-συνεννόηση μόνο 0,50 έως 2.00 μόρια σε όσους είχαν πολλά αντικειμενικά προσόντα. Δηλαδή τιμώρησαν όσους είχαν πτυχία γνώσεις κλπ… Εστι, οι ψευδο-συνδικαλιστές όλως των παρατάξεων πέταξαν παράνομα έξω από τις θέσεις Διευθυντών όσους είχαν τα εκ του νόμου προσόντα.

  Από την δεκαετία του 1990 «στήθηκαν ανοικτά πλέον, οι πρώτες υπερκομματικές συμμορίες». Ψευδο-συνδικαλιστές διαφορετικών παρατάξεων συστηματικά πλέον ελέγχουν όλους τους τομείς της παιδείας. Κάθε θέση είχε μια τιμή. Όλα αγοραζόντουσαν. Υπάρχει παράνομος «τιμοκατάλογος».
  Έτσι γνωστή καθηγήτρια, προσέγγισε και τους 5 ψευδο-συνδικαλιστές της Σχολής που ενδιαφερόταν και αφού τους «λάδωσε και τους 5» κατάφερε σε μια νύχτα να εκλεγεί Καθηγήτρια σε Πανεπιστήμιο με την θετικότατη ψήφο όλων των παρατάξεων αν και δεν είχε τα απαιτούμενα εκ του νόμου προσόντα. Η τακτική αυτή έγινε «πατέντα» και όποιος έχει – θ΄’ελει να δώσει – αγοράζει πανεπιστημιακές θέσεις, θέσεις διευθυντών, θέσεις Σχολικών Συμβούλων κλπ…
  Έτσι και γνωστή Διευθύντρια, πήρε πρόσφατα άριστα σε όλα, παρότι κάποιο έχουν αμφισβητήσει ανοικτά τα πτυχία της τα μεταπτυχιακά της την ικανότητα στην διοίκηση, έχει ήδη ποινικές διώξεις και πειθαρχικές διώξεις. Αυτή η κυρία προσέγγισε την «υπερκομματική συμμορία» και αρίστευσε από όλες τις παρατάξεις!
  Με τον ίδιο τρόπο μοιράστηκαν παλιά ευρωπαϊκά προγράμματα που οι δήθεν έρευνες δεν έγιναν ποτέ. Με τον ίδιο τρόπο μοιράστηκαν πτυχία με αλληλογραφία δήθεν κλπ… Με τον ίδιο τρόπο η απόσπαση εκπαιδευτικού από την Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ονομάστηκε «ερευνητικό έργο» ενώ η απόσπαση είναι βοηθητικό έργο δηλ. ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός πό την Δευτεροβάθμια είναι ο γραμματέας του Καθηγητή ερευνητή κλπ…
  Έτσι και εντελώς αντι-επιστημονικά ονομάστηκε ως Πρότυπο-Πειραματικό το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και εντελώς από επιστημονική άγνοια οι άνθρωποι αυτοί, παραμένουν στην θέση τους κανείς δεν τους έλεγξε για αντι-επιστημονική εισήγηση και άγνοια επιστημονική ή ανεπάρκεια. Αντίθετα Διευθύντρια που συμμετείχε στην επιτροπή που εισηγήθηκε τον αντι-επιστημονικό Νόμο παραμένει στην θέση της – .Η ίδια ούτε ακόμα και τώρα έχει καταλάβει το επιστημονικό της λάθος, ουδείς την έχει στείλει σε πειθαρχικό Συμβούλιο ως «ανεπαρκή επιστημονικά» – γιατί την έβαλε εκεί κάποιοα υπουργός λένε, και όχι μόνο αυτό η ίδια συμμετέχει σε Πειθαρχικά Συμβούλια εναντίον αυτών που είπαν σωστά ότι διαφέρει το Πρότυπο από το Πειραματικό σχολείο. Η ίδια φέρεται να μην γνωρίζει της διαφορά σύναψης έργου ερευνητή με τα ΑΕΙ με το Π.Δ. 407 και την διαφορά «αποσπασμένου από την Δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση ….
  Αυτά τα άτομα έχουν προωθηθεί και διοικούν την εκπαίδευση, δήθεν ότι είναι του τάδε πολιτικού γραφείου, η άλλη του β πολιτικού γραφείου, η γ του άλλου πολιτικού γραφείου, χωρίς να νοιαστεί κανείς, για τις επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες αυτών των ατόμων… και ούτε θα νοιαστεί, όπως φαίνεται.

  Ουσιαστικά υπάρχει μια αντίστροφη αξιολόγηση. Και οι «έσχατοι έσονται πρώτοι» παραποιώντας, την χριστιανική ρήση.
  Αιτούμαστε να εφαρμόσετε ουσιαστική επιστημονική αξιολόγηση σ όλους τους τομείς και όχι ψευδο-συνδικαλιστική υποβάθμιση σε όλους τους τομείς της παιδείας. Το ιδιαίτερο φροντιστήριο καλύπτει τις αδυναμίες του δημόσιου σχολείου.
  Καλούμε όλους του υπεύθυνους των κομμάτων να διαγράψουν από μέλη τους όσους ψευδο-συνδιακαλιστές χρησιμοποίησαν το κόμμα και την συναλλαγή με τους δήθεν αντιπάλους συνδικαλιστικά, για να υφαρπάξουν παράνομα και ανήθικα τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών μονάδων. Αν δεν τους ζητήσετε δημόσια να παραιτηθούν σημαίνει ότι τους καλύπτετε…. Με τα ανάλογα αποτελέσματα…

  Τέλος, δεν φαίνεται κανείς να θέλει, έστω «κατά μόνας», να καθαρίσει αυτήν την «σαπίλα» και δεν υπάρχει κανείς να τους απομακρύνει. Θα σας στείλω και άλλα στοιχεία για το πώς δρουν οι λεγόμενες υπερκομματικές συμμορίες. Πιθανά κάποιοι να τα γνωρίζουν και πίσω από την πλάτη σας να συνεργάζονται για το «ποσοστό κέρδους από τη διαφθορά». Αλλά μάλλον ματαίως κουράζομαι. Το «σάπιο θεωρείται ήδη το σωστό», όπως στην Ιταλία επικράτησε του κράτους η «μαφία», όπως γράφουν οι εφημερίδες, έτσι και εδώ οι ανωτέρω παράνομοι έχουν επικρατήσει της νομιμότητας.. Περιμένουμε τις όποιες ενέργειές σας…
  Αθήνα 22 -4 – 2020
  Με τιμή
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Αντι-ψευδοσυνδικαλιστής
  Αντι-ψευδο-πολιτευτής
  Κολοκοτρώνη 7
  Πευκη 151231 Αθήνα
  Τηλ. 6980203968

 • 23 Απριλίου 2020, 15:28 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

  Η συμμετοχή των γονιών στη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού θα φέρει συγκρούσεις με τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ. η πόρτα του νηπιαγωγείου ανοίγει συγκεκριμένες ώρες, κάτι που κάποιοι γονείς δεν σέβονται. Αν αυτοί οι γονείς θελήσουν να το αλλάξουμε αυτό, θα πρέπει να πάει το θέμα στον προϊστάμενο και θα δημιουργηθεί ζήτημα, ειδικά στα νηπιαγωγεία. Οι εκπαιδευτικοί κάθε μονάδας γνωρίζουν καλύτερα από όλους τους κανονισμούς ομαλής λειτουργίας του σχολείου τους.

 • 23 Απριλίου 2020, 11:39 | Χρήστος

  Οι υποχρεώσεις των διευθυντών σχολείων είναι πολλές και σημαντικές. Απαλλάξτε τους επιτέλους από το εκπαιδευτικό τους έργο για να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί στο διοικητικό τους έργο. Όταν ο διευθυντής μπαινοβγαίνει από την τάξη δεν μπορεί να υπάρχει σωστή διοίκηση του σχολείου.

 • 23 Απριλίου 2020, 10:27 | ΜΑΡΑΜΠΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

  Γιατί ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας είναι αποκομμένος απ’ τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης;Στην ουσία ο εσωτερικός κανονισμός, αν θέλουμε να είναι ουσιαστικός, είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης μεταξύ του Συλλόγου και των μαθητών (στη βμια)με την διατύπωση γνώμης από το Σχολικό Συμβούλιο ή/και το Σύλλογο γονέων.Είναι το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής διαδικασίας του σχολείου να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αρχών, κανόνων και αξιών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.Αυτό είναι η αυτοαξιολόγηση!! Σε διαφορετική περίπτωση απλά θα έχουμε- όπως έχουμε ήδη τα περισσότερα σχολεία- ένα τυπικό κανονισμό 30 σελίδων που απλά υπάρχει για να υπάρχει…

 • 23 Απριλίου 2020, 01:34 | ΝΩΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

  Το θεωρώ απαραίτητο και σωστά νομοθετείται το συγκεκριμένο. Είναι σημαντικό να ξέρουν όλοι τους κανόνες από την αρχή και ειδικά οι μαθητές/τριες.

 • 22 Απριλίου 2020, 23:16 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ

  Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις ΣΜΕΑΕ όπως ότι μπορεί για συγκεριμένους λόγους που σχετίζονται με το μαθητικό προφίλ (βαριά νοητική αναπηρία κλπ) ή με τον αριθμό των μαθητών (μπορεί να είναι εξαιρετικά μικρός) να μην υπάρχει 15μελές.

 • 22 Απριλίου 2020, 23:15 | Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος

  Κανένας άλλος εκτός από τον σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου και τους μαθητές δεν μπορεί να έχει ανάμειξη στην σύνταξη κανονισμού λειτουργίας,ο οποίος δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικός από τον νόμο.Η κάθε σχολικη μονάδα μπορεί να αποφασίσει αν χρειάζεται ή όχι κανονισμό λειτουργίας.

 • 22 Απριλίου 2020, 23:07 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ο εσωτερικός κανονισμός είναι επιβεβλημένος για μια σχολική κοινωνία που συνεχώς δοκιμάζετε.Τα Θετικά αποτελέσματα θα φανούν σύντομα.