Άρθρο 40 Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε  διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)  , αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) αα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου, είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και για τις κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

αβ) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους ανωτέρω διαγωνισμούς και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο  (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους.

β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ) Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. με ανάλογες διακρίσεις.

ε) Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην ανωτέρω διαδικασία είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου.»

 • 6 Μαΐου 2020, 00:34 | Αδαμόπουλος Διονύσης

  Είμαι μαθητής της Γ’ Λυκείου από δημόσιο σχολείο της επαρχίας και συμμετέχω ανελλιπώς τα τελευταία 5 χρόνια στους διαγωνισμούς των μαθηματικών. Γενικά, υπάρχει μια τεράστια αδικία σε αυτό που ισχύει με τους επιστημονικούς μαθητικούς διαγωνισμούς, συγκριτικά με τους αθλητικούς διαγωνισμούς. Και εξηγώ παρακάτω:

  Ειδικά οι μαθηματικοί διαγωνισμοί είναι πολύ απαιτητικοί και ανταγωνιστικοί, αφού κάθε χρόνο ξεκινά η πρώτη φάση με τον «Θαλή» με 15.000-20.000 περίπου συμμετοχές. Από αυτούς προκρίνονται περίπου 1.500-2.000 που διαγωνίζονται στην «Ευκλείδη». Στην 3η φάση διαγωνίζονται περίπου 200 στην κατηγορία του Γυμνασίου και άλλοι τόσοι στην κατηγορία του Λυκείου στον «Αρχιμήδη», που αποτελεί την Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα. Τέλος, οι βραβευθέντες του Αρχιμήδη διαγωνίζονται στον «Προκριματικό» για το καθορισμό των εθνικών ομάδων του Γυμνασίου και του Λυκείου που θα πάρουν μέρος στους διεθνείς διαγωνισμούς μαθηματικών.

  Η ύλη των διαγωνισμών αυτών, ειδικά του Αρχιμήδη και του Προκριματικού, ξεφεύγει κατά πολύ από τα σχολικά μαθηματικά. Ουσιαστικά είναι η ύλη που καθορίζεται από τους διεθνείς διαγωνισμούς. Επομένως, ένας μαθητής που καταφέρνει και βραβεύεται στον Αρχιμήδη, είτε μπαίνει τελικά στην εθνική ομάδα είτε όχι, σημαίνει ότι σίγουρα έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και για χρονικό διάστημα πολλών ετών. Και για να το δώσουμε πιο παραστατικά, αν πάρουμε έναν άριστο μαθητή της Γ’ Λυκείου, που όμως δεν έχει ασχοληθεί με τα διαγωνιστικά μαθηματικά, μπορεί στις πανελλήνιες να γράψει 95-100% στα μαθηματικά, αν όμως πάρει τα θέματα του Αρχιμήδη/Προκριματικού μπορεί να μη πάρει ούτε και 10%. Αν επιπλέον δει θέματα από διεθνείς διαγωνισμούς το πιο πιθανό είναι να μην καταλαβαίνει ούτε καν την εκφώνηση.

  Οι επιδόσεις μου στους μαθηματικούς διαγωνισμούς ήταν: Στη Β’ Γυμνασίου Χάλκινο μετάλλιο στον Αρχιμήδη, 9ος στην τελική κατάταξη μαζί με τον Προκριματικό. Στη Γ’ Γυμνασίου Χρυσό μετάλλιο στον Αρχιμήδη, 2ος στην τελική κατάταξη, συμμετοχή με την εθνική ομάδα νέων στην JBMO (Βαλκανιάδα Μαθηματικών Νέων) με Χάλκινο μετάλλιο. Στην Α’ Λυκείου Χάλκινο μετάλλιο στον Αρχιμήδη, 14ος στην τελική κατάταξη. Στην Β’ Λυκείου Αργυρό μετάλλιο στον Αρχιμήδη, 7ος στην τελική κατάταξη, συμμετοχή στην τετραμελή εθνική ομάδα για τον MYMC (Μεσογειάδα Μαθηματικών Νεότητας που γίνεται στην Ιταλία) με χάλκινο μετάλλιο. Να τονιστεί ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μετράει ούτε κατ’ ελάχιστο στην μοριοδότηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

  Ανοίγοντας μια παρένθεση, στις 3 Σεπτεμβρίου συμμετείχα μετά από πρόσκληση σε εκδήλωση που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό τη «Βράβευση διακριθέντων μαθητών σε Μαθηματικές Ολυμπιάδες». Στην εκδήλωση βρίσκονταν σχεδόν όλοι οι μαθητές των ελληνικών αποστολών σε ΙΜΟ, ΒΜΟ, EGMO, JBMO και MYMC, γονείς των μαθητών, ο πρόεδρος και άλλα στελέχη της ΕΜΕ, η Υπουργός, η Υφυπουργός και άλλα στελέχη του υπουργείου. Όπως ήταν αναμενόμενο η Υπουργός μίλησε με εγκωμιαστικά σχόλια για τους μαθητές, τόνισε ότι στο υπουργείο δίνουν μεγάλη σημασία στην αριστεία, ενώ βγήκαν και οι καθιερωμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα MME και στα κοινωνικά δίκτυα, που τους έκαναν όλους υπερήφανους! Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε από γονείς ότι δεν μπορεί το υπουργείο να βάζει σε καλύτερη μοίρα τους αθλητές κάθε απίθανου και εξωτικού αθλήματος και ότι πρέπει να εξεταστεί τι μπορεί να γίνει. Η Υπουργός είπε ότι το μελετούν και θα δουν τι θα κάνουν.

  Συνεχίζοντας, φέτος ως μαθητής της Γ’ Λυκείου, είχα το δίλημμα αν πρέπει να πάρω το ρίσκο και να κλέβω ώρες από την προετοιμασία μου για τις πανελλήνιες, έτσι ώστε να μπορώ παράλληλα να μελετώ για να κατέβω με αξιώσεις στους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Το έκανα, λοιπόν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, όσο χρόνο αφιέρωνα για τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, άλλο τόσο αφιέρωνα για τα διαγωνιστικά μαθηματικά. Φαντάζομαι ότι πολλοί θα το θεωρούν υπερβολικό αυτό, αλλά απλώς δεν γνωρίζουν τις απαιτήσεις!

  Οπότε φέτος, πήρα Χρυσό μετάλλιο στον Αρχιμήδη, 1ος στην κατάταξη. Μόνο που ακόμα δεν έχει γίνει ο Προκριματικός, λόγω της πανδημίας, ενώ κανείς δεν ξέρει αν θα γίνει και, επιπλέον, αν θα πραγματοποιηθούν οι διεθνείς διαγωνισμοί. Και μάλιστα οι πανελλήνιες πλησιάζουν και όλοι οι μαθητές που βραβευθήκαμε στον Αρχιμήδη συνεχίζουμε προς το παρόν και ασχολούμαστε με τα διαγωνιστικά μαθηματικά γιατί ξέρουμε πως αν το αφήσουμε έστω και για λίγο, τότε θα πέσει η απόδοσή μας, όπως γίνεται και με τους κανονικούς αθλητές! Όμως μέχρι πότε μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε; Κανείς δεν μας λέει!

  Και για να το εμπεδώσουμε, μετά από 5 χρόνια σκληρής, καθημερινής δουλειάς, που ισοδυναμεί με δύο φορές προετοιμασία για πανελλήνιες, μετά από 5 εθνικά μετάλλια, 2 διεθνή (που όμως δεν λαμβάνονται υπόψη από το νομοσχέδιο), 1η θέση στην Εθνική Ολυμπιάδα Μαθηματικών φέτος, μήπως έχω κανένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνιστή μου υποψήφιο των πανελλαδικών που απλώς δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά; Απάντηση: ΚΑΘΟΛΟΥ! Ούτε ένα μόριο! Και ειδικά φέτος υπάρχει η πιθανότητα όλος αυτός ο κόπος να μην έχει κάποιο αντίκρισμα λόγω του Κορωνοϊού.

  Μας είχατε πει ότι η αριστεία είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου, αλλά το νομοσχέδιο δεν δείχνει κάτι τέτοιο! Μετά από τόσους μήνες το Υπουργείο δεν εξέτασε το αίτημα που είχε εκφραστεί στην εκδήλωση του Σεπτεμβρίου; Πρόκειται να πάρει κάποιες αποφάσεις, ή επειδή αφορά ελάχιστους, δεν χάλασε κι ο κόσμος, θα το δει από την επόμενη χρονιά! Για εμάς όμως που περάσαμε τα περισσότερα χρόνια μας μέσα στην κρίση, κρίση για την οποία προφανώς μόνο εμείς δεν φταίγαμε, και πριν καλά καλά περάσει αυτή έρχεται αμέσως η επόμενη, κάθε χρόνος που περνά είναι καθοριστικός! Είμαστε στο σημείο που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις που θα κρίνουν την υπόλοιπη ζωή μας. Δεν μας νοιάζει μόνο πώς θα τα βγάζουμε πέρα τη μια χρονιά μετά την άλλη!

  Θα αποδείξει έμπρακτα η Πολιτεία ότι πράγματι την ενδιαφέρει η ανάπτυξη των επιστημών και της αριστείας; Ή αυτά είναι για να τα λέμε μόνο μπροστά στις κάμερες; Ακριβώς τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή! Οι σημαντικές αποφάσεις παίρνονται στις δύσκολες στιγμές. Αλλιώς να ξυπνήσουμε κι εμείς από την κοσμάρα μας, να προσγειωθούμε και να καταλάβουμε επιτέλους ότι σε αυτή την έρμη χώρα όλα αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Όποιου δεν του αρέσει ας τα βγάλει πέρα μόνος του!

 • 5 Μαΐου 2020, 23:40 | Ολυμπιονίκης Ρομποτικής ,Μελλοντικος φοιτητης Cambridge

  Η ενασχόλησή των μαθητών με πανελλήνιους και παγκοσμίους Σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στο να κερδίσουν κάποια βοήθεια κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από προσωπική εμπειρία θα ήθελα να μιλήσω για την ολυμπιάδα ρομποτικής καθώς ο ίδιος έχω συμμετάσχει.Άρχικά είναι λάθος το ανευ να δίνεται μόνο στην Κατεύθυνση οικονομικών και πληροφορικής καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ρομποτικής συνεχίσουν επιλέγουν πολυτεχνικές σχολές για να συνεχίσουν σπουδές τους.Ταυτόχρονα το μικρό κενό μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης θέσης εχει ένα τεράστιο αντικτυπο στους μαθητες οι οποιοι δεν παιρνουν ανευ αλλα ουτε καποιου ειδους μοριοδοτησης,γιαυτο λογικο κρινεται για τις θεσεις 4-8 να υπαρχει καποια προβλεψη καθως οι μαθητες εχουν αφιερωσει παρα πολλες εργατοώρες σε βαρος του διαβασματος τους.Μία τέτοια κίνηση θα μειώσει σημαντικά το brain drain Διότι όλοι αυτοί οι μαθητές που διακρίνονται σε θέσεις 1-8 Έχουν εξασφαλισμένη θεση σε πανεπιστημιο τπυ εξωτερικου χαρη σε αυτην τους την διακριση.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:48 | Ξανθή Μπαλογιάννη – Παπαλέξη

  Όπως έχει ζητηθεί ήδη, προφορικά σε τελετή βράβευσης στις 3-9-2019 των διακριθέντων μαθητών σε διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς και γραπτώς με την αριθμό πρωτ. 11093/31-10-19 επιστολή διακριθέντων μαθητών και γονέων η οποία προσυπογράφεται και από πολλούς άλλους προς την κα Κεραμέως, θέλουμε η μοριοδότηση να ισχύσει για διακρίσεις από Γ’ Γυμνασίου όπως ακριβώς ισχύει για διακρίσεις στους μαθητές – αθλητές (Αρ.Πρωτ.Φ.151/133593/Α5/29-
  08-2019/ΥΠΑΙΘ).Επίσης, να υπάρχει μοριοδότηση αντίστοιχη για την Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα. Στην επιστολή μας έχουμε κάνει μια πρόταση

  Όσοι μαθητές διακρίνονται στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης», δηλαδή περίπου 24 μαθητές από καθεμία από τις δύο κατηγορίες «μαθητές Γυμνασίου έως 15,5 ετών» και «μαθητές Λυκείου από 15.5 ετών και άνω» (συνολικά περίπου 48 μαθητές) να λαμβάνουν 15% και 20% προσαύξηση αντίστοιχα.

  Όσοι μαθητές συμμετέχουν (χωρίς διάκριση) στην Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων, Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών (δηλαδή 6+6=12 από τους παραπάνω 48 μαθητές), να λαμβάνουν 30% προσαύξηση.

  Όσοι μαθητές διακρίνονται με μετάλλιο ή εύφημη μνεία σε κάποιο από τους παραπάνω διαγωνισμούς να έχουν άνευ εξετάσεων πρόσβαση σε τμήματα της επιλογής τους, χωρίς ποσοτικό περιορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.
  Νομίζουμε ότι είναι ώρα να δείξει η πολιτεία ότι η αριστεία ανταμείβεται και προωθείται αν όντως είναι κάτι που το πρεσβεύει.

 • 5 Μαΐου 2020, 17:31 | Μαθητής

  Πολλοί μαθητές, χωρίς διεθνείς, αλλά μόνο με πανελλήνιες διακρίσεις γίνονται κάθε χρόνο δεκτοί σε κορυφαία πανεπιστήμια της ευρώπης και της αμερικής με πλήρεις υποτροφίες. Από ότι φαίνεται, τα πανεπιστήμια των άλλων χωρών αναγνωρίζουν αυτές τις προσπάθειες ενώ το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τις αγνοεί παντελώς. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αυτοί «εκδιώχνονται» από την χώρα μας. Ίσως αν η Ελλάδα γίνει πιο δεκτική προς αυτά τα ταλέντα, θα βελτιωθεί και η όλη κατάσταση που επικρατεί. Θα ήταν λογικό να προστεθούν και οι πανελλήνιες διακρίσεις σε αυτό το άρθρο σε μια προσπάθεια να μην ξενιτευτούν οι μελλοντικοί έλληνες επιστήμονες.

 • 5 Μαΐου 2020, 17:26 | Κουταλιός Κώστας

  Διάβασα τα σχόλια και τις επισημάνσεις πολλών και διακεκριμένων σε σχέση με την Ολυμπιάδα Αστρονομίας για το αν πρέπει μαθητές που διακρίνονται σε αυτή να εισάγονται σε τμήματα τουλάχιστον Φυσικής. Συμφωνώ με όλα αυτά. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι θα ήταν τιμή για όποιο τμήμα έχει στις τάξεις του τέτοια άτομα που με μόνο κίνητρο την αγάπη τους για όσα βρίσκονται εκεί πάνω καταφέρνει να διακριθεί σε ένα χώρο ο οποίος έχει τόσο άδικα εξοστρακιστεί (το μάθημα της Αστρονομίας έχει καταργηθεί) από το σχολείο. Αυτά τα παιδιά πρέπει η πολιτεία να δείχνει ότι τα χρειάζεται και να τα επιβραβεύει και όχι να τα υποβάλλει στην διαδικασία των πανελλαδικών. Έτσι και αλλιώς η συντριπτική πλειονότητα αυτών τα καταφέρνει εξίσου καλά και σε αυτές. Δώστε λοιπόν σε αυτά τα παιδιά αυτή την ηθική ικανοποίηση και δείξτε τους ότι τα χρειάζεστε εδώ στην Ελλάδα να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπούν. Με εκτίμηση Κουταλιός Κώστας Φυσικός και πατέρας τελειόφοιτου Φυσικού που διακρίθηκε σε 2 Ολυμπιάδες Αστρονομίας.

 • 5 Μαΐου 2020, 13:58 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Θετική πρόταση.

 • 5 Μαΐου 2020, 09:40 | Κουταλιός Κώστας

  Διάβασα τα σχόλια και τις επισημάνσεις πολλών σε σχέση με την Ολυμπιάδα Αστρονομίας για το αν πρέπει μαθητές που διακρίνονται σε αυτή να εισάγονται σε τμήματα τουλάχιστον Φυσικής. Συμφωνώ με όλα αυτά.Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι θα ήταν τιμή για όποιο τμήμα έχει στις τάξεις του τέτοια άτομα που με μόνο κίνητρο την αγάπη τους για όσα βρίσκονται εκεί πάνω καταφέρνει να διακριθεί σε ένα χώρο ο οποίος έχει τόσο άδικα εξοστρακιστεί από το σχολείο. Αυτά τα παιδιά πρέπει η πολιτεία να δείχνει ότι τα χρειάζεται και να τα επιβραβεύει και όχι να τα υποβάλλει στην διαδικασία των πανελλαδικών. Έτσι και αλλιώς η πλειονότητα αυτών τα καταφέρνει εξίσου καλά και σε αυτές. Δώστε λοιπόν σε αυτά τα παιδιά αυτή την ηθική ικανοποίηση και δείξτε τους ότι τα χρειάζεστε εδώ στην Ελλάδα να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπούν.

 • 4 Μαΐου 2020, 23:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

  Είναι σταθερό το αίτημα μας, για θεραπεία της σχετικής νομοθεσίας για διακρίσεις σε Ολυμπιάδες Πληροφορικής, πρόβλημα που προέκυψε από το Ν. 4386/2016 (Α 83), με την ευκαιρία του νέου νομοσχεδίου που κατατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας με την ελπίδα ότι θα λάβετε υπόψη διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και συγκεκριμένα στο άρθρο 53 του Ν. 4386/2016 (Α 83).

  Παρακαλούμε όπως ικανοποιηθεί το αίτημα μας για την ισχύ του ευεργετήματος της Νομοθεσίας των Ολυμπιάδων και στην εισαγωγή των διακριθέντων μαθητών σε Βαλκανικές ή Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακή ή Πολυτεχνική Σχολή Πληροφορικής /ή και Μηχανικών Υπολογιστών, είτε επιλέξουν επιστημονικό πεδίο Θετικών σπουδών είτε επιλέξουν το πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

  Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (www.pdp.gr) διεξάγεται σε ετήσια βάση εδώ και 32 συναπτά έτη από την Ελληνική εταιρεία επιστημόνων και επαγγελματιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΕΠΥ – http://www.epy.gr) προκύπτει κάθε χρόνο η Εθνική μαθητική ομάδα Πληροφορικής (4 μαθητές) η οποία συμμετέχει στην Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής (Intenational Olympiad In Inofrmatics – IOI- https://ioinformatics.org/ ).

  Ο Οργανισμός της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1988 στην έδρα του ΟΗΕ (Νέα Υόρκη), ενώ στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου του 1987 στη Βάρνα της Βουλγαρίας με ένθερμους υποστηρικτές τους εκπροσώπους των Βαλκανικών χωρών, προστέθηκε και η Πληροφορική (UNESCO 2) στις βασικές θετικές επιστήμες μαζί με την Βιολογία και έθεσε τις βάσεις ώστε οι νέοι να έχουν πρόσβαση στην θετική επιστημονική γνώση και σαν κίνητρο προσέλκυσης υιοθέτησε την υλοποίηση διεθνών Ολυμπιάδων.

  Η Εθνική μαθητική ομάδα Πληροφορικής τα τελευταία 8 χρόνια, έχει φέρει στην χώρα μας:
  • 9 μετάλλια σε επίπεδο Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής (1 αργυρό, 8 χάλκινα)
  • 17 μετάλλια σε επίπεδο Διεθνούς Βαλκανικής Ολυμπιάδας Πληροφορικής (2 χρυσά, 6 αργυρά, 9 χάλκινα)
  • 8 μετάλλια σε επίπεδο Βαλκανικής Ολυμπιάδας Νέων (1 αργυρό, 7 χάλκινα)

 • 4 Μαΐου 2020, 22:25 | Μ.Δ.

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
  η επιβράβευση των τριών πρώτων διακριθέντων μαθητών σε Ολυμπιάδες είναι πολύ σωστή. Ωστόσο θα ήταν δίκαιο να επιβραβεύονται με μοριοδότηση για τις πανελλήνιες εξετάσεις, και όσοι μαθητές κατέκτησαν 4η έως 8η θέση στις Ολυμπιάδες πέραν αυτών που καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, όπως συμβαίνει και στις αθλητικές Ολυμπιάδες.
  Είναι και μια ηθική επιβράβευση για αυτούς τους μαθητές, που μας κάνουν εξίσου περήφανους με τους τρεις πρώτους και ένα επιπλέον κίνητρο για τους μικρότερους να ασχοληθούν με καινοτόμους εκπαιδευτικούς τομείς.
  Με εκτίμηση

 • 4 Μαΐου 2020, 14:43 | Μαθητής

  Θα ήταν δίκαιο να επιβραβεύονταν με μοριοδότηση για της πανελλήνιες εξετάσεις, όσοι μαθητές κατέκτησαν 4η έως 8η θέση στις Ολυμπιάδες. Έτσι θα υπάρχει μια διαβάθμιση όπως γίνεται και με τους αθλητικούς αγώνες, καθώς στις μαθητικές Ολυμπιάδες βραβεύονται οι πρώτοι τρεις με άνευ εξετάσεων εισαγωγή και οι υπόλοιποι ολυμπιονίκες δεν δέχονται καμία επιβράβευση.

 • 3 Μαΐου 2020, 19:40 | Απόφοιτος Πληροφορικής

  Το πλαίσιο για την επιβράβευση των μαθητών Λυκείου που φέρνουν μετάλλια σε διεθνείς Ολυμπιάδες υπάρχει από χρόνια και είναι σωστό.Από εκεί και πέρα χρήζει επικαιροποίησης, αλλά μόνον εφόσον κατανοηθεί ποιο είναι το επίτευγμά τους. Το επίτευγμά των μαθητών έχει να κάνει με την θέση που κατακτάται διεθνώς και επομένως είναι μια αξιολόγηση των επιτευγμάτων της Ελλάδας σε γνώση πολύ προχωρημένου επιπέδου. Αυτό το προχωρημένο επίπεδο κατακτάται με πάθος και αφιέρωση χρόνου. Έχει επίσης να κάνει με την εθελοντική εργασία των φορέων που υποστηρίζουν τους αντίστοιχους θεσμούς και διευρύνουν κι αυτοί με τον ρόλο τους την γνώση και την αξία της στην εκπαίδευση.

  Μέχρι να δει το Υπουργείο ευρύτερα τον νόμο είναι καλό να αποδοθεί αναγνώριση σε κάποιες περιπτώσεις. Αφού η εισαγωγή σε σχολές Πληροφορικής γίνεται στις παρούσες συνθήκες μέσω δύο κατευθύνσεων, οι μαθητές που διακρίνονται σε Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής θα πρέπει να μπορούν να εισαχθούν στο πλαίσιο του νόμου σε όλες τις σχολές Πληροφορικής και Υπολογιστών και από τις δύο κατευθύνσεις. Ομοίως, όπως ορίζει ο υπάρχοντας Νόμος και οι μαθητές που διακρίνονται σε διεθνείς Ολυμπιάδες Ρομποτικής η οποία σχετίζεται με την Πληροφορική. Επιπρόσθετα, η Αστρονομία ως μέρος της Φυσικής Επιστήμης θα πρέπει να αναγνωριστεί και να μπορεί να επιτρέπει την εισαγωγή των μαθητών που διακρίνονται σε διεθνείς Ολυμπιάδες στις σχετικές με αυτήν σχολές.

 • 3 Μαΐου 2020, 18:28 | Στέφανος Σοφολόγης

  Αληθινά, από τη στιγμή που υφίσταται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους διακριθέντες σε άλλες διεθνείς ολυμπιάδες, είναι ακατανόητο να παραλείπονται οι διακριθέντες μαθητές των ολυμπιάδων Αστρονομίας-Αστροφυσικής. Οι μαθητές που συμμετέχουν σ’ αυτές έχουν αφιερώσει μακρύ και πολύτιμο χρόνο σε ένα από τα πιο δύσκολα, απαιτητικά (και «υψηλά», αν θέλετε) γνωστικά πεδία. Και μόνη η απόφασή τους και η αφοσίωσή τους, χωρίς την υποστήριξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από την οποία σκανδαλωδώς αφαιρέθηκε το μάθημα της Αστρονομίας πριν μερικά χρόνια), αξίζει επιβράβευση! Πόσο μάλλον τη αξίζουν εκείνοι που επιστρέφουν στη χώρα μας με σημαντική διεθνή διάκριση.
  Στέφανος Σοφολόγης – πρόεδρος του Αστρονομικού Παρατηρησιακού Ομίλου Λάρισας.

 • 3 Μαΐου 2020, 18:23 | Λιάμπας Ευθύμιος

  Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια του Καθηγητή Kου Σειραδάκη την οποία πληροφορήθηκα γράφοντας αυτό το κείμενο.
  Σχετικά με το θέμα της παρούσας διαβούλευσης και την δυνατότητα εισαγωγής των μαθητών που διακρίνονται στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής να εισαχθούν σε Τμήματα
  «εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου, είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση»
  θα ήθελαν να τονίσω ότι το μάθημα της «Αστρονομίας και Αστροφυσικής» δεν διδάσκεται στο Γυμνάσιο ούτε στο Λύκειο , (και θα πρέπει να προστεθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών έστω και σαν επιλογή) αλλά κατ’ αναλογία με τον ορισμό ότι «Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική» , παραθέτω παρακάτω στοιχεί τα οποία αποδεικνύουν ότι «βράβευση στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας- Αστροφυσικής λογίζεται ως βράβευση σε Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής και Μαθηματικών».
  Η Αστρονομία και Αστροφυσική περιλαμβάνεται στα βασικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών των Σχολών Φυσικής όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω Link του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.
  https://www.physics.auth.gr/courses
  Το γεγονός ότι διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο , μετά από δύο έτη εντατικών μαθημάτων όλων των Κλάδων της Φυσικής (Μηχανική , Ηλεκτρομαγνητισμός, Θερμοδυναμική, Οπτική) και όλων των Ανώτερων Μαθηματικών (Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός, Διανυσματική Ανάλυση και Διανυσματικός Λογισμός), πιστοποιεί ότι η εκμάθησή της έχει σαν προαπαιτούμενο την γνώση όλων σχεδόν των Κλάδων της Φυσικής και ανώτερων μαθηματικών και αποδεικνύει ότι η διάκριση στην Ολυμπιάδα Πληροφορικής πρέπει να θεωρείται σαν διάκριση πρωτίστως σε Ολυμπιάδα Φυσικής και Μαθηματικών και συνεπώς «το μάθημα στο οποίο διακρίνονται» είναι πρωτίστως η Φυσική και τα Μαθηματικά και περιλαμβάνεται στα βασικά μαθήματα Προσανατολισμού.
  Παρακάτω παραθέτω τα θέματα και τις λύσεις της τελευταίας Ολυμπιάδας Αστρονομίας τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί εκτός των γνώσεων Αστρονομίας και πεδίο εφαρμογής προχωρημένων γνώσεων Φυσικής και Μαθηματικών .
  http://www.ioaastrophysics.org/wp-content/uploads/2019/09/TH-solution-2019.pdf
  http://www.ioaastrophysics.org/wp-content/uploads/2019/09/DA-solution-2019.pdf
  Σε ενίσχυση των παραπάνω , παραθέτω έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας τα οποία αποδεικνύουν το κύρος του εν λόγω διαγωνισμού καθώς η όλη διαδικασία διοργάνωσης του Εγχώριου Διαγωνισμού και της σύστασης της Ολυμπιακής Ομάδας τελούν εν γνώσει και έχουν την έγκριση του Υπουργείου όπως αποδεικνύεται παρακάτω.

  http://edu-gate.minedu.gov.gr/images/Egkekrimena_programmata/Ekpaideytika_programmata/f868e2b7-b787-40d8-addb-323847540b7e.pdf
  http://edu-gate.minedu.gov.gr/images/Egkekrimena_programmata/Diagonismoi/%CE%95%CE%9E%CE%95_-_189096_-_2019_-_25%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB._%CE%9C%CE%B1%CE%B8._%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_2020.pdf
  Τέλος θεωρώ ότι το Έτος 2020 με τις περισσότερες χώρες (ανάμεσα σε αυτές και τη γείτονα Τουρκία που κατασκευάζει η ίδια Δορυφόρο https://www.tusas.com/en/product/turksat-6a ) να αυξάνουν τις Δαπάνες για την έρευνα του Διαστήματος όπως φαίνεται στο παρακάτω άρθρο :
  http://www.euroconsult-ec.com/25_July_2019
  θα πρέπει οι μαθητές σε κάποια αν όχι σε όλες τις βαθμίδες να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώσεις Αστρονομίας , Αστροφυσικής και Έρευνας του Διαστήματος έστω και κατ’ επιλογήν και μέσω της επιβράβευσης των μαθητών που ενδιαφέρονται πραγματικά και διακρίνονται στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας με την εισαγωγή τους στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας μας , να δυναμώσουμε την Χώρα μας σε αυτό τον Τομέα.

 • 3 Μαΐου 2020, 17:41 | Δρ Σπύρος Λιγουδιστιανός

  Τα τελευταία χρόνια, έλληνες μαθητές έχουν κατακτήσεις διακρίσεις σε διεθνείς μαθητικές ολυμπιάδες. Το νομοσχέδιο θεσμοποιεί την καλή πρακτική της κατ’ εξαίρεση εισαγωγής υπό προϋποθέσεις όσων έχουν διακρίσεις σε αυτούς τους θεσμούς. Αδικεί όμως τους μαθητές που έχουν κατακτήσει και θα κατακτήσουν στο μέλλον μετάλλια στη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, αδικώντας παράλληλα το επιστημονικό πεδίο της Αστροφυσικής και το σύνολο των ελλήνων επιστημόνων Αστροφυσικής. Θεωρώ ότι οι έλληνες μαθητές που διακρίνονται στη Διεθνής Ολυμπιάδα Αστροφυσικής έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους στην επιστήμη και την αξία τους να φοιτήσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι έλληνες μαθητές που διακρίνονται σε κάθε παγκόσμιο μαθητικό διαγωνισμό που διεξάγεται με τους όρους διαφάνειας και σεβασμού στην επιστήμη, όπως η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής να δικαιούται κατ’ εξαίρεση εγγραφή στα Πανεπιστήμια με τις προϋποθέσεις του νόμου.

 • 3 Μαΐου 2020, 17:30 | Νεφέλη Καββαδά

  Σχετικά με το άρθρο 40 και πιο συγκεκριμένα, την αναφορά για τους διακριθέντες μαθητές σε Ολυμπιάδες Ρομποτικής θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα. Έχοντας αγωνιστεί η ίδια σε αρκετούς πανελλήνιους διαγωνισμούς, αλλά και έχοντας εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής του 2019, γνωρίζω από πρώτο χέρι τι πάει να πει Ρομποτική.
  Δυστυχώς, ο περισσότερος κόσμος υποθέτει πως η ρομποτική είναι πληροφορική, κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα ορθό. Στην ρομποτική γίνεται η χρήση και των μαθηματικών, και της φυσικής και της μηχανικής. Συνεπώς, μαθητές που έχουν καταφέρει να διακριθούν σε ολυμπιάδες ρομποτικής θα πρέπει να ωφελούνται ακόμα και αν επιλέξουν το 2ο επιστημονικό πεδίο (θετικές και τεχνολογικές επιστήμες), καθώς μονάχα από αυτό το πεδίο δίνεται η ευκαιρία εισαγωγής σε πολυτεχνικές και μηχανικές σχολές, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την ρομποτική (π.χ. ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικών πληροφορικής, υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, ψηφιακών συστημάτων , φυσικής, εφαρμοσμένης πληροφορικής και πολλές άλλες.)
  Συνεπώς, η βράβευση δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο 4ο επιστημονικό πεδίο(Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής), καθώς η ρομποτική δεν είναι απαραίτητα και μοναδικά αντικείμενο της πληροφορικής, αλλά εστιάζει περισσότερο στις θετικές επιστήμες και επομένως στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
  Συνοψίζοντας, θα πρότεινα η διάκριση στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής να μην συμπεριλαμβάνεται μονάχα ως διάκριση για την κατεύθυνση των Επιστήμων Οικονομίας και Πληροφορικής, αλλά και για την κατεύθυνση των Θετικών και τεχνολογικών επιστημών.

 • 2 Μαΐου 2020, 19:26 | Δέσποινα Αλειφέρη

  Σχετικά με το άρθρο 40 και συγκεκριμένα όσο αναφορά τους διακριθέντες μαθητές σε ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω.
  Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ δεν είναι σωστό να λογίζεται ΜΟΝΟ ως μάθημα της πληροφορικής καθώς είναι ένα αντικείμενο που εκτός από την πληροφορική συμπεριλαμβάνει τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ τη ΦΥΣΙΚΗ και τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Έτσι οι μαθητές, οι οποίοι έχουν καταφέρει να διακριθούν σε ολυμπιάδες ρομποτικής θα πρέπει να ωφελούνται ακόμα και αν επιλέξουν το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (θετικές και τεχνολογικές επιστήμες) καθώς ΜΟΝΟ από αυτό το πεδίο δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής σε πολυτεχνικές και μηχανικές σχολές, οι οποίες έχουν ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (π.χ. ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών – μηχανικών πληροφορικής, υπολογιστών και τηλεπικοινωνίων, ψηφιακών συστημάτων , φυσικής, εφαρμοσμένης πληροφορικής και πολλές άλλες.)
  Συνεπώς ΔΕΝ θα πρέπει η βράβευση να ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής), καθώς όπως προανέφερα η ρομποτική ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ αλλά εστιάζει περισσότερο σε μαθήματα, τα οποία μελετώνται-διδάσκονται σε σχολές του 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Επίσης να σημειωθεί πως η ρομποτική συνδέεται πολλές φορές ακόμα και με την ιατρική (ρομποτική ιατρική).
  Συμπεραίνοντας, το άρθρο 40 μπορούν μέχρι τώρα να το χρησιμοποιήσουν μόνο μαθητές που έχουν ακολουθήσει το 4ο Επιστημονικό πεδίο, ενώ αποκλείονται οι μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν το 2ο (ακόμα και το 3ο ) επιστημονικό πεδίο, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ “ΚΟΝΤΑ” ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ.
  Τέλος σας υπενθυμίζω ότι το προηγούμενο από το τωρινό σύστημα Πανελληνίων εξετάσεων έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά του 2ου Επιστημονικού Πεδίου να επιλέξουν και ένα πέμπτο μάθημα όπως την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

 • 1 Μαΐου 2020, 20:14 | Iωάννης Δ.

  Χριστός Ανέστη! Οι διακριθέντες μαθητεύοντες στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας ας εισάγονται καθ’ υπέρβαση των Πανελλαδικών εξετάσεων στα ιατροβιολογικά τμήματα και τη φαρμακευτική μόνο.

 • Πρόταση για διακριθέντες σε Ολυμπιάδες Πληροφορικής ή/και Ρομποτικής

  Αναφορικά με το θέμα «Μοριοδότηση για ΑΕΙ σε διακριθέντες μαθητές σε Μαθηματικές Ολυμπιάδες και Διεθνείς Μαθητικούς Διαγωνισμούς» θα θέλαμε να επισημάνουμε ένα ζήτημα που ανακύπτει με τους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες σε Ολυμπιάδες Πληροφορικής ή/και Ρομποτικής που έχουν επιλέξει ομάδα προσανατολισμού διαφορετική από αυτή που περιέχει το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον).
  Σας παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειές σας προκειμένου ο Νόμος 4386/2016, άρθρο 53 («θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες») να τροποποιηθεί ή να γίνει προσθήκη χωρίου, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίνονται σε Ολυμπιάδες Πληροφορικής/Ρομποτικής να μπορούν να ευεργετηθούν επί της ουσίας και να εντάσσονται σε σχολές Πληροφορικής (τόσο Πανεπιστημιακές όσο και Πολυτεχνικές) ανεξάρτητα από το αν στην ομάδα προσανατολισμού που επιλέγουν στη Γ’ Λυκείου υπάρχει το μάθημα Πληροφορικής (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) ή όχι.

  Μία πιθανή προσθήκη στον νόμο θα μπορούσε να είναι:

  «(….) Ειδικά για τους διακριθέντες μαθητές σε Βαλκανικές/ Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής/Ρομποτικής, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν επιστημονικό πεδίο Θετικών Σπουδών ή Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και να εγγράφονται σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακή ή Πολυτεχνική Σχολή Πληροφορικής (…)».

  Για την ισχύ του προτεινόμενου άρθρου προτείνουμε να αφορά τους/τις κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου και εσπερινού) του σχολικού έτους 2019-2020 κι εφεξής, καθώς και τους/τις αποφοίτους του σχολικού έτους 2018-2019.

  Είμαι στη διάθεσή σας

 • 1 Μαΐου 2020, 08:48 | Πετρος Δημητρακόπουλος, Φιλόλογος

  Προτείνω αναδιατύπωση του τίτλου του άρθρου και του πλαισίου του περιεχομένου του.

  Επιβράβευση μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων
  για διακρίσεις σε σχολική επίδοση,
  εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

  1. Χορηγείται από το Ι.Κ.Υ. «επιταγή μορφωτικού σκοπού» σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων οι οποίοι αναδεικνύονται σημαιοφόροι κάθε σχολικό έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. καθορίζει κάθε σχετικό θέμα.
  2. Οι μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων, οι οποίοι διακρίνονται σε εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς και οι μαθητές Λυκείου που διακρίνονται σε εθνικούς επιστημονικούς διαγωνισμούς παρακολουθούν με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας προγράμματα συμβουλευτικής διασύνδεσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  3. Οι μαθητές Λυκείου που διακρίνονται σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς εγγράφονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθ’ υπέρβαση (εδώ προστίθενται όσα το υπό διαβούλευση άρθρο προβλέπει).
  Αυτό το άρθρο μπορούσε να περιληφθεί σε κωδικοποιημένο/α Προεδρικό/ά Διάταγμα/Διατάγματα για την Λειτουργία των Λυκείων.

 • 30 Απριλίου 2020, 22:12 | Π.Α. Πάτσης

  Δεν γίνεται κατανοητός ο λόγος εξαίρεσης των μαθητών που διακρίνονται
  στις Ολυμπιάδες «Αστρονομίας-Αστροφυσικής», από το δικαίωμα της καθ
  υπέρβαση εγγραφής σε τμήματα Φυσικής, όπως αυτό συμβαίνει με τις
  αντίστοιχες μαθητικές Ολυμπιάδες άλλων κλάδων.

  Αφενός μεν, το επίπεδο των διαγωνισμών των Ολυμπιάδων
  Αστρονομίας-Αστροφυσικής είναι υψηλότατο και απαιτεί ιδiαίτερο ταλέντο
  στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες για να μπορέσει ένας μαθητής να
  διακριθεί. Αφετέρου, είναι προφανές ότι η Αστρονομία-Αστροφυσική είναι
  κλάδος της Φυσικής.

  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μελετηθεί και να ληφθεί σοβαρότατα
  υπόψη από τον νομοθέτη η αναλυτική έκθεση των ομότιμων καθηγητών
  Αστροφυσικής κ. Βάρβογλη και Σειραδάκη, η οποία εστάλη προ ημερών στην
  κ. Υπουργό Παιδείας.

  Με τιμή
  Π.Α. Πάτσης,
  Διευθυντής Ερευνών,
  Διευθύνων το Κέντρο Ερευνών
  Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  της Ακαδημίας Αθηνών

 • 30 Απριλίου 2020, 18:23 | Νίκος Γιαννόπουλος

  Σχετικά με το άρθρο 40 και συγκεκριμένα όσο αναφορά τους διακριθέντες μαθητές σε ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω.
  Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ δεν είναι σωστό να λογίζεται ΜΟΝΟ ως μάθημα της πληροφορικής καθώς είναι ένα αντικείμενο που εκτός από την πληροφορική συμπεριλαμβάνει τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ τη ΦΥΣΙΚΗ και τη ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Έτσι οι μαθητές, οι οποίοι έχουν καταφέρει να διακριθούν σε ολυμπιάδες ρομποτικής θα πρέπει να ωφελούνται ακόμα και αν επιλέξουν το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (θετικές και τεχνολογικές επιστήμες) καθώς ΜΟΝΟ από αυτό το πεδίο δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής σε πολυτεχνικές και μηχανικές σχολές, οι οποίες έχουν ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (π.χ. ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών – μηχανικών πληροφορικής, υπολογιστών και τηλεπικοινωνίων, ψηφιακών συστημάτων , φυσικής, εφαρμοσμένης πληροφορικής και πολλές άλλες.)
  Συνεπώς ΔΕΝ θα πρέπει η βράβευση να ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής), καθώς όπως προανέφερα η ρομποτική ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ αλλά εστιάζει περισσότερο σε μαθήματα, τα οποία μελετώνται-διδάσκονται σε σχολές του 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Επίσης να σημειωθεί πως η ρομποτική συνδέεται πολλές φορές ακόμα και με την ιατρική (ρομποτική ιατρική).
  Συμπεραίνοντας, το άρθρο 40 μπορούν μέχρι τώρα να το χρησιμοποιήσουν μόνο μαθητές που έχουν ακολουθήσει το 4ο Επιστημονικό πεδίο, ενώ αποκλείονται οι μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν το 2ο (ακόμα και το 3ο ) επιστημονικό πεδίο, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ “ΚΟΝΤΑ” ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ.

 • 30 Απριλίου 2020, 14:41 | ΚΑΤΣΙΠΟΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

  Σχετικά με το άρθρο 40 θα ήθελα να σας επισημάνω, όσον αφορά τους διακριθέντες μαθητές σε Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ολυμπιάδα Ρομποτικής τα ακόλουθα.
  α) Η Ρομποτική δεν αναπτύσσει μόνο στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής αλλά και Μαθηματικών, Μηχανικής ,Φυσικής. Λογίζεται ως βράβευση σε όλα τα παραπάνω.
  β) Με την υφιστάμενη κατάσταση μόνο τα παιδιά τα οποία ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) μπορούν να κάνουν χρήση του άρθρου 40 ενώ αποκλείονται από αυτό παιδιά που επιθυμούν να ακολουθήσουν το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες).
  γ)Η Ρομποτική δεν είναι κατ΄εξοχήν μάθημα της Πληροφορικής αλλά επίσης κατά μεγάλο ποσοστό αφορά και τους κλάδους των Πολυτεχνικών και Μηχανικών Σχολών π.χ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και πολλές άλλες σχολές οι οποίες βρίσκονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο και σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών της κάθε σχολής βασικό μάθημα έχουν τη ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ.
  δ)Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ομάδες που έχουν διακριθεί τόσο σε Διεθνές όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι φοιτητές από σχολές του 2ου Επιστημονικού Πεδίου π.χ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ερευνητική ομάδα της σχολής ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΜΠ) με 3 βραβεία και 10η παγκόσμια θέση το 2014.

  Τέλος σας υπενθυμίζω ότι το προηγούμενο από το τωρινό σύστημα Πανελληνίων εξετάσεων έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά του 2ου Επιστημονικού Πεδίου να επιλέξουν και ένα πέμπτο μάθημα όπως την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

 • 30 Απριλίου 2020, 12:26 | Μιχαήλ Παρούσης

  Κακώς δεν αναφέρεται στο άρθρο αυτό η Διεθνής Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας, στην οποία συμμετέχουν οι νικητές του εγκεκριμένου και τελούντος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου, τον οποίο κατ’ έτος διοργανώνει το Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών με συμμετοχή κατά μέσο όρο 450 μαθητών από όλη την Ελλάδα! Θα έπρεπε για λόγους ισονομίας οι διακρινόμενοι στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας, στην οποία μετέχουν ήδη περί τις 60 χώρες με δυο εκπροσώπους μαθητές η κάθε μια, να έχουν τα ίδια ευεργετήματα με τους νικητές των αναφερομένων στο άρθρο αυτό διεθνών μαθητικών Ολυμπιάδων, αναλογικά προσαρμοσμένων στην πραγματικότητα των λειτουργούντων Τμημάτων Φιλοσοφίας στην Ελλάδα σε Πάτρα, Αθήνα και Ιωάννινα κατά κύριο λόγο.

 • 30 Απριλίου 2020, 12:06 | Φοιτητής 2ου έτους

  Να ενημερώσω ότι πήγαινα σε Γενικό Λύκειο της Κομοτηνής και οι ανταγωνιστές μας για τον τελικό στην Ελλάδα ήταν ένα άλλο Γενικό Λύκειο από την επαρχία επίσης, αφήνοντας πίσω μας πάμπολα ιδιωτικά της Θεσσαλονίκης. Καλό διάβασμα

 • 29 Απριλίου 2020, 22:23 | Παντελης Παπαγεωργιου

  Όσον αφορά την Ρομποτική, είναι λάθος να κατατάσεται ως μάθημα πληροφορικής και να ωφελούνται διακριθέντες μαθητές υποψήφιοι της οικονομικής κατευθύνεως. Η Ρομποτική είναι κατ’ εξοχήν αντικείμενο της μηχανικής και αντικείμενο των πολυτεχνικών σχολών αμιγώς (μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί).
  1. Θα πρέπει οι διακριθέντες μαθητές στις Ολυμπιάδες Ρομποτικής να πριμοδοτούνται για τις σχολές του Πολυτεχνείου και όχι για τις σχολές της οικονομικής κατευθύνσεως.
  2. Θα πρέπει πέραν των τριών πρώτων, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση και χωρίς να υπολογίζεται η επίδοσή τους στις Πανελλαδικές, να υπάρχει και κάποια μορφή ωφέλειας για τις διακρίσεις μέχρι και την 6η θέση σε Ολυμπιάδες (πχ 20% προσαύξηση της βαθμολογίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις). Ακόμη και η 6η θέση σε τόσο μεγάλες και ανταγωνιστικές διοργανώσεις όπως η Ολυμπιάδα Ρομποτικής, είναι πολύ σημαντική διάκριση, για την επίτευξη της οποίας απαιτείται πολλή δουλειά και υψηλότατο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων.