Άρθρο 82 Έλεγχος εργοληπτών, τεχνικών στελεχών, μελετητών και παρόχων υπηρεσιών

1. Η Α.Ε.Μ.Ε. ασκεί τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος έλεγχο επί των εργοληπτών, τεχνικών στελεχών, μελετητών και παρόχων τεχνικών υπηρεσιών, τηρώντας τα ακόλουθα «Μητρώα» και χορηγώντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά:

α. Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του άρθρου 92 του ν. 3669/2008.

β. Το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) του άρθρου 107 του ν. 3669/2008.

γ. Το Μητρώο Μελετητών του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.

2. Η τήρηση των «Μητρώων» της προηγούμενης παραγράφου γίνεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης». Με τον Κανονισμό αυτό μπορεί να προβλεφθεί, εξ αρχής ή σε μεταγενέστερο στάδιο, η αντικατάσταση των «Μητρώων» αυτών με οποιοδήποτε αντίστοιχο σύστημα πιστοποίησης κατά την κρίση της Α.Ε.Μ.Ε.

 • Άρθρ. 82: Η Α.Ε.Μ.Ε. αποκτά τον πλήρη έλεγχο των Μητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, κατασκευαστών και μελετητών. Οι επιτροπές Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ. καταργούνται; Όλες οι λεπτομέρειες άσκησης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας θα καθορίζονται στον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης», ο οποίος θα θεσπισθεί με προεδρικό διάταγμα στο μέλλον. Η ρύθμιση τόσο κρίσιμων ζητημάτων για το εργοληπτικό επάγγελμα και κλάδο παραμένει επικίνδυνα ασαφής και απροσδιόριστη. Περαιτέρω, αν καταργηθούν οι Επιτροπές Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., στις οποίες μετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι του εργοληπτικών οργανώσεων, ποια θα είναι η εκπροσώπηση των εργοληπτικών οργανώσεων στις διαδικασίες αξιολόγησης, εγγραφής, διαγραφής, αναβάθμισης κ.λπ. των εργοληπτικών πτυχίων και των πτυχίων κατασκευαστών;

 • 3 Μαρτίου 2011, 13:24 | Αντιόπη Τζιρίτα

  Εφ’ όσον το άρθρο 39 του Ν3316/2005 αντικαθίσταται από το άρθρο 30 του σχεδίου νόμου θα πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτό το άρθρο και όχι στο άρθρο 39 του Ν3316/2005.

 • 28 Φεβρουαρίου 2011, 02:12 | αργυρης πλεσιας

  Η ΑΕΜΕ δεν έχει αρμοδιότητα στις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ?
  Στην αρχή θεώρησα ότι ήταν παρόραμα, αλλά είναι συστηματική η ελλειψη αναφοράς στις Μελετητικές Εταιρείες. Ποιός τηρεί το αντίστοιχο Μητρώο Εταιρειών?

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 19:58 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΟΣ

  «Συνάδελφε» Νικο Γούναρη, θεωρεις τον εαυτό σου ειδήμονα μελετητή και προφανώς αγνοείς, εσκεμμένα ή μη, το επίπεδο των σχολών τεχνολογικων εφαρμογων των ΤΕΙ. Δεν σε αδικώ ως ενα σημείο, άλλωστε μειώνεται το μερίδιο των διπλωματουχων. Οσο για την «υποκατάσταση» των διπλωματούχων ειναι τουλαχιστον γραφικο να το ισχυρίζεται κάποιος δεν νομίζετε? (μου θυμίζει κατι απόψεις παπούδων με αναχρονιστικές αντιλήψεις…)

  Για το αν οι τεχνολόγοι μηχανικοί (δυστυχώς οχι «υπομηχανικοί» οπως πολυ θα θέλατε…) μπορούν ή αξίζουν να κανουν μελετες δημοσίου ας το κρίνει η κοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (οχι το «αντικειμενικό» ΤΕΕ ομως…) χωρις προκαταλήψεις. Οπως λενε , ιδου η Ρόδος ιδου και το πήδημα…

 • 23 Φεβρουαρίου 2011, 09:11 | ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

  Άρθρο 82 Έλεγχος εργοληπτών, τεχνικών στελεχών, μελετητών και παρόχων υπηρεσιών.
  Η ΑΕΜΕ αναλαμβάνει όλο το αντικείμενο δουλειάς της Δ15. Πώς θα προλαβαίνει; Εάν οι ίδιες επιτροπές του ΜΕΕΠ και ΜΕΚ διατηρηθούν ως έχουν γιατί να μην παραμείνουν στην Δ15 και πρέπει να ενταχθούν στην ΑΕΜΕ;

 • 19 Φεβρουαρίου 2011, 09:54 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ (Μελετητής Λιμενικών έργων)

  Αμάν πια εσεις οι τεχνολόγοι θεωρείται ότι είστε ικανοί να υποκαταστήσεται τους διπλωματούχους στα πάντα. Δεν είναι έτσι κύριοι.
  Ρωτήστε τους φίλους σας τεχνολόγους που με κατατακτήριες περάσανε σε πανεπιστήμια και πολυτεχνεία να σας εξησήσουν τη διαφορά. Εδώ πολυτεχνείο τελειώνει κάποιος και πάλι είναι δύσκολο να εκπονήσει μελέτη δημοσίου.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 13:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΟΣ

  Aναμένουμε, προς αποκατάσταση των αναρρίθμητων αδικιών εις βάρος χιλιαδων Τεχνολόγων Μηχανικών, τον σαφέστατο καθορισμό δικαιώματος εγγραφής στο μητρώο μελετητών και των ανωτερω μηχανικών (αποφοίτων ΤΕΙ). Αν ειναι ποτε δυνατον να εχουμε δυο μετρα και δυο σταθμά για μηχανικους ΤΡΙΤΟΜΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ειδικα σε χωρα της ΕΕ !!