Άρθρο 03 – Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία

Οι παρ. 2-4 του στοιχείου Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α′ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θεσια και άνω Δημοτικά Σχολεία:

ΤΑΞΕΙΣΑΒΓΔΕΣΤ
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΕνιαίος Τύπος
1ΓΛΩΣΣΑ998877
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ554444
3ΙΣΤΟΡΙΑ2222
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3322
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ22
6ΦΥΣΙΚΑ33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ2211
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εικαστικά221111
Μουσική111111
Θεατρική Αγωγή1111
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223333
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ3322
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ22
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ111111
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ303030303030

 

 1. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο:
 Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΤμήμα συνδιδασκαλίας Γ’ – Δ’Τμήμα συνδιδασκαλίας Ε’ – ΣΤ’
Α΄Β΄Γ΄Δ΄Συνδιδασκαλία Γ’-Δ’Σύνολο ωρών

Γ’ – Δ’

Ε΄ΣΤ΄Συνδιδασκαλία. Ε-ΣΤΣύνολο ωρών Ε ’- ΣΤ’
ΑΒΓ’ – Δ’Ε’- ΣΤ’
1ΓΛΩΣΣΑ998877
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ553363,53,57
3ΙΣΤΟΡΙΑ2222
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3322
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ2/21
6ΦΥΣΙΚΑ33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ2/212/21
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ*44332/21
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223/23/233/23/23
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ332/21
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ1/21/21
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ111111
               ΣΥΝΟΛΟ30303030

 

 

 1. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο:
Α/Α 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ’ – Δ’
Α΄Β΄Γ΄Δ΄Συνδιδασκαλία

Γ’ – Δ’

Σύνολο

ωρών Γ’ – Δ’

Ε΄ΣΤ΄
1ΓΛΩΣΣΑ998877
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5533644
3ΙΣΤΟΡΙΑ2222
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3322
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ22
6ΦΥΣΙΚΑ33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ2/2111
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ*443311
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223/23/2333
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ332/21
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ22
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ111111
             ΣΥΝΟΛΟ3030303030

 

*Αισθητική

Αγωγή

Εικαστικά221
Μουσική111
Θεατρική Αγωγή111

 

Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις Α` και Β` τάξεις, για οκτώ (8) στις Γ` και Δ` και για επτά (7) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες στις Α` και Β` τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ`, Δ`, Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ`, Δ`, Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α` και Β` τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ` και Δ` τάξεις.

Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ` και Δ` τάξεις και για μία (1) ώρα στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α`, Β`, Γ`, και Δ` τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α` και Β` τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις τάξεις Α` και Β` και για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ` και Δ`.

 

 • 5 Μαΐου 2020, 21:42 | Χατζηβασιλειάδου Δέσποινα

  Θεωρώ ότι η Φυσική Αγωγή θα πρέπει να είναι 3 ώρες και στην Ε και Στ τάξη, αλλά και στο Γυμνάσιο. Παραμελείται η σωματική άσκηση των παιδιών που είναι εξίσου αν όχι πιο σημαντική από όλα τα άλλα, γιατί πρόκειται και για την υγεία τους.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:22 | Ν. Τσαντάνης

  Το σημαντικότατο μάθημα της μουσικής πρέπει να είναι δίωρο. Τα ωφέλη είναι γνωστά από πολυάριθμες μελέτες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

 • Οι μαθητές της Ε και Στ τάξης χρειάζονται όσο τίποτα άλλο την ευκαιρία να ορίσουν την ταυτότητά τους μέσα στην ομάδα.Η αφαίρεση αυτής της μίας ώρας Θεατρικής Αγωγής από το 2016 μέχρι και σήμερα λειτούργησε εις βάρος των ίδιων των μαθητών πρώτα από όλα. Αυξημένο άγχος, ανεξέλεγκτες συγκρούσεις μέσα στην τάξη και φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή και αποφευχθεί μέσα στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής που καλλιεργεί την ομαδικότητα και την κοινωνική αποδοχή και αφήνει άπλετο χώρο για προσωπική έκφραση. Μπορώ να γνωρίζω γιατί ως εκπαιδευτικός, έχω εφαρμόσει σχετικό πρόγραμμα και είδα τα αποτελέσματα στην πράξη.
  Η επαναφορά της Θεατρικής Αγωγής στην Ε κι Στ δημοτικού αλλά και η εισαγωγή του μαθήματος στο Γυμνάσιο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΑΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ αλλά ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ. Είναι αίτημα των μαθητών πρώτα και έπειτα και των ίδιων των γονέων. Αν θέλουμε να στηρίξουμε τους έφηβους, αν θέλουμε να μεγαλώσουμε ανθρώπους που ΣΕΒΟΝΤΑΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ, οφείλουμε να τους δώσουμε τον κατάλληλο χώρο και χρόνο. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Ε-ΣΤ και εισαγωγή του μαθήματος στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

 • 5 Μαΐου 2020, 21:05 | Κωνσταντίνα

  Το δημοτικό έχει γυμνασιοποιηθεί εντελώς! Πολλά μαθήματα,και ουσία καμία! Τα παιδιά πλέον φτάνουν Γυμνάσιο και δεν μπορούν ούτε ανάγνωση να κάνουν!

 • 5 Μαΐου 2020, 20:49 | Αγάπη Ψαρουδάκη

  Η θεατρική αγωγή είναι ένα κατεξοχήν βιωματικό μάθημα.
  Όλες οι ποικίλες μορφές της και οι τρόποι έκφρασής της, εμπεριέχουν την «θεατρικότητα» ως βασικό ειδοποιό γνώρισμα, συντελούν στη βιωματική και ενεργητική μάθηση
  και συμβάλλουν στο ν’ αναπτύξει το παιδί
  Συμμετοχικότητα
  Υπευθυνότητα
  Αυτοεκτίμηση
  Κοινωνικότητα
  Παράλληλα μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία και αυτοέκφραση, την ανάδειξη των ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της εκφραστικότητας και την ενεργοποίηση της φαντασίας,
  το παιδί οδηγείται στην συναισθηματική απελευθέρωση, την απόκτηση εμπειριών και βιωμάτων που βοηθούν στην ανάπτυξη
  της ωριμότητας,
  της κριτικο-στοχαστικής σκέψης
  την ενίσχυση της ψυχο-πνευματικής καλλιέργειας
  την διαμόρφωση αισθητικής και καλλιτεχνικής παιδείας
  την κατανόηση του εαυτού του και του κόσμου.

  Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη είναι κρίμα να σταματάει η επαφή του παιδιού με την θεατρική αγωγή μόλις στην Δ Δημοτικού, όταν γίνεται μόλις για μια διδακτική ώρα την εβδομάδα. Προτείνω να επιστραφεί άμεσα στην Ε – Στ δημοτικού και να διευρυνθεί και στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης προκειμένου να έχουν τα παιδιά και στην προεφηβεία και εφηβεία τους όλα τα όφελη που προκύπτουν μέσα από το θέατρο. Διότι είναι το ιδανικό μέσο ως μάθημα για την ενδυνάμωση της ομάδας, για την ανάγκη για έκφραση, δημιουργικότητα και εξωτερίκευση των συναισθημάτων, την κατανόηση του εαυτού, του άλλου αλλά και του κόσμου αλλά και για την πρόληψη και αντιμετώπιση αρνητικών φαινομένων όπως το bullying και ο ρατσισμός.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:38 | ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ

  Προτείνω την αύξηση των ωρών Φυσικής Αγωγής στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού,(Ε’,ΣΤ’).
  Είναι πολύ σημαντικό,ν’αξιολογήσουμε τις ανάγκες των παιδιών αυτης της ηλικίας,που μπαίνοντας στην εφηβεία,η σωματική και ψυχική εκτόνωση,καθιστάται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!!!!

 • 5 Μαΐου 2020, 20:34 | Μηλιάτης Μιλτιάδης

  Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να διδάσκεται τουλάχιστον για 3 ώρες εβδομαδιαία σε όλες ανεξαιρέτως τις Βαθμίδες Εκπ/σης. Η συμβολή της Φυσικής Αγωγής ήδη από τη νηπιακή ηλικία και την ηλικία του δημοτικού, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη τόσο σε κινητικό όσο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Σύμφωνα δε με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες η Φυσική Αγωγή παίζει πρωταρχικό και καίριο ρόλο για την αύξηση της οστικής πυκνότητας των νηπίων και των παιδιών. Περιττό να αναφερθεί η σημαντικότητα της Φυσικής Αγωγής για την υιοθέτηση δια βίου υγιεινών συνθηκών και τρόπου ζωής, με αποτέλεσμα την μείωση μακροπρόθεσμα της δαπάνης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Ωρολόγιο πρόγραμμα που δεν προβλέπει καθημερινή άσκηση και αθλητισμό είναι εξ αρχής αποτυχημένο. Η Φυσική Αγωγή δεν αφορά απλά την εκγύμναση του σώματος αλλά την ολοκλήρωση του παιδιού ως άνθρωπο. Σχετικά με τη μονοδιάστατη κριτική που δέχεται η Φυσική Αγωγή υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι δεξιότητες και οι εμπειρίες που αποκτά το παιδί είναι ενίοτε σημαντικότερες από τις γνώσεις.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:34 | Χρύσα Τ.

  Ενίσχυση των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο με:

  α. Εισαγωγή της Β. ξένης γλώσσας από την Δ. Δημοτικού
  β. Σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας(εφόσον η B. ξένη γλώσσα θα ξεκινάει από τη Δ Δημοτικού, θα μπορούν οι μαθητές στο Γυμνάσιο να δίνουν ομαδικά μέσω του σχολείου και με πολύ χαμηλότερο κόστος για τα νοικοκυριά)
  γ. Κατάργηση της εγκυκλίου που ορίζει σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές να διδάσκονται τη Β. ξένη γλώσσα της πλειοψηφίας και όχι της επιλογής τους, για να μπορούν τα παιδιά μας να κάνουν την γλώσσα που επιθυμούν και επιλέγουν.

 • 5 Μαΐου 2020, 20:33 | ΒΑΡΖΑΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

  Να επανέλθουν οι 2 διδακτικές ώρες στη γλώσσα, 1 ώρα στη φυσική αγωγή και 1 ώρα στα εικαστικά.

  Αδιανόητο να αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας των αγγλικών και να εισάγεται 2η ξένη γλώσσα στο δημοτικό, τη στιγμή που οι μαθητές φτάνουν νά αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να κατέχουν βασικές δεξιότητες αναγνωστικής κατανόησης, ορθογραφημένης γραφής και παραγωγής λόγου!

  Επίσης, αδιανόητο να μειώνονται οι ώρες φυσικής αγωγής σε ηλικίες που τα παιδιά νιώθουν τη φυσική ανάγκη να τρέχουν και ο μεταβολισμός ακόμη κτίζεται. Πώς αλλιώς θα μειωθεί η παχυσαρκία;

  Τέλος, η καλλιτεχνική έκφραση στην ηλικία του δημοτικού είναι απολύτως απαραίτητη.

 • 5 Μαΐου 2020, 19:39 | Σύλια Χ.

  Απορίας άξιο είναι πως θα ενταχθούν καινούριες θεματικές στο Δημοτικό μεταξύ των οποίων και η Ρομποτική, SΤΕΜ και Νέες Τεχνολογίες με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και της Πληροφορικής όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας (https://www.youtube.com/watch?v=cc5dj9BQEz0) με ΜΟΝΟΩΡΟ μάθημα Πληροφορικής. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2ΩΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ καθώς η ψηφιακή γνώση και δεξιότητα δηλαδή ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών ήδη από τα πρώτα βήματα της σχολικής ζωής τους είναι απαραίτητα εφόδια «επιβίωσης» στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή παρέχοντας πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και πόρων (UNESCO, 2017; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, 2018)

 • 5 Μαΐου 2020, 19:38 | ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΠΑΔΗ

  Αύξηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας (Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή) στο άρθρο 03 «Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία»

 • 5 Μαΐου 2020, 19:37 | Μιχάλης Κ.

  Απορίας άξιο είναι πως θα ενταχθούν καινούριες θεματικές στο Δημοτικό μεταξύ των οποίων και η Ρομποτική, SΤΕΜ και Νέες Τεχνολογίες με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και της Πληροφορικής όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας (https://www.youtube.com/watch?v=cc5dj9BQEz0) με ΜΟΝΟΩΡΟ μάθημα Πληροφορικής. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2ΩΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ καθώς η ψηφιακή γνώση και δεξιότητα δηλαδή ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών ήδη από τα πρώτα βήματα της σχολικής ζωής τους είναι απαραίτητα εφόδια «επιβίωσης» στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή παρέχοντας πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και πόρων (UNESCO, 2017; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, 2018)

 • 5 Μαΐου 2020, 19:36 | ΕΙΡΗΝΗ

  Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 2 ΩΡΕΣ.!!!ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΠΑΛΙΑ!!!ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!!! ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ….?

 • 5 Μαΐου 2020, 19:31 | Στέφανος Γ.

  Απορίας άξιο είναι πως θα ενταχθούν καινούριες θεματικές στο Δημοτικό μεταξύ των οποίων και η Ρομποτική, SΤΕΜ και Νέες Τεχνολογίες με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και της Πληροφορικής όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας (https://www.youtube.com/watch?v=cc5dj9BQEz0) με ΜΟΝΟΩΡΟ μάθημα Πληροφορικής. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2ΩΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ καθώς η ψηφιακή γνώση και δεξιότητα δηλαδή ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών ήδη από τα πρώτα βήματα της σχολικής ζωής τους είναι απαραίτητα εφόδια «επιβίωσης» στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή παρέχοντας πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και πόρων (UNESCO, 2017; Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, 2018)

 • 5 Μαΐου 2020, 19:16 | ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

  Η πρόταση μου σχετικά με το μάθημα της Πληροφορικής είναι
  – Μονόωρο μάθημα Α’ τάξη Δημοτικού
  – Άύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος Πληροφορικής σε δύο ώρες για τις
  Β’ – Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού
  – Αποκλειστική ανάθεση του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής
  – 1 ώρα την εβδομάδα ανά σχολείο (εργαστήριο) ως υπεύθυνος εργαστηρίου
  Πληροφορικής
  – Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και των δικτύων των εργαστηρίων όπου αυτό
  απαιτείται.
  – Το μάθημα να πραγματοποιείται για τις μεγάλες τάξεις σε συνεχόεμενο δίωρο
  – Συγγραφή Εγχειριδίου για το μάθημα της Πληροφορικής

 • 5 Μαΐου 2020, 18:57 | Athanamar

  Στη χώρα που γέννησε το Θέατρο, τα παιδιά κάνουν στα δημόσια δημοτικά σχολεία μία ώρα την εβδομάδα! Άλλη μία ώρα μουσική και άλλη μία εικαστικά…Απαράδεκτο. Κι αυτά τα μαθήματα, «φτιάχνουν» χαρακτήρα, προωθούν την ομαδικότητα και συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, αφήνουν περιθώριο πρωτοβουλιών. Αυξήστε τις ώρες των καλλιτεχνικών μαθημάτων!

 • 5 Μαΐου 2020, 18:38 | Αρης

  Το μάθημα της Πληροφορικής θα πρέπει να είναι 2ωρο σε όλες τις τάξεις καθώς η ψηφιακή γνώση και δεξιότητα δηλαδή ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών ήδη από τα πρώτα βήματα της σχολικής ζωής τους είναι απαραίτητα εφόδια «επιβίωσης» στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή

 • 5 Μαΐου 2020, 18:34 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Σε μια γενική διαπίστωση, το νομοσχέδιο συνεχίζει να χαράζει την γραμμή σταδιακής απομάκρυνσης της εκπαίδευσης από την Τέχνη. Είχαμε τη φρούδα ελπίδα ότι η απώλεια του Θεάτρου από την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού θα λυνόταν με αυτό το νομοσχέδιο αλλά δυστυχώς απογοητευθήκαμε. Και σε αυτό το νομοσχέδιο η διδακτική της Τέχνης αντιμετωπίζεται σαν ένα μάτσο από «δευτερεύουσες δραστηριότητες»-πάρεργο- και όχι ως ένα σύνολο από προτάσεις για αυθεντικές και ενεργητικές δημιουργίες, που θα απομάκρυναν την εκπαίδευση από την θεωρητικοποίηση και την στείρα επιστημοσύνη, δίνοντας χώρο στην αυτενέργεια, στην έμπνευση, στην ψυχική ανάταση και την πρωτοπορία. Σε αυτήν εδώ τη χώρα από την λαμπρή αρχαιότητα μας, το Θέατρο αποτέλεσε σχολείο για τις αρχές και τα επιτεύγματα του σπουδαίου αυτού πολιτισμού και είναι λίγο παράδοξο σήμερα αυτό να απουσιάζει από το κεντρικό παιδαγωγικό μας στοχασμό. Ας τα βάλουμε κάτω και ας επανεξετάσουμε την χρησιμότητα των Τεχνών και ειδικά του Θεάτρου στην διαμόρφωση φωτεινών προσωπικοτήτων που λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά αλληλέγγυα και χαίρονται να εμπνέονται και να δημιουργούν. Την στιγμή που τα παιδιά προσπαθούν να κατανοήσουν ταυτότητα, σχέση ατόμου με σύνολο, έχουν αναστολές και συστολή, ματαιώσεις, ανάληψη πρωτοβουλιών και κατανόηση των ρόλων το Θέατρο δεν μπορεί να απουσιάζει από τις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού. Είναι απαραίτητο για την ψυχική και διανοητική του ισορροπία. Άλλη σημαντική απουσία στο νομοσχέδιο, είναι η έλλειψη πρόβλεψης εισαγωγής στην εκπαίδευση του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Μέγα ατόπημα να μιλάμε για εισαγωγή κι άλλων γλωσσών στην εκπαίδευση και να απουσιάζει η κυρίαρχη γλώσσα του 21ου αι. Η εικόνα μας κατακλύζει το ίδιο και η οπτικοακουστική αφήγηση- ταινίες, βίντεο κλιπ. διαφήμιση, σειρές κτλ -και οι νέοι μας εμπειρικά χωρίς ουσιαστική γνώση προσπαθούν να κολυμπήσουν σε βαθιά και επικίνδυνα νερά. Ο οπτικοακουστικός λόγος είναι ο κυρίαρχος αυτή την στιγμή. Η εποχή απαιτεί να ξέρουμε να τον διαβάζουμε. Επιβάλλεται η εισαγωγή της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης-κινηματογραφικού λόγου. Η Τέχνη είναι έκφραση. Βουβά πρόσωπα γίνονται τυφλές ψυχές.

 • 5 Μαΐου 2020, 18:24 | Ιωάννα

  Ενίσχυση των ωρών διδασκαλίας στα πρωτεύοντα μαθήματα ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις.

 • 5 Μαΐου 2020, 17:53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (A.P.L.F. – D.U.) KAI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.)

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ A.P.L.F. – D.U. (www.aplf.gr , info@aplf.gr)
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. (www.pasykaga.gr, info@pasykaga.gr )

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.)

  Σύμφωνα με την οδηγία (COM (2008)566) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολυγλωσσία με τίτλο «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και Κοινή υποχρέωση » οι Ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους της εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας ( 1+2), χωρίς να προκύπτει τόσο από το γράμμα όσο και από το πνεύμα της εν λόγω οδηγίας προτεραιότητα για καμία από τις δύο Ξένες Γλώσσες που αποφασίζει να εντάξει στο εκπαιδευτικό του σύστημα ένα Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε ουσιαστικά και de facto κατηγοριοποίηση μεταξύ αυτών των δύο Ξένων Γλωσσών με διαφοροποίηση των συνθηκών διδασκαλίας της κάθε μιας στα Αναλυτικά Προγράμματα των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

  Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος θεσπίζεται υποχρέωση του Νομοθέτη να ρυθμίζει με όμοιο τρόπο όμοιες μεταξύ τους καταστάσεις.
  Πρόκειται λοιπόν όχι μόνο για ισότητα των πολιτών απέναντι στο Νόμο αλλά και για ισότητα του Νόμου απέναντι στους πολίτες.
  Ανάλογο περιεχόμενο έχει η αρχή της ισότητας και ως τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.
  Η Συνταγματική αυτή αρχή καθιερώνει υποχρέωση του Νομοθέτη στην προκειμένη περίπτωση να μη ρυθμίζει με ευνοϊκότερο τρόπο όμοιες μεταξύ τους καταστάσεις όταν αυτό δεν δικαιολογείται από λόγους Δημοσίου Συμφέροντος.
  Στην προκειμένη περίπτωση της εφαρμογής της προαναφερθείσας οδηγίας (COM (2008)566) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολυγλωσσία με τίτλο «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και Κοινή υποχρέωση » η Ελλάδα αναγνώρισε ότι η εν λόγω οδηγία είναι επωφελής για το σύνολο των πολιτών της και ως εκ τούτου αποδέχτηκε την εφαρμογή της στο εκπαιδευτικό της σύστημα για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος που δεν είναι άλλο παρά η ισότιμη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας ( 1+2) και ο εφοδιασμός των πολιτών με τη γνώση τους σε όμοιο επίπεδο αυτών των Ξένων Γλωσσών.

  Με τις διατάξεις όμως του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών την γνώση των οποίων ανέλαβε η Ελλάδα με βάση την προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή Οδηγία να παρέχει στους μαθητές της Δημόσιας Εκπαίδευσης παραβιάζονται τόσο η Συνταγματική αρχή του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος όσο και η Κοινοτική Οδηγία. Και τούτο διότι :

  Α. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν αρκείται στον τυπικό χαρακτηρισμό Πρώτης και Δεύτερης Ξένης Γλώσσας για τις Ξένες Γλώσσες που έχει αποφασίσει να διδάσκονται στο σύνολο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο με τις ανάλογες διατάξεις τη διαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο ως προς τη διδασκαλία τους ώστε να μην πληρούται η αρχή της διδασκαλίας και της Δεύτερης Ξένης γλώσσας σε ισότιμη βάση και σε όμοιο αριθμό διδακτικών ωρών από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο ΜΗ παρέχοντας ίσες ευκαιρίες απόκτησης ίδιου επιπέδου γνώσης και εμβάθυνσης με αυτήν που χαρακτηρίζει Πρώτη Ξένη γλώσσα ( την Αγγλική).

  Β. Στο εν λόγω Νομοσχέδιο βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων που περιέχονται στις διατάξεις που προτείνονται προς ψήφιση από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο ως προς τη διδασκαλία τους, παρέχεται εμφανώς λεόντειος αριθμός διδακτικών ωρών σε μια από τις δύο ξένες γλώσσες (στην προκειμένη περίπτωση τα Αγγλικά ) ο μαθητής διδάσκεται 16 ώρες από την Α’- ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου) ενώ στη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (στην προκειμένη περίπτωση τα Γαλλικά) παρέχονται μόνο 4 ώρες διδασκαλίας (Ε΄ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου).

  Το γεγονός αυτό διαχωρίζει – κατηγοριοποιεί με μη νόμιμο τρόπο τις δύο Ξένες Γλώσσες παραβιάζοντας το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος ΚΑΙ την προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή Ανακοίνωση – Οδηγία υποχρέωσης ισότιμης διδασκαλίας (1+2 ξένες γλώσσες ) καθώς στερεί τη δυνατότητα απόκτησης ΔΩΡΕΑΝ όμοιου επιπέδου γνώσεων από τους μαθητές της Δημόσιας Εκπαίδευσης ισότιμα και των ΔΥΟ Ξένων Γλωσσών.

  Παράλληλα με την μη ισότιμη μεταχείριση της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας που προκύπτει βάσει των αναλυτικών προγραμμάτων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης που περιέχονται στις διατάξεις του προς ψήφιση Νομοσχεδίου θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι εξαιτίας των προαναφερθέντων προς ψήφιση διατάξεων δεν παρέχεται η δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης του υπάρχοντος διορισμένου και μισθοδοτούμενου εκπαιδευτικού προσωπικού για την παροχή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου, της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας η οποία αποτελεί την επίσημη γλώσσα 200.000.000 ανθρώπων, με παρουσία και στις πέντε Ηπείρους.

  Για τον Έλληνα μαθητή, η τάση η οποία διαμορφώνεται για το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης απαιτεί το αντίθετο. Η σημερινή ανεπαρκής και αποσπασματική διδασκαλία της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας θα έχει ως αποτέλεσμα αυτός να υστερεί σε σχέση με τους Ευρωπαίους μαθητές έχοντας ελλιπή γνώση μιας ευρέως ομιλούμενης ευρωπαϊκής γλώσσας, στην προκειμένη περίπτωση της Γαλλικής γλώσσας, τη στιγμή που στην πλειοψηφία τους οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική ούτε τη χρονική δυνατότητα να καλύπτουν εξωσχολικά την παροχή του συγκεκριμένου εφοδίου στα τέκνα τους.

  Στα πλαίσια ίσης μεταχείρισης όμοιων καταστάσεων ( διδασκαλία δύο Ξένων Γλωσσών στη Δημόσια Εκπαίδευση), που επιβάλλεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και των αρχών της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών η Πολιτεία, εν προκειμένω το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ανακοίνωσης – Οδηγίας υποχρέωσης ισότιμης διδασκαλίας (1+2 ξένες γλώσσες ), είναι αναγκαίο να πάψει σταδιακά η πρόσκτηση γνώσεων διαφορετικού επιπέδου στην μια από τις δύο ξένες γλώσσες που διδάσκονται στη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος κατά τρόπο ώστε να συνδέεται η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη διδασκαλία της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρέχοντας ευκαιρίες στην απόκτηση όμοιου επιπέδου γνώσης ΔΥΟ Ξένων Γλωσσών εκτός της μητρικής γλώσσας αλλά και με την δυνατότητα απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ανάλογου επιπέδου, προβλέποντας τα παρακάτω:

  – Αύξηση των ωρών της διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας με γενικευμένη εισαγωγή του μαθήματος στην Δ’ Δημοτικού (2 ώρες) στο ΣΥΝΟΛΟ των Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας έτσι ώστε να παρέχεται ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ αναγκαίος αριθμός ωρών (Δ΄ τάξη 2 ώρες, Ε΄ τάξη 2 ώρες και ΣΤ΄ τάξη 2 ώρες: Συνολικά 6 ώρες).
  – Εισαγωγή της Γαλλικής γλώσσας (2 – 4 ώρες εβδομαδιαίως) και στο ολοήμερο πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου της εμβάθυνσης στην εκμάθηση της.
  – Πιλοτική εισαγωγή, (σε πρώτη φάση), της Γαλλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Δημοτικού.

  ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 • 5 Μαΐου 2020, 17:33 | Σύλλογοι Εκπαιδυτικών Πληροφορικής Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, Λάρισας, Πιρίας, Σρρών, Φλώρινας και Χ’ιου

  Ενίσχυση της Πληροφορικής στο Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
  Ως Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, αντιλαμβανόμενοι την αγωνία όλων των συναδέλφων, που διαβλέπουν άλλη μια μεταρρύθμιση στην Παιδεία -χωρίς να διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αναβάθμιση του επιστημονικού αλλά και διδακτικού μας αντικειμένου- αποφασίσαμε να προβούμε από κοινού τις παρακάτω προτάσεις-παρεμβάσεις:

  Π/θμια Εκπαίδευση
  • Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο μάθημα της Πληροφορικής για το Δημοτικό από μία ώρα σε δύο ανά τάξη για τις τέσσερις μεγαλύτερες τάξεις (Γ-Δ-Ε-ΣΤ).
  • Την άμεση επιπλέον σύσταση οργανικών θέσεων Πληροφορικής (ΠΕ86) και τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην Α/θμια βαθμίδα εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής.
  • Την ανάθεση μαθημάτων Τ.Π.Ε. και αντικειμένων που άπτονται της Ψηφιακής Παιδείας σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και μόνο, διασφαλίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου μας αλλά και την ποιοτική παροχή εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Παιδεία.
  • Τη μη δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος σε άλλες ειδικότητες, ακόμα και αν έχουν πιστοποίηση Β’ επιπέδου ή άλλου είδους βεβαιώσεις από σεμινάρια και άλλα προγράμματα.
  • Την αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος καθώς και την συγγραφή εγχειριδίου για το Δημοτικό, καθώς και την ανανέωσή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα από επιστημονική επιτροπή.

  Δ/θμια Εκπαίδευση
  • Την εισαγωγή δίωρου ενιαίου μαθήματος Πληροφορικής -γενικής παιδείας- για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου (Γενικού και ΕΠΑΛ) με αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών που θα συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της εποχής.
  • Την αναγνώριση του παραπάνω δίωρου (2ωρου) ενιαίου μαθήματος Πληροφορικής ως εργαστηριακού με τη θέσπιση :
  o είτε μέγιστου ορίου μαθητών ανά εκπαιδευτικό στο εργαστήριο (και την υποχρεωτική παρουσία δύο εκπαιδευτικών, όταν το πλήθος των μαθητών υπερβαίνει το μέγιστο όριο),
  o είτε με τον χωρισμό του τμήματος στα δύο από έναν αριθμό μαθητών και πάνω, για την ομαλότερη και λειτουργικότερη διεξαγωγή του μαθήματος.
  • Την αναβάθμιση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠΠ) και την απόκτηση του από τους μαθητές, μέσα από τις εκπαιδευτικές δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, εφόσον το επιθυμούν, να μπορούν διδάσκουν στο Πρόγραμμα προετοιμασίας του ΚΠΠ, στα πλαίσια της συμπλήρωσης του διδακτικού τους ωραρίου .
  • Την ανάθεση μαθημάτων Πληροφορικής και αντικειμένων που άπτονται της Ψηφιακής Παιδείας σε Πληροφορικούς και μόνο καθώς και τη μη δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος σε άλλες ειδικότητες ακόμα και αν έχουν πιστοποίηση Β’ επιπέδου ή άλλου είδους βεβαιώσεις από σεμινάρια και άλλα προγράμματα .
  • Τη διατήρηση των έξι (6) + μίας (1) ωρών του μαθήματος της Πληροφορικής στη Γ’ Λυκείου.
  Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η επτάωρη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής
  οδήγησε σε μια ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων γνώσεων προς τους τελειόφοιτους,
  καθώς οι διδάσκοντες είχαν τον απαραίτητο χρόνο ν’ ασχοληθούν εντός της τάξης και του
  εργαστηρίου με ποικίλα και διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα.
  • Την προαπαιτούμενη πανελλαδική εξέταση στο μάθημα «Πληροφορική» (πρώην ΑΕΠΠ) για υποψηφίους των τμημάτων Πληροφορικής (Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών) και κάθε τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο.
  • Την δυνατότητα των υποψηφίων της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής να δηλώνουν στο Μηχανογραφικό τους τα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ που ανήκουν σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων.
  • Την ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση των υπαρχόντων συγγραμμάτων/βιβλίων και Προγραμμάτων Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, υπό την διαρκή εποπτεία επιστημονικής επιτροπής.
  • Την ισότιμη μεταχείριση του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ σε σχέση με τους άλλους τομείς όσον αφορά το όριο αριθμού μαθητών, πάνω από το οποίο απαιτείται η παρουσία 2ου εκπαιδευτικού στα εργαστηριακά μαθήματα.

  Εργαστήριο Πληροφορικής
  Το μάθημα της Πληροφορικής, ενώ δικαίως αναγνωρίζεται ως ένα από τα μαθήματα που ικανοποιεί τους μαθητές στον τρόπο που διδάσκεται, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα απαρχαιωμένων εργαστηρίων. Ως εκ τούτου ζητάμε:
  • Τη δημιουργία πιστοποιημένων σύγχρονων εργαστηρίων Πληροφορικής σε κατάλληλους χώρους (σε όσα σχολεία δεν διαθέτουν) αλλά και την ανανέωση του εξοπλισμού των υφιστάμενων σχολικών εργαστηρίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Την υποχρεωτική μέγιστη αντιστοιχία δύο (2) μαθητών ανά υπολογιστικό μηχάνημα (Επιτραπέζιο Υπολογιστή, Φορητό Υπολογιστή) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
  • Την ανάθεση τρίωρης απασχόλησης, η οποία και να αφαιρείται από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
  • Επαναφορά και στελέχωση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), με ικανό αριθμό αποσπασμένων, συναρτήσει του αριθμού σχολικών μονάδων ανά νομό, (με 3ετή θητεία, τουλάχιστον).
  Οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής, μέσα στην δύσκολη αυτή συγκυρία που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας, κλήθηκαν να επωμιστούν έναν επιπλέον ρόλο, αυτό των συντονιστών και βοηθών όλων των συναδέλφων, προσφέροντας τη βοήθειά τους σε όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών.
  Ανταποκρίθηκαν με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, συνεισφέροντας στις ομάδες υποστήριξης, παράλληλα πάντα με τα δικά τους διδακτικά καθήκοντα.
  Ήρθε η στιγμή το Υπουργείο να σταθεί έμπρακτα δίπλα στον κλάδο μας, ο οποίος βίωσε όλα τα προηγούμενα χρόνια την υποβάθμιση του διδακτικού του αντικειμένου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά πάντα στήριζε και στηρίζει την Εκπαίδευση και τις δομές της, μα πάνω απ’ όλα στηρίζει την παρεχόμενη στους μαθητές μας Πληροφορική Παιδεία.

  Οι Σύλλογοι
  Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης
  Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Δυτικής Κρήτης
  Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ Λάρισας
  Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής Πιερίας
  Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Σερρών
  Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας
  Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου

 • 5 Μαΐου 2020, 17:32 | Ρίτα

  Η δική μου λογική είναι: λίγα μαθήματα αλλά ουσιαστικές γνώσεις.
  Οι 2 ώρες της 2ης ξένης γλώσσας είναι ελάχιστες. Τι επίπεδο περιμένετε να κατακτήσουν; Ακόμα και οι ώρες των αγγλικών στις Γ΄-ΣΤ΄τάξεις δεν αρκούν για να καλύψουν ύλη μιας αντίστοιχης τάξης φροντιστηρίου. Είναι πιο σημαντικό να προστεθούν εκεί ώρες αντί να κάνουν αγγλικά στην Α΄Δημοτικού. Αν θεωρούμε τις ξένες γλώσσες απαραίτητες, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ανάλογα.
  Όσον αφορά στην καλλιτεχνική παιδεία και τη φυσική αγωγή, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπολείπεται σημαντικά, δίνοντας βαρύτητα σε γνώσεις κι όχι στην ισορροπημένη, πολύπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου.
  Προτείνω να αφαιρεθούν 2-3 μαθήματα προς όφελος εκείνων που ανέφερα.

 • 5 Μαΐου 2020, 17:29 | Σοφία Χατζηλαζαρίδου

  Το μάθημα της φυσικής αγωγής πρέπει να διδάσκεται τουλάχιστον για 3
  ώρες εβδομαδιαία σε όλες ανεξαιρέτως τις τάξεις των δημοτικών σχολείων. Η
  συμβολή της φυσικής αγωγής ήδη από τη νηπιακή ηλικία και την ηλικία του
  δημοτικού, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη τόσο σε κινητικό όσο και σε
  ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Σύμφωνα δε με πρόσφατες επιστημονικές
  έρευνες η φυσική αγωγή παίζει πρωταρχικό και καίριο ρόλο για την αύξηση
  της οστικής πυκνότητας των νηπίων και των παιδιών. Περιττό να αναφερθεί η
  σημαντικότητα της φυσικής αγωγής για την υιοθέτηση δια βίου υγιεινών
  συνθηκών και τρόπου ζωής, με αποτέλεσμα την μείωση μακροπρόθεσμα της
  δαπάνης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Ωρολόγιο
  πρόγραμμα που δεν προβλέπει καθημερινή άσκηση και αθλητισμό είναι εξ
  αρχής αποτυχημένο.

 • 5 Μαΐου 2020, 17:28 | Γιάννης

  Το μάθημα της Μουσικής στο δημοτικό θα πρέπει να γίνει και πάλι δίωρο, όπως ήταν πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Αν δεν μπουν οι σωστές βάσεις στο δημοτικό για καλλιέργεια της ακοής, καλλιέργεια της τονικής ακρίβειας στο τραγούδι, την αίσθηση του παλμού και τη ρυθμική αγωγή, την αποκωδικοποίηση της μουσικής σημειογραφίας, την εκμάθηση και εκτέλεση μουσικών οργάνων τάξης (και όχι μόνο), τη συμμετοχή σε μουσικά σύνολα για ΟΛΑ τα παιδιά ως αναφαίρετο δικαίωμα τους που πρέπει να παρέχεται από την πολιτεία (και όχι μόνο για αυτούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα μουσικής στο σχολείο), τότε δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι παρέχουμε ουσιαστική μουσική παιδεία στα παιδιά. Στόχος φυσικά δεν είναι να προετοιμάσουμε επαγγελματίες μουσικούς αλλά να τους δώσουμε τη δυνατότητα, αν θελήσουν αργότερα να ασχοληθούν ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με τη μουσική, να μπορούν να το κάνουν, καθώς και να είναι σε θέση να απολαμβάνουν την μουσική ως κριτικοί ακροατές και ενεργοί μουσικοί, καθώς και μορφωμένοι, ευτυχισμένοι και ολοκληρωμένοι πολίτες ενός σύγχρονου κράτους.
  Οι σωστές αυτές βάσεις για την μουσική δεν μπορούν να μπουν με ένα 40λεπτο το βδομάδα το οποίο ισοδυναμεί σε 32 μαθήματα/ακαδημαϊκή χρονιά στην καλύτερη περίπτωση, μείον τις αργίες, εκδρομές και τις όποιες προετοιμασίες για εθνικοθρησκευτικές εκδηλώσεις).
  Με βάση τα πιο πάνω οι περίοδοι για το μάθημα της μουσικής στο δημοτικό σχολείο θα πρέπει να γίνουν 2 την εβδομάδα.

 • 5 Μαΐου 2020, 16:33 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΖΟΥΦΑ

  Σχετικά με τη Β’ ξένη γλώσσα
  Αναφέρομαι και στο δημοτικο και στο γυμνάσιο , γιατί είναι αλληλένδετα>
  Προτείνω
  1.Να διδασκονται τα παιδιά στο δημοτικό την Β’ ξένη γλώσσα που πράγματι επιλέγουν και όχι αυτή που πλειοψηφεί το τμήμα. Δεν είναι λογικό να βάζουμε ένα παιδί να επιλέγει μια γλώσσα κι έπειτα να το αναγκάζουμε να διδαχτεί μια γλώσσα που δεν επέλεξε. Συνήθως μέχρι τώρα για μικρές διαφορές, για παράδειγμα σε ένα τμήμα 25 παιδιών, που τα 13 επιλέγουν την χ ξένη γλώσσα, αναγκάζονται και τα υπόλοιπα 12 να τη διδαχτουν, χωρίς να το επιθυμουν.

  2.Τα τμήματα να μοιράζονται σε δυο μικρότερα και να γίνεται παράλληλη διδασκαλία των δυο ξένων γλωσσών από τους καθηγητές. Η δημιουργία μικρότερων τμημάτων είναι απαραίτητη τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο.

  3.Αν τα παιδιά διδάσκονται εξ αρχής την γλώσσα που επιθυμούν πραγματικά και όχι αυτή που τους επιβλήθηκε, θα μπορούν να συνεχίσουν στο γυμνάσιο και να φτάσουν σε κάποιο σεβαστό επίπεδο γλωσσομάθειας. Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν διδάσκονται την γλώσσα που πραγματικά επιθυμούν στο δημοτικό, έχει ως αποτέλεσμα στο γυμνάσιο να αλλάζουν και να ξεκινάνε πάλι από μηδενικό επίπεδο. Όλο αυτό προυποθέτει προφανώς περισσότερους διορισμούς μονίμων ή έστω αναπληρωτών καθηγητών β ξένης γλώσσας, όπου παρουσιάζονται ανάγκες.Δεν μπορούμε να μιλάμε για ρεαλιστική σύνδεση με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

 • 5 Μαΐου 2020, 16:30 | Θεόδωρος

  αύξηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας (Μουσική, Εικαστικά, Θεατρικη αγωγή Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία

 • Υπόμνημα επί του Σ/Ν «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

  Η ανταπόκριση της χώρας μας στην πρόκληση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι η σύνδεση του ανθρώπου με τη μηχανή και τις ευφυείς τεχνολογίες, προϋποθέτει πολίτες με βασικές ψηφιακές δεξιότητες και επιστήμονες Πληροφορικής, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων θέσεων εργασίας, που απαιτούν αντίστοιχες ψηφιακές ικανότητες – Digital Competence Framework (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/ digital-competence-framework). Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας-Digital Economy and Society Index – DESI (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi), ο οποίος μετρά την ψηφιακή τεχνολογία και προσδιορίζει την απόδοση και την πρόοδο της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας υπολείπεται αρκετά (46%) από το μέσο όρο των κρατών μελών (57%). Σήμερα, λοιπόν, παρά ποτέ, για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μας, είναι οφθαλμοφανής η ενίσχυση της ψηφιακής της ανταγωνιστικότητας, με κύριο πυλώνα την Εκπαίδευση. Κατά συνέπεια το σημερινό σχολείο οφείλει να προετοιμάσει αποτελεσματικά τον αυριανό πολίτη της Κοινωνίας και της Γνώσης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής, όπως αυτές προαναφέρθηκαν.

  Στην προσπάθεια αυτή είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο, ότι η ενίσχυση της προσφερόμενης Πληροφορικής Παιδείας, για την ολόπλευρη μόρφωση και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, σε σχέση με τη βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών ικανοτήτων τους, που αποτελούν στρατηγικό στόχο της νέας προγραμματικής περιόδου για την Ε.Ε., θα συντελέσει τα μέγιστα. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχέδιο δράσης 2018 για την ψηφιακή εκπαίδευση ;Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2019 για την Προώθηση της Καινοτομίας και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων).

  Επίσης, είναι γενικά αποδεκτό ότι η διδασκαλία-διδακτική των μαθημάτων Πληροφορικής και ιδιαίτερα ο Προγραμματισμός, αναπτύσσουν εκτός των ψηφιακών ικανοτήτων και άλλες ικανότητες του 21ου αιώνα, όπως η κριτική, η δημιουργική και η υπολογιστική σκέψη. Με δεδομένη τη διείσδυση της Επιστήμης των υπολογιστών στις άλλες επιστήμες, την οικονομία και την κοινωνία οι προαναφερθείσες ικανότητες του και ψηφιακές ικανότητες αναγνωρίζονται ως θεμελιώδεις, που καλλιεργούνται στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα από την αρχή της βασικής εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη Πληροφορικής κουλτούρας θα καταστήσει τους μαθητές μας ενεργά μέλη της σύγχρονης κοινωνίας, ικανούς να πρωταγωνιστούν στις αλλαγές και στις εξελίξεις που επιβάλλουν οι σύγχρονες απαιτήσεις σε όλους τους τομείς. Επιπρόσθετα, η ατυχής συγκυρία της πανδημίας του COVID-19 ανέδειξε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη, η Πολιτεία να επενδύσει στην Επιστήμη της Πληροφορικής και στις Εφαρμογές της στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και σε ζητήματα εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού), στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

  Το υπό διαβούλευση Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», αν και στο σκεπτικό του ευαγγελίζεται την αναβάθμιση της Πληροφορικής, που είναι η πάγια θέση της Ένωσής μας, δεν ανταποκρίνεται ουδόλως προς αυτή την κατεύθυνση. Με δεδομένη την ειλικρινή πρόθεσή μας, για κατάθεση εποικοδομητικών βελτιωτικών προτάσεων, στην κατεύθυνση των υλοποίησης των προαναφερθέντων, υποβάλλουμε το παρακάτω αναλυτικό και τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων επί των διατάξεών του. Συγκεκριμένα, στο υπόμνημα καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα εκπαίδευσης μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες και να στηρίξει την ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων, που απαιτούνται για τη διαβίωση και την εργασία.

  Υπόμνημα επί των διατάξεων

  Άρθρο 03 – Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία
  Η μοναδική ρεαλιστική πρόταση για ένα σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο, είναι η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π.. (ΦΕΚ 1139/28-7-2010). Ο σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Δημοτικό είναι οι μαθητές να αποκτήσουν μια αρχική, συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική «τεχνολογικού αλφαβητισμού» και αναγνώρισης των Τ.Π.Ε., αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή ως μέλη μιας ομάδας. Η εμπειρία έδειξε ότι το Δημοτικό σχολείο με Ε.Α.Ε.Π., επρόκειτο για ένα άκρως επιτυχημένο θεσμό, που έδωσε σε όλους τους μαθητές το δικαίωμα στον ψηφιακό αλφαβητισμό και στη ουσιαστική διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε.

  Προτείνουμε την αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας» στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Γ’ έως ΣΤ’), με τη μετατροπή του μαθήματος σε δίωρο.

  Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

 • 5 Μαΐου 2020, 16:23 | Χρυσαυγή Τοπακα

  Θα ήθελα να ζητήσω την αύξηση των μαθημάτων της καλλιτεχνικής παιδείας ( μουσική , εικαστικά,θεατρική αγωγή).Τα μαθήματα αυτά είναι απαραίτητα για τη σωστή εξέλιξη των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. Στηρίζουν τη δημιουργία μιας υγιούς προσωπικότητας , στηρίζουν τη δημιουργικότητα ,και δίνουν επίσης μια κατεύθυνση μη μονόπλευρης σκέψης Τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα παιδιά ότι πολλές διαφορετικές εκδοχές της αλήθειας μπορεί να είναι σωστές.Επιτρεπουν τέλος το να λειτουργούν και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Είναι λάθος , κατά τη δική μου γνώμη οι περισσότερες τάξεις εκτός από την Α τάξη και τη Β να τα διδάσκονται για μια μόνο ώρα .

 • Αρθρο 3: Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι επιστημονικές έρευνες, που επιβεβαιώνουν αυτό που η εκπαιδευτική διαδικασία έχει εμπειρικά επιβεβαιώσει, όσο αφορά το ρόλο που επιτελεί η τέχνη ως σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο. Παρατίθενται ενδεικτικά: η τέχνη ως εργαλείο βοηθά την πρόσληψη της γνώσης από τους μαθητές/τριες συμπεριληπτικά και παράλληλα δρα θεραπευτικά πάνω στους συμμετέχοντες. Στην προτεινόμενη κατανομή χρόνου για τα διδακτικά αντικείμενα τα μαθήματα που συσχετίζονται με τις διάφορες μορφές τέχνης, έχει συρρικνωθεί, ειδικά της θεατρικής αγωγής. Ένα εξαιρετικά κατάλληλο και ευέλικτο εργαλείο μάθησης με εύρος θεματικών και για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, δεν βρίσκει τον χώρο που του αρμόζει, ούτε στο δημοτικό. Αντίθετα, διαφαίνεται από το ίδιο άρθρο ότι δίνεται για άλλη μια φορά μεγαλύτερο βάρος στα γνωστικά αντικείμενα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της γλωσσικής και λογικο-μαθηματικής νοημοσύνης, κατά τα Γκάρντνερ, αποκλείοντας έτσι την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών / τριων και των μελλοντικών πολιτών της χώρας μας. Επιπρόσθετα, το ειδικό βάρος που δίνεται στα συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα, τα οποία θα ήταν αποδεδειγμένα πιο εύληπτα από τους μαθητές/τριες, με την χρήση πιο διαδραστικών και βιωματικών εργαλείων, όπως αυτά του θεάτρου, προάγει την ακαδημαϊκή αριστεία και αποκλείει κάθε μορφή διαφορετικότητας στο ελληνικό σχολείο του 2020, «θάβει» ταλέντα και δεξιότητες και συρρικνώνει μακροπρόθεσμα την αγορά εργασίας. Θέλοντας να μεταφέρουμε την εμπειρία μας, ως εκπαιδευτικός τομέας της ActionAid, που χρησιμοποιεί σταθερά και αδιάλειπτα το θέατρο, ως βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επισημαίνουμε τα πολλαπλά οφέλη, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, των μαθητών/ τριων από την οργανική χρήση του θεάτρου στην εκπαίδευση τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό.
  Ξαναβλέποντας, τέλος, την προτεινόμενη κατανομή των διδακτικών ωρών, εύλογα αναρωτιέται κανείς, τι είδους σχολείο θέλουμε τελικά;

 • 5 Μαΐου 2020, 16:12 | Γρηγορης

  Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο διπλασιασμός των ωρών της μουσικής στο δημοτικό σχολείο μόνο καλό μπορεί να αποφέρει. Στα σχολεία του εξωτερικού η μουσική δεν είναι τυχαίο που θεωρείται βασικό μάθημα καθώς εμπλεκει πάντα με θετικά αποτελέσματα και τον συναισθηματικό και τον γνωσιακό αλλά και τον ψυχοκινητικό τομέα των παιδιών παράλληλα βέβαια με την μεγαλύτερη διαθεματικότητα που θα μπορούσε να εμπεριέχεται σε ένα μάθημα!
  Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα να αναθεωρηθεί η μοναδικότητα και να συνυπολογιστεί ως βασικό μάθημα ειδικότητας στο Δημοτικό και όχι απλά να περιέχεται ως κομμάτι της αισθητικής αγωγής.
  Ευχαριστώ.

 • 5 Μαΐου 2020, 16:10 | ΦΩΤΕΙΝΗ Χ

  Το μάθημα της Μουσικής δεν αποτελεί μόνο αφορμή για εκτόνωση των παιδιών,αλλά έχει σπουδαίο ρόλο στην ψυχοκινητική τους διάπλαση,όπως επίσης και στην επιπλέον ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, μέσω μοναδικών πολλαπλών συνάψεων όπου ανεβάζουν αποδεδειγμένα την γενικότερη ικανότητα πρόσληψης γνώσεων και την πολλαπλή ευφυία τους.
  Ο αρχαίος φιλόσοφος Σωκράτης θεωρούσε τον εαυτό του αμόρφωτο,επειδή δεν γνώριζε να παίζει μουσικό όργανο και ξεκίνησε μαθήματα σε μεγάλη ηλικία (βιβλίο Μουσικής ΣΤ΄Δημοτικού)!Είναι λοιπόν η μουσική καλλιέργεια άρρηκτα συνδεδεμένη με το πολιτιστικό επίπεδο ενός ανθρώπου.
  Για να γίνει ολοκληρωμένα σαν μάθημα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,απαιτείται η αύξηση των διδακτικών ωρών σε όλες τις τάξεις,έτσι ώστε να μπορεί να παραχθεί ουσιαστικό έργο και να πάψει επιτέλους να αποτελεί ουραγό των υπόλοιπων μαθημάτων και σημαντικό μόνο για την πλαισίωση των σχολικών εκδηλώσεων.

 • Η μοναδική ρεαλιστική πρόταση για ένα σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο, είναι η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π.. (ΦΕΚ 1139/28-7-2010). Ο σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Δημοτικό είναι οι μαθητές να αποκτήσουν μια αρχική, συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική «τεχνολογικού αλφαβητισμού» και αναγνώρισης των Τ.Π.Ε., αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή ως μέλη μιας ομάδας. Η εμπειρία έδειξε ότι το Δημοτικό σχολείο με Ε.Α.Ε.Π., επρόκειτο για ένα άκρως επιτυχημένο θεσμό, που έδωσε σε όλους τους μαθητές το δικαίωμα στον ψηφιακό αλφαβητισμό και στη ουσιαστική διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε.

  Προτείνω την αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας» στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Γ’ έως ΣΤ’), με τη μετατροπή του μαθήματος σε δίωρο.

 • 5 Μαΐου 2020, 16:03 | Κ.Α.

  Το διάστημα που πέρασε απέδειξε περιτρανα και στους πιο φανατικούς πολέμιους της Πληροφορικής οτι είναι απολύτως αναγκαία! Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει 2ωρο/εβδομάδα το μάθημα, ιδίως στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού!!!!

 • 5 Μαΐου 2020, 15:56 | ΟΛΓΑ Κ.

  Θεωρώ ότι η αύξηση των ωρών του μαθήματος της μουσικής είναι επιβεβλημένη γιατί εκτός των λόγων που έχουν ήδη προαναφερθεί για τον παιδαγωγικό της ρόλο πρακτικά πολύ συχνά δεν μας επαρκεί ο χρόνος να προχωρήσουμε στην ύλη του μαθήματος και παράλληλα να βοηθήσουμε τα παιδιά να εκφραστούν μέσα στην τάξη τραγουδώντας (έλλειψη ώρας χορωδίας!!!!) ή παίζοντας ένα εύκολο μουσικό όργανο που θα μπορούσαν να μάθουν με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μέσα στο δημόσιο σχολείο.
  Ευχαριστώ.

 • 5 Μαΐου 2020, 15:52 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΖΟΥΦΑ

  Σχετικά με την Β’ ξένη γλώσσα>

  1.Να διδασκονται τα παιδιά στο δημοτικό την Β’ ξένη γλώσσα που πράγματι επιλέγουν και όχι αυτή που πλειοψηφεί το τμήμα. Δεν είναι λογικό να βάζουμε ένα παιδί να επιλέγει μια γλώσσα κι έπειτα να το αναγκάζουμε να διαλέξει μια γλώσσα που δεν επέλεξε. Συνήθως μέχρι τώρα για μικρές διαφορές για παράδειγμα σε ένα τμήμα 25 παιδιών, που τα 13 επιλέγουν την χ ξένη γλώσσα, αναγκάζονται και τα υπόλοιπα 12 να τη διδαχτουν, χωρίς να το επιθυμουν.
  2.Τα τμήματα να μοιράζονται σε δυο μικρότερα και να γίνεται παράλληλη διδασκαλία των δυο ξένων γλωσσών από τους καθηγητές
  Αν τα παιδιά διδάσκονται εξ αρχής την γλώσσα που επιθυμούν πραγματικά και όχι αυτή που τους επιβλήθηκε, θα μπορούν να συνεχίσουν στο γυμνάσιο και να φτάσουν σε κάποιο σεβαστό επίπεδο γλωσσομάθειας. Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν διδάσκονται την γλώσσα που πραγματικά επιθυμούν στο δημοτικό, έχει ως αποτέλεσμα στο γυμνάσιο να αλλάζουν και να ξεκινάνε πάλι από μηδενικό επίπεδο. Όλο αυτό προυποθέτει προφανώς περισσότερους διορισμούς μονίμων ή έστω αναπληρωτών καθηγητών β ξένης γλώσσας, όπου παρουσιάζονται ανάγκες.

 • 5 Μαΐου 2020, 15:46 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΟΥ

  Καλησπέρα, το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορικής στο δημοτικό πρέπει να ειναι 2 ώρες σε κάθε τάξη ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τη διδασκαλία Ρομποτικής καιτην παροχή επαρκής γνώσης και ανάπτυξη των ικανοτητων και δεξιοτήτων των μαθητών.
  Με 1 ώρα την εβδομάδα ανά τάξη, το χρόνο περίπου 25 ώρες, ΔΕ μπορεί ο μαθητής δημοτικού να αναπτύξει τις γνώσεις δεξιότητες και ικανότητές του. Και από τη στιγμή που το υπουργείο έχει στα σχέδιά του τη διδασκαλία της Ρομποτικής και επειδή θέλουμε να συμμετέχουμε ως σχολείο σε αυτούς τους διαγωνισμούς για την εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών μας,
  δεν είναι αρκετές 25 ώρες το χρόνο περίπου.

  Επίσης κάθε εκπαιδευτικός Πληροφορικής πρέπει να ορίζεται ως Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πληροφορικής με μείωση του εκπαιδευτικού του ωραρίου ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ώρες και απαλλαγή από εφημερίες και εξωδιδακτικές υπηρεσίες-εργασίες ώστε να μπορεί να συντηρεί το εργαστήριο Πληροφορικής, να προετοιμάζει τις συσκευές ρομποτικής, να βοηθάει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και το σχολείο σε θέματα τεχνολογίας. Όπως είδαμε όλοι,
  στην εξ αποστάσεως εκπαιδευση οι πληροφορικοί είναι κυρίως η ειδικότητα
  που βοήθησε με κάθε τρόπο τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και η ηγεσία του υπουργείου παιδείας ευχαρίστησε από μερους της τους Πληροφορικούς.

  Επίσης αναφέρετε ενίσχυση Πληροφορικής χωρίς να αυξάνεται το ωράριό μας.
  Επίσης ΔΕΝ αναφέρθηκε τίποτα για το ΑΝ διδάξουμε και ΠΟΣΕΣ ώρες στο νηπιαγωγείο.

  Τέλος, πιστεύω ότι η αύξηση των ωρών Αγγλικής Γλώσσας στο δημοτικό ΔΕΝ είναι εύστοχη, αφού έχουν ήδη αρκετές ωρες αγγλικών τα παιδιά και ο σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα κατά την αποψή μου.

 • 5 Μαΐου 2020, 15:41 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΟΥ

  Καλησπέρα, το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορικής στο δημοτικό πρέπει να ειναι 2 ώρες σε κάθε τάξη ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τη διδασκαλία Ρομποτικής καιτην παροχή επαρκής γνώσης και ανάπτυξη των ικανοτητων και δεξιοτήτων των μαθητών.
  Με 1 ώρα την εβδομάδα ανά τάξη, το χρόνο περίπου 25 ώρες, ΔΕ μπορεί ο μαθητής δημοτικού να αναπτύξει τις γνώσεις δεξιότητες και ικανότητές του. Και από τη στιγμή που το υπουργείο έχει στα σχέδιά του τη διδασκαλία της Ρομποτικής και επειδή θέλουμε να συμμετέχουμε ως σχολείο σε αυτούς τους διαγωνισμούς για την εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών μας,
  δεν είναι αρκετές 25 ώρες το χρόνο περίπου.

  Επίσης κάθε εκπαιδευτικός Πληροφορικής πρέπει να ορίζεται ως Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πληροφορικής με μείωση του εκπαιδευτικού του ωραρίου ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ώρες και απαλλαγή από εφημερίες και εξωδιδακτικές υπηρεσίες-εργασίες ώστε να μπορεί να συντηρεί το εργαστήριο Πληροφορικής, να προετοιμάζει τις συσκευές ρομποτικής, να βοηθάει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και το σχολείο σε θέματα τεχνολογίας. Όπως είδαμε όλοι,
  στην εξ αποστάσεως εκπαιδευση οι πληροφορικοί είναι κυρίως η ειδικότητα
  που βοήθησε με κάθε τρόπο τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και η ηγεσία του υπουργείου παιδείας ευχαρίστησε από μερους της τους Πληροφορικούς.

  Επίσης αναφέρετε ενίσχυση Πληροφορικής χωρίς να αυξάνεται το ωράριό μας.
  Επίσης ΔΕΝ αναφέρθηκε τίποτα για το ΑΝ διδάξουμε και ΠΟΣΕΣ ώρες στο νηπιαγωγείο.

 • 5 Μαΐου 2020, 15:37 | Ελένη Τ.

  Είναι παιδαγωγικά και επιστημονικά αναγκαίο να αυξηθούν οι ώρες της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο σε ολες τις τάξεις, ιδιαίτερα δε στις μικρότερες!! Βάλτε τη μουσική και στο νηπιαγωγείο! είναι αδιανόητο να γίνεται λόγος για ειδικότητες στο νηπιαγωγειο και να μην προτάσσεται η Μουσική!! ΕιΝαι το Α και το Ω της προσχολικής εκπαίδευσης κ είναι επιτακτική ανάγκη να προσφέρεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες μουσικοπαιδαγωγους!!

 • 5 Μαΐου 2020, 15:32 | Μαρία Νακου

  Το μάθημα της μουσικής στις τάξεις του Δημοτικού πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον 1ωρα! 4 ώρες μηνιαίως είναι εξαιρετικά λίγες όταν καλούμαστε να καλύψουμε και διάφορες σχολικές γιορτες-παραστασεις!
  Η επαφή με το αντικείμενο έχει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνικοποίηση των παιδιά στην οικοδόμηση της προσωπικότητας τους Αλλά και σανμουσικγς γνώσης είναι πολύ σημαντική οικία να εδραιώσουν βασικές γνώσεις μέσα από διαδραστικά παιχνίδια.
  Είναι λοιπόν απαραίτητο να αυξηθεί το εβδομαδιαίο ωράριο της μουσικής αγωγής κατά 1 ώρα τουλάχιστον.

 • 5 Μαΐου 2020, 15:25 | Νικόλαος Πιερράκος

  Είμαι ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ με το άρθρο διότι μειώνει τα Θρησκευτικά στην Ε και ΣΤ τάξεις και αυτό θα έχει συνέπεια στην όλη διαμόρφωση του χαρακτήρα του νέου και είναι όλως αντίθετο προς τις παραδόσεις της φυλής μας. Το Σχολείο εξακολουθεί να λέγεται ΕΛΛΗΝΙΚΟ, δεν πρέπει να το κάνετε ΔΙΕΘΝΕΣ.

 • 5 Μαΐου 2020, 15:15 | Αλεξάνδρα

  Σίγουρα από το καθόλου είναι προτιμότερο έστω το μονόωρο μάθημα. Επειδή όμως στα παιδιά πρέπει να παρέχουμε το καλύτερο πρόγραμμα, θα ηταν προτιμότερο η αισθητική αγωγή μουσική και θεατρική αγωγή να αυξηθουν σε ώρες , σίγουρα θα βοηθούσε εξίσου και με καλύτερο τρόπο από τα υπόλοιπα μαθήματα.Στις πρώτες τάξεις σίγουρα θα ήταν φρονιμότερο να μειωθούν οι ώρες της ξένης γλώσσας.

 • 5 Μαΐου 2020, 15:09 | Μώραλη Φανή

  Η φύση του μαθήματος της ΜΟΥΣΙΚΗΣ είναι τέτοια που απαιτεί βιωματική διδασκαλία.
  Σύμφωνα με το ΑΠΣ «Σκοπός της μουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Mέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης».
  Όταν ο χρόνος που προσφέρεται για ένα τέτοιο μάθημα είναι κατά μέσο όρο 3 25λεπτα-35λεπτα τον μήνα (λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες ενός μέσου σχολείου), συχνά με 15ήμερη ή και μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των μαθημάτων, τότε είναι κοινό μυστικό πως έχουμε απομακρυνθεί πολύ από την εφαρμογή των παραπάνω.
  Στο θέμα του χρόνου, ας προσθέσουμε και τι συνεπάγεται αυτό για τον αριθμό των μαθητών που αντιστοιχούν σε κάθε εκπαιδευτικό: παρ’όλο που πρόκειται για μερικές εκατοντάδες, καθώς ο εκπαιδευτικό καλείται να συμπληρώσει ωράριο σε περισσότερα σχολεία, τίθεται το ερώτημα αν είναι σε θέση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να γνωρίζει τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά όλων των μαθητών του, ώστε να επικοινωνεί μαζί τους επιτελώντας ορθά το παιδαγωγικό του έργο.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:59 | Ζωή Αναστασιάδου

  Ως εκπαιδευτικός ΠΕ70 θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη συμπαράσταση μου σε όλες τις ειδικότητες που εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια στο δημοτικό με όλες τις αδικίες που γίνονται εις βάρος τους στο εκάστοτε νομοσχέδιο. Οι μεταπτυχιακές σπουδές μου στο τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας και τα μαθήματα νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση που έχω παρακολουθήσει μου έχουν μάθει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την μάθηση και το πώς αυτή υποβοηθάται στο σύνολό της απ’ τις τέχνες και την άθληση, πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό παιδί. Το να κόβονται ώρες από μαθήματα Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής , Μουσικής , Γυμναστικής από μεγάλες τάξεις, το να υποτιμάται ο ρόλος ενός τέτοιου μαθήματος και η σημασία του στην ανάπτυξη των παιδιών, κάθε άλλο παρά καλό κάνει στην μετέπειτα πορεία του ατόμου. Ο ρόλος του σχολείου και τα «σημαντικά » μαθήματα δεν είναι μόνο η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία , και γενικά τα μαθήματα που διδάσκω εγώ σαν δασκάλα, αλλά είναι και όλα εκείνα τα μαθήματα που προάγουν την δημιουργικότητα, την συνεργασία, την κριτική σκέψη, την κίνηση ως τρόπο ζωής, τις δεξιότητες εκείνες που δεν είναι χρήσιμες μόνο σε ένα μάθημα Εικαστικών (λεπτή κινητικότητα) , αλλά και στην καθημερινότητα του ατόμου και τέλος την χαρά μέσω της δημιουργίας και της έκφρασης. Η ενασχόληση με τις τέχνες και η άθληση δημιουργεί νέες συνάψεις στα νευρωνικά μας κύτταρα στον εγκέφαλο , νέες συνάψεις σημαίνει καλύτερη επικοινωνία κυττάρων, καλύτερη επικοινωνία σημαίνει εγρήγορση στην όποια μάθηση που θα ζητηθεί απ’το άτομο. Ζητούμε αύξηση των ωρών των ειδικοτήτων , όλες οι ειδικότητες στην ώρα τους στο σχολείο απ’ την αρχή της χρονιάς και να σταματήσει η υποτίμηση του ρόλου τους..όλοι είμαστε ίσοι και σημαντικοί στη ζωή των παιδιών και τη μάθηση τους.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:53 | Δέσποινα Α

  ΟΜΟΦΩΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  Το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας διατηρεί τον υφιστάμενο χρόνο Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) στο σχολείο σε: • μία φορά (35-45 λεπτά) την εβδομάδα στην 2α Λυκείου, • δύο φορές (70-90 λεπτά) την εβδομάδα από 5η Δημοτικού έως 1η Λυκείου και 3η Λυκείου, • τρεις φορές (105-135 λεπτά) την εβδομάδα από την 1η έως την 4η Δημοτικού.

  Επειδή σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς υγείας, όπως η Υπηρεσία Υγείας των ΗΠΑ, για παιδιά και εφήβους 6-18 ετών υπάρχoυν: (1) Ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι παιδιά και έφηβοι που ασχολούνται τακτικά με σωματική δραστηριότητα έχουν υψηλότερη οστική μάζα, βελτιωμένη οστική δομή και μεγαλύτερη αντοχή στα οστά σε σχέση με παιδιά που δεν ασκούνται τακτικά. (2) Ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι η μέτριας-υψηλής έντασης σωματική δραστηριότητα που αυξάνει την καρδιακούς παλμούς, βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική ικανότητα, ενώ οι ασκήσεις δύναμης και αντιστάσεων αυξάνουν τη νευρο-μυϊκή ικανότητα σε παιδιά και εφήβους. (3) Ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι συχνότερη σωματική δραστηριότητα οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο του σωματικού βάρους και καταπολεμά την παχυσαρκία. (4) Ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι η σωματική δραστηριότητα σχετίζεται με τη μείωση των τριγλυκεριδίων και τη βελτίωση της δράσης της ινσουλίνης στην παιδική και εφηβική ηλικία.

  Επειδή σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς υγείας, για παιδιά 3-6 ετών υπάρχουν: (1) Ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι συχνότερη σωματική δραστηριότητα οδηγεί σε μικρότερη αύξηση του βάρους και του λιπώδους ιστού. (2) Ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι παιδιά που κάνουν τακτική σωματική δραστηριότητα έχουν υψηλότερη οστική μάζα, βελτιωμένη οστική δομή και μεγαλύτερη αντοχή στα οστά απ΄ ότι παιδιά που δεν ασκούνται τακτικά.

  Επειδή για παιδιά και εφήβους υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι η σωματική δραστηριότητα επιδρά θετικά στις γνωστικές λειτουργίες και στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, άποψη που πολύ πρόσφατα υιοθέτησε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

  Επειδή υπάρχουν πολλά στοιχεία για την επίδραση της τακτικής άθλησης, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει χώρα σε κατάλληλα δομημένο κοινωνικο-ψυχολογικό περιβάλλον, στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, όπως μείωση κατάθλιψης και άγχους, στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και κοινωνικών ικανοτήτων, στην αύξηση της αυτοπεποίθησης, στη βελτίωση δεξιοτήτων ζωής και στην κοινωνική ενσωμάτωση μειονοτήτων.

  Επειδή η Φυσική Αγωγή είναι το μόνο μάθημα στο σχολείο που αναπτύσσει σωματικό εγγραμματισμό, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην υιοθέτηση ενός δια βίου σωματικά δραστήριου τρόπου ζωής και συνεπώς στη δια βίου καλύτερη υγεία. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενήλικες και ηλικιωμένοι που έχουν υιοθετήσει ένα σωματικά πιο δραστήριο τρόπο ζωής: • έχουν χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας λόγω στεφανιαίας νόσου, υψηλής αρτηριακής πίεσης, εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη τύπου 2, μεταβολικού συνδρόμου, διαφόρων τύπου καρκίνου, όπως παχέος εντέρου, του μαστού, κλπ. • έχουν μικρότερο κίνδυνο κατάγματος ισχίου ή σπονδυλικής στήλης, • παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο καρδιο-αναπνευστικής και νευρο-μυϊκής ικανότητας, • είναι πιο πιθανό να επιτύχουν διατήρηση του σωματικού βάρους, να έχουν πιο υγιή σωματική μάζα και σωματική σύνθεση.

  Επειδή, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Υπηρεσίας Υγείας των ΗΠΑ υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία ότι η τακτική σωματική άσκηση συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, στη μείωση της κατάθλιψης και των συμπτωμάτων άγχους, στη βελτίωση-διατήρηση της γνωστικής ικανότητας και μείωση κινδύνου άνοιας και Alzheimer, στην προαγωγή της μητρικής υγείας και στη μείωση κινδύνου ανάπτυξης μιας νέας χρόνιας νόσου.
  Επειδή υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι η τακτική σωματική άσκηση συμβάλει στη μείωση του κόστους για το Ελληνικό σύστημα υγείας κατά εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ ετησίως.

  Επειδή σε πρόσφατη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Progress in Cardiovascular Diseases (2020), γίνεται σύγκριση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 με τις επιπτώσεις της σωματικής αδράνειας και της καθιστικής συμπεριφοράς, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στα οποία αναφέρεται ότι περίπου 3.200.000 θάνατοι αποδίδονται ετησίως στον καθιστικό τρόπο ζωής.

  Επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και διεθνείς οργανισμοί προτείνουν τα παιδιά ηλικίας 3-5 ετών να ασχολούνται κατ’ ελάχιστο 180 λεπτά την ημέρα με σωματική δραστηριότητα, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 60 λεπτά τη μέρα να είναι μέτριας-έντονης σωματικής άσκησης που προκαλεί αύξηση των καρδιακών παλμών και του ρυθμού αναπνοής.

  Επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και διεθνείς οργανισμοί υγείας προτείνουν οι μαθητές 5-18 ετών να ασχολούνται κατ’ ελάχιστο 420 λεπτά την εβδομάδα (60 λεπτά την ημέρα) με μέτριας-υψηλής έντασης σωματική δραστηριότητα, η οποία να προκαλεί αύξηση των καρδιακών παλμών και του ρυθμού αναπνοής, ενώ επιπλέον χρόνος των 420 λεπτών την εβδομάδα έχει ακόμη πιο ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία παιδιών και εφήβων.

  Επειδή σύμφωνα με δεδομένα πολλών πρόσφατων μεγάλων ερευνών λιγότερο από το 20% των Ελλήνων μαθητών δημοτικού και γυμνασίου γυμνάζεται όσο προτείνει ο ΠΟΥ, με το ποσοστό να μειώνεται ακόμη πιο δραματικά στο Λύκειο, όπου μειώνονται οι ώρες της Φ.Α. και η έλλειψη χρόνου και η αύξηση της σχολικής εργασίας στο σπίτι αναφέρονται από τους εφήβους ως τα κυριότερα εμπόδια για τακτική σωματική δραστηριότητα.

  Επειδή το ένα στα τρία παιδιά στο δημοτικό και γυμνάσιο δεν αθλείται καθόλου εκτός σχολείου, ενώ στις τάξεις του λυκείου πάνω από 2 στους 3 μαθητές και μαθήτριες δεν κάνουν καθόλου εξωσχολικό αθλητισμό, συνεπώς για αυτά τα παιδιά το μοναδικό περιβάλλον σωματικής άσκησης παραμένει το σχολείο.

  Επειδή, σύμφωνα με δεδομένα πρόσφατων μεγάλων ερευνών που περιλαμβάνουν και τη χώρα μας, το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών τάξεων που δεν αθλείται εκτός σχολείου είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο υψηλών κοινωνικο-οικονομικών τάξεων, καθιστά τη σχολική Φυσική Αγωγή ως την μοναδική ευκαιρία βελτίωσης της υγείας αυτών των παιδιών.

  Επειδή ακόμη και τα παιδιά και οι έφηβοι που κάνουν εξωσχολικό αθλητισμό, τα περισσότερα συνήθως αθλούνται δύο ή τρεις φορές (120-270 λεπτά) την εβδομάδα, δηλαδή χρειάζονται τουλάχιστον 150-300 επιπλέον λεπτά την εβδομάδα μεσαίας-υψηλής έντασης σωματική άσκηση.

  Επειδή υπάρχουν στοιχεία ότι με κάθε επιπλέον 45λεπτο Φυσικής Αγωγής την εβδομάδα υπάρχει σημαντική αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και βελτίωση της υγείας των μαθητών.

  Επειδή η Φυσική Αγωγή είναι το μόνο μάθημα στο σχολείο που επιδρά θετικά στη σωματική δραστηριότητα και στη σωματική υγεία των Ελλήνων μαθητών και μειώνει τον καθιστικό τρόπο ζωής, ενώ αντίθετα τα περισσότερα μαθήματα αυξάνουν τον χρόνο καθιστικής ζωής το οποίο επιδρά αρνητικά στην υγεία όλων των μαθητών, ακόμη και αυτών που γυμνάζονται πολύ τακτικά.

  Επειδή τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες ο υποχρεωτικός χρόνος φυσικής αγωγής και άθλησης στο σχολείο προοδευτικά αυξάνονται, ώστε όλο και περισσότερα παιδιά και έφηβοι να γυμνάζονται καθημερινά στο σχολείο ώστε να βελτιώνουν την υγεία τους αλλά και τις γνωστικές και ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.
  Επειδή με μία φορά (35-45 λεπτά) Φυσική Αγωγή την εβδομάδα στην 2α Λυκείου η αξία της σωματικής δραστηριότητας υποβαθμίζεται δραματικά στην αντίληψη μαθητών και γονέων, και η απαξίωση αυτή συνεχίζεται ακόμη πιο έντονα στη Γ’ Λυκείου λόγω της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τους λόγους αυτούς και λαμβάνοντας υπόψη: • το πολύ πυκνά δομημένο περιβάλλον των Ελληνικών πόλεων που αυξάνει τους φόβους τροχαίων ατυχημάτων, περιορίζοντας φυσικές και αγαπημένες κινήσεις των παιδιών, όπως τρέξιμο, πεζοπορία και ποδηλασία, • τις μεγάλες ελλείψεις πρασίνου και ελεύθερων χώρων στις πόλεις μας, • τις ελλείψεις αθλητικών υποδομών εκτός και εντός σχολείων στη χώρα μας, • τις ελλείψεις ευκαιριών άθλησης σε πολλές γειτονιές και περιοχές της χώρας, • τον σύγχρονο τρόπο ζωής των Ελλήνων μαθητών και γονέων, που πιέζονται ή αδυνατούν ν’ ανταποκριθούν στις μετακινήσεις των παιδιών τους σε αθλητικούς χώρους, • τις επιπλέον απαιτήσεις εξωσχολικής εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων σε ξένες γλώσσες, μουσική και καλές τέχνες, που περιορίζουν ακόμη περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο μαθητών και γονέων με τους τελευταίους να μην έχουν καθόλου χρόνο για τους ίδιους να γυμναστούν, • την έλλειψη εκπαίδευσης των νηπιαγωγών για να πετυχαίνουν καθημερινά 60 λεπτά μέτριαςυψηλής έντασης σωματική άσκηση σε παιδιά 3-5 ετών, • αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαίδευσης των μαθητών στα πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στο σχολείο,

  και επειδή μία ώρα καθημερινής σωματικής άσκησης στο σχολείο συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας και των σχολικών επιδόσεων των μαθητών όλων των τάξεων,

  τα πέντε (5) Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της χώρας προτείνουν ομόφωνα : (1) Όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης να παρέχουν τουλάχιστον 60 λεπτά άθλησης την ημέρα για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες, είτε μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είτε στο χρόνο δραστηριοτήτων του ολοήμερου σχολείου. (2) Οι διδακτικές ώρες της Φυσικής Αγωγής από την 1η ως την 4η Δημοτικού να είναι τουλάχιστον 4 την εβδομάδα. (3) Οι διδακτικές ώρες της Φυσικής Αγωγής από την 5η Δημοτικού ως την 3η Λυκείου να είναι τουλάχιστον 3 την εβδομάδα. (4) Οι ώρες σωματικής άσκησης στα νηπιαγωγεία, ιδιαίτερα αυτές που απαιτούν μέτριας ή υψηλής έντασης άσκηση, να γίνονται από πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, ενώ η παρουσία νηπιαγωγών και η συνεργασία μεταξύ των δύο ειδικοτήτων θεωρούμε ότι θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στην υγεία και στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:45 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

  Με έκπληξη παρατηρώ την υποβάθμιση του ρόλου της αισθητικής αγωγής από τα νέα προγράμματα! Μια έστω ελάχιστη βαρύτητα αν αποκτούσε για εσάς, η τεκμηριωμένη στην σύγχρονη βιβλιογραφία, ευεργετική επίδραση των τεχνών, θα δίνατε σ’ αυτές τον χώρο που αρμόζει σε ένα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σύγχρονο ωρολόγιο πρόγραμμα!
  Στο βήμα που μου δίνεται λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω την διόρθωση του ωρολογίου προγράμματος, με στόχο τον αναβαθμισμένο ρόλο των τεχνών στη σύγχρονη εκπαίδευση.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:43 | Μανια

  Επαναφορά της θεατρικής αγωγής στην Ε και ΣΤ δημοτικου

 • 5 Μαΐου 2020, 14:43 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

  Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να διδάσκεται τουλάχιστον για 3 ώρες εβδομαδιαία σε όλες ανεξαιρέτως τις Βαθμίδες Εκπ/σης. Η συμβολή της Φυσικής Αγωγής ήδη από τη νηπιακή ηλικία και την ηλικία του δημοτικού, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη τόσο σε κινητικό όσο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Σύμφωνα δε με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες η Φυσική Αγωγή παίζει πρωταρχικό και καίριο ρόλο για την αύξηση της οστικής πυκνότητας των νηπίων και των παιδιών. Περιττό να αναφερθεί η σημαντικότητα της Φυσικής Αγωγής για την υιοθέτηση δια βίου υγιεινών συνθηκών και τρόπου ζωής, με αποτέλεσμα την μείωση μακροπρόθεσμα της δαπάνης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Ωρολόγιο πρόγραμμα που δεν προβλέπει καθημερινή άσκηση και αθλητισμό είναι εξ αρχής αποτυχημένο. Η Φυσική Αγωγή δεν αφορά απλά την εκγύμναση του σώματος αλλά την ολοκλήρωση του παιδιού ως άνθρωπο. Σχετικά με τη μονοδιάστατη κριτική που δέχεται η Φυσική Αγωγή υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι δεξιότητες και οι εμπειρίες που αποκτά το παιδί είναι ενίοτε σημαντικότερες από τις γνώσεις.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:34 | Βαλια

  Επαναφορά της θεατρικής αγωγής στην Ε’&ΣΤ’ταξη,και να μπει και στην β βαθμια που είναι ελάχιστες οι ώρες διδασκαλίας εκεί.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:15 | Pitsiorla Eleni

  Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να διδάσκεται τουλάχιστον για 3 ώρες εβδομαδιαία σε όλες ανεξαιρέτως τις Βαθμίδες Εκπ/σης. Η συμβολή της Φυσικής Αγωγής ήδη από τη νηπιακή ηλικία και την ηλικία του δημοτικού, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη τόσο σε κινητικό όσο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Σύμφωνα δε με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες η Φυσική Αγωγή παίζει πρωταρχικό και καίριο ρόλο για την αύξηση της οστικής πυκνότητας των νηπίων και των παιδιών. Περιττό να αναφερθεί η σημαντικότητα της Φυσικής Αγωγής για την υιοθέτηση δια βίου υγιεινών συνθηκών και τρόπου ζωής, με αποτέλεσμα την μείωση μακροπρόθεσμα της δαπάνης για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Ωρολόγιο πρόγραμμα που δεν προβλέπει καθημερινή άσκηση και αθλητισμό είναι εξ αρχής αποτυχημένο. Η Φυσική Αγωγή δεν αφορά απλά την εκγύμναση του σώματος αλλά την ολοκλήρωση του παιδιού ως άνθρωπο. Σχετικά με τη μονοδιάστατη κριτική που δέχεται η Φυσική Αγωγή υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις οι δεξιότητες και οι εμπειρίες που αποκτά το παιδί είναι ενίοτε σημαντικότερες από τις γνώσεις.

 • 5 Μαΐου 2020, 14:13 | Σοφία Μπ.

  Το μάθημα της Πληροφορικής θα πρέπει να είναι δίωρο τουλάχιστον για τις μεγαλύτερες τάξεις Γ’ – Δ’ – Ε’ – Στ. Σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια κατάλληλα για κάθε τάξη και εργαστηριακός εξοπλισμός.
  Η τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων, αλλά και του υπόλοιπου υπολογιστικού εξοπλισμού του σχολείου να γίνεται από εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό ανά περιοχή σχολείων (Επαναλειτουργία και αναβάθμιση των ΠΛΗΝΕΤ).