Άρθρο 40 Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε  διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)  , αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) αα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου, είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και για τις κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

αβ) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους ανωτέρω διαγωνισμούς και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο  (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους.

β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ) Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. με ανάλογες διακρίσεις.

ε) Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην ανωτέρω διαδικασία είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου.»

 • 29 Απριλίου 2020, 22:20 | Μαθητής

  Προς Φοιτητής 2ου Ετους
  Με συγχωρείς αλλά από την στιγμή που πάντα προκρίνονται ιδιωτικά και πειραματικά σχολεία, είναι εμφανές ότι ο παράγοντας «ενδιαφέρον καθηγητών» παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Μην μου πεις ότι δεν υπάρχουν εξίσου καλοί μαθητές με εσένα στην επαρχία. Απλά δεν έχουν τα ερεθίσματα ή ακόμα και την γνώση ότι κάποιος τέτοιος διαγωνισμός διεξάγεται. Εγώ προσωπικά δεν είχα ιδέα μέχρι μερικές βδομάδες πριν. Αλλο να βγαίνεις στους πρώτους στα μαθηματικά με την αξία σου και να πρέπει να ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣ σε διεθνές επίπεδο για να λάβεις την οποιαδήποτε αναγνώριση και άλλο να συνεργάζεσαι ύπο την προετοιμασία καθηγητών και να ξέρεις ότι θα βραβευτείς έτσι και αλλιώς. Το γεγονός ότι σπουδάζετε σε καλά πανεπιστήμια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, δυστυχώς. Να σαι καλά.

 • 29 Απριλίου 2020, 20:36 | Φοιτητής 2ου έτους

  Είμαι 2ο ετης φοιτητής σε Ιατρική Σχολή Ευρωπαικού Πανεπιστημίου. Η είσοδος μου οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο μετάλλιο της 3ης θέσης στον διαγωνισμού EUSO, και όχι από την επίδοση μου στις Πανελλήνιες. Όταν το 2017-18 φτάσαμε στην Δανία για τον διαγωνισμό ΕUSO, οι υπουργοί παιδείας της Δανίας και της Γερμανίας πας πρότειναν να φοιτήσουμε στα διακεκριμένα πανεπιστήμιά τους δωρεάν, με μόνη προυπόθεση την βεβαίωση της συμμετοχής μας στον διαγωνισμό. Αν μία φοιτήτρια ή ένας υπουργός πιστεύουν πως αυτός ο διαγωνισμός είναι έυκολος και λιγότερο άξιος των άλλων ολυμπιάδων που εμπεριέχονται στον νόμο και που λαμβάνουν τα γνωστά πλεονεκτήματα για την εισαγωγή των νικητών στα ελληνικά Πανεπιστήμια, τότε έχω να αναφέρω ότι εγώ που σπουδάζω Ιατρική στην Ευρώπη και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μου ( από Ελλάδα και Κύπρο ), που αυτή τη στιγμή βρίσκονται συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια : ΜΙΤ και Stanford University, αποδεικνύουμε το επίπεδο των ομάδων που πήραν ¨ένα ακόμη μετάλλιο 3ης θέσης¨, που αναφέρει η αγαπητή μαθήτρια. Επομένως δεν μπορώ παρά να νιώθω θλίψη που το ελληνικό κράτος δεν δύναται να μας παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια, όταν σε πάμπολα ευρωπαικά, πανεπιστήμια η συμμετοχή μας στον τελικό του Διαγωνισμού EUSO θεωρείται παράδειγμα υψηλών επιδόσεων στα μαθήματα της Χημείας, της Φυσικής και της Βιολογίας και συνεπάγεται ελεύθερης εισόδου στα πανεπιστήμιά τους.
  Α και να αναφέρω ότι ο Υπουργός Παιδείας δεν ξέχασε να μας συγχαρεί για την διάκρισή μας, αλλά ξέχασε να μας προσφέρει ένα κίνητρο για να παραμείνουμε για σπουδές εντός της Ελλάδας.

 • 29 Απριλίου 2020, 20:08 | Κωνσταντίνος Σ.

  Ως μαθητής που διακρίθηκε στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής 2019 (τέταρτη θέση), θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

  Σύμφωνα με το άρθρο 40 τα μέλη μαθητικών ομάδων που καταλαμβάνουν θέση στην πρώτη Τριάδα σε Μαθητική Ολυμπιάδα, κερδίζουν την άνευ εξετάσεων εισαγωγή τους σε εθνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, αν το μάθημα στο οποίο αγωνίζονται, αποτελεί εξεταστέο μάθημα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. Η ρομποτική θεωρείται από το νόμο ως διάκριση στο μάθημα της πληροφορικής κι έτσι επωφελούνται με την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, μόνο οι μαθητές που έχουν επιλέξει το πεδίο οικονομικών και Πληροφορικής. Η ρομποτική, όμως, αποτελεί ένα κλάδο στον οποίο αξιοποιούνται και γνώσεις μαθηματικών και φυσικής. Έτσι ένας μαθητής που επιθυμεί να σπουδάσει για παράδειγμα ηλεκτρολόγος μηχανικός και έχει μια τέτοια διάκριση, δεν επωφελείται, παρόλο που η συγκεκριμένη σχολή έχει σαν κατεύθυνση τη ρομποτική. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα τμήματα των πολυτεχνείων όλης της Ελλάδας.

  Επίσης οι μαθητές που έχουν διακρίσεις σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αθλητικούς αγώνες, μοριοδοτούνται για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμα κι αν καταλάβουν μια θέση από την 4 έως την 8, κάτι όμως που δεν συμβαίνει για την Ολυμπιάδα Ρομποτικής και τις άλλες Μαθητικές Ολυμπιάδες. Να υπενθυμίσω ότι λαμβάνουν μόρια για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και όσοι αθλητές καταλάβουν μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε πανελλήνιους αγώνες ακόμα και για αθλήματα πολύ μικρής συμμετοχής.
  Άρα θα πρότεινα τα εξής:

  1. Η διάκριση στην ολυμπιάδα ρομποτικής θα πρέπει να συγκαταλέγεται όχι μόνο ως διάκριση για την κατεύθυνση οικονομίας, πληροφορικής, αλλά και για την κατεύθυνση θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Άλλωστε από τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, οι μαθητές μπορούν να οδηγηθούν και στα τμήματα πληροφορικής.

  2. Θα ήταν δίκαιο οι ολυμπιονίκες πέρα των τριών πρώτων, να επιβραβεύονται με κάποιο ποσοστό μοριοδότησης στις πανελλήνιες εξετάσεις το οποίο θα λειτουργήσει όχι μόνο ως ανταμοιβή και μελλοντικό κίνητρο για περισσότερες συμμετοχές στον εθνικό διαγωνισμό, αλλά κυρίως ως αντίβαρο που θα ισορροπήσει όλες τις <> ώρες διαβάσματος που αφιερώθηκαν σε αυτό το έργο.

 • 29 Απριλίου 2020, 17:16 | Μαθητής Γ’ Λυκείου

  Όμως στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO),βραβεύονται όλες οι τριμελείς ομάδες (είναι ομαδικός διαγωνισμός) με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο.
  Τι κύρος έχει ένας διαγωνισμός όπου όλοι οι συμμετέχοντες βραβεύονται ?

  (απο την επίσημη ιστοσελίδα :The EUSO is unique among the International Science Olympiads in that both test are multidisciplinary, integrated and practical, it is a team competition and each participant receives a medal.)

 • 29 Απριλίου 2020, 16:36 | Φίλιππος Ζαχαριάδης

  Συμφωνώ με τη γενική ιδέα, καθώς και ο ίδιος συμμετείχα στον Παννελήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας, αν και δεν προκρίθηκα στη Διεθνή Ολυμπιάδα, και είδα ότι αυτή είναι μια καλή πρωτοβουλία. Παρ’όλα αυτά, να σημειώσω ότι αν το πάμε έτσι, χρειάζεται (για να μην αδικούνται και άλλοι τομείς) να προστεθούν εδώ η Ολυμπιάδα Αστροφυσικής, η Ολυμπιάδα Γεωγραφίας (ας μετρήσουν ισάξια με τη Φυσική) και οι ποικίλες Ολυμπιάδες και διεθνείς διαγωνισμοί των ανθρωπιστικών επιστημών (ιστορία, φιλοσοφία, ρητορική (ισάξιο με βράβευση στη γλώσσα στην οποία εξετάστηκε πανελλαδικώς ο βραβευόμενος) κτλ).
  Επίσης, είναι ολίγον τι μια απογοήτευση εκείνοι που δεν παίρνουν μετάλλιο αλλά διάκριση (Honorable Mention) να μην αναγνωρίζονται με ανάλογο τρόπο από το Ελληνικό κράτος, επομένως προτείνω την προσαύξηση μορίων (π.χ. 1500) σε Πανελλαδικές για εκείνους, όπως γίνεται π.χ. με τους αθλητές που πετυχαίνουν υψηλές διακρίσεις.

 • 29 Απριλίου 2020, 08:23 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Αξιότιμη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Ως γονιός μαθητή με διάκριση σε Ευρωπαικη  Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστήμων θα ηθελα  δημόσια να  σας ευχαριστήσω  για την αναγνώριση και την επιβράβευση των κόπων αυτών των παιδιών αλλά και να επιστήσω την προσοχή σας  στην διορθωση των παρακατω όσον αφορά τον χρόνο έναρξης  εφαρμογής της διάταξης .   Όπως θα δείτε εάν ερμηνεύω σωστά  στην παράγραφο (6) του άρθρου (98) που αφορά την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 40  η φράση   (που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019 – 2020 και εφεξής ) είναι πολύ ασαφής.  Η παραπάνω φράση  δεν αποσαφηνίζει αν μπορούν να κάνουν χρήση μαθητές με διάκριση σε Ολυμπιάδα παρελθόντων ετών 2017-18 και 2018-19  όπως και ο γιος μου  που έχει διάκριση  από το 2017 και έχει τελειώσει το σχολικό έτος 2017-2018. Πιστεύω ότι είναι απλώς λάθος διατύπωση. Εφόσον έχει  το δικαίωμα να υποβάλλει μηχανογραφικό στις επικείμενες  πανελλαδικές    εξετασεις με το ποσοστό του 10% ως απόφοιτος σχολικού έτους 2017-18 γιατί να μην μπορεί να κάνει χρήση των παραπάνω ευεργετικών διατάξεων του νόμου. Άλλωστε όπως θα δείτε και το σκεπτικό του νομοθέτη σε όλους τους  προηγούμενους αντίστοιχους  νόμους (σε κάθε νέα ένταξη Ολυμπιάδας και πάντα σε σχέση με την ημερομηνία ψήφισης του νόμου  ) συμπεριελάμβανε τουλάχιστον  τα προηγούμενα δυο σχολικά έτη με το ίδιο σκεπτικό. Καθ όμοιο τρόπο π.χ  και  στο  ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007 Όπως σε  όλες  τις προηγούμενες προσθήκες  έτσι και στον (ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007) αρθρο 1 παρ.7  Με θέμα Διακριθέντες στις  Βαλκανικές   η  Διεθνείς  Ολυμπιάδες (Ρομποτική η για Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους Επιστήμονες )  η ισχύς της παρούσας άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016 κι εφεξής, καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015(ψηφιζόμενο τον Σεπ 2016,δηλαδή είναι ήδη στην σχολική χρονιά 2016-17 στην ίδια του ακαδημαϊκού έτους καλύπτει δηλαδή τρία (3) σχολικά έτη όσο και το δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού. ) Έτσι  η παράγραφος 6 του άρθρου 98  :Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019 – 2020 και εφεξής.Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως έξης  : Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει  από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2018-2019 κι εφεξής, καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2017-2018.η Ως προσθήκη μόνο  για τους διακριθέντες στην Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών  που εντάσσονται τώρα στο αρθρο 40 για πρώτη φορά : Η ισχύς του άρθρου για τους διακριθέντες στην Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών  αρχίζει  από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2018-2019 κι εφεξής, καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2017-2018. η Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει  από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2019-2020 όπως επίσης και τους διακριθέντες  στην Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών  κατόχους απολυτηρίου που έχουν δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δηλαδή από το σχολικό έτος 2017-18 και εντεύθεν .  η  Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει  από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 .(χωρίς χρονικούς σχολικούς περιορισμούς) 
  Σας παρακαλώ λοιπόν  να διορθωθεί η συγκεκριμένη φράση προκειμενου κόποι ετών να μην χαθούν άδικα εξαιτίας  μιας άτυχης   διατύπωσης  .

 • 28 Απριλίου 2020, 23:55 | Αντώνης Μ.

  Θεωρώ οτι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο (ε) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).
  Από το 2003 η Βουλή με το ν.3194/2003 επιβράβευε την επίπονη και πολυετή προσπάθεια των μαθητών με την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ΑΝΕΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ αρκεί να έχουν διακριθεί σε Διεθνείς Ολυμπιάδες Επιστημών (π.χ. Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας κ.α.) με μετάλλιο (χρυσό, αργυρό είτε χάλκινο). Όμως η Υπουργική Απόφαση αρ.Φ. 151/145949/Α5/19-9-2016, εισάγει το άρθρο (ε) σύμφωνα με το οποίο «ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην ανωτέρω διαδικασία είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου.» Θεωρώ οτι το άρθρο αυτό πρέπει να καταργηθεί ως ελάχιστη επιβράβευση των μαθητών αυτών. Ενας μαθητής που «φέρνει»μετάλλιο σε Διεθνή Ολυμπιάδα δεν μπορεί να γράψει π.χ. 10000 μόρια για να εισαχθεί σε ένα Μαθηματικό Τμήμα; Προς τι ή δοκιμασία των Πανελλαδικών;
  Ειδικά για φέτος που δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω «καραντίνας» οι διαδικασίες επιλογής των Ολυμπιακών ομάδων, θα πρέπει το Υπουργείο να βρει μια φόρμουλα ώστε να μην αδικηθούν οι φετινοί μαθητές.

 • 28 Απριλίου 2020, 18:23 | Κ. Δημητρούλια

  Θα ήθελα να επισημάνω ένα ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με τους διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες σε Ολυμπιάδες Πληροφορικής ή/και Ρομποτικής που έχουν επιλέξει ομάδα προσανατολισμού διαφορετική από αυτή που περιέχει το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), το οποίο πλέον διδάσκεται μόνο στην ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, αλλά όχι στην Θετικών Σπουδών, όπου περιλαμβάνονται και τμήματα με κύρια αντικείμενά τους σχετικά με τη Ρομποτική και την Πληροφορική, όπως των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών, τα οποία ανήκουν μόνο στο 2ο Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών).
  Το υπουργείο μπορεί να συμβάλλει, έγκαιρα, δίνοντας έτσι διέξοδο σε όλους τους διακριθέντες μαθητές σε Βαλκανικές/ Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής/Ρομποτικής, ώστε οι υποψήφιοι που επιλέγουν ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ή Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής να εγγράφονται σε τμήματα, σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων των επιστημονικών πεδίων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ή Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής.
  Για την καλύτερη κατανόηση του αιτήματος, να ληφθεί σοβαρά υπόψη το παράδειγμα -όπως προαναφέρεται- πως μεταξύ των πολλών τμημάτων από τα οποία τώρα εξαιρούνται οι διακριθέντες της Ολυμπιάδας Ρομποτικής/Πληροφορικής, είναι και τμήματα με κύριο αντικείμενο σχετικό με την Ρομποτική, όπως των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών, τα οποία ανήκουν μόνο στο 2ο Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών).
  Και ας ληφθεί υπόψη πως το παραπάνω ζήτημα απασχολεί ήδη υποψηφίους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Άρα αναγκαίο είναι να ληφθεί μέριμνα και για τους/τις κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου και εσπερινού) του τρέχοντος σχολικού 2019-2020 έτους κι εφεξής ή και του προηγούμενου.

  Να σημειωθεί δε, πως σε πρόσφατη ερώτηση του Βουλευτή Μάξιμου Χαρακόπουλου (αρ. πρωτ. ερωτήσεων 3261/11-01-2020: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11173143.pdf) προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μοριοδότηση για ΑΕΙ σε διακριθέντες μαθητές σε Μαθηματικές Ολυμπιάδες και Διεθνείς Μαθητικούς Διαγωνισμούς», η απάντηση της Υπουργού στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/11235488.pdf) αναφέρει χαρακτηριστικά «…ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. λαμβάνει υπόψη και μελετά οποιαδήποτε πρόταση αφορά στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, για τον εξορθολογισμό αυτού».
  Στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλούμε θερμά για τις ενέργειές σας.
  Μία πιθανή προσθήκη στον Νόμο θα μπορούσε να είναι:
  «(….) Ειδικά για τους διακριθέντες μαθητές σε Βαλκανικές/ Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής/Ρομποτικής, οι υποψήφιοι που επιλέγουν ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ή Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής να εγγράφονται σε τμήματα, σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων των επιστημονικών πεδίων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ή Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (…)».

 • 27 Απριλίου 2020, 09:50 | Μαθητής Β’ Λυκείου

  Πρόταση για να κρατήσουμε τα ταλέντα της Πληροφορικής στην Ελλάδα.

   Όσοι μαθητές προκρίνονται στο Camp επιλογής για την Εθνική Ομάδα Πληροφορικής σε καθεμία από τις δύο κατηγορίες Γυμνασίου / Λυκείου
  να λαμβάνουν 10% και 20% προσαύξηση αντίστοιχα σε τμήματα της επιλογής
  τους(δηλαδή π.χ Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών).

   Όσοι μαθητές συμμετέχουν (χωρίς διάκριση) σε Βαλκανικές/Ευρωπαϊκές/Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής, να λαμβάνουν 30% προσαύξηση σε τμήματα της επιλογής
  τους.

   Τέλος όσοι μαθητές διακρίνονται με μετάλλιο σε κάποιο από τους
  παραπάνω διαγωνισμούς να έχουν άνευ εξετάσεων πρόσβαση σε τμήματα της επιλογής
  τους, χωρίς ποσοτικό περιορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

 • 26 Απριλίου 2020, 21:32 | Φοιτητής

  Γνωρίζοντας το υψηλό μαθηματικό επίπεδο και το ταλέντο που απαιτείται για να διακριθεί κάποιος στον ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» , προτείνω παροχή μιας ελάχιστης μοριοδότησης 5% για σχολές του 2ου και 5ου πεδίου, όσων καταφέρνουν (30 περίπου άτομα) και διακρίνονται ετησίως. Το επίτευγμα αυτό είναι αξιέπαινο και πρέπει να λαμβάνει αναγνώριση από την πολιτεία, όπως μέχρι στιγμής λαμβάνει από Πανεπιστήμια της Αμερικής και άλλων δυτικών χωρών, που επιζητούν τέτοια ταλέντα.

 • 26 Απριλίου 2020, 20:13 | Ιωάννης Κ. Βαρβιτσιώτης

  Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν πως η πολιτεία οφείλει για διάφορους και προφανείς λόγους να επιβραβεύει τους μαθητές που συμμετέχουν και διακρίνονται σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς. Παιδιά που έχουν αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο για να προετοιμαστούν, να συμμετέχουν και τελικά να διακριθούν σε διαγωνισμούς υψηλών απαιτήσεων ενώ παράλληλα αριστεύουν και στο σχολείο τους αξίζουν της προσοχής της πολιτείας μας. Η δυνατότητα εγγραφής τους καθ υπέρβαση σε Σχολή η Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που καλύπτει το επιστημονικό αντικείμενο του διαγωνισμού στον οποίο διακρίθηκαν φαίνεται να είναι μία λογική επιλογή της πολιτείας που σίγουρα ελάχιστοι θα διαφωνήσουν. Η εξαίρεση από αυτή τη δυνατότητα των μαθητών που διακρίθηκαν στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής σίγουρα δεν μπορεί να στηρίζεται στη μη ύπαρξη του αντίστοιχου μαθήματος στο σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων. Είναι προφανές ότι ο επιστημονικός τομέας που καλύπτει αυτός ο διαγωνισμός ανήκει στη Φυσική με κάθε Φυσικό τμήμα να τον περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών και να τον αναπτύσσει ερευνητικά. Παιδιά με αποδεδειγμένες και πιστοποιημένες δεξιότητες σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο, έχοντας χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία και την επιστημονική μεθοδολογία με αποτέλεσμα να ξεχωρίσουν και να διακριθούν στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής, δικαιούνται μίας τιμητικής θέσης για σπουδές στο Φυσικό τμήμα της επιλογής τους, γιατί πράγματι το αξίζουν. Για αυτό πρέπει να περιληφθούν και αυτά στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 40.

 • 26 Απριλίου 2020, 12:56 | Μαθητής

  Πρόταση για το άρθρο 40
   Όσοι μαθητές διακρίνονται στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης»,
  σε καθεμία από τις δύο κατηγορίες «μαθητές Γυμνασίου έως
  15,5 ετών» και «μαθητές Λυκείου από 15.5 ετών και άνω» (συνολικά περίπου 50 μαθητές)
  να λαμβάνουν 15% και 20% προσαύξηση αντίστοιχα.
   Όσοι μαθητές συμμετέχουν (χωρίς διάκριση) σε Βαλκανικές/Ευρωπαϊκές/Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες, να λαμβάνουν 30% προσαύξηση.
   Τέλος όσοι μαθητές διακρίνονται με μετάλλιο ή εύφημη μνεία σε κάποιο από τους
  παραπάνω διαγωνισμούς να έχουν άνευ εξετάσεων πρόσβαση σε τμήματα της επιλογής
  τους, χωρίς ποσοτικό περιορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

 • 26 Απριλίου 2020, 11:50 | Παπαδόπουλου Θεοδώρα

  Σε μία χώρα που γέννησε την αστρονομία, είναι λυπηρό όχι μόνο να μην υπάρχει το μάθημα της αστρονομίας στο σχολείο αλλά να παραβλέπουμε ακόμη και την ατομική προσπάθεια κάποιων παιδιών στον τομέα αυτό που συνδυάζει την εκ βαθέων γνώση δύο επίσης βασικών επιστημών, φυσικής και μαθηματικών. Επομένως συμφωνώ απόλυτα με την άποψη διακεκριμένων επιστημόνων της Αστρονομίας ότι οι διακριθέντες μαθητές σε διεθνείς Ολυμπιάδες αστρονομίας πρέπει, όπως και οι υπόλοιποι διακριθέντες μαθητές σε διεθνείς Ολυμπιάδες Μαθηματικών και Φυσικής, να συμπεριληφθούν στο άρθρο 40, ως προς την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

 • 26 Απριλίου 2020, 10:45 | Γεώργιος Κουντούρης

  Προς συμπλήρωση των παραπάνω σχολίων, έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια ότι ανάμεσα στους Νέους μας, αρχής γενομένης από του Φοιτητές της 3τοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και πολύ μικρότερης ηλικίας, Μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, αν όχι και μικρότερων τάξεων, διαθέτουν ένα χάρισμα με απίστευτες επιδόσεις και δίψα για θέματα Αστρονομίας, Αστροφυσικής, ακόμα και Κοσμολογίας . Όπως σχολιάζει ο Κος Λουκάς Ζαχείλας και πολύ άλλοι παραπάνω σχολιαστές, τους οποίους τυχαίνει να γνωρίζω προσωπικά, θα ήθελα να προσθέσω ότι ο κλάδος Αστρονομίας, Διαστημικής και Αστροφυσικής συμπεριλαμβάνει όλους και ακόμα περισσότερους επιστημονικούς κλάδους από τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο 4 α) αα) του άρθρου 40.
  Η διάκριση των Μαθητών και Φοιτητών στη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας τους ανεβάζει το ηθικό το οποίο στο μέλλον θα τους προσφέρει τη καταξίωσή τους ως επιστήμονες σ’ αυτό το αντικείμενο. Αυτό το ηθικό θα ανέβει ακόμη περισσότερο αν οι διακρινόμενοι στη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας επιβραβευτούν και από τη Κρατική Μηχανή με τη συμπερίληψή τους στο παρόν άρθρο 40

 • 25 Απριλίου 2020, 19:54 | Σταμούλη Αλεξία

  Όταν επί σειρά ετών η Προεδρία της Δημοκρατίας συγχαίρει στο Προεδρικό Μέγαρο τους συμμετέχοντες στις Ολυμπιακές Μαθητικές Ομάδες μαθητές, δεν παραβλέπει την Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής. Γιατί σε ένα νομοσχέδιο που αφορά την εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να μην υπάρχει πρόβλεψη για τους μαθητές που διακρίνονται στη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής και τους απονέμονται βραβεία (μετάλλια); Η διάκριση αυτή είναι σημαντικό προσόν για την αποδοχή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δε θα έπρεπε να υπάρχει κάποια μέριμνα και στη χώρα μας;

 • 25 Απριλίου 2020, 19:18 | ΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Όταν περιλαμβάνεται η ομάδα Ρομποτικής στο σχέδιο νόμου και αποκλείεται η ομάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα οι μαθητές, καθώς και η Αστρονομία περιλαμβάνει κατεξοχήν τα Μαθηματικά και τη Φυσική, που είναι βασικές εγκύκλιες γνώσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παράλληλα το μάθημα της Αστρονομίας πρέπει να υπάρχει στο Λύκειο τουλάχιστον ως μάθημα επιλογής. Είχα την τύχη να το διδαχθώ ως μαθητής και πραγματικά μου αναγέννησε τη σκέψη μου. Πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί η διάκριση των μαθητών σε Ολυμπιάδες ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ στο εν λόγω νομοσχέδιο.

 • 25 Απριλίου 2020, 18:55 | Φοιτητής

  Σαν φοιτητής και πρώην διαγωνιζόμενος στον πανελλήνιο διαγωνισμό αστρονομίας-αστροφυσικής θεωρώ ότι με το παρών άρθρο 40 δεν λαμβάνεται υπόψιν ο κόπος και οι επιτυχίες παιδιών που παρά τις άπειρες δυσκολίες που υπάρχουν κατάφεραν με τον εξαιρετικό τους χαρακτήρα και την προσπάθεια τους να φέρουν πίσω διακρίσεις και «βαριά» μετάλλια. Αρχικά θα ήθελα να σταθώ στα λόγια του κυρίου Βουτυρά, όπου αναφέρει: » Όπως μπορεί να φανεί από τα θέματα/ύλη του διαγωνισμού στον παραπάνω σύνδεσμο, το επίπεδο των επιστημονικών γνώσεων που καλούνται να επιδείξουν οι μαθητές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αντίστοιχο με αυτό που αντιστοιχεί στις Ολυμπιάδες Φυσικής.» . Είναι εύκολο κάποιος να καταλάβει ότι η ολυμπιάδα αστρονομίας -αστροφυσικής έχει αντίστοιχο επίπεδο δυσκολίας με την ολυμπιάδα φυσικής. Ενδεικτικό παράδειγμα το πρόβλημα (13) στο θεωρητικό μέρος των θεματών της ολυμπιάδας αστρονομίας 2019 (http://www.ioaa2019.hu/questions-and-solutions/) που είναι το ίδιο με το πρώτο θεωρητικό θέμα της ολυμπιάδας φυσικής του 2017 (http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/olympiades_fysikis.htm).

  Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στις πάρα πολλές δυσκολίες που υπάρχουν ώστε κάποιος μαθητής από την χώρα μας να αποσπάσει μετάλλιο από την ολυμπιάδα:
  (α) Καταρχάς δεν υπάρχει το μάθημα της αστρονομίας-αστροφυσικής στο σχολικό πρόγραμμα (καταργήθηκε στην περίοδο 2012-2013), οπότε οι μαθητές χρειάζεται να αναζητήσουν μόνοι τους την βιβλιογραφία αλλά και τις δύσκολες έννοιες της αστρονομίας.
  (β) Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θέματα που μελετούν τα παιδιά αυτά είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και δυστυχώς είναι δύσκολο να βρουν έναν καθηγητή να τους βοηθήσει επαρκώς στην προετοιμασία τους.
  (γ) Η εξέταση εκτός από θεωρητικό μέρος έχει και μέρος ανάλυσης δεδομένων αλλά και παρατηρησιακό μέρος οπότε το επίπεδο δυσκολίας είναι ιδιαίτερα υψηλό, αφού αυτές οι γνώσεις στο επίπεδο της διεθνούς ολυμπιάδας παρέχονται μόνο από τμήματα φυσικής.
  (δ) Στο λεπτό 4:35 τα λόγια του κυρίου Σειραδάκη δείχνουν το υψηλό επίπεδο της ολυμπιάδας https://www.youtube.com/watch?v=YEChOrPBIn8

  Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ ότι η εταιρεία αστρονομίας είναι ο μοναδικός επιστημονικός φορέας ο οποίος ωθεί αυτά τα παιδιά να καταφέρουν να αποκτήσουν αυτές τις γνώσεις (αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχείλα που έχει αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο), οπότε τα πέντε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ παιδιά που επιλέγονται κάθε χρόνο αξίζουν να εγγράφονται καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε τμήματα φυσικής της χώρας!

 • H Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ)
  η οποία αποτελεί τον επιστημονικό φορέα
  των Ελλήνων Ερευνητών και Πανεπιστημιακών που
  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον Τομέα
  της Αστρονομίας-Αστροφυσικής-Διαστημικής Φυσικής
  στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποστηρίζει την προσπάθεια που
  καταβάλλει η Εταιρεία Αστρονομίας και
  Διαστήματος με έδρα τον Βόλο σχετικά με τη
  δυνατότητα των μαθητών που διακρίνονται στις
  Ολυμπιάδες Αστρονομίας – Αστροφυσικής να
  εγγράφονται καθ’ υπέρβαση στα Τμήματα
  Φυσικής των Πανεπιστημίων της χώρας μας.
  Οι διακριθέντες μαθητές στην Ολυμπιάδα
  Αστρονομίας θα αποκτήσουν κατ’ αυτόν τον
  τρόπο αντίστοιχο δικαίωμα με τους μαθητές που
  διακρίνονται στις Ολυμπιάδες Μαθηματικών,
  Φυσικής, Χημείας, Οικονομικών, Πληροφορικής,
  Βιολογίας, και Ρομποτικής, οι οποίοι
  εντάσσονται σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά
  τμήματα.

  Η Εταιρεία μας συμφωνεί με την πρόσφατη γνωμοδότηση των
  ομότιμων καθηγητών του Αριστοτελείου
  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Χ. Βάρβογλη
  και Ι. Σειραδάκη, μελών της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, στο ότι
  η Αστρονομία – Αστροφυσική είναι κλάδος
  εξειδίκευσης της Φυσικής και επομένως οι μαθητές
  που διακρίνονται στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας
  έχουν την κατάρτιση για να φοιτήσουν στα Τμήματα Φυσικής
  των Πανεπιστημίων της χώρας.

  Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.
  Απόστολος Μαστιχιάδης
  Καθηγητής Αστροφυσικής ΕΚΠΑ

 • 25 Απριλίου 2020, 16:03 | ΜΝΠ

  ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 4 ΣΕ 5.
  Μέσα από τη πολύχρονη εμπειρία μου ως πανεπιστημιακός δάσκαλος στις Σχολές Επιστημών Υγείας, έχω αντιληφθεί την ανεκτίμητη αξία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ και στις σχολές αυτές. Τα τελευταία χρόνια που τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ έχουν αποχωρήσει από τα μαθήματα προσανατολισμού της κατεύθυνσης των Τμημάτων των Επιστημών Υγείας, έχω την βεβαίωση ότι έχει μεταμορφωθεί και ο τρόπος σκέψης των φοιτητών μας. Τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ είναι απαραίτητα και για την κατανόηση βασικών εννοιών των προχωρημένων μαθημάτων βιοχημείας και χημείας, αλλά και για την κατανόηση και αρίστευση στις νέες ειδικότητες-υποειδικότητες στον Τομέα της Ιατρικής που έρχονται σύντομα (εκβιομηχανική ιατρική, ιατρική νανοτεχνολογία, μοντέρνα επιδημιολογία, ρομποτική ιατρική, κ.α). Αρα εκτιμώ ότι τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ θα πρέπει πάλι,ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ 5-6 ΧΡΟΝΙΑ να συμπεριληφθούν στα μαθήματα προσανατολισμού του πεδίο για τα Τμήματα των Σχολών Επιστημών Υγείας. Επιπλέον, τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ είναι αυτά που ξεχωρίζουν τα «άρισ τα» από τα «καλά» μυαλά γεγονός ζητούμενο σε αυτά τα Τμήματα και ιδίως στην κορωνίδα αυτών την Ιατρική. Είναι δε φανερό, ότι με την αφαίρεση των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τα τελευταία χρόνια οι βάσεις των Ιατρικών Τμημάτων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη,και οι διαφορές των μορίων μεταξύ των επιτυχόντων είνται ασήμαντος.
  Απο την άλλη μεριά και η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑ αποτελεί ένα μαθημα σύγχρονο, με την προυπόθεση βέβαια της ορθής διδασκαλίας του.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ , ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  1. ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στο τρίτο πεδίο (ΙΑΤΡΙΚΕΣ)
  2. ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στο δεύτερο πεδίο (ΠΟΛΥΤΕΧΝΊΑ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ)
  3.ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΝΟΜΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΣΟΦΙΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ)
  4. ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

 • 25 Απριλίου 2020, 14:23 | Αναστάσιος

  Οι ειδικές κατηγορίες διακριθέντων θα μπορούσαν να αξιολογούνται από τα επιμέρους Πανεπιστημιακά τμήματα μέσα από μια διαδικασία με συγκεκριμένα κριτήρια, συνέντευξη και αξιολόγηση απαιτούμενων γνώσεων, εφόσον οι μαθητές δεν επιθυμούν να διαγωνιστούν σε εισαγωγικές εξετάσεις. Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια μαθητών να αριστεύσουν σε έναν διαγωνισμό, αλλά δεν πρέπει να απαξιώνουμε τους υπόλοιπους μαθητές που προσπαθούν να αριστεύσουν σε όλα τα μαθήματα του σχολείου τους.

  Δίνεται έτσι η δυνατότητα να αξιολογηθεί ολοκληρωμένα ο υποψήφιος για την εισαγωγή του σε συγκεκριμένο τμήμα και το ίδιο το τμήμα να δεσμευτεί ότι ο υποψήφιος έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

 • 24 Απριλίου 2020, 23:44 | Γονιός Μαθητή Διακριθέντος Στα Μαθηματικά

  Θεωρώ ότι η πανδημία που βιώνουμε είναι αφορμή να αφουγκραστούμε την αγωνία και το άγχος μαθητών που έχουν διακριθεί και σε εθνικό επίπεδο, στην ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» . Αυτοί ,παρά τις αντίξοες συνθήκες ,θυσιάζουν χρόνο, κοινωνικές συναναστροφές, ανέσεις για ένα εργαλείο, μια ιδέα * τα Μαθηματικά. Η ενασχόληση τους αυτή όχι μόνο τους φέρνει σε επαφή με σύνθετα μαθηματικά προβλήματα που ξεφεύγουν από τα σχολικά πλαίσια και αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής έρευνας, αλλά τους εθίζει στην καθημερινή αξιοποίηση αλγοριθμικής σκέψης και πρωτίστως στην προσπάθεια, τον κόπο, τον μόχθο, αξίες επαρκείς και αναγκαίες για την σημείωση ακαδημαϊκής προόδου.

  Τι καθιστά ηθικά σωστό ,λοιπόν, για έναν μαθητή με διακρίσεις σε αθλητικούς αγώνες -αποτέλεσμα της σωματοδομής του, του ύψους του, του γονιδίων του- , να λαμβάνει αναγνώριση από την πολιτεία στην μορφή μοριοδότησης και αθλητές του πνεύματος με ανάλογης κλίμακας επιδόσεις -καρπός σκληρής εξωσχολικής προσπάθειας και μόνο- να μην απολαμβάνουν σχετική αναγνώριση; Η απάντηση απλή.

  Σας καλώ λοιπόν επιβραβεύσετε τη νόηση , το επίκτητο και την εντρύφηση σε έναν αναμφισβήτητα απαιτητικό κλάδο με προσωπική πρωτοβουλία και μεράκι. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους επιστήμονες μας στην χώρα που αν και έδωσε στον κόσμο τόσα πολλά, αδυνατεί παρ΄όλα αυτά να δώσει στα ίδια της τα ταλαντούχα παιδιά το αυτονόητο, διευκόλυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρόσβαση σε γνώσεις, παιδεία.

 • 24 Απριλίου 2020, 23:18 | Γκόνη Μαρία

  Ως μαθήτρια της Β’ Λυκείου που συμμετέχει τα τελευταία χρόνια στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας, θεωρώ πως είναι ατυχής η παράλειψη της Διεθνούς Ολυμπιάδας Αστρονομίας – Αστροφυσικής από το συγκεκριμένο άρθρο. Στο άρθρο αναφέρεται: «Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική». Όμοια οφείλει και να υπάρχει αντίστοιχη βράβευση στην Αστρονομία, η οποία έχει άμεση σχέση με τη Φυσική. Τέλος, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο γεγονός ότι οι διακριθέντες στη συγκεκριμένη ολυμπιάδα δεν προβλέπεται να επωφεληθούν από την εγγραφή καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε κάποια σχολή, αλλά και στο ότι παραλείπεται η αναγνώρισή τους σε αντίθεση με αυτούς άλλων Ολυμπιάδων.

 • 24 Απριλίου 2020, 21:25 | Διονύσης Σιμόπουλος

  Η επιβράβευση των μαθητών που αναδεικνύονται νικητές σε διεθνείς διοργανώσεις φυσικών επιστημών, όπως είναι η Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής, είναι μια έμπρακτη απόδειξη της αναγνώρισης από την Πολιτεία των αρίστων που τόσο πολύ, και δικαίως, ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Η δικαιολογία ότι στην κείμενη νομοθεσία δεν γίνεται ρητή αναφορά στη συγκεκριμένη Ολυμπιάδα είναι τουλάχιστον ατυχής γιατί ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο: να αναγνωριστεί δηλαδή η δεδομένη Ολυμπιάδα από την Πολιτεία. Η δεύτερη δικαιολογία ότι το μάθημα της Αστρονομίας-Αστροφυσικής δεν συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ακόμη πιο ατυχής γιατί τότε είναι σαν να λέμε ότι ούτε ο Ηλεκτρισμός ή η Μηχανική περιλαμβάνονται επακριβώς σ’ αυτά τα μαθήματα. Έχει ήδη επιδειχτεί, με ισχυρές μάλιστα αποδείξεις, είτε το θέλουν μερικοί είτε όχι, πως η Αστρονομία-Αστροφυσική είναι όντως ένας βασικός κλάδος της Φυσικής Επιστήμης. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού σε Αστρονόμους-Αστροφυσικούς ήταν που απονεμήθηκε το 22% των Βραβείων Νόμπελ των τελευταίων ετών, και το 75% των Βραβείων Πρωτοποριακής Ανακάλυψης στη Βασική Φυσική (Breakthrough Prize in Fundamental Physics). Οπότε κατά την γνώμη μου τα όποια επιχειρήματα αποκλεισμού της Ολυμπιάδας Αστρονομίας-Αστροφυσικής από τα προβλεπόμενα στο ως άνω άρθρο είναι το λιγότερο αβάσιμα και αστήριχτα. Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, είναι απλούστατα ένα και μοναδικό: θέλει η Πολιτεία να επιβραβεύσει την αριστεία, ναι ή όχι;

 • 24 Απριλίου 2020, 20:21 | Δημήτρης Πουλτουρτζίδης

  Θεωρώ πως στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη προσθήκη – τροποποίηση στο άρθρο 40, ώστε να απολαμβάνουν τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και οι διακριθέντες / διακριθείσες στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Και το πιστεύω αυτό, διότι – εκτός από όλα τα άλλα επιχειρήματα που αναφέρονται σε άλλα σχόλια – η συγκεκριμένη προσθήκη στο άρθρο 40 θα αποτελούσε μιαν ηθική επιβράβευση για παιδιά που ασχολήθηκαν με μεράκι, μελέτησαν σε βάθος και απέκτησαν εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν επιστημονικό τομέα, για τον οποίο στο σχολείο ΔΕΝ διδάχθηκαν σχεδόν τίποτα, παρά μόνον – ίσως – κάποιες γενικές αρχές στο μάθημα της Φυσικής.

 • 24 Απριλίου 2020, 19:51 | Αντώνης Νικολάου

  Προς «Εκπαιδευτικός». Η διάταξη αυτή μπαίνει για να σπουδάσουν αυτοί οι μαθητές στα Ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι περισσότεροι από τους μαθητές με τέτοιες διακρίσεις μπορούν να εξασφαλίσουν υποτροφίες σε ξένα πανεπιστήμια. Θα ήταν πιο λογικό να γίνεται μοριοδότηση και σε μαθητές που κατέλαβαν υψηλές θέσεις στους πανελλήνιους διαγωνισμούς γιατί έτσι ανεβαίνει το επίπεδο σπουδών στα Ελληνικά πανεπιστήμια. Η λογική να τους φέρουμε όλους στο μέσο όρο είναι ισοπεδωτική.

 • 24 Απριλίου 2020, 19:18 | Χρήστος Ξενάκης

  Το άρθρο 40 του νομοσχεδίου, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνει και τους Ολυμπιονίκες, στη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, στην οποία η Ελλάδα εδώ και δέκα τρία χρόνια συμμετέχει ανελλιπώς με εξαιρετική επιτυχία και με μετάλλια. Είναι κρίμα, Έλληνες Ολυμπιονίκες μαθητές, να εγγράφονται μετά πολλών επαίνων σε ξένα, υψηλού κύρους, Πανεπιστήμια και να μην εισάγονται καθ’υπέρβαση στις Σχολές Θετικών Επιστημών.
  Ως ένας εκ των καθηγητών που προετοιμάζουν την Εθνική Ολυμπιακή ομάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, γνωρίζω πολύ καλά τόσο τη δυσκολία των θεμάτων των Ολυμπιάδων όσο και την εξαιρετική απόδοση που έχουν οι Έλληνες μαθητές, τόσο κατά την προετοιμασία τους όσο και κατά τις εξετάσεις που γίνονται με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών από όλο τον κόσμο.
  Πιστεύω πως θα αρθεί αυτή η καταφανής αδικία.

 • 24 Απριλίου 2020, 18:58 | Ανδρέας Αμανατίδης

  Θεωρούμε άδικη την εξαίρεση των μαθητών που διακρίνονται στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και την Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής.

  Ειδικότερα στην Διεθνή Ολυμπιάδα, η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια μια σταθερή παρουσία και διακρίσεις. Είναι κατάφωρη διάκριση ο αποκλεισμός των μαθητών αυτών από τις ευεργεσίες που θα λάβουν μαθητές από αντίστοιχους διαγωνισμούς άλλων μαθημάτων, με την λογική ότι δεν αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας στο σχολείο.

  Παρ’ όλο που το μάθημα της Αστρονομίας έχει (κακώς) καταργηθεί τα τελευταία χρόνια από το σχολικό πρόγραμμα, με την αντίστοιχη εκλογίκευση της συμπερίληψης της Ρομποτικής, μέσω της διδασκαλίας της Πληροφορικής, η Αστρονομία και η Αστροφυσική αποτελούν τομείς της Φυσικής, αποτελώντας ίσως την αιχμή του δόρατος, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις ανακαλύψεις, τα τελευταία χρόνια.

  Για τις φωνές που μιλούν για διαβλητές διαδικασίες, ή διαγωνισμούς που «χαϊδεύουν» τα παιδιά με πολλά έπαθλα, έχει απαντηθεί προηγουμένως στο http://www.opengov.gr/ypepth/?c=64034. Η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής αποτελεί έναν διεθνή θεσμό, όχι εγχώριο.

 • 24 Απριλίου 2020, 18:29 | Πλάτανος Χαράλαμπος

  Ο νόμος δυστυχώς δεν προβλέπει την μοριοδότηση μαθητών που διακρίνονται στην ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

  Σε αντίθεση με τους μαθητές που διακρίνονται σε Πανελλήνιους Αθλητικούς αγώνες, οι διακριθέντες στην ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» δεν λαμβάνουν καμία μοριοδότηση. Στην περσινή βράβευση των επιτυχόντων υπήρξε η στήριξη του Υπουργείου Παιδείας με την τιμητική επίσκεψη της υπουργού Ν. Κεραμέως. Αυτό που ζητάμε είναι και η έμπρακτη στήριξη της στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι διακριθέντες να ισορροπήσουν μεταξύ των Πανελληνίων και των μαθηματικών διαγωνισμών.

  Αρχικά, η μοριοδότηση των επιτυχόντων στην ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» εξισώνει τους διακριθέντες στα μαθηματικά με τους διακριθέντες στα αθλήματα. Παράλληλα, αποτελεί επιβράβευση του κόπου που καταβάλλουν 25-35 μαθητές ετησίως. Μαθητές που ξεχωρίζουν για το μαθηματικό τους ταλέντο μεταξύ 15,000 μαθητών κάθε χρόνο. Τέλος, συμβάλλει στην αναβάθμιση της Μαθηματικής Παιδείας στην χώρα μας που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται.

  Συμπερασματικά, θεωρούμε απόλυτα λογική τη μοριοδότηση των διακριθέντων στην ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» αντίστοιχη με αυτή των μαθητών που διακρίνονται σε Πανελλήνιους Αθλητικούς Αγώνες.(https://edu.klimaka.gr/panelladikes/exetaseis/465-egkyklios-eisagwghs-athlhtwn).

  Αμέσως μετά τη διευκρίνιση του νόμου για την EGMO (» […] έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου. «) προτείνουμε να προστεθεί και η μοριοδότηση των διακριθέντων στην ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

  Πλάτανος Χαράλαμπος, Μαθητής Γ’ Λυκείου – Συμμετέχων στους Πανελλήνιους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Συνυπογράφουν διακριθέντες σε Διεθνείς και Εθνικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες.

 • 24 Απριλίου 2020, 17:48 | Κωνσταντίνος Μαλιάρης

  Ως μαθητής που συμμετέχει ενεργά τα τελευταία χρόνια στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής, θέλω να τονίσω ότι δεν ζητάμε τίποτα άλλο παρά μόνο την ίση μεταχείριση όλων των διακριθέντων των Ολυμπιάδων. Ως εκ τούτου, κρίνουμε εύλογο λοιπόν να συμπεριληφθεί η Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής στην παραπάνω διάταξη, ειδικά μετά την διευκρίνηση που προστέθηκε όσον αφορά τις Ολυμπιάδες Ρομποτικής.

 • 24 Απριλίου 2020, 17:48 | Ηρακλεία Μητροπούλου

  Εμεις στο Γυμνασιο καναμε μαθημα απο την Α ταξη. Κοσμογραφια το λεγαμε. Τωρα γιατι τετοια εγκατελειψη της επιστημης αυτης που ειναι πρωταρχικη και οχι μονο για τους αρχαιους. Ότι θετικο μπορειτε κανετε παρακαλώ, και φυσικα συμφωνω με το συλλογικο αυτο αιτημα του παροντος.Οι διακριθέντες μαθητές στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής δικαιούνται την εγγραφή καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα Τμήματα Φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 • 24 Απριλίου 2020, 13:55 | Μάνος

  Τα άρθρα 51 και 52 του παρόντος είναι μια αστοχία ..το φέρνετε από δω το φέρνετε από εκεί πάλι σε περίπτωση Σκοιλ ελικικου καταλήγουμε είμαστε άνθρωποι δεν μπορείτε να παίζετε με το μέλλον των παιδιών μας.. πληρώνουμε φόρους και είναι συνταγματικό μας δικαίωμα η δημόσια και δωρεάν παιδεία..με το Σκοιλ ελικικου η κυβέρνηση φάνηκε ότι ακούει τους πολίτες ας κάνει το ίδιο και τώρα..

 • 24 Απριλίου 2020, 13:30 | Απόστολος Ξενάκης

  Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. Ζαχείλα στο ότι τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις σε Φυσική, Μαθηματικά αλλά και Αλγοριθμική Σκέψη (δεδομένου ότι τη χρησιμοποιούν για την ανάλυση των επιστημονικών δεδομένων, ως μέρος της εξέτασής τους). Οι γνώσεις αυτές καλύπτουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος φοιτητής για εισαγωγή στις Σχολές Θετικών Επιστημών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η Αστροφυσική είναι κλάδος της Φυσικής και ως εκ τούτου θα πρέπει να δικαιούνται εισαγωγή κατ’εξαίρεση σε τμήματα Φυσικής των Ελληνικών Ανώτατων Ιδρυμάτων.

 • 24 Απριλίου 2020, 12:03 | Εκπαιδευτικός

  Μια διάταξη που εισάγει ανισότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μαθητές που πέτυχαν σε τέτοιους διαγωνισμούς δεν σημαίνει ότι κατ ανάγκη είναι καλύτεροι από άλλους που δεν πέτυχαν σε αντίστοιχη σχολή. Να καταργηθεί κάθε σχετική διάταξη και να εισάγονται όλοι με τα ίδια μέτρα και σταθμά.

 • 24 Απριλίου 2020, 00:50 | Μαρία Κολυμένου

  Είμαι σίγουρη ότι μόνο εκ παραδρομής δεν τυγχάνουν οι διακριθέντες μαθητές στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής την αντίστοιχη αντιμετώπιση με τους διακριθέντες μαθητές των άλλων Διεθνών Ολυμπιάδων. Οι χαρισματικοί αλλά κι εξαιρετικά εργατικοί μαθητές που επιτυγχάνουν διακρίσεις τέτοιου μεγέθους δικαιούνται σίγουρα την εγγραφή τους καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα Τμήματα Φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων (αν και είμαι σίγουρη ότι έχουν εξαιρετικούς βαθμούς σε οποιεσδήποτε εξετάσεις!).
  Ως εκπαιδευτικός που αφουγκράζεται τον κόπο και το παράπονο (μερικές φορές) των μαθητών του, ως φυσικός με βαθιά αγάπη για την αστρονομία-αστροφυσική αλλά και ως πολίτης που επιζητά τη δίκαιη αντιμετώπιση, πιστεύω ότι η παράλειψη θα διορθωθεί στον νέο Νόμο (Άρθρο 40).

 • 24 Απριλίου 2020, 00:16 | Κωνσταντίνος Ξυλόπορτας

  Είμαι μαθητής της Γ Λυκείου, έχω συμμετάσχει στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής 2019 και κατάφερα να διακριθώ με χάλκινο μετάλλιο, μια μεγάλη διάκριση τόσο για εμένα προσωπικά, αλλά και για την χώρα μας. Αποτελεί μεγάλη απογοήτευση για όλα τα παιδιά της Ελληνικής Αποστολής που διακριθήκαμε, το γεγονός ότι για ακόμη μια χρονιά η Ολυμπιάδα μας δεν συμπεριλαμβάνεται στο καθεστώς της καθ’ υπέρβασης εγγραφής στο πανεπιστήμιο. (Να σημειωθεί πως η Ελλάδα συμμετέχει ανελλιπώς στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής από την ίδρυση της πριν 13 χρόνια, με μεγάλο αριθμό διακρίσεων). Η Αστρονομία-Αστροφυσική αποτελεί βασικό κλάδο της επιστήμης της Φυσικής, με μεγάλη επιστημονική δραστηριότητα, ενώ στις σχολές Φυσικής των ελληνικών πανεπιστημίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών. Η αναγνώριση και ένταξη της Ολυμπιάδας Αστρονομίας-Αστροφυσικής στο Άρθρο 40 θα αποτελούσε μεγάλη επιβράβευση και αναγνώριση των προσπαθειών και επιτυχιών μας από την πολιτεία.

 • 23 Απριλίου 2020, 23:25 | Σεΐσογλου Κατερίνα

  Ως γονείς παιδιών που έχουν λάβει μέρος στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας – Αστροφυσικής και έχουν διακριθεί φέρνοντας μετάλλια στη χώρα μας θεωρούμε αδικία το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Ολυμπιάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 40 για την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς.
  Οι διακριθέντες μαθητές της συγκεκριμένης Ολυμπιάδας συνδυάζουν ιδιαίτερες γνώσεις Φυσικής και Μαθηματικών και δεν πρέπει να στερούνται την επιβράβευση για τους κόπους τους καθώς και για τις διακρίσεις που φέρνουν στη χώρα.
  Για τους παραπάνω λόγους αυτό που ζητάμε είναι η προσθήκη της ανωτέρω Ολυμπιάδας στο νέο νόμο της Παιδείας.

 • 23 Απριλίου 2020, 23:00 | Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος

  Παρακαλώ πολύ όπως επανεξετάσετε το άρθρο 40 του Νομοσχεδίου: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» ώστε να περιληφθούν στις διατάξεις του και οι 5 αριστούχοι μαθητές, οι αναδεικνυόμενοι από τρεις φάσεις πανελληνίων διαγωνισμών στην Αστρονομία, οι οποίοι συμμετέχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας και Αστροφυσικής, που γίνονται σε διάφορες χώρες κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα και μάλιστα στο Βόλο διεξήχθη η Ολυμπιάδα του 2013.
  Οι 5 μαθητές που συμμετέχουν στις Ολυμπιάδες αυτές κατακτούν για την Ελλάδα πολλά μετάλλια και τιμητικές διακρίσεις και είναι άδικο να εξαιρούνται από την εγγραφή τους καθ’ υπέρβαση στα τμήματα φυσικής των Πανεπιστημίων μας.
  Με τις πολλές ευχαριστίες μου
  Κων/νος Μαυρομμάτης

 • Η αστρονομία είναι ένας θαυμάσιος ελκυστής των νέων στις επιστήμες, τα μαθηματικά, την τεχνολογία, την φιλοσοφία μεταξύ των άλλων.

  Σήμερα χρησιμοποιούμε την αστροφυσική για να φέρουμε τους νέους με την νέα τεχνολογία, την φυσική και τα μαθηματικά, πείθοντάς τους ότι αν θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την ελκυστική επιστήμη πρέπει να χρησιμοποιούν μαθηματικά και φυσική με προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε, για παράδειγμα, να μπορούν να επεξεργαστούν τις φωτογραφίες που θα μάθουν να λαμβάνουν με τηλεσκόπια.

  Οι μαθητές που συμμετέχουν στους διεθνείς διαγωνισμούς αστροφυσικής βαθμιαία εμπλέκονται και εκπαιδεύονται σε πλήθος θεμάτων αστροφυσικής με την χρήση προηγμένης φυσικής και μαθηματικών. Συγχρόνως αποκτούν και άλλες δεξιότητες όπως κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών μετρήσεων, ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, επεξεργασίας πολυπληθών δεδομένων με προγραμματισμό σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού και μαθαίνουν να αγωνίζονται με όποιες ακόμη και ανεπαρκείς συνθήκες.

  Είναι βέβαιο ότι όποια επιστήμη και αν ακολουθήσουν θα επιτύχουν. Αυτό με έχει διδάξει η εμπειρία μου 50 ετών διδασκαλίας και έρευνας αστροφυσικής. Έχω παρακολουθήσει την πορεία πολλών νέων που συμμετείχαν σε τέτοιους διεθνείς διαγωνισμούς και όλοι έγιναν πολύ επιτυχημένοι επιστήμονες και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας σε όλους τους τομείς.

  Ξενοφών Μουσάς, (συνταξιούχος) καθηγητής Φυσικής Διαστήματος ΕΚΠΑ
  6078792891

 • 23 Απριλίου 2020, 21:42 | Παν. Καραγιώργος

  Ο ηλικιακός περιορισμός στα άρθρα 51 και 52 για εγγραφή μαθητών μέχρι 17 ετών στα επαγγελματικά λύκεια της χώρας :
  α) στερεί από μια σημαντική ομάδα του πληθυσμού τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί και να πάρει πτυχίο ειδικότητας σε παραγωγικά τεχνικά επαγγέλματα που τόσο έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία

  β) στερεί το δικαίωμα σε μια τριετή βασική εκπαίδευση μετά το γυμνάσιο μιας ομάδας πληθυσμού που δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθησει ούτε νυχτερινό ούτε ΣΔΕ.

  γ) αντί να υποστηρίξει την Επαγγελματική εκπαίδευση όπως έχει εξαγγελθεί επανειλημμένα και από την παρούσα πολιτική ηγεσία, για μια ακόμα φορά την συρρικνώνει.

  Εν κατακλείδι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έπρεπε να φροντίσει για την υποστήριξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της, όπως π.χ. της πληροφορικής που χρόνια τώρα εκκρεμούν. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.

 • 23 Απριλίου 2020, 21:24 | Γρηγόρης Μαραβέλιας

  Από την στιγμή που η Ολυμπιάδα Αστρονομίας είναι ένας παγκόσμια θεσμοθετημένος διαγωνισμός ισάξιος των άλλων, και για τον οποίο τα παιδιά ακολουθούν ανάλογη προετοιμασία, είναι απολύτως αναμενόμενο να δικαιούνται ότι αντιστοιχεί και για τους υπόλοιπους διακριθέντες. Κατ’ επέκταση θεωρώ λογική και αναγκαία την προσθήκη που προτείνει ο κύριος Λουκάς Ζαχείλας.

 • 23 Απριλίου 2020, 19:35 | Ορφέας Βουτυράς

  Προς συμπλήρωση όσων έχουν ήδη αναφερθεί:
  -) Η επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού της Διεθνούς Ολυμπιάδας Αστρονομίας και Αστροφυσικής (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA): http://www.ioaastrophysics.org/
  -) Ενδεικτιά, η σελίδα των διοργανωτών του διαγωνισμού για το έτος 2019: http://www.ioaa2019.hu/
  -) Ενδεικτικά θέματα εξετάσεων στο διαγωνισμό: http://www.ioaa2019.hu/questions-and-solutions/

  Όπως μπορεί να φανεί από τα θέματα/ύλη του διαγωνισμού στον παραπάνω σύνδεσμο, το επίπεδο των επιστημονικών γνώσεων που καλούνται να επιδείξουν οι μαθητές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αντίστοιχο με αυτό που αντιστοιχεί στις Ολυμπιάδες Φυσικής. Επιπλέον, ξεφεύγοντας από τα όρια των γραπτών εξετάσεων, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να κάνουν πραγματικές παρατηρήσεις στον ουρανό, και να χρησιμοποιήσουν τηλεσκόπια ή άλλο σχετικό παρατηρησιακό εξοπλισμό. Αυτές οι γνώσεις, σε πανεπιστημιακό επίπεδο παρέχονται από Τμήματα Φυσικής (στους αντίστοιχους Τομείς Αστρονομίας/Αστροφυσικής).

  Nα σημειωθεί πως ο διαγωνισμός είναι επίσημη, διεθνής Ολυμπιάδα, στην οποία τον προηγούμενο χρόνο συμμετείχαν πάνω από 45 χώρες (https://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympiad_on_Astronomy_and_Astrophysics). Επίσης, η προετοιμασία των ελληνικών ομάδων για τον διαγωνισμό γίνεται και από καθηγητές Φυσικής και Αστρονομίας από πανεπιστήμια με μεγάλο ερευνητικό έργο στον τομέα, όπως το Α.Π.Θ.

  Με μια απλή μελέτη των θεμάτων του διαγωνισμού και της αντίστοιχης βιβλιογραφίας που καλούνται να καλύψουν οι μαθητές (συχνά πανεπιστημιακού επιπέδου) νομίζω γίνεται σαφές ότι παιδιά που διακρίνονται στην Ολυμπιάδα Αστρονομίας αξίζουν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με διακριθέντες σε άλλες ολυμπιάδες που ήδη καλύπτονται από το νόμο. Αρκεί μια σύντομη σχετική «έρευνα» από το Υπουργείο για να γίνει αυτό εμφανές.

 • Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι μαθητές που διακρίνονται στη Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής θα δικαιούνται εγγραφή σε Τμήματα Φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Τμήμα Φυσικής συμπεριλαμβάνει πέντε τομείς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Τομέας Αστροφυσικής.

  Ιωάννης Δαγκλής
  Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, ΕΚΠΑ
  Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος

 • 23 Απριλίου 2020, 18:16 | Σεραφείμ Σπανός

  Θα ήθελα κι εγώ να επισημάνω την απουσία από το άρθρο 40 του μαθήματος της αστρονομίας το οποίο ναι μεν δεν είναι σήμερα διδασκόμενο στη Β/θμια εκπαίδευση ωστόσο συμμετέχει για πάνω από δεκαετία σε πανελλήνιο διαγωνισμό διαξαγόμενο υπό την αιγίδα του υπουργείου και οι διακριθέντες του, διαγωνίζονται στις Ολυμπιάδες αστρονομίας όπου φέρνουν διακρίσεις στη χώρα. Δεν μπορεί να δίνεται το προνόμιο στους διακριθέντες σε διαγωνισμούς ρομποτικής που επίσης δεν διάσκεται στη Β/θμια και να μη δίνεται στους διακριθέντες στην Ολυμπιάδα της Αστρονομίας. Πρέπει για λόγους ισονομίας να δοθεί σε αμφοτέρων των αντικειμένων τους διακριθέντες ή να μη δοθεί σε κανέναν.

 • 23 Απριλίου 2020, 17:01 | Ξυλόπορτας Νικόλαος

  Ως γονείς παιδιών που έχουν λάβει μέρος στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας – Αστροφυσικής και έχουν διακριθεί φέρνοντας μετάλλια στη χώρα μας θεωρούμε αδικία το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Ολυμπιάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 40 για την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς.
  Οι διακριθέντες μαθητές της συγκεκριμένης Ολυμπιάδας συνδυάζουν ιδιαίτερες γνώσεις Φυσικής και Μαθηματικών και δεν πρέπει να στερούνται την επιβράβευση για τους κόπους τους καθώς και για τις διακρίσεις που φέρνουν στη χώρα.
  Για τους παραπάνω λόγους αυτό που ζητάμε είναι η προσθήκη της ανωτέρω Ολυμπιάδας στο νέο νόμο της Παιδείας.

 • 23 Απριλίου 2020, 16:57 | Ξυλόπορτας Νικόλαος

  Ως γονείς παιδιών που έχουν λάβει μέρος στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας – Αστροφυσικής και έχουν διακριθεί φέρνοντας μετάλλια στη χώρα μας θεωρούμε αδικία το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Ολυμπιάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 40 για την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς.
  Οι διακριθέντες μαθητές της συγκεκριμένης Ολυμπιάδας συνδυάζουν γνώσεις Φυσικής και Μαθηματικών και δεν πρέπει να στερούνται την επιβράβευση για τους κόπους τους καθώς και για τις διακρίσεις που φέρνουν στη χώρα.
  Για τους παραπάνω λόγους αυτό που ζητάμε είναι η προσθήκη της ανωτέρω Ολυμπιάδας στο νέο νόμο της Παιδείας.

 • 23 Απριλίου 2020, 16:39 | Χάρης

  Πέρα απο τα αναφερόμενα στο νομοσχεδιο υπαρχουν διεθνως καταξιωμένες ολυμπιάδες σε (α) αστρονομία και αστροφυσική (β)γεωεπιστήμες, (γ)γλωσσολογία, (δ) φιλοσοφία και (ε) γεωγραφία.

  Ειδικά στον τομέα αστρονομίας και αστροφυσικής η Ελλάδα εχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. Στους άλλους τομείς δεν υπάρχει (απ’ όσο γνωρίζω) σημαντική δραστηριότητα μεχρι στιγμής, παρότι είναι σημαντικά γνωστικά αντικείμενα και βεβαίως οι ολυμπιάδες τους είναι υψηλής ποιότητας. Η συμπερίληψη και αυτών των κλάδων στο νομοσχέδιο, θα δωσει ένα κίνητρο ανάπτυξης και γι αυτα τα αντικείμενα.

 • 23 Απριλίου 2020, 15:47 | Θωμάς Μπατσέλας

  Αντιγράφω από τη αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για το άρθρο 40..
  «Υπάρχουν ελάχιστοι μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) οι οποίοι/ες διακρίνονται και τους απονέμεται πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο, στις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Βαλκανικές Ολυμπιάδες….Οι εν λόγω υψηλές διακρίσεις συνιστούν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τεκμήριο ως προς τις γνώσεις, δεξιότητες και επιδόσεις των εν λόγω μαθητών/τριών στο εκάστοτε οικείο γνωστικό αντικείμενο, ενώ παράλληλα η κινητροδότηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στις εν λόγω Ολυμπιάδες συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου….κλπ.»

  Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω περισσότερο για την Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής, την οποία παραλείψατε να συμπεριλάβετε στις διατάξεις του νομοσχεδίου.

  Κάθε χρόνο ο Πρόεδρος τη Ελληνικής Δημοκρατίας βραβεύει τους μαθητές Λυκείου που διακρίνονται στις Ολυμπιάδες Αστρονομίας-Αστροφυσικής. Για το Υπουργείο Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας που διοργανώνει τους αντίστοιχους Ελληνικούς Διαγωνισμούς, για να στελεχωθούν οι ομάδες της χώρας μας, αυτό δεν έχει καμιά σημασία?

  Να προστεθεί η φράση « Η βράβευση στην Αστρονομία-Αστροφυσική η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Φυσικής, λογίζεται ως βράβευση στην Φυσική» μετά την αντίστοιχη διευκρίνιση για την Ρομποτική.

  ή να προστεθεί ο όρος Αστροφυσική μαζί με τη Φυσική «έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής ή Αστρονομίας-Αστροφυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών ..» που είναι και το πιο σωστό.

  Έχετε συνδέσει διαζευκτικά την Βιολογία με τα Οικονομικά και σας διαφεύγει η σχέση της Αστροφυσικής από την Φυσική?

 • 23 Απριλίου 2020, 13:16 | Σαράντος Οικονομίδης

  Οι κανονισμοί για το ποιος διακρίνεται και ποιος όχι διαφέρουν από διαγωνισμό σε διαγωνισμό. Υπήρξα μέλος του International board of physics olympiad και γνωρίζω καλά ότι υπάρχουν διαγωνισμοί στους οποίους ο κάθε συμμετέχοντας κάποια διάκριση θα πάρει. Σε ορισμένους μάλιστα δεν υπάρχει συμμετέχοντας χωρίς διάκριση. Σε άλλους δίνονται μετάλλια στο 80 % των συμμετεχόντων. Επίσης στους διαγωνισμούς αυτούς δεν μπορεί να συμμετέχουν πάνω από πέντε ή κοντά στο νούμερο αυτό μαθητές από κάθε χώρα. Δεδομένου ότι στη χώρα μας η συμμετοχή είναι πολύ περιορισμένη τα πέντε άτομα που επιλέγονται μέσα από διαγωνισμούς των οποίων δεν γνωρίζω αν ελέγχεται αυστηρά η εγκυρότητα αυτόματα μπορεί να βρεθούν με μια διάκριση και να εισέλθουν σε όποια σχολή θέλουν. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ανήθικο και δεν πρέπει να συμβεί. Η μόνη περίπτωση την οποία θα αποδεχόμουν ηθικά θα ήταν να έμπαινε στην αντίστοιχη με το διαγωνισμό σχολή π.χ σε διαγωνισμό Βιολογίας στο Βιολογικό. Αλλά πιστεύει κανείς ότι τέτοια ταλέντα θα είχαν ανάγκη από ένα τέτοιο μέτρο; ; Η μήπως ένα τέτοιο μέτρο θα εξανάγκαζε τους πολλούς μαθητές να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς αυτούς; Αν αυτό είναι το ζητούμενο τότε κάντε το.

 • 23 Απριλίου 2020, 10:03 | Χαράλαμπος Βάρβογλης

  Όπως τεκμηριώνω και σε κείμενο που έχει αναρτήσει εδώ ο κύριος Λουκάς Ζαχείλας, η Αστροφυσική είναι κλάδος της Φυσικής, και μάλιστα από τους πιο δραστήριους και αναγνωρισμένους τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα οι μαθητές που διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς Αστροφυσικής θα πρέπει να διακαιούνται εισαγωγή κατ’ εξαίρεση σε Τμήματα Φυσικής (ή συναφή)των ελληνικών ανωτάτων ιδρυμάτων.

 • 22 Απριλίου 2020, 23:29 | Λουκάς Ζαχείλας

  Θεωρούμε ότι στο παρόν Άρθρο 40 έχει παραληφθεί η 13ων ετών προσπάθεια 65 μαθητών-μελών των 13ών Ολυμπιακών αποστολών στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής από το 2007 έως το 2019 και πρέπει να προστεθεί στην διατύπωση του τελικού κειμένου και η σχετική διάκριση στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής.
  Το μάθημα της Αστρονομίας δυστυχώς λείπει από το πρόγραμμα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά (να θυμίσουμε ότι) ήταν παρόν ανελλιπώς (τουλάχιστον) από το 1948 και εντεύθεν, μέχρι της κατάργησης του στις αρχές του 2012-13.
  Θεωρούμε ότι για λόγους που όλοι οι ειδικοί εμπειρογνώμονες της επιστήμης της Φυσικής συμφωνούν, η επιστήμη της Αστρονομίας-Αστροφυσικής είναι κλάδος της Φυσικής και επομένως οι διακριθέντες μαθητές στην Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας-Αστροφυσικής δικαιούνται την εγγραφή καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα Τμήματα Φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Τα παιδιά αυτά διαθέτουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα γνώσεων Φυσικής και Μαθηματικών, και όλα αυτά τα χρόνια κατάφερναν να πετύχουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων. Αυτό που ζητάμε όμως είναι η επιβράβευση της προσπάθειας τους με την προσθήκη της ανωτέρω Ολυμπιάδας στο νέο Νόμο της Παιδείας μας.