Άρθρο 138 – Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών έργων και μελετών – Παράβολο (συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κάτω από € 60.000 Ευρώ προ Φ.Π.Α.)

1.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, όπου αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους κατά το στάδιο της ανάθεσης για συμβάσεις έργων και μελετών εκτιμώμενης αξίας κάτω των 60.000 Ευρώ (προ Φ.Π.Α.) , προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με χίλια (1.000) ευρώ . Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
2 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου ή να προσδιορίζεται αυτό σε ποσοστό επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:28 | Pepi Katsiyannaki

  Ενώ η πρόβλεψη ενστάσεων αναφέρεται σε πολλά άρθρα, σε κανένα άρθρο δεν διασαφηνίζονται οι λόγοι ένστασης/προσφυγών και δεν υπάρχει ρύθμιση ανάλογη του άρθρου 15 του ΠΔ 118/07 κι έτσι προκαλείται ένα κενό νόμου.
  Επίσης σε αυτό το άρθρο δεν αναφέρονται οι διαγωνισμοί προμηθειών, για τους οποίους δεν γίνεται ειδική αναφορά πουθενά στο νομοσχέδιο. Τεκμαίρεται ότι σε αυτούς υπάρχει η βούληση του νομοθέτη για εξαίρεση της υποχρέωσης πληρωμής παραβόλου;
  Τέλος, ενώ συμφωνούμε με την υποχρέωση πληρωμής παραβόλου κατά την διαδικασία υποβολής σντάσεων, θεωρούμε το να καταβάλλεται παράβολο 1.000€ για ένα διαγωνισμό κάτω των 60.000€ είναι απολύτως ασύμφορο οικονομικά και συνιστά σημαντικό περιορισμό των οικονομικών φορέων προσφυγής στη διαδικασία αμφισβήτησης των αποφάσεων των οργάνων των διαγωνισμών.
  Πέπη Κατσιγιαννάκη
  Δικηγόρος LLM
  ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

 • 28 Μαρτίου 2016, 11:33 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  Αναφέρεται μόνο σε έργα και μελέτες. Τι ισχύει για τις υπηρεσίες;

 • Απαιτείται παράβολο 1.000 ευρώ για το παραδεκτό των ενστάσεων στο στάδιο ανάθεσης (παρ. 1), για έργα κάτω των 60.000 €.
  Η ΠΕΔΜΕΔΕ θεωρεί το ποσό αυτό υπερβολικό, που οδηγεί σε αρνησιδικία (ιδιαίτερα για έργα κάτω των 60.000 ευρώ). Προτείνει για τα μικρά έργα κάτω των 60.000 ευρώ το ποσό παραβόλου της ένστασης να είναι 100 ευρώ, όπως πχ ισχύει στα Δικαστήρια (κατάθεση προσφυγής, έγκλησης κλπ)

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:33 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα πρέπει να μπουν αντίστοιχοι όροι και διαδικασίες για τις ενστάσεις και για τους διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών. Επίσης στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται κάτι σχετικά με ενστάσεις για διαδικασίες προμηθειών άνω των 60.000€.

 • 26 Μαρτίου 2016, 22:01 | αργυρης πλεσιας

  Αναρωτιέμαι γιατί ο νομοθέτης δεν εισάγει την άμεση διάταξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ»?
  Επί της ουσίας οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως σε άλλους παράγοντες και όχι στις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι δυνατόν για μια σύμβαση των 50000ευρώ, με πιθανονολούμενη έκπτωση της τάξεως του 50%, να ζητείται παράβολο 1000ευρώ. Η πρόβλεψη πάσχει στην βασική αρχή της αναλογικότητας.
  Επισημαίνεται ότι για συμβάσεις αξίας άνω των 60000ευρώ δεν προβλέπεται η κατάθεση παραβόλου εκδίκασης καθώς η πρόβλεψη της Οδηγίας δεν είναι ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων από την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
  Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το θεσμικό πλαίσιο γίνεται σεβαστό από τον πολίτη, όταν του δίνει την αίσθηση του δικαίου και της ηθικής. Διατάξεις που εκβιάζουν το περι δικαίου αίσθημα του πολίτη με διαδικαστικά τεχνάσματα και τεχνικά εμπόδια δεν αποτελούν ορθές πρακτικές και αντικειμενικά αιτιολογούν την «ηθική» της υπέρβασης ενός νόμου που δεν διασφαλίζει την δικαιοσύνη για τον πολίτη.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

 • 23 Μαρτίου 2016, 09:27 | Ζαχαρώ Καβακλή

  Τι θα ισχύει για ενστάσεις σε προμήθειες;

 • 19 Μαρτίου 2016, 11:07 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ

  ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 60.ΟΟΟ Ε.
  Κατά την αποψή μου το ποσόν των 1.000 ε είναι υπερβολικά μεγάλο και στην ουσία αφαιρεί το δικαίωμα της ένστασης. Ειναι γνωστό ότι ενστάσεις, στις μελέτες τουλάχιστον, γίνονται κυρίως λόγω παρατυπιών ή αυθαιρεσιών των επιτροπών και όχι προς πρόκληση καθυστερήσεων. Επιπλέον υπάρχει το παράβολο σε περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων. Γιά αποφυγή καθυστερήσεων θα πρέπει να συνεδριάζουν και να γνωμοδοτούν οι επιτροπές διαγωνισμών σύντομα και ίσως θα πρέπει να καθοριστεί ο μέγιστος χρόνος εκδίκασης ενστάσεων.
  Προτείνω ένα μικρό ποσοστό επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, περίπου 0,5%.

 • 17 Μαρτίου 2016, 08:48 | Ελένη Σ.

  Τι θα ισχύει για τις ενστάσεις που θα αφορούν σε προμήθειες και υπηρεσίες; Θα απαιτείται παράβολο; Το παρόν άρθρο αφορά μονο στα έργα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει παράβολο, ώστε να αποτρέπονται οι ενστάσεις που έχουν ως στόχο απλώς την καθυστέρηση της διαδικασίας με αποτέλεσμα να στερείται ο φορέας υλικών απαραίτητων για την λειτουργία του.

 • 12 Μαρτίου 2016, 21:53 | Ξενοφων Γ.Κόζαρης

  Αν το υψος του παραβολου ειναι 1000 ευρω, ανεξαρτητα απο την αξια της μελετης ή του εργου, τοτε δεν θα γινονται ενστασεις. Προτεινεται το υψος του παραβολου να μην ξεπερνα ενα ευλογο ποσοστο (λ.χ. 2%) της αξιας της μελετης ή του εργου, δεδομενου και των ασυνηθιστα υψηλων εκπτωσεων 75% εως 85%)

 • 11 Μαρτίου 2016, 20:34 | Ξενοφων Γ. Κοζαρης

  1