Άρθρο 87 Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης (Άρθρο 8 της Οδηγίας 94/62 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)

1. Οι συσκευασίες φέρουν την κατάλληλη σήμανση είτε επί της ίδιας της συσκευασίας, είτε στην ετικέτα. Η σήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη, καθώς και αρκούντως ανθεκτική και μακρόβια ακόμα και όταν ανοιχθεί η συσκευασία. Η νόμιμη χρήση της σήμανσης ελέγχεται από τον Ε.Ο.ΑΝ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μετά από εισήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), προσδιορίζεται η σήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Για λόγους αναγνώρισης και κατάταξης η επιχείρηση που προβαίνει σε προμήθεια ή κατασκευή της συσκευασίας μπορεί να αναγράφει επί της συσκευασίας τη φύση των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας. Η αρίθμηση και οι συντομογραφίες, στις οποίες βασίζεται το σύστημα αναγνώρισης, περιλαμβάνονται στην απόφαση της Επιτροπής 97/129/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 1997 «για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών» (L 50).

  • 10 Ιουνίου 2021, 15:20 | Συνδεσμος Ελληνικης Βιομηχανιας Απορρυπαντικων & Σαπωνων (ΣΕΒΑΣ)

    Δεν ειναι κατανοητο τι θα εξυπηρετουσε μια σημανση ολων των υλικων συσκευασιας (παραγραφος 1).
    Ηδη στην παραγραφο 2 προβλεπεται η γνωστη σημανση των υλικων, η οποια ειναι αυτη που βοηθα στον ορθο διαχωρισμο τους.

    Προτεινεται η ααλοιφη της προβλεψης, καθως στερειται καποιου ιδιαιτερου και χρησιμου σκοπου.

    Το αρθρο 8 της 94/62/ΕΚ που επικαλειται η αιτιολογικη εκθεση, παραμενει ανενεργο εδω και πολλα χρονια, καθως δεν υφισταται καποια προφανης αναγκη για θεσπιση καποιας κοινης σημανσης ολων των συσκευασιων.