Άρθρο 58 – Μεταβολή έδρας

Μεταβολή που αφορά την αλλαγή της έδρας ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων συνιστά μεταβολή της εγκατάστασης και απαιτείται νέα γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 55.