Άρθρο 73 – Πιστοποίηση υγείας μελών

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής σε ιδιωτικό γυμναστήριο ή σχολή εκμάθησης αθλήματος είναι η προγενέστερη πιστοποίηση της υγείας και της ικανότητας του μέλους να γυμνάζεται ή να ασκεί το διδασκόμενο άθλημα. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται με έγγραφη βεβαίωση ιατρού, με ειδικότητα παθολόγου ή καρδιολόγου ή παιδιάτρου αν πρόκειται για ανήλικο μέχρι δεκαέξι (16) ετών, η οποία ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της.
2. Το ιδιωτικό γυμναστήριο ή σχολή εκμάθησης αθλημάτων υποχρεούται να επιδεικνύει τις ιατρικές πιστοποιήσεις της παρ. 1 στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 22:03 | Βαγγέλης Τζελάτης

    Να γίνει αναφορά στο Νόμο για απαραίτητη προϋπόθεση την Κάρτα Υγείας όπως στους Αθλητές και όχι μια απλή Βεβαίωση.

  • 29 Νοεμβρίου 2018, 11:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

    Μόνο οι απόφοιτοι των σχολών Σ.Ε.Φ.Α.Α. να μπορούν να εργαστούν σε γυμναστήρια, συλλόγους και αθλητικές σχολές, καθώς είναι οι πλέον καταρτιζόμενοι στον χώρο της άθλησης