Άρθρο 93 – Προσθήκη άρθρου 67Α στο ν. 2725/1999

Στο ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 67, προστίθεται άρθρο 67Α ως εξής:
«1. Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε) μπορούν, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, να αναθέτουν, με δική τους δαπάνη, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση (α) των αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρυτικού τους αθλητικού σωματείου ή και (β) αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή στο Ελληνικό Δημόσιο και τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να τις χρησιμοποιούν για τις προπονητικές ή και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται από την Ε.Ε.Α. ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε εφόσον : (α) δε θίγεται η οικονομική βιωσιμότητα της Α.Α.Ε και (β) διαπιστώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων με τα οποία πρόκειται να καλυφθεί η δαπάνη για την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της παρ. 1. Αν δε συντρέχουν αμφότερες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα.»

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 01:15 | Βαγγέλης Τζελάτης

  Χωρίς να είναι απαραίτητη για την απλή ανθρώπινη – αθλητική λογική να προστεθεί στην παράγραφο 2 και προϋπόθεση (γ) ότι: «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 22:11 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  1. Να μην ισχύει αυτή η δυνατότητα σε Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια ή
  2. Στην παρ.2, να προστεθεί εδάφιο (γ) ως εξής:
  3. «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 20:46 | ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΣ

  Παρ.1:
  Δίνει το δικαίωμα σε Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) να αναθέτουν σε εταιρείες, εργολάβους κ.τ.λ. την ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση (α)……… ή και (β) αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, μεταξύ άλλων, στους Δήμους ή και στο Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι είναι χρήστες.
  Επειδή όμως στα Εθνικά Στάδια κ.τ.λ. χρήστες είναι και Σωματεία του Στίβου κ.τ.λ. πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αυτές ΔΕΝ θα επηρεάσουν τις υφιστάμενες χρήσεις των εγκαταστάσεων κύριων και βοηθητικών.
  Αλλιώς παραδίδονται οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις σε Επιχειρηματικά συμφέροντα και διαλύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Διότι εάν ο επιχειρηματίας της Α.Α.Ε. κρίνει ότι τον εμποδίζουν τα κουλουάρ ή τα σκάμματα των αλμάτων ή ακόμη ότι η αίθουσα βαρών ή το κλειστό γυμναστήριο χρειάζεται για την ομάδα του, ποιος θα τον εμποδίσει;

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  1. Να μην ισχύει αυτή η δυνατότητα σε Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια ή
  2. Στην παρ.2, να προστεθεί εδάφιο (γ) ως εξής:
  3. «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 18:20 | Νίκος Τσιοφύλας

  Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων. Διαφορετικά θα προκύψουν πολλά προβλήματα εις βάρος του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:38 | ΜΕΛΙΣΑΝΙΔΗΣ

  EYXAΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 08:26 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Αν ισχύσει το άρθρο του νόμου ως έχει τα ερασιτεχνικά αθλήματα
  θα εκτοπιστούν απο εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σε δημοτικά και εθνικά στάδια σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό
  Πρέπει να απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας το αθλημα της οποίας καλλιεργείται στην εγκατάσταση.ΠΟΥ

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 08:48 | Παναγιώτης Δημάκος

  Δίνει το δικαίωμα σε Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) να αναθέτουν σε εταιρείες, εργολάβους κ.τ.λ. την ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση (α)……… ή και (β) αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, μεταξύ άλλων, στους Δήμους ή και στο Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι είναι χρήστες.
  Επειδή όμως στα Εθνικά Στάδια κ.τ.λ. χρήστες είναι και Σωματεία του Στίβου κ.τ.λ. πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αυτές ΔΕΝ θα επηρεάσουν τις υφιστάμενες χρήσεις των εγκαταστάσεων κύριων και βοηθητικών.
  Αλλιώς παραδίδονται οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις σε Επιχειρηματικά συμφέροντα και διαλύεται ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Διότι εάν ο επιχειρηματίας της Α.Α.Ε. κρίνει ότι τον εμποδίζουν τα κουλουάρ ή τα σκάμματα των αλμάτων ή ακόμη ότι η αίθουσα βαρών ή το κλειστό γυμναστήριο χρειάζεται για την ομάδα του, ποιος θα τον εμποδίσει;

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  1. Να μην ισχύει αυτή η δυνατότητα σε Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια ή
  2. Στην παρ.2, να προστεθεί εδάφιο (γ) ως εξής:
  3. «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 23:09 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

  «Προκειμένου για Δημοτικά ή Εθνικά Στάδια, απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας, το άθλημα της οποίας καλλιεργείται στην ίδια εγκατάσταση, για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων».

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 18:04 | MARKOS KALOUDIS

  ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 21:14 | Λιούμπας Ιωάννης

  με τους χώρους που χρήσης των ερασιτεχνικών σωματείων ? μήπως οι επαγγελματίες πετάξουν από τα στάδια τα ερασιτεχνικά σωματεία ?

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 11:45 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

  Στα Δημοτικά & Εθνικά Στάδια, χρήστες είναι και Σωματεία άλλων αθλημάτων πχ, του Στίβου, κ.λπ.
  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αυτές δεν θα επηρεάζουν τις υφιστάμενες χρήσεις των εγκαταστάσεων κύριων και βοηθητικών.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 15:24 | Τσιρακίδου Αικατερίνη

  Διαφωνούμε, με την ανάθεση σε Αθλητικές Ανώνυμες εταιρείες, ΠΧ, ΠΑΕ ή εταιρίες με σχέση με ΠΑΕ, τη διαχείριση, επισκευή, συντήρηση ή οποιαδήποτε διαμόρφωση, στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
  Κυρίαρχη, πρέπει να παραμείνει η ΓΓΑ, συνεργαζόμενη με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες, για σωστή διεξαγωγή των διοργανώσεων.
  Δεν μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας, να αποφασίζει, την όποια τροποποίηση και διαμόρφωση, ενός Αθλητικού χώρου, σύμφωνα με συμφέροντα, διαφορετικά από τους σκοπούς της ύπαρξης του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 13:35 | Πετρόπουλος Κώστας

  Με αυτό το άρθρο προκύπτει οτι η ΕΕΑ αντικαθιστά με την όποια απόφασή της, τις σκέψεις και τις επιθυμίες του κατέχοντος τις εν λόγω εγκαταστάσεις που δεν είναι άλλος παρά το Σωματείο με την Γενική του Συνέλευση. Εξεέλιξη αν μη τι άλλο, προβληματική. Απλά θα σχολιάσω, μια και με υπερβαίνει η νομική διάσταση του θέματοα, οτι χτίζει κάποιος σε κατοχή/ιδιοκτησία άλλου??
  Να θυμίσω οτι η άδεια χρήσης ονόματος του ερασιτεχνικού σωματείου απο μια ΑΑΕ, δεν είναι αιώνια και τελεί υπό την έγκριση της ΓΣ του ερασιτεχνικού σωματείου.

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 09:30 | Maria

  Συγχαρητήρια υπουργέ. Επιτέλους γινόμαστε Ευρώπη χάρη σε εσάς και τον ΣΥΡΙΖΑ.