Άρθρο 103 – Αποζημίωση των μελών επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα μέλη των επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176)».
2. Κάθε ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στα μέλη των επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. αυτής, όπως ίσχυε, από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προέρχονταν από κεφάλαια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (Ο.Δ I Ε.) ή από άλλες πηγές ή ειδικούς λογαριασμούς, πριν από την κατάργηση των ειδικών λογαριασμών με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 (Α΄194), λογίζεται ότι έχει καταβληθεί νόμιμα και δεν αναζητείται ούτε καταλογίζεται.

  • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:32 | ΖΙΓΚΛΕΡ

    1 ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

    2 AΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ????? ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ