Άρθρο 52 – Πεδίο εφαρμογής

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται σε όλα τα ιδιωτικά γυμναστήρια και τις ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων που ιδρύονται και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται :
(α) στα γυμναστήρια που λειτουργούν σε τουριστικά καταλύματα, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), εφόσον παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που πραγματοποιούν στο κατάλυμα μία τουλάχιστον διανυκτέρευση,
(β) στις σχολές εκμάθησης – ακαδημίες των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που λειτουργούν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7ν. 2725/1999, οι εγκαταστάσεις των οποίων αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 56Α και επόμενα του,
(γ) στα κέντρα γιόγκα (yoga), εφόσον παρέχουν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα και
(δ) στις επιχειρήσεις αθλητικής αναψυχής που διατηρούν και λειτουργούν αθλητικές εγκαταστάσεις, εφόσον στις εγκαταστάσεις αυτές δε διεξάγονται προπονήσεις ή αγώνες σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α) ή Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε) και δεν παρέχονται υπηρεσίες εκμάθησης αθλήματος.