Άρθρο 01 – Σύσταση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α)» που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ε.Α αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports Committee (P.S.C)».

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:51 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ

  Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για όλους.

  Στο άρθρο 19.2 του 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα.»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Κάποτε και στην Ελλάδα πρέπει να δώσουμε σημασία στον Αθλητισμό για όλους.

  Στο άρθρο 28.1 του 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικήςαθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
  καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμιαοµοσπονδία.»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Στο άρθρο 28.3 του 2725/99 το α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να περιλαµβάνεται στο επίσηµοπρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων.» να Διαγραφεί

  Δεν υπάρχει καμμία λογική να υπάρχει υποχρέωση για περίληψη στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων αφου στο β) ορίζεται «Να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµιαοµοσπονδία, αναγνωρισµένηαπό τη ∆ιεθνήΟλυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεταιδιεθνώς το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.»

  Στο άρθρο 28.3 γ) του 2725/99 να διαγραφούν οι λέξεις «τα σωµατεία αυτά να έχουν λάβει την κατάτις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητικήαναγνώριση» αφού προϋπόθεση να λάβουν τα σωματεία την κατάτις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητικήαναγνώριση είναι να έχει λάβει την ειδική αθλητικήαναγνώριση η υπερκείμενη ομοσπονδία τους!!!!!

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:57 | ΠΟΣΔΕΠ

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
  Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  Για την ηλεκτρονική διαβούλευση του Σ/Ν
  Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις

  Το νομοσχέδιο για προπονητές και εκπαιδευτές, ιδιωτικά γυμναστήρια κλπ, που έχει φέρει σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες ο κ. Βασιλειάδης, Υφυπουργός Αθλητισμού, επιχειρεί να ανοίξει μία κερκόπορτα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ, δημιουργώντας τετελεσμένα και πλήττοντας βάναυσα τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου.
  Αν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος του κράτους, με τις δυνατότητες που παρέχει σε μη πτυχιούχους, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα πανεπιστημιακά Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ αν η λογική αυτή επεκταθεί και σε άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, ουσιαστικά θα ακυρώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
  Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο,
  • Δίνει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ με τους αποφοίτους των ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ ακόμη και ΕΠΑΛ.
  • Θεωρεί την άσκηση μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία ώστε ο καθένας να είναι σε θέση να την κάνει, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
  • Καθιστά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που αποτελεί διοικητική υπηρεσία ενός Υπουργείου, κέντρο πιστοποίησης γνώσης και φορέων γνώσης αλλά και επαγγελματικό επιμελητήριο με δικαίωμα έκδοσης κάρτας άδειας άσκησης επαγγέλματος.
  • Εξισώνει το Πανεπιστήμιο με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ λαμβάνουν το πτυχίο τους μετά από διδασκαλία από πανεπιστημιακούς καθηγητές, μέσα από πιστοποιημένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, πλήθος μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικής κ.α. Όλα αυτά μπορεί να εξισωθούν με σεμιναριακού τύπου μαθήματα λίγων ωρών ή ακόμη και εβδομάδων τα Σαββατοκύριακα;
  • Στην ουσία καθιστά τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τις αθλητικές Ομοσπονδίες (με συνέργεια της ΓΓΑ) φορείς εκπαίδευσης και ρυθμιστές της αγοράς.
  • Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δίνει το δικαίωμα σε «εκπαιδευτές» και «προπονητές», αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και αποφοίτους των περίφημων Σχολών της ΓΓΑ με ομοσπονδίες, να γυμνάζουν μικρά παιδιά, έφηβους, ηλικιωμένους, ειδικές κατηγορίες, με ένα απλό πιστοποιητικό μη πανεπιστημιακού φορέα, χωρίς ίχνος παιδαγωγικής και επιστημονικής επάρκειας.
  • Θεωρεί ότι κάθε παράγοντας αθλητικής Ομοσπονδίας μπορεί να εκφέρει άποψη για τα Ακαδημαϊκά προγράμματα των ΤΕΦΑΑ.
  Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ προσυπογράφωντας το ψήφισμα των ΤΕΦΑΑ (Παν. Θεσσαλίας 28-11-2018) θεωρεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο, υπονομεύει τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστημονικές, άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και να προβεί σε δραστικές μεταβολές των άρθρων του μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας.

  Ο Πρόεδρος

  Στάθης Ευσταθόπουλος
  Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

  Ο Γραμματέας

  Χαράλαμπος Φείδας
  Καθηγητής Α.Π.Θ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:39 | ΠΟΣΔΕΠ

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
  Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

  Διεύθυνση: Κτίριο Μαθηματικού (ισόγειο), Παν/πολη, 15701 ΙΛΙΣΙΑ
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιστοσελίδα: http://www.posdep.gr
  Τηλέφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  Για την ηλεκτρονική διαβούλευση του Σ/Ν
  Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις

  Το νομοσχέδιο για προπονητές και εκπαιδευτές, ιδιωτικά γυμναστήρια κλπ, που έχει φέρει σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες ο κ. Βασιλειάδης, Υφυπουργός Αθλητισμού, επιχειρεί να ανοίξει μία κερκόπορτα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ, δημιουργώντας τετελεσμένα και πλήττοντας βάναυσα τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου.
  Αν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος του κράτους, με τις δυνατότητες που παρέχει σε μη πτυχιούχους, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα πανεπιστημιακά Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ αν η λογική αυτή επεκταθεί και σε άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, ουσιαστικά θα ακυρώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
  Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο,
  • Δίνει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ με τους αποφοίτους των ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ ακόμη και ΕΠΑΛ.
  • Θεωρεί την άσκηση μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία ώστε ο καθένας να είναι σε θέση να την κάνει, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
  • Καθιστά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που αποτελεί διοικητική υπηρεσία ενός Υπουργείου, κέντρο πιστοποίησης γνώσης και φορέων γνώσης αλλά και επαγγελματικό επιμελητήριο με δικαίωμα έκδοσης κάρτας άδειας άσκησης επαγγέλματος.
  • Εξισώνει το Πανεπιστήμιο με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ λαμβάνουν το πτυχίο τους μετά από διδασκαλία από πανεπιστημιακούς καθηγητές, μέσα από πιστοποιημένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, πλήθος μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικής κ.α. Όλα αυτά μπορεί να εξισωθούν με σεμιναριακού τύπου μαθήματα λίγων ωρών ή ακόμη και εβδομάδων τα Σαββατοκύριακα;
  • Στην ουσία καθιστά τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τις αθλητικές Ομοσπονδίες (με συνέργεια της ΓΓΑ) φορείς εκπαίδευσης και ρυθμιστές της αγοράς.
  • Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δίνει το δικαίωμα σε «εκπαιδευτές» και «προπονητές», αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και αποφοίτους των περίφημων Σχολών της ΓΓΑ με ομοσπονδίες, να γυμνάζουν μικρά παιδιά, έφηβους, ηλικιωμένους, ειδικές κατηγορίες, με ένα απλό πιστοποιητικό μη πανεπιστημιακού φορέα, χωρίς ίχνος παιδαγωγικής και επιστημονικής επάρκειας.
  • Θεωρεί ότι κάθε παράγοντας αθλητικής Ομοσπονδίας μπορεί να εκφέρει άποψη για τα Ακαδημαϊκά προγράμματα των ΤΕΦΑΑ.
  Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ προσυπογράφωντας το ψήφισμα των ΤΕΦΑΑ (Παν. Θεσσαλίας 28-11-2018) θεωρεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο, υπονομεύει τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστημονικές, άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και να προβεί σε δραστικές μεταβολές των άρθρων του μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας.

  Ο Πρόεδρος

  Στάθης Ευσταθόπουλος
  Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

  Ο Γραμματέας

  Χαράλαμπος Φείδας
  Καθηγητής Α.Π.Θ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:52 | ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΠΟΣΔΕΠ

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
  Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

  Διεύθυνση: Κτίριο Μαθηματικού (ισόγειο), Παν/πολη, 15701 ΙΛΙΣΙΑ
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιστοσελίδα: http://www.posdep.gr
  Τηλέφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  Για την ηλεκτρονική διαβούλευση του Σ/Ν
  Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις

  Το νομοσχέδιο για προπονητές και εκπαιδευτές, ιδιωτικά γυμναστήρια κλπ, που έχει φέρει σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες ο κ. Βασιλειάδης, Υφυπουργός Αθλητισμού, επιχειρεί να ανοίξει μία κερκόπορτα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ, δημιουργώντας τετελεσμένα και πλήττοντας βάναυσα τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου.
  Αν το νομοσχέδιο αυτό γίνει νόμος του κράτους, με τις δυνατότητες που παρέχει σε μη πτυχιούχους, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης τα πανεπιστημιακά Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ αν η λογική αυτή επεκταθεί και σε άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, ουσιαστικά θα ακυρώνεται η πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
  Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο,
  • Δίνει ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ με τους αποφοίτους των ιδιωτικών και δημόσιων ΙΕΚ ακόμη και ΕΠΑΛ.
  • Θεωρεί την άσκηση μια απλή και ακίνδυνη διαδικασία ώστε ο καθένας να είναι σε θέση να την κάνει, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.
  • Καθιστά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που αποτελεί διοικητική υπηρεσία ενός Υπουργείου, κέντρο πιστοποίησης γνώσης και φορέων γνώσης αλλά και επαγγελματικό επιμελητήριο με δικαίωμα έκδοσης κάρτας άδειας άσκησης επαγγέλματος.
  • Εξισώνει το Πανεπιστήμιο με τα ΙΕΚ και τα ΕΠΑΛ. Οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑΑ λαμβάνουν το πτυχίο τους μετά από διδασκαλία από πανεπιστημιακούς καθηγητές, μέσα από πιστοποιημένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, πλήθος μαθημάτων, εργαστηρίων, πρακτικής κ.α. Όλα αυτά μπορεί να εξισωθούν με σεμιναριακού τύπου μαθήματα λίγων ωρών ή ακόμη και εβδομάδων τα Σαββατοκύριακα;
  • Στην ουσία καθιστά τα ιδιωτικά ΙΕΚ και τις αθλητικές Ομοσπονδίες (με συνέργεια της ΓΓΑ) φορείς εκπαίδευσης και ρυθμιστές της αγοράς.
  • Το πιο επικίνδυνο είναι ότι δίνει το δικαίωμα σε «εκπαιδευτές» και «προπονητές», αποφοίτους ιδιωτικών ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και αποφοίτους των περίφημων Σχολών της ΓΓΑ με ομοσπονδίες, να γυμνάζουν μικρά παιδιά, έφηβους, ηλικιωμένους, ειδικές κατηγορίες, με ένα απλό πιστοποιητικό μη πανεπιστημιακού φορέα, χωρίς ίχνος παιδαγωγικής και επιστημονικής επάρκειας.
  • Θεωρεί ότι κάθε παράγοντας αθλητικής Ομοσπονδίας μπορεί να εκφέρει άποψη για τα Ακαδημαϊκά προγράμματα των ΤΕΦΑΑ.
  Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ προσυπογράφωντας το ψήφισμα των ΤΕΦΑΑ (Παν. Θεσσαλίας 28-11-2018) θεωρεί ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο, υπονομεύει τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία. Καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστημονικές, άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και να προβεί σε δραστικές μεταβολές των άρθρων του μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας.

  Ο Πρόεδρος

  Στάθης Ευσταθόπουλος
  Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

  Ο Γραμματέας

  Χαράλαμπος Φείδας
  Καθηγητής Α.Π.Θ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:25 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ

  Στο άρθρο 11 του 2725/99 αναφέρεται «επιτρέπεται να ιδρύεται µία µόνο αθλητική ένωση για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Στο άρθρο 19.2 του 2725/99 αναφέρεται «Για κάθε άθληµα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση µίας (1) µόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα.»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Στο άρθρο 28.1 του 2725/99 αναφέρεται «Η αθλητική οµοσπονδία δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εφόσον για το άθληµα ή τον κλάδο άθλησης που
  καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια οµοσπονδία.»
  Να αλλαχθεί για να διευκρινιστεί ότι κλάδος άθλησης ενός αθλήματος μπορεί να θεωρηθεί ο μη αγωνιστικός χαρακτήρας του ή ο χαρακτήρας του ως «Αθλητισμός για όλους»

  Στο άρθρο 28.3 του 2725/99 το α) «Το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης που αναπτύσσει η νέα οµοσπονδία να περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων.» να Διαγραφεί

  Δεν υπάρχει καμμία λογική να υπάρχει υποχρέωση για περίληψη στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων αφου στο β) ορίζεται «Να υπάρχει αντίστοιχη αυτοτελής παγκόσµια οµοσπονδία, αναγνωρισµένη από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.), στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθληµα ή ο κλάδος άθλησης.»

  Στο άρθρο 28.3 γ) του 2725/99 να διαγραφούν οι λέξεις «τα σωµατεία αυτά να έχουν λάβει την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση» αφού προϋπόθεση να λάβουν τα σωματεία την κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόµου ειδική αθλητική αναγνώριση είναι να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση η υπερκείμενη ομοσπονδία τους!!!!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:43 | Μαρίνα Τουτουντζή

  Άναυδος ο αθλητικός κόσμος σχετικά με τον αθλητικό νόμο.
  Στην ουσία κατακερματίζει τα πανεπιστήμια (ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ) και κατά συνέπεια μηδενίζει τους γυμναστές καθώς θέτει σε κίνδυνο τον απλό πολίτη. Ο «Εκπαιδευτής» σύμφωνα με την πρόταση νόμου θα γυμνάζει, μεταξύ άλλων, παιδιά, εγκύους και ηλικιωμένους, αρκεί να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο πιστοποιημένου ιδιωτικού φορέα.
  Τόσο καιρό η αθλητική κοινότητα επιμένει για την προστασία του γυμναστή ο οποίος έχει σπουδάσει στα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ καθώς έχει αφιερώσει 4 ολόκληρα χρόνια στην αθλητική επιστήμη και ως εκ τούτου είναι πλήρως καταρτισμένος όταν αποφοιτήσει από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  Σας παραθέτω παράδειγμα, πως θα φαινόταν στη πανεπιστημιακή κοινότητα των νομικών, το ενδεχόμενο να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του πολίτη «νομικοί» από ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης με 1 έτος φοίτησης; Είναι προφανές ότι δεν υφίσταται εκτίμηση για το επιστημονικό προσωπικό από τα ΑΕΙ Πανεπιστήμια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  Επιπρόσθετα κύριε Υφυπουργέ, σχετικά με τις ομοσπονδίες είχε γίνει ειδική μνεία από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού ότι, οι εκλογές των αιρετών θα εφαρμόζονται με αναλογικό τρόπο ώστε να προασπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των αθλητών και προπονητών.
  Ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων αθλητών έχει εστιάσει στο μείζον ζήτημα του ερασιτεχνικού αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα στις ομοσπονδίες και το ρόλο τους. Ένα καίριο ζήτημα το οποίο πάντα θα μας απασχολεί, καθώς αποτελεί βαρόμετρο για τα αθλητικά σωματεία και για τη προάσπιση και θωράκιση των αναφαίρετων δικαιωμάτων των αθλητών και των προπονητών.
  Ωστόσο, αιφνίδιο ήταν το άρθρο περί δημοσίων αθλητικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες θα αποφασίζει ο ιδιώτης ή/και επιχειρηματίας αντί των Φορέων ή/και Δημοτικών Αρχών το οποίο και κρίνεται επιεικώς απαράδεκτο.
  Κύριε Υφυπουργέ, ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών σας καλεί όπως αποσύρετε το ως άνω σχέδιο νόμου καθώς, υπονομεύει την αθλητική επιστήμη και δη την αθλητική κοινότητα και εν γένει το Δημόσιο Συμφέρον.

  Μαρίνα Τουτουντζή

  Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Δ.Α

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:50 | ΠΟΡΚΥΠΙΝΕΖΑΣ

  που ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ????

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΥΤΟ?

  ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΦ/ΥΠΟΥΡΓΕ ? ΚΥΡΙΕ ΓΓΑ ? νομοσχέδιο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ αιτιολογική ΕΚΘΕΣΗ ? να την διαβάζει ο ΠΟΛΙΤΗΣ κατά την ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – δεν ξανάγινε !!!

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:37 | melisanidis21

  ευχαριστώ πολυ για τα αρθρα του νομοσχεδιου – κάνουν την ζωή την δουλεια και την καριερα μου πιο ευκολη – ευχαριστώ θερμα

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 09:13 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ

  Άρθρο 28 – Ορισμοί
  (γ) Επαγγελματικά προσόντα: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 32 και 38.
  ΣΧΟΛΙΟ
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
  -Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;ΑΡΘΡΟ 29
  ΣΧΟΛΙΟ
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
  -Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 20:20 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Κύριοι το νομοσχέδιο που παρουσιάζεται είναι η επιτομή του νεοφιλελεύθερισμού γιατί όπως θα έπρεπε να γνωρίζεται με αυτό καταργείται και καταπατάτε τα εργασιακά δικαιώματα μου ως πτυχιούχου ΚΦΑ δίνοντας το δικαίωμα της γυμναστικής πρακτικής στον κάθε τυχαίο ΚΑΙΡΟΣΚΌΠΟ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι:
  1. Κανείς δεν πάει σε εμπειρικό γιατρό, ούτε στέλνει το παιδί του σε σχολείο με εμπειρικούς «δασκάλους», ενώ όλοι απαιτούν εύκολα να διακρίνουν τα προσόντα ανθρώπων που παρέχουν υπηρεσίες, ιδιαίτερα υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.

  2. Η συμμετοχή του Έλληνα πολίτη σε δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι δικαίωμα το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του πολίτη (Σύνταγμα του 1975, άρθρο 5, παρ. 1) και κάτω από σωστές προϋποθέσεις καταπολεμά το ρατσισμό, τη βία και τις εξαρτήσεις.

  3. Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει αναγνωριστεί ως ο τέταρτος σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας και ασθενειών στις χώρες υψηλού εισοδήματος ενώ, μόνο στην περιφέρεια της Ευρώπης, ευθύνεται για περισσότερους από 1 εκατομμύριο θανάτους. Πειραματικά δεδομένα συνηγορούν ότι η συστηματική άσκηση αποτελεί θεραπεία για είκοσι έξι διαφορετικές ασθένειες. Η πρόσφατη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ως προς τη συνταγογράφηση της άσκησης από τον ΕΟΠΥΥ αποδεικνύει τη σημαντικότητα της άσκησης για την πρόληψη χρόνιων παθήσεων.

  4. Tο οικονομικό κόστος της φυσικής αδράνειας στους Έλληνες πολίτες ανέρχεται σε 130-650 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος λόγω των δαπανών για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, διαβήτη τύπου 2, καρκίνο του εντέρου και του μαστού, καθώς και λόγω του κόστους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη.

  5. Ο αθλητικός επιστήμονας (γυμναστής) χρειάζεται γνώσεις ανατομίας και φυσιολογίας για το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, γνώσεις ψυχολογίας και κινητικής συμπεριφοράς για να κινητοποιήσει το άτομο να γυμναστεί εφόρου ζωής, γνώσεις παιδαγωγικής και διδακτικής για να μετουσιώσει τη θεωρία σε πράξη, αποτελεσματικά.

  6. Η άσκηση πρέπει να παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση μετά από αξιολόγηση, με συγκεκριμένη ένταση, διάρκεια και συχνότητα, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση, κατάσταση υγείας, συνθήκες περιβάλλοντος, φύλο, και ηλικία. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις αερόβιας εκγύμνασης και μυϊκής ενδυνάμωσης από παγκόσμιους επιστημονικούς οργανισμούς για να υπάρχει ασφάλεια και να αποφευχθούν τραυματισμοί, κακώσεις και θάνατοι. Έχει αποδειχθεί ότι κάθε μορφή άθλησης-άσκησης, δεν είναι αποτελεσματική αλλά μονάχα εκείνη που είναι κατάλληλα στοχευμένη.

  7. Το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού διδάσκεται στα πανεπιστήμια της χώρας και είναι η έκτη δημοφιλέστερη επιλογή ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές για να εισαχθούν σε πανεπιστημιακή Σχολή. Συνολικά, υπάρχουν πάνω από 60,000 ενεργοί πτυχιούχοι φυσικής αγωγής.

  8. Η αθλητική επιστήμη (sport science) των Ελληνικών πανεπιστημίων (ΤΕΦΑΑ) σύμφωνα με τους παγκόσμιους ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης βρίσκεται στην περίοπτη εικοστή θέση της παγκόσμιας κατάταξης και είναι πρωτοπόρα στην Ελλάδα ανάμεσα στις γνωστές επιστήμες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Το νομοσχέδιο αυτό είναι η ταφόπλακα των εργασιακών δικαιωμάτων μου ως απόφοιτου ΤΕΦΑΑ και όπως κανείς από εσας τους νομικούς δεν θα θέλατε οι δικαστικοί επιμελητές να παίζουν τους νομικούς έτσι και εγώ δεν θέλω μη πτυχιούχος πανεπιστημιακής εκπ/σης να παίζει τον γυμναστή σε βάρος της σωματικής υγείας και ακεραιότητας των Ελλήνων.

  Γι αυτό η Κυβέρνηση να αποσύρει τις προτεινόμενες αντισυνταγματικές, αντιεπιστημονικές άδικες και καταχρηστικές διατάξεις του νομοσχεδίου και να κάνει δραστικές μεταβολές των άρθρων του νομοσχεδίου μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας. Οι μεταβολές των άρθρων του νομοσχεδίου θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία σε σειρά άλλων επαγγελμάτων όπως οι μηχανικοί (ΠΔ 99/2018, ΦΕΚ 187Α/2018), οι ιατροί (A.N. 1565/1939, ΦEK A/16), οι δικηγόροι (ΠΔ 122/2010, ΦΕΚ 200/Α/30-11-2010), οι εκπαιδευτικοί (π.χ., ΦΕΚ 449 /3-4-2007) οι φαρμακοποιοί (ΠΔ 64/2018, ΦΕΚ 124/Α/11-7-2018) κλπ.

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 08:03 | Παναγιώτης Δημάκος

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 2725/99
  (Δεν περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο)

  Ι. Η διάταξη του άρθρου 45 του Ν. 2725/1999,όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

  «Άρθρο 45
  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  1. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) ή Κεντρική Επιτροπή Κριτών (ΚΕΚ) με διετή θητεία, αποτελούμενη από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού της. Η Επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Το ένα (επί τριμελούς) και τα δύο (επί πενταμελούς) Επιτροπής, μέλος/-η, επιλέγονται από πίνακα που περιέχει διπλάσιο, τουλάχιστον, αριθμό μελών, κατά περίπτωση, τον οποίο υποβάλλει η οικεία Ομοσπονδία Διαιτητών Κριτών.
  2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ή Κριτών των ομοσπονδιών ατομικών αθλημάτων ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο Κανονισμός Διαιτητών – Κριτών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, και τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43Α του Ν. 2725/1999.
  3. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 43 και 44 του Ν. 2725/1999 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές, τους κριτές, τους αφέτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατομικό άθλημα, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαιτέρων συνθηκών που χαρακτηρίζουν την κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος, ως προς την ιδιότητα μελών των ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.»
  4. Οι Σύνδεσμοι Διαιτητών – Κριτών ατομικών αθλημάτων συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
  5. Σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που υπάρχει Ένωση Αθλητικών Σωματείων αθλήματος αναγνωρισμένου από τον παρόντα νόμο, επιτρέπεται να ιδρύεται και να λειτουργεί ένας μόνον σύνδεσμος Διαιτητών – Κριτών του αντίστοιχου κλάδου άθλησης.
  6. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2725/1999 εφαρμόζεται και στους Συνδέσμους του παρόντος άρθρου.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 17:21 | Σίμος Παυλίδης

  Πραγματικά αυτό το σχέδιο νόμου είναι κλαυσίγελος….Με το σκεπτικό σας κ.Βασιλειάδη,οι πτυχιούχοι γιατροί με οποιαδήποτε ειδικότητα να μην μπορούνε και αυτοί να εξασκήσουν το επάγγελμά τους….
  Κ μετά αναρωτιόμαστε όλοι γιατί το Ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε τόσο χαμηλό επίπεδο….

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 12:22 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται από την ΕΠΟ.
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη, έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
  -Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της ΕΠΟ, λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 10:30 | PIGO

  ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ – ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 28 ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΟΛΕΜΑ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΓΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Υ/Φ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ γγΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΑ ΣΕ ΝΠΔΔ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΦΕΡΟΥN ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΩΣ ΕΧΕΙ KAI ΘΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΞΙΕΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΩΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΛΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 23:10 | Ευγενια Γιαννιτσοπουλου

  Με την ανάρτηση και ανάγνωση των άρθρων του νόμου διαπιστώνετε πεντακάθαρα η υποβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιστημονικής κατάρτισης των χιλιάδων καθηγητών Φυσικής Αγωγής και φοιτητών των πεντε ΤΕΦΑΑ όλης της Χώρας. Υποβαθμίζετε όλους τους αγώνες αυτών που στήριξαν την ανωτατοποίησητων τότε ΕΑΣΑ. Μια δεύτερη επεξεργασία και συνεργασία την αξίζουν όλοι αυτοί.

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 23:39 | Βάιος ψαλλιδας

  Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
  -Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;

  ΑΡΘΡΟ 29
  – ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΜΕΝΑ
  ΣΧΟΛΙΟ
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
  -Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 15:25 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣ, ΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΠΟΥ ΟΣΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΙ ΑΝ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ‘ΕΙΔΗΜΩΝ’, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΌΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ, ΜΑ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
  ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ, ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΌΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΙΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 10:12 | PIG

  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 27 – ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΓΓΑ – ΥΦ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ — Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΝΕΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ [ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ] ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ – ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1- 25 ΟΙ ΟΠΟΙΟI ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔIΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 10:12 | PIG

  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 27 – ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΓΓΑ – ΥΦ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ — Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΝΕΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ [ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ] ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ – ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1- 25 ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 10:22 | PIG

  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΝΦΕΡΟΝ – ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΕΩΣ 27 – ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΓΓΑ – ΥΦ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ — Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΑ ΝΕΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ [ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ] ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ – ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1- 25 ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΩΤΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 22:49 | Βάιος Κυριάκης

  Πρέπει να εποπτεύεται και από Υπουργείο Οικονομικών και Δικαιοσύνης

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 20:34 | Γιάννης Κουτεντάκης

  Οι «αναθέσεις» (ή καλύτερα οι «οικονομικές εξυπηρετήσεις κομματικών διαδρομιστών») είναι πολύ παλιά πληγή.

  Δεν θα έπρεπε να μπουν κάποια, έστω ελάχιστα, επιστημονικά ή ποιοτικά κριτήρια ώστε να μην επαναληφθούν τα τραγικά λάθη του παρελθόντος; Τι θα γίνουν αυτές οι «αναθέσεις», γήπεδο για τον κάθε πικραμένο;

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 20:09 | Γρηγόριος

  Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να στην διαδικασία που επιβάλλεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγ ω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα. υποχρεούνται
  -Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 14:27 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική.Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου,με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στη διαδικασία που επιβάλλεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.)και από τις προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.

  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική.Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15/10/2018),έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».

  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη,η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.

  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική.Οι Σχολές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.),λειτουργούν νόμιμα;Ποιοi διδάσκουν;Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές;Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται,γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;

 • 27 Νοεμβρίου 2018, 17:50 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Άρθρο 28 – Ορισμοί
  (γ) Επαγγελματικά προσόντα: τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 32 και 38.
  ΣΧΟΛΙΟ
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
  -Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;

  ΑΡΘΡΟ 29
  ΣΧΟΛΙΟ
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου προπονητές ποδοσφαίρου, με άδεια προπονητή ποδοσφαίρου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν μπορεί να υποχρεούνται στην διαδικασία που επιβάλλεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και από τις προτεινόμενες αλλαγές διατάξεων του παρόντος.
  -Η διάταξη είναι αντισυνταγματική . Η Ανεξάρτητη Αρχή, Συνήγορος του Πολίτη (Αριθμός Πρωτ. 249760/45169/2018 ημερομηνία 15.10.2018), έχει αποφανθεί ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’».
  Μετά από αυτή τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η Βουλή και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα.
  -Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική. Οι σχολές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), λειτουργούν νόμιμα; Ποιοι διδάσκουν; Οι καθηγητές πανεπιστημίου που διδάσκουν έχουν σχετική άδεια από το πανεπιστήμιο να διδάξουν σε ιδιωτικές σχολές; Η διαχείριση και τα χρήματα με τα οποία αμείβονται, γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του πανεπιστημίου;