Άρθρο 69 – Προσωπικό

1. Το επιστημονικό, διοικητικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό κάθε ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων πρέπει να είναι ανάλογο του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της δυναμικότητας του.
2. Μόνο το επιστημονικό προσωπικό του ιδιωτικού γυμναστηρίου ή της σχολής εκμάθησης αθλημάτων έχει δικαίωμα να παρέχει αθλητικές υπηρεσίες στο κοινό. Απαγορεύεται ρητά η ανάθεση καθηκόντων αθλητικής φύσεως στο διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό.
3. Το επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικού γυμναστηρίου αποτελείται από επαγγελματίες προπονητές ή και εκπαιδευτές, με ειδικότητα στα παρεχόμενα προγράμματα και αθλήματα, που είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο υπο-μητρώο προπονητών ή εκπαιδευτών του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης της Γ.Γ.Α.
4. Το επιστημονικό προσωπικό ιδιωτικής σχολής εκμάθησης αθλημάτων αποτελείται από επαγγελματίες προπονητές, οποιουδήποτε επιπέδου, με ειδικότητα στα διδασκόμενα αθλήματα, που είναι εγγεγραμμένοι στο υπο-μητρώο προπονητών του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης της Γ.Γ.Α.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 07:30 | Μιχάλης Ατσαλάκης

  Το προσχέδιο αυτοαναιρείται.
  Κάθε παράγραφος αρχίζει με την έκφραση «το επιστημονικό προσωπικό».
  Αξιότιμοι κύριοι του Υπουργείου, ως επιστημονικό προσωπικό νοούνται οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και μόνον. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ και σχολών προπονητών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

 • Η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού δημιουργεί διαδικαστικό κενό αν συνδυαστεί με τα άρθρα 29 και 41.

  Συγκεκριμένα: σύμφωνα με την παράγραφο 3, προπονητής ή εκπαιδευτής που θα εργαστεί ως μισθωτός (με εξαρτημένη εργασία δηλαδή) σε ιδιωτική σχολή ή γυμναστήριο πρέπει πρώτα να έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο μητρώο-υπομητρώο.

  Για να εγγραφεί όμως στο μητρώο-υπομητρώο πρέπει πρώτα, σύμφωνα με το άρθρο 41, να προβεί σε έναρξη επαγγέλματος (ως ελεύθερος επαγγελματίας με λίγα λόγια, με ασφαλιστικές εισφορές στον πρώην ΟΑΕΕ, λογιστικά βιβλία κλπ).

  Συνοψίζοντας: για να προσληφθεί κάποιος σε γυμναστήριο πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα αυτά:
  1. Να κάνει έναρξη επαγγέλματος με βιβλία, εισφορές κλπ.
  2. Να εγγραφεί στο μητρώο.
  3. Να προσληφθεί στο γυμναστήριο
  4. Να κάνει διακοπή της δραστηριότητας του ελεύθερου επαγγελματία.

  Η διαδικασία που οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών συνεπάγονται, δεν έχει καμιά λογική, δημιουργεί σοβαρά διαδικαστικά προβλήματα στους προσλαμβανόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και κυρίως δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

  Επιπρόσθετα, αν παραμείνει ο προπονητής-εκπαιδευτής στο παράλληλο καθεστώς ελεύθερου επαγγελματία και μισθωτού, οι φορολογικές του υποχρεώσεις θα είναι από το πρώτο ευρώ, δεν θα ισχύσει δηλαδή κανένα αφορολόγητο.

  Εκτός κι αν στις προθέσεις του Υπουργείου είναι όλοι οι προπονητές και εκπαιδευτές να δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να αμείβονται με μπλοκάκι.
  Στην περίπτωση όμως αυτή, αυτομάτως, κανείς προπονητής-εκπαιδευτής δεν μπορεί να ωφεληθεί από πρόγραμμα επιδοτούμενων προσλήψεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτά υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ.

  Αν ο συντάκτης του προσχεδίου έχει άλλες διαδικασίες σχεδιάσει, τότε αυτές δεν περιγράφονται και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αποτυπωθούν στο κείμενο.