Άρθρο 74 – Πρόσθετες υπηρεσίες – συστέγαση

1.Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων επιτρέπεται να παρέχουν στα μέλη τους, συμπληρωματικά, πλέον των κυρίως παρεχόμενων υπηρεσιών σωματικής εκγύμνασης και άσκησης και εκμάθησης αθλημάτων του άρθρου 53:
(α) εκμάθηση πρακτικής γιόγκα, εφόσον απασχολούν εκπαιδευτή γιόγκα, εγγεγραμμένο στο υπο-εκπαιδευτών του εθνικού μητρώου επαγγελματιών άθλησης και άσκησης της Γ.Γ.Α.,
(β) υπηρεσίες διατροφικής υποστήριξης και διαιτολογίας, εφόσον απασχολούν διαιτολόγο – διατροφολόγο που κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με το π.δ. 133/2014 (Α΄ 213) ή πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα Σ.Ε.Φ.Α.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α ελληνικού ή ισότιμου Α.Ε.Ι, με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή,
(γ) υπηρεσίες μάλαξης (μασάζ), φυσιοθεραπείας ή κινησιοθεραπείας, εφόσον απασχολούν φυσικοθεραπευτή που κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και είναι εγγεγραμμένος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών του ν. 3599/2007 (Α΄176),
(δ) υπηρεσίες εκμάθησης χορών, εφόσον απασχολούν δάσκαλο χορού εφοδιασμένο με δίπλωμα ή πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού ή πιστοποιημένου κέντρου εκμάθησης χορού, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ειδίκευση στους διδασκόμενους χορούς και
(ε) υπηρεσίες θερμόλουτρου (sauna)
2. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων επιτρέπεται να εγκαθιστούν, για χρήση από τα μέλη τους, μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – πώλησης τροφίμων και ποτών, καθώς και να πωλούν στα μέλη τους τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, ύστερα από γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 12 της υπ’ αριθ. 16228/17-05-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1723) και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων επιτρέπεται να πωλούν στα μέλη τους βιταμίνες, σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ5α/53625/19.09.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξη και Υγείας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική ΟΔ/2002/46/ΕΚ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής» (Β΄ 3328).
4. Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων επιτρέπεται να πωλούν στα μέλη τους πάσης φύσεως αθλητικά προϊόντα, ιδίως είδη αθλητικής ένδυσης και υπόδησης, αθλητικό εξοπλισμό, όργανα, μηχανήματα ή αξεσουάρ γυμναστικής.
5.Τα ιδιωτικά γυμναστήρια και οι ιδιωτικές σχολές εκμάθησης επιτρέπεται να λειτουργούν στον ίδιο χώρο με τουριστικά καταλύματα, κέντρα ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού, θαλασσοθεραπείας και αναζωογόνησης, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης άκρων και ψιμυθίωσης (μακιγιάζ), παροχής υπηρεσιών θερμόλουτρου, ατμόλουτρου, υδροθεραπείας, υδρομασάζ, τεχνητού μαυρίσματος, καταστήματα λιανικής πώλησης πάσης φύσεως αθλητικών ειδών, καταστήματα μαζικής εστίασης, εφόσον υφίσταται η άδεια λειτουργίας ή το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης ή έγκρισης λειτουργίας που απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία για καθεμία από τις παραπάνω οικονομικές δραστηριότητες χωριστά.
6. Απαγορεύεται η συστέγαση επιχείρησης ιδιωτικού γυμναστηρίου και ιδιωτικής σχολής εκμάθησης αθλημάτων με ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, ένωση ή ομοσπονδία.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 09:52 | Γαζή Άννα Λίζα

  Η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας από τα ιδιωτικά γυμναστήρια αλλοιώνει πλήρως την φύση και το περιεχόμενο των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
  ως υπηρεσιών αμιγώς του χώρου της υγείας.
  Τα γυμναστήρια είναι παραπάνω από σαφές, ότι δεν αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ ουδεμία σχέση έχουν με τον χώρο της Υγείας.
  Ο Πανελληνίος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά την απόσυρση του άρθρου 74 του σχεδίου Νόμου.
  Η Υγεία των Πολιτών είναι μια σοβαρή υπόθεση και δεν μπορεί να την αφήσουμε να γίνει βορά στις ορέξεις επιτήδειων με μοναδικό στόχο το επιχειρηματικό κέρδο