Άρθρο 112 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους, καταργούνται :(α)η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, (β) το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της περ. α΄ και η περ. δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, (γ) η περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤτου ν. 2725/1999,(δ) η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, (ε) η παρ. 5του άρθρου 46 του ν. 2725/1999,(στ) η παρ. 3 του άρθρου 56 Δ του ν. 2725/1999, (ζ) το άρθρο 3 του ν. 399/1968, (η) το β.δ. 13.01.1938 (Α΄ 15), (θ) το άρθρο 12 του ν. 191/1975 (Α΄ 225) και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με τρόπο διαφορετικό.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 00:53 | Μαυρομμάτης Γιώργος

  Οι οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης για οκταβάθμια επαγγελματική κλίμακα πως μετουσιώνεται στον επαγγελματικό πεδίο; Μ’ άλλα λόγια είναι άξιον απορίας το νομοσχέδιο να μη εξαντλεί όλη την κλίμακα στις ανάγκες τις αγοράς και να σταματάει στην πέμπτη επαγγελματική κατηγορία. Οι υπόλοιπες τρεις δεν τις έχουμε ανάγκη σε κανένα επαγγελματικό χώρο; Δηλαδή την έχουμε ανάγκη την αθλητική επιστήμη ή όχι;

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 16:53 | Ιωάννης Πουλοπουλος

  Η ύπαρξη θεσμικου πλαισιου και η δυνατότητα λειτουργίας του επι 80 ετη , αποτελει απόδειξη ευφυους νομοθετικής πρόβλεψης. Η εξαγωγή συμπεράσματος περι βελτίωσης ή επιδείνωσης από μόνη την παλαιότητα του νόμου Είναι νομικά επιπόλαιη. Οι βασικοί νόμοι του κράτους μας εως Και πρόσφατα, δηλαδή το βασικό εργατικό δίκαιο, ο νόμος ανωνυμων εταιρειών, ο νόμος περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, και ο νόμος του ΙΚΑ είναι νόμοι οι οποίοι μετρούν από 60 έως και 85 χρόνια ζωής. Τουτο όσον αφορά την κατάργηση του Β.δ. του 1938, το οποίο παρείχε έως και σήμερα λύσεις σε κάθε τεχνικό ερώτημα που αφορούσε την εσωτερική λειτουργία του νομικού προσώπου της ΦΕΕ. Ιδιως όταν εν προκειμενω πρακτικως καμιά διαδοχη λύση δεν προκρίνεται με εξαίρεση κάποιες αποσπασματικές εκδοχές του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, διατηρούμενων τεράστιων κενών ως προς την υπόλοιπη λειτουργία του νομικού προσώπου.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 15:16 | Ιωάννης Πουλόπουλος

  Η κατάργηση του αρθ. 3 του αν 399/68 καταργεί την γενική εποπτεία της ΦΕΕ επι πάσης ιπποδρομαικης διαφοράς. ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ /ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ αρθ. 2 , τεχνικά εξεταζομενο , οπωσδήποτε αποτελεί σμίκρυνση του πεδίου εποπτείας.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 00:35 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

  Άρθρο 112:

  Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, σωματείο αναγνωρισμένο με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (έτος ίδρυσης 1999) επικροτεί και χαιρετίζει την κατάργηση του αναχρονιστικού (Μεταξικού) β.δ. 13/1/1938 για τη διοίκηση και τη λειτουργία της Φ.Ε.Ε.

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 09:16 | Μπουμπόναρη Φανή

  Καλημέρα σας .Δεν αναφέρεται στο νομοσχέδιο τι θα γίνει με τους διακριθέντες αθλητές σε πανελλήνια πρωταθλήματα κορασίδων -παίδων και τη μοριοδότησή τους για την εισαγωγή τους καθ υπέρβαση στα Πανεπιστήμια ή στα ΤΕΦΑΑ κάτι που είναι και η ηθική ανταμοιβή των παιδιών που αγωνίζονται ταξιδεύοντας κάθε μήνα με προσωπικά έξοδα, χωρίς υποστήριξη από τις ομοσπονδίες ή τους συλλόγους.
  Θα ήταν θεμιτό να υποχρεωθούν όλοι οι σύλλογοι να κάνουν ταξιδιωτική ασφάλιση στους αθλητές με καταχώρησή της στη ΓΓΑ προς έλεγχο γιατί δεν το πράττουν ερμηνεύοντας το νόμο όπως θέλουν και μεταβιβάζοντας την ευθύνη στους γονείς
  Να υποχρεωθούν οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων να ελέγχουν όλα τα κλειστά γήπεδα για πυρασφάλεια, εξόδους κινδύνου και στατικότητάς τους που θα αναρτώνται τα πιστοποιητικά πριν την έναρξη των αγωνιστικών περιόδων προς ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων δεδομένου ότι πολλές φόρες απουσιάζουν και αγωνίζονται παιδιά σε ακατάλληλα κτήρια. Ευχαριστώ πολύ