Άρθρο 66 – Μέτρα πρώτων βοηθειών

1. Σε κάθε ιδιωτικό γυμναστήριο ή σχολή εκμάθησης αθλημάτων πρέπει να τηρείται φαρμακείο πρώτων βοηθειών, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα υλικά του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 32205/Δ10.96/2-10-2013 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄ 2562).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα μέτρα πρώτων βοηθειών, για την αντιμετώπιση τραυματισμών ή άλλων κινδύνων.

 • Παρακάτω έχω ορισμένες προτάσεις για τροποποιήσεις:
  1) Το άρθρο πρέπει να μετονομαστεί σε «Μέτρα Πρώτης Βοήθειας». Ο πληθυντικός είναι λανθασμένη μετάφραση του Αγγλικού όρου «First Aid» (ενικός αριθμός). Η βοήθεια που προσφέρει ο διασώστης (first aider) είναι η πρώτη χορήγηση βοήθειας. H δεύτερη είναι αυτή που θα του παρασχεθεί από κάποιον ιατρό, διασώστη του ΕΚΑΒ κτλ.

  2) Να προστεθεί στον εξοπλισμό ο αυτόματος εξωτερικός απινιδιστής και η φιάλη οξυγόνου. Για τις δε αθλητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν μέρος εντός ύδατος, να προστεθούν επίσης το φορείο για την ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης (spinal board), με ακινητοποιητές κεφαλής και λουριά.

  3) Να συμπεριληφθεί η παρακάτω διάταξη: Στον χώρο εκγύμνασης να δηλώνεται ονομαστικά η παρουσία πιστοποιημένου παρόχου πρώτης βοήθειας, βασικής υποστήριξης ζωής και αυτόματου εξωτερικού απινιδισμού. Στους χώρους διεξαγωγής της άσκησης σε υδάτινο περιβάλλον που προβλέπει το άρθρο 63, παρ. 2, επιπρόσθετα των άλλων προσόντων θα πρέπει να δηλώνεται και η κατοχή εναλλακτικά ενός από τα παρακάτω: (α) πιστοποιητικό ναυαγοσώστη πισίνας ή θάλασσας (ανάλογα με το είδος του λουτρικού χώρου), (β) δίπλωμα ειδικότητας «ναυαγοσωστική» από ΤΕΦΑΑ της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από ΔΙΚΑΤΣΑ, ΔΟΑΤΑΠ) ή (γ) βεβαίωση της γραμματείας του ΤΕΦΑΑ ότι ο πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ έχει περάσει επιτυχώς το μάθημα επιλογής «εφαρμοσμένη ναυαγοσωστική» ή «ναυαγοσωστική» κατά την διάρκεια των σπουδών του.

  Στάθης Αβραμίδης, DipEd, BEd, MSc, MPH, PhD
  Στέλεχος ΚΕΕΛΠΝΟ
  Διδάσκων Εφαρμοσμένης και Αθλητικής Ναυαγοσωστικής ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ
  Τιμημένος x2 για την ναυαγοσωστική, International Swimming Hall of Fame

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 13:33 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Πρέπει να είναι υποχρωτική η προμήθεια απινιδωτή και υποχρεωτική γνώση χρήσης του για όλους τους εμπλεκόμενους , προπονητές και μέλη ΔΣ .