Άρθρο 110 – Ειδικός Επιθεωρητής για τον έλεγχο αθλητικών φορέων

1. Στις είκοσι πέντε (25) θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών, που έχουν συσταθεί με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296), όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4478/2017 (Α΄91), προστίθεται άλλη μία (1) θέση Ειδικού Επιθεωρητή.
2. Ο προσλαμβανόμενος στη θέση αυτή Ειδικός Επιθεωρητής έχει αποκλειστικό έργο να διενεργεί τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 52 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 85 του παρόντος νόμου.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 23:58 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

  Τα αθλητικά σωματεία ήταν,είναι και παραμένουν τελείως ανεξέλεγκτα!! Δημιουργούνται συνεχώς νέα για να διαφύγουν της φορολογίας και στη συνέχεια λειτουργούν απλά ως ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλήματος που δεν φορολογούνται. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ούτε από την ΓΓΑ ούτε από τις Περιφέρειες ούτε από τις Ομοσπονδίες διότι δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός .Τα λίγα σωματεία που πάνε στις υπηρεσίες της Περιφέρειες απλά θεωρούν στην αρχή τα 6 βιβλία και στην συνέχεια εξαφανίζονται! Επίσης πολλά σωματεία δηλώνουν μέλη ομοσπονδιών οι οποίες δεν έχουν αναγνώριση από την ΓΓΑ, τι γίνετε μ αυτά τα σωματεία πρέπει να θεωρεί τα βιβλία τους η Περιφέρεια,μπορούν να λειτουργήσουν?? Ούτε γι’ αυτό γίνεται αναφορά στο νομοσχέδιο. Κάποια σωματεία δεν εγγράφονται ούτε καν σε ομοσπονδία. Πρέπει λοιπόν να συσταθεί ένας ελεγκτικός μηχανισμός και γι’ αυτά όχι μόνο για τα γυμναστήρια και επιτέλους να διευκρινιστεί ο τρόπος λειτουργίας τους.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:25 | ΠΟΡΚΥΠΙΝΕΖΑΣ

  ολους εσας γενικο γραμμετεα – υφυπουργο – δικηγορακια – νομικους συμβουλάτορες της ΓΓΑ πρωτοκλασάτους γενικους διευθυντες – διευθυντες ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΕΣΑΣ ? δεν το προβλέψατε αυτό ? ΟΛΟΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΓΧΕΣΤΕ ? ΑΙΣΧΟΣ ? ΝΤΡΟΠΗ?

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 18:52 | ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Όσον αφορά στα Πρωταθλήματα, δεν ασκείται κανένας έλεγχος από τις Ομοσπονδίες, με αποτέλεσμα να επιτρέπουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους προπονητών χωρίς Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην σύσταση και οργάνωση Ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να εξαλειφθεί η προχειρότητα στη λειτουργία των Αθλητικών Σωματείων και να σταματήσουν οι παράγοντες να λειτουργούν με τη λογική της ανομίας.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 10:25 | Καρυάμη Νικολέττα

  Πώς ασκείται ο έλεγχος στα Αθλητικά Σωματεία, όσον αφορά στο αν απασχολούν προπονητές με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος και αν οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι; Υπάρχουν Αθλητικά Σωματεία που λειτουργούν χωρίς βιβλία, δεν κόβουν αποδείξεις και δεν πηγαίνουν τα βιβλία τους στην Περιφέρεια για έλεγχο, ως οφείλουν. Παρ΄όλ΄αυτά, χρησιμοποιούν δημοτικές εγκαταστάσεις και επιχορηγούνται από τους Δήμους για την δραστηριότητά τους, χωρίς να απαιτείται έστω βεβαίωση από την Περιφέρεια οτι έχει γίνει έλεγχος στα βιβλία τους και οτι λειτουργούν σύννομα. Όσον αφορά στα Πρωταθλήματα, δεν ασκείται κανένας έλεγχος από τις Ομοσπονδίες, με αποτέλεσμα να επιτρέπουν την είσοδο στους αγωνιστικούς χώρους προπονητών χωρίς Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην σύσταση και οργάνωση Ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να εξαλειφθεί η προχειρότητα στη λειτουργία των Αθλητικών Σωματείων και να σταματήσουν οι παράγοντες να λειτουργούν με τη λογική της ανομίας.

 • 27 Νοεμβρίου 2018, 20:40 | Στέλιος Χριστοδούλου

  Στην τελευταία φράση του άρθρου, προφανώς εννοείτε με το άρ.87 του παρόντος νόμου