Άρθρο 20 – Δημόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων επαγγελματικού αθλητισμού

Οι Α.Α.Ε και τα Τ.Α.Α, οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι ευθύνονται αντικειμενικά για τις δημόσιες, με λόγο ή με έργο, δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων τους, των μελών του δ.σ., των διευθυνόντων συμβούλων, των γενικών διευθυντών και των διαχειριστών τους, των μετόχων και των μελών τους, καθώς και των λεσχών φιλάθλων τους που:
(α) παραβιάζουν το φίλαθλο πνεύμα,
(β) έχουν ρατσιστικό, εθνικιστικό, δυσφημιστικό ή εξυβριστικό περιεχόμενο,
(γ) παρακινούν ή υποθάλπουν ή ενθαρρύνουν ή επιδοκιμάζουν την άσκηση βίας ή την κοινωνική αναταραχή ή είναι πιθανό, σύμφωνα με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικότερες περιστάσεις, να οδηγήσουν σε φαινόμενα βίας ή κοινωνική αναταραχή.