Άρθρο 101 – Τροποποιήσεις άρθρου 83 ν. 4172/2013 (Α΄ 167)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), μετά τη φράση «με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος», προστίθεται η φράση «που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής :
« Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι παραπάνω κανόνες.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής :
«Η υποβολή δηλώσεων ίππευσης γίνεται στον Φορέα Ιπποδρομιών, ο οποίος κοινοποιεί τις σχετικές δηλώσεις στη Φ.Ε.Ε. »

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 02:58 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Τίθεται το πεδίο όλων πρακτικώς των Κανόνων (ισοζυγισμού, βαρών, κατάταξη ίππων σε κλάσεις, κ.λ.π) σε καθεστώς veto(αρνητικού ελέγχου) οιωνδήποτε τεσσάρων μελών του ΔΣ.
  Με τις συγκεκριμένες αλλαγές δύναται να συντελείται ο ουσιαστικός έλεγχος όλων των κανόνων που αναφέρονται στο άρθρο 96 παρ. δ. από τον παραχωρησιούχο/ιδιωτικό φορέα διεξαγωγής των ιπποδρομιών, διατηρούμενου μόνο τύποις του Δημόσιου Ελέγχου της ΦΕΕ.

  Ως προς την προβλεψη απεύθυνσης των δηλώσεων ίππευσης στον Φορέα Ιπποδρομιών, προκύπτει να εισάγεται εκ πλαγίου ανάθεση αρμοδιότητας στον Φορέα Ιπποδρομιών, ενώ η ΦΕΕ εκ του Κώδικα Ιπποδρομιών ελέγχει τις δηλώσεις ίππευσης. Ο έλεγχος αυτος, ως γνωστόν, είναι καίριος για το ακέραιο και την εγκυρότητα του Αποτελέσματος.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ Η ΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.
  ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘ. 83 παρ. 1 μετά το τελευταίο εδάφιο τεθεί επόμενο εδάφιο ως εξής :
  ‘Το ετησίο πρόγραμμα των κυρίων Ιπποδρομιών του επόμενου έτους δημοσιεύεται το αργότερο στις 15 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους και το τριμηνιαίο Γενικό πρόγραμμα Ιπποδρομιών δημοσιεύεται το αργότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη του’
  στο αρθ. 83 παρ. 2 , το τελευταίο εδάφιο αυτού να τροποποιηθεί ως εξής : ‘ Η διαδικασία Εγγραφών προβλέπεται στις Γενικές Διατάξεις και διεξάγεται από το Φορέα Ιπποδρομιών, παρουσία εκπροσώπου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος’
  στο άρθ. 83 παρ. 3 , το τελευταίο εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής : ‘Κάθε τυχόν τροποποίηση ισχύει δεκαπέντε ημέρες (15) μετά την δημοσίευση της’