Άρθρο 64 – Χώροι κύριας χρήσης

1. Η συνολική επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης της εγκατάστασης ιδιωτικού γυμναστηρίου ή σχολής εκμάθησης αθλημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα, με ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα ανά εκγυμναζόμενο ή εκπαιδευόμενο.
2. Από τη συνολική επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης της εγκατάστασης, διαιρούμενη δια τον αριθμό πέντε (5),προκύπτει η δυναμικότητα του γυμναστηρίου ή της σχολής, η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ταυτοχρόνως εκγυμναζόμενων ή εκπαιδευόμενων.
3. Το ύψος των χώρων εκγύμνασης ή άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από το ελάχιστο ύψος των χώρων κύριας χρήσης που ορίζει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Κατ’ εξαίρεση, αν η άδεια δόμησης της εγκατάστασης του γυμναστηρίου ή της σχολής εκδόθηκε πριν από τη θέση σε ισχύ του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, το ελάχιστο ύψος ορίζεται σε δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά (2,60 μ.).
4. Οι χώροι κύριας χρήσης του γυμναστηρίου ή της σχολής πρέπει να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, σύμφωνα με το άρθρο 354 του Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας (π.δ. 14-07-1999, Δ΄ 580)
5. Οι κτιριολογικές προδιαγραφές του παρόντος δεν ισχύουν για ιδιωτικές σχολές που έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την εκμάθηση πνευματικών αθλημάτων ή αθλημάτων που διεξάγονται σε φυσικό χερσαίο, υδάτινο ή εναέριο περιβάλλον ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων, εφόσον οι σχολές αυτές δε διατηρούν και κλειστή κτιριακή εγκατάσταση για τη σωματική εκγύμναση και άσκηση των μελών τους.

  • Αναφέρεται ότι οι χώροι κυρίας χρήσης πρέπει να διαθέτουν επαρκή ΦΥΣΙΚΟ φωτισμό!
    Όλοι οι υπόγειοι χώροι που μπορεί να έχουν μερικό φυσικό φωτισμό η και καθόλου οι οποίοι έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικά και έχουν χαρακτηριστεί σαν χώροι κυρίας χρήσης,(και υπάρχουν χιλιάδες τετραγωνικά τέτοιων χωρών σε λειτουργία ήδη τι θα γινουν.
    Επειδή τυγχάνω μέλος της επιτροπής ελέγχου σε κάποια περιφέρεια καθημερινά στους ελέγχους βλέπουμε τέτοιους χώρους!
    Πρέπει να συμπληρωθεί λοιπόν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με τη λέξη (ΦΥΣΙΚΟΣ η ΤΕΧΝΗΤΟΣ φωτισμός).
    Ευχαριστω