Άρθρο 42 – Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1. Δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή ή του εκπαιδευτή:
(α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
(β) Όποιος τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, για όσο χρόνο τελεί υπό το καθεστώς αυτό,
(γ) Αλλοδαπός υπήκοος σε βάρος του οποίου έχει διαταχθεί, με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή αρμόδιας διοικητικής αρχής, η απέλαση από τη χώρα ή η επιστροφή του στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης ή σε Τρίτη χώρα επιλογής του, καθώς και αλλοδαπός υπήκοος που έχει εγγραφεί, για τον οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) για όσο χρόνο παραμένει εγγεγραμμένος,
(δ) Όποιος έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί, με αμετάκλητο βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα, να δικαστεί ως υπαίτιος για κακούργημα ή, σε οποιαδήποτε ποινή, για παράβαση του παρόντος νόμου, για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, για χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, για παράνομο στοιχηματισμό, για δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και για οποιοδήποτε αδίκημα αθλητικής βίας. Το κώλυμα της παρούσας περίπτωσης αίρεται με την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή απόφασης με την οποία παύει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υφ’ όρους, με νόμο, το κώλυμα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη.
(ε) όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για το χρονικό διάστημα που ορίζει η απόφαση αυτή, ή νωρίτερα, αν του χορηγηθεί αποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 66 ΠΚ.
2. Η ιδιότητα του προπονητή Α΄ και Β΄ επιπέδου ενός αθλήματος είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του αθλητή του ίδιου αθλήματος. Αθλητής με ενεργή αγωνιστική δραστηριότητα επιτρέπεται να ασκεί, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, το επάγγελμα του προπονητή Γ΄ επιπέδου του ίδιου αθλήματος και να παρέχει τις υπηρεσίες του στα αναπτυξιακά τμήματα ή τμήματα υποδομής του σωματείου για το οποίο αγωνίζεται ή στην ακαδημία Α.Α.Ε για την οποία αγωνίζεται, ανάλογα με την περίπτωση.
3. Προπονητής που απασχολείται σε σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο σωματείο Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα, για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή του. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ακόμη κι αν η παροχή υπηρεσιών γίνεται χαριστικά.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:49 | Γιώργος καρνακης

  Πολύ σωστό το άρθρο το οποίο δίνει τέλος στην ανομία που υπάρχει στον χώρο της πάσης φύσεως δραστηριότητα αναψυχής όπως η πεζοπορία, η αναρρίχηση, η ορειβασία, το ορειβατικό σκι, το παραπεντε η κατάβαση φαραγγιων η ελεύθερη κατάδυση, το ραφτιγκ κλπ όπου ο καθένας δηλώνει εκπαιδευτής χωρίς καμία μα καμία πιστοποίηση από το κράτος και χωρίς καμία νόμιμη επαγγελματική άδεια είτε σε επιχειρήσεις είτε σε ερασιτεχνικά Σωματεία.
  Στις δραστηριότητες αναψυχής η παρουσία γυμναστή ηπροπονητή δεν έχει κανένα νόημα διότι δεν πρόκειται για προετοιμασία με στόχο κάποιον αγώνα αλλά την εκμάθηση σε αντικείμενα ψυχαχωχικης δραστηριότητας οπότε και δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία,παραδειγμα το ραφτιγκ η το ορειβατικό σκι.

 • Τα σχολια και οι προτασεις του κ Μανθου Κωνσταντινου καθως και του ΠΑΣΠΙ βρισκουν απολυτως συμφωνους εμενα προσωπικα αλλα και των προπονητων ιστιοπλοιας ανοιχτης θαλασσας απο ολη την θεσσαλονικη!!

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 00:06 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗ

  Στο Ν.2725/1999 Άρθρο 31 παρ.11 ορίζεται:
  11. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία – ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 10 ΚΑΙ 11 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 3057/02, ΦΕΚ-239 Α’ [Τέλος Τροποποίησης

  Η ανωτέρω διάταξη έχει προκύψει από την προσθήκη της παραγράφου 4 του άρθρου 75 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ Α’ 239/2002) στο άρθρο 31 παρ.11 του ν.2725/1999.

  Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999 με την συμπλήρωση της φράσης «κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης»
  ως ακολούθως:
  «Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης»

  Αιτιολογία τροποποίησης της παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999.

  Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις», η προσθήκη της παραγράφου 4 του άρθρο 75 του ν.3057/2002 ως παράγραφος 11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999, σκοπό είχε «τη θέσπιση ενός νέου ασυμβίβαστου μεταξύ ιδιότητας του προπονητή και αθλητή στο ίδιο άθλημα, το οποίο επιβάλλει και η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Ο νομοθέτης, με τη διάταξη αυτή, αποσκοπεί στην κατοχύρωση της διαφάνειας των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων.»

  Η ανωτέρω διάταξη, ως γενική, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα και η ιδιομορφία του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, δεν έκανε καμία πρόβλεψη κάποιας εξαίρεσης για τους προπονητές αυτού του αθλήματος, με συνέπεια να μεταφερθεί και στη με αρ.34137/21.7.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1545/5.8.2008) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ», η οποία εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδότησης της παρ.9 του άρθρου 31 του Ν.2725/1999.

  Το εν λόγω ασυμβίβαστο, για το οποίο δεν προβλέφθηκε κάποια εξαίρεση για ερασιτεχνικά αθλήματα, όπως αυτό της ιστιοπλοΐας, αναφερόταν σε αθλήματα στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται πρωταθλήματα με σκοπό κυρίως κερδοσκοπικό. Αντιθέτως, οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες δεν αποσκοπούν σε κάποιο χρηματικό όφελος. Αντιθέτως, αποσκοπούν στην προαγωγή του αθλητικού αισθήματος, στη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της.
  Το άθλημα της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στα πλαίσια του Ράλλυ Αιγαίου που διοργανώνεται κάθε Αύγουστο από το Υπουργείο Τουρισμού προάγει την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης, μέσα από την αγάπη για τη θάλασσα και την ακτοπλοΐα, που είναι συνυφασμένα με την ελληνική κουλτούρα, μέσα στα πλαίσια του ευγενούς ανταγωνισμού και μακριά από κάθε είδος χρηματικού οφέλους.
  Επιπροσθέτως, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των Ελληνικών θαλασσών, του Αιγαίου στην Aegean Regatta, του Ιονίου στο Ράλλυ Ιονίου, των κυκλάδων στο Ράλλυ Κυκλάδων, αναπτύσσει τον Τουρισμό στα ελληνικά νησιά, και μάλιστα στην περίπτωση του Ράλλυ Αιγαίου, στα ακριτικά νησιά.
  Επιπλέον, αυτή η γιορτή, των ιστιοπλοϊκών αγώνων και των ελληνικών νησιών, αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του ευγενούς αθλητισμού, προάγοντας την δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων, ελεύθερες από τον κερδοσκοπισμό και τα χρηματικά οφέλη. Οι αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικοί, προάγουν την ευγενή άμιλλα μεταξύ των πληρωμάτων των σκαφών, τη συνεργασία και την ομαδικότητα των αθλητών που απαρτίζουν τα πληρώματα, υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες που μόνο ο κυβερνήτης είναι ικανός να δώσει, με την ασφάλεια που η εμπειρία του εξασφαλίζει.

  Στους αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα,
  1. η πολύχρονη εμπειρία του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  2. η άρτια γνώση των ελληνικών θαλασσών, του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  3. η και οικειότητα του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή με τα στοιχεία της θάλασσας και του αέρα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων,
  4. η ικανότητα πρόβλεψης και αποφυγής ατυχημάτων λόγω σύγκρουσης με άλλα σκάφη ή πρόσκρουσης σε αβαθή σημεία,
  5. η ικανότητα μετεωρολογικής πρόβλεψης λόγω εμπειρίας για την αποφυγή ναυαγίων, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  6. η ικανότητα της ταχύτατης επιλογής του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης κάποιου σοβαρού προβλήματος, με ψυχραιμία και χωρίς πανικό, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  7. η άριστη γνώση του σκάφους από τον Κυβερνήτη και η ταχύτατη παρέμβαση του σε περίπτωση κάποιας ζημιάς του σκάφους,
  8. ο πλούτος των μηχανολογικών γνώσεων του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή σε περίπτωση κάποιας μηχανολογικής βλάβης του σκάφους,
  9. Η εγρήγορση, η οποία απαιτείται, λόγω των επικίνδυνων στοιχείων της φύσεως (Θάλασσα και αέρας), την οποία είναι ικανός να διαθέτει πάνω στο σκάφος μόνο ένας έμπειρος κυβερνήτης-προπονητής-αθλητής, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τις ζωές και τη σωματική ακεραιότητα του υπόλοιπου πληρώματος-συναθλητών του,
  10. Οι κανόνες που ο ίδιος ο Διεθνής Κανονισμός Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα επιτάσσει, δεν επιτρέπει την πλοήγηση του σκάφους ανοιχτής θαλάσσης από κανέναν άλλον πέραν του Κυβερνήτη, του σκάφους και λαμβάνει άδεια απόπλου από την εκάστοτε αρμόδια Λιμενική Αρχή.
  11. Η άρτια πρακτική και όχι μόνο θεωρητική γνώση χρήσης των σωστικών μέσων, όπως περισυλλογή ανθρώπου απο την θάλασσα και την πιστοποιήμενη εκπαιδευση στην παροχή πρώτων βοηθείων, η οποία θεωρείται απαραίτητη προυπόθεση για την απόκτηση διπλώματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

  Συνηγορούν στην προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους κατ’ επιταγήν του άρθρου 165 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

  Σεβόμενοι την προτεραιότητα που η Συνθήκη της Λισσαβόνας επιτάσσει, η οποία δεν είναι άλλη από την ασφάλεια και τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών που επιβαίνουν πάνω σε ιστιοπλοϊκό σκάφος προτείνουμε την ανωτέρω τροποποίηση,

  Σεβόμενοι τον Διεθνή Κανονισμό Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα , σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η πλοήγηση του σκάφους από τον Κυβερνήτη του, ο οποίος και φέρει την ευθύνη για τη ζωή του πληρώματος.,

  Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, το οποίο λαμβάνει χώρα πολλές φορές σε συνθήκες επικίνδυνες, που μόνο ένας έμπειρος αθλητής δύναται να αντιμετωπίσει και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλο από τον εκπαιδευτή-προπονητή του πληρώματος,

  Λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα των φυσικών στοιχείων της θάλασσας και του αέρα για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται κυρίως εμπειρία που μόνο ένας εκπαιδευτής – προπονητής μπορεί να διαθέτει,

  Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς των Ιστιοπλοϊκών Ομίλων, στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται, χωρίς χρηματικά έπαθλα, οι διάφορες REGATTAS και οι οποίοι λειτουργούν περισσότερο σαν εκπαιδευτικές σχολές, οι οποίες στην προσπάθεια τους να προάγουν το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας διοργανώνουν τα γνωστά σε όλους ράλλυ,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης είναι ερασιτεχνικός και ότι δεν υφίσταται η έννοια των πρωταθλημάτων σε αυτόν το χώρο, όπως ο νομοθέτης το εννοεί στην αιτιολογική του έκθεση, βάσει του οποίου εισήχθη η παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999 με τον ν.3057/02, ως γενική διάταξη και χωρίς να προβλέπει εξαίρεση για αθλήματα όπως η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη τα μη διακριτά όρια μεταξύ αθλητή και προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα, καθώς δεν υπάρχει πρωταθλητισμός παρά μόνο ερασιτεχνισμός στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι στους αγώνες λαμβάνουν μέρος ερασιτέχνες κυρίως αθλητές υπό την καθοδήγηση του Κυβερνήτη-Προπονητή-Αθλητή, χωρίς τον οποίο η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ίδια τους τη ζωή,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το άθλημα προάγει την αγάπη των Ελλήνων για τη θάλασσα και τα ελληνικά νησιά και ότι η μη συμμετοχή των έμπειρων προπονητών θα είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή των ερασιτεχνών αθλητών ενόψει των φυσικών κινδύνων που επιφυλάσσει η θάλασσα,

  Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των κερδών των Τουριστικών Επιχειρήσεων στα ελληνικά νησιά – σταθμοί των ιστιοπλοϊκών σκαφών κατά τη διάρκεια των αγώνων που θα προκύψει από τη μείωση των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στους αγώνες,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων στην AEGEAN REGATA, εφόσον διοργανώνεται από το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των αποτελεσμάτων στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες , εφόσον λαμβάνονται από πρόγραμμα ισοζυγισμού απο υπολογιστή, το οποίο μάλιστα έχει υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του Harvard και ισχύει Διεθνώς,IMS (INTERNATIONAL MEASURMENT SYSTEM) λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα παραμέτρων και μεταβλητών, (Πρόκειται για ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο πρόγραμμα αφού υπολογίζει την ταχύτητα του αέρα, την πλεύση μέσω δορυφόρου και άλλα στοιχεία, τα οποία μόνο μέσω ενός τέτοιου προγράμματος μπορούν να υπολογιστούν.
  Συνεπώς οι κριτές του αγώνα δεν μπορούν να επέμβουν στα αντικειμενικά και αμερόληπτα στοιχεία που το ίδιο το πρόγραμμα υπολογίζει ανά κατηγορία σκάφους),

  Ζητούμε την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης.

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 00:50 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΤΗ
  Άρθρο 3
  Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί
  [Αρχή Τροποποίησης]
  “1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
  2. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν, 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος – ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 2947/01, ΦΕΚ-228 Α'[Τέλος Τροποποίησης]
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ με συμπλήρωση
  Κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  1.Τροποποίηση με προσθήκη παρέκκλισης για τους προπονητές ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης λόγω του μικρού αριθμού τόσο των μελών των σωματείων όσο και των αθλητών αυτών. Θα πρέπει να παρέχεται στους προπονητές η δυνατότητα να εκλέγονται τόσο στα όργανα (ΔΣ) κλπ του Σωματείου όσο και στα όργανα των υπερκείμενων ενώσεων, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται ως προς το όριο ηλικίας
  2. Τροποποίηση με προσθήκη παρέκκλισης για τους προπονητές ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης λόγω αναλογικότητας της εξαίρεσης που η παρ.5 προβλέπει για τους αθλητές ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, όπως φαίνεται κάτωθι
  3. Τροποποίηση με προσθήκη παρέκκλισης για τους προπονητές ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης λόγω του ότι ελάχιστοι γνωρίζουν τα εξειδικευμένα προβλήματα που ανακύπτουν στα σωματεία του συγκεκριμένου αθλήματος.

  3. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
  [Αρχή Τροποποίησης]
  Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 3057/02, ΦΕΚ-239 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]
  4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
  [Αρχή Τροποποίησης]
  5. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτoύ, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 3057/02, ΦΕΚ-239 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

  Ζητούμε την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης.

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 00:31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999

  Προτείνουμε την ΔΙΑΓΡΑΦΗ της φράσης «ή μέλος επιτροπής αγώνων» της παρ.4 αρθρου 9 της Υ.Α 34137/2008 ΦΕΚ 1545 Β

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  1.Κατά αναλογία της ακόλουθης διάταξης που προβλέπει εξαίρεση των παρακάτω αθλημάτων, τα οποία μάλιστα αναφέρονται συσωρευτικά με το άθλημα της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης και στην εξαίρεση της παρ.5 του εν λόγω άρθρου όπως ορίζεται κάτωθι:
  3. εδαφιο β’ «Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 3057/02, ΦΕΚ-239 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] «

  4. « Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

  [Αρχή Τροποποίησης]
  5. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτoύ, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 3057/02, ΦΕΚ-239 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]»
  2. Λόγω της πληθώρας εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων και εκτέλεσης των αγώνων που δυστυχώς μόνο οι έμπειροι προπονητές των ιστιοπλοϊκών ομίλων διαθέτουν

  3. Λόγω του ελάχιστου αριθμού προπονητών με τις απαραίτητες για τη διεξαγωγή των αγώνων

  4. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν άλλοι εξειδικευμένοι διοργανωτές, όπως συμβαίνει σε αθλήματα όπως αυτό του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ κλπ που είναι εκπαιδευμένοι από εξειδικευμένες σχολές προπονητών ποδοσφαίρου κλπ. Αντίστοιχες σχολές επιτροπών για το εν λόγω άθλημα δεν υπάρχουν

  Ζητούμε την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης

 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 42

  Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ2 του άρθρου 42 με την συμπλήρωση της φράσης «κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης»
  ως ακολούθως:
  ….. κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης»

  Αιτιολογία τροποποίησης

  Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου: σκοπό είχε «τη θέσπιση ενός νέου ασυμβίβαστου μεταξύ ιδιότητας του προπονητή και αθλητή στο ίδιο άθλημα, το οποίο επιβάλλει και η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Ο νομοθέτης, με τη διάταξη αυτή, αποσκοπεί στην κατοχύρωση της διαφάνειας των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων.»

  Η ανωτέρω διάταξη, ως γενική, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα και η ιδιομορφία του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, δεν έκανε καμία πρόβλεψη κάποιας εξαίρεσης για τους προπονητές αυτού του αθλήματος, με συνέπεια να μεταφερθεί και στη με αρ.34137/21.7.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1545/5.8.2008) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ», η οποία εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδότησης της παρ.9 του άρθρου 31 του Ν.2725/1999.

  Το εν λόγω ασυμβίβαστο, για το οποίο δεν προβλέφθηκε κάποια εξαίρεση για ερασιτεχνικά αθλήματα, όπως αυτό της ιστιοπλοΐας, αναφερόταν σε αθλήματα στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται πρωταθλήματα με σκοπό κυρίως κερδοσκοπικό. Αντιθέτως, οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες δεν αποσκοπούν σε κάποιο χρηματικό όφελος. Αντιθέτως, αποσκοπούν στην προαγωγή του αθλητικού αισθήματος, στη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της.
  Το άθλημα της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στα πλαίσια του Ράλλυ Αιγαίου που διοργανώνεται κάθε Αύγουστο από το Υπουργείο Τουρισμού προάγει την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης, μέσα από την αγάπη για τη θάλασσα και την ακτοπλοΐα, που είναι συνυφασμένα με την ελληνική κουλτούρα, μέσα στα πλαίσια του ευγενούς ανταγωνισμού και μακριά από κάθε είδος χρηματικού οφέλους.
  Επιπροσθέτως, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των Ελληνικών θαλασσών, του Αιγαίου στην Aegean Regatta, του Ιονίου στο Ράλλυ Ιονίου, των κυκλάδων στο Ράλλυ Κυκλάδων, αναπτύσσει τον Τουρισμό στα ελληνικά νησιά, και μάλιστα στην περίπτωση του Ράλλυ Αιγαίου, στα ακριτικά νησιά.
  Επιπλέον, αυτή η γιορτή, των ιστιοπλοϊκών αγώνων και των ελληνικών νησιών, αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του ευγενούς αθλητισμού, προάγοντας την δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων, ελεύθερες από τον κερδοσκοπισμό και τα χρηματικά οφέλη. Οι αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικοί, προάγουν την ευγενή άμιλλα μεταξύ των πληρωμάτων των σκαφών, τη συνεργασία και την ομαδικότητα των αθλητών που απαρτίζουν τα πληρώματα, υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες που μόνο ο κυβερνήτης είναι ικανός να δώσει, με την ασφάλεια που η εμπειρία του εξασφαλίζει.

  Στους αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα,
  1. η πολύχρονη εμπειρία του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  2. η άρτια γνώση των ελληνικών θαλασσών, του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  3. η και οικειότητα του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή με τα στοιχεία της θάλασσας και του αέρα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων,
  4. η ικανότητα πρόβλεψης και αποφυγής ατυχημάτων λόγω σύγκρουσης με άλλα σκάφη ή πρόσκρουσης σε αβαθή σημεία,
  5. η ικανότητα μετεωρολογικής πρόβλεψης λόγω εμπειρίας για την αποφυγή ναυαγίων, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  6. η ικανότητα της ταχύτατης επιλογής του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης κάποιου σοβαρού προβλήματος, με ψυχραιμία και χωρίς πανικό, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  7. η άριστη γνώση του σκάφους από τον Κυβερνήτη και η ταχύτατη παρέμβαση του σε περίπτωση κάποιας ζημιάς του σκάφους,
  8. ο πλούτος των μηχανολογικών γνώσεων του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή σε περίπτωση κάποιας μηχανολογικής βλάβης του σκάφους,
  9. Η εγρήγορση, η οποία απαιτείται, λόγω των επικίνδυνων στοιχείων της φύσεως (Θάλασσα και αέρας), την οποία είναι ικανός να διαθέτει πάνω στο σκάφος μόνο ένας έμπειρος κυβερνήτης-προπονητής-αθλητής, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τις ζωές και τη σωματική ακεραιότητα του υπόλοιπου πληρώματος-συναθλητών του,
  10. Οι κανόνες που ο ίδιος ο Διεθνής Κανονισμός Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα επιτάσσει, δεν επιτρέπει την πλοήγηση του σκάφους ανοιχτής θαλάσσης από κανέναν άλλον πέραν του Κυβερνήτη, του σκάφους και λαμβάνει άδεια απόπλου από την εκάστοτε αρμόδια Λιμενική Αρχή.
  11. Η άρτια πρακτική και όχι μόνο θεωρητική γνώση χρήσης των σωστικών μέσων, όπως περισυλλογή ανθρώπου απο την θάλασσα και την πιστοποιήμενη εκπαιδευση στην παροχή πρώτων βοηθείων, η οποία θεωρείται απαραίτητη προυπόθεση για την απόκτηση διπλώματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

  Συνηγορούν στην προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους κατ’ επιταγήν του άρθρου 165 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

  Σεβόμενοι την προτεραιότητα που η Συνθήκη της Λισσαβόνας επιτάσσει, η οποία δεν είναι άλλη από την ασφάλεια και τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών που επιβαίνουν πάνω σε ιστιοπλοϊκό σκάφος προτείνουμε την ανωτέρω τροποποίηση,

  Σεβόμενοι τον Διεθνή Κανονισμό Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα , σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η πλοήγηση του σκάφους από τον Κυβερνήτη του, ο οποίος και φέρει την ευθύνη για τη ζωή του πληρώματος.,

  Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, το οποίο λαμβάνει χώρα πολλές φορές σε συνθήκες επικίνδυνες, που μόνο ένας έμπειρος αθλητής δύναται να αντιμετωπίσει και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλο από τον εκπαιδευτή-προπονητή του πληρώματος,

  Λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα των φυσικών στοιχείων της θάλασσας και του αέρα για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται κυρίως εμπειρία που μόνο ένας εκπαιδευτής – προπονητής μπορεί να διαθέτει,

  Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς των Ιστιοπλοϊκών Ομίλων, στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται, χωρίς χρηματικά έπαθλα, οι διάφορες REGATTAS και οι οποίοι λειτουργούν περισσότερο σαν εκπαιδευτικές σχολές, οι οποίες στην προσπάθεια τους να προάγουν το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας διοργανώνουν τα γνωστά σε όλους ράλλυ,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης είναι ερασιτεχνικός και ότι δεν υφίσταται η έννοια των πρωταθλημάτων σε αυτόν το χώρο, όπως ο νομοθέτης το εννοεί στην αιτιολογική του έκθεση, βάσει του οποίου εισήχθη η παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999 με τον ν.3057/02, ως γενική διάταξη και χωρίς να προβλέπει εξαίρεση για αθλήματα όπως η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη τα μη διακριτά όρια μεταξύ αθλητή και προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα, καθώς δεν υπάρχει πρωταθλητισμός παρά μόνο ερασιτεχνισμός στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι στους αγώνες λαμβάνουν μέρος ερασιτέχνες κυρίως αθλητές υπό την καθοδήγηση του Κυβερνήτη-Προπονητή-Αθλητή, χωρίς τον οποίο η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ίδια τους τη ζωή,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το άθλημα προάγει την αγάπη των Ελλήνων για τη θάλασσα και τα ελληνικά νησιά και ότι η μη συμμετοχή των έμπειρων προπονητών θα είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή των ερασιτεχνών αθλητών ενόψει των φυσικών κινδύνων που επιφυλάσσει η θάλασσα,

  Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των κερδών των Τουριστικών Επιχειρήσεων στα ελληνικά νησιά – σταθμοί των ιστιοπλοϊκών σκαφών κατά τη διάρκεια των αγώνων που θα προκύψει από τη μείωση των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στους αγώνες,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων στην AEGEAN REGATA, εφόσον διοργανώνεται από το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των αποτελεσμάτων στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες , εφόσον λαμβάνονται από πρόγραμμα ισοζυγισμού απο υπολογιστή, το οποίο μάλιστα έχει υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του Harvard και ισχύει Διεθνώς,IMS (INTERNATIONAL MEASURMENT SYSTEM) λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα παραμέτρων και μεταβλητών, (Πρόκειται για ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο πρόγραμμα αφού υπολογίζει την ταχύτητα του αέρα, την πλεύση μέσω δορυφόρου και άλλα στοιχεία, τα οποία μόνο μέσω ενός τέτοιου προγράμματος μπορούν να υπολογιστούν.
  Συνεπώς οι κριτές του αγώνα δεν μπορούν να επέμβουν στα αντικειμενικά και αμερόληπτα στοιχεία που το ίδιο το πρόγραμμα υπολογίζει ανά κατηγορία σκάφους),

  Ζητούμε την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 23:24 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ2 του άρθρου 42 με την συμπλήρωση της φράσης «κατά παρέκκλιση των προπονητών ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης»

  Αιτιολογία τροποποίησης της παρ2 του άρθρου 42

  Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις», η προσθήκη της παραγράφου 4 του άρθρο 75 του ν.3057/2002 ως παράγραφος 11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999, σκοπό είχε «τη θέσπιση ενός νέου ασυμβίβαστου μεταξύ ιδιότητας του προπονητή και αθλητή στο ίδιο άθλημα, το οποίο επιβάλλει και η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Ο νομοθέτης, με τη διάταξη αυτή, αποσκοπεί στην κατοχύρωση της διαφάνειας των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων.»

  Η ανωτέρω διάταξη, ως γενική, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα και η ιδιομορφία του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, δεν έκανε καμία πρόβλεψη κάποιας εξαίρεσης για τους προπονητές αυτού του αθλήματος, με συνέπεια να μεταφερθεί και στη με αρ.34137/21.7.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1545/5.8.2008) «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ», η οποία εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδότησης της παρ.9 του άρθρου 31 του Ν.2725/1999.

  Το εν λόγω ασυμβίβαστο, για το οποίο δεν προβλέφθηκε κάποια εξαίρεση για ερασιτεχνικά αθλήματα, όπως αυτό της ιστιοπλοΐας, αναφερόταν σε αθλήματα στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται πρωταθλήματα με σκοπό κυρίως κερδοσκοπικό. Αντιθέτως, οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες δεν αποσκοπούν σε κάποιο χρηματικό όφελος. Αντιθέτως, αποσκοπούν στην προαγωγή του αθλητικού αισθήματος, στη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της.
  Το άθλημα της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στα πλαίσια του Ράλλυ Αιγαίου που διοργανώνεται κάθε Αύγουστο από το Υπουργείο Τουρισμού προάγει την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης, μέσα από την αγάπη για τη θάλασσα και την ακτοπλοΐα, που είναι συνυφασμένα με την ελληνική κουλτούρα, μέσα στα πλαίσια του ευγενούς ανταγωνισμού και μακριά από κάθε είδος χρηματικού οφέλους.
  Επιπροσθέτως, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των Ελληνικών θαλασσών, του Αιγαίου στην Aegean Regatta, του Ιονίου στο Ράλλυ Ιονίου, των κυκλάδων στο Ράλλυ Κυκλάδων, αναπτύσσει τον Τουρισμό στα ελληνικά νησιά, και μάλιστα στην περίπτωση του Ράλλυ Αιγαίου, στα ακριτικά νησιά.
  Επιπλέον, αυτή η γιορτή, των ιστιοπλοϊκών αγώνων και των ελληνικών νησιών, αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του ευγενούς αθλητισμού, προάγοντας την δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων, ελεύθερες από τον κερδοσκοπισμό και τα χρηματικά οφέλη. Οι αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικοί, προάγουν την ευγενή άμιλλα μεταξύ των πληρωμάτων των σκαφών, τη συνεργασία και την ομαδικότητα των αθλητών που απαρτίζουν τα πληρώματα, υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες που μόνο ο κυβερνήτης είναι ικανός να δώσει, με την ασφάλεια που η εμπειρία του εξασφαλίζει.

  Στους αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα,
  1. η πολύχρονη εμπειρία του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  2. η άρτια γνώση των ελληνικών θαλασσών, του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  3. η και οικειότητα του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή με τα στοιχεία της θάλασσας και του αέρα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων,
  4. η ικανότητα πρόβλεψης και αποφυγής ατυχημάτων λόγω σύγκρουσης με άλλα σκάφη ή πρόσκρουσης σε αβαθή σημεία,
  5. η ικανότητα μετεωρολογικής πρόβλεψης λόγω εμπειρίας για την αποφυγή ναυαγίων, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  6. η ικανότητα της ταχύτατης επιλογής του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης κάποιου σοβαρού προβλήματος, με ψυχραιμία και χωρίς πανικό, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  7. η άριστη γνώση του σκάφους από τον Κυβερνήτη και η ταχύτατη παρέμβαση του σε περίπτωση κάποιας ζημιάς του σκάφους,
  8. ο πλούτος των μηχανολογικών γνώσεων του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή σε περίπτωση κάποιας μηχανολογικής βλάβης του σκάφους,
  9. Η εγρήγορση, η οποία απαιτείται, λόγω των επικίνδυνων στοιχείων της φύσεως (Θάλασσα και αέρας), την οποία είναι ικανός να διαθέτει πάνω στο σκάφος μόνο ένας έμπειρος κυβερνήτης-προπονητής-αθλητής, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τις ζωές και τη σωματική ακεραιότητα του υπόλοιπου πληρώματος-συναθλητών του,
  10. Οι κανόνες που ο ίδιος ο Διεθνής Κανονισμός Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα επιτάσσει, δεν επιτρέπει την πλοήγηση του σκάφους ανοιχτής θαλάσσης από κανέναν άλλον πέραν του Κυβερνήτη, του σκάφους και λαμβάνει άδεια απόπλου από την εκάστοτε αρμόδια Λιμενική Αρχή.
  11. Η άρτια πρακτική και όχι μόνο θεωρητική γνώση χρήσης των σωστικών μέσων, όπως περισυλλογή ανθρώπου απο την θάλασσα και την πιστοποιήμενη εκπαιδευση στην παροχή πρώτων βοηθείων, η οποία θεωρείται απαραίτητη προυπόθεση για την απόκτηση διπλώματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

  Συνηγορούν στην προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους κατ’ επιταγήν του άρθρου 165 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

  Σεβόμενοι την προτεραιότητα που η Συνθήκη της Λισσαβόνας επιτάσσει, η οποία δεν είναι άλλη από την ασφάλεια και τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών που επιβαίνουν πάνω σε ιστιοπλοϊκό σκάφος προτείνουμε την ανωτέρω τροποποίηση,

  Σεβόμενοι τον Διεθνή Κανονισμό Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα , σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η πλοήγηση του σκάφους από τον Κυβερνήτη του, ο οποίος και φέρει την ευθύνη για τη ζωή του πληρώματος.,

  Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, το οποίο λαμβάνει χώρα πολλές φορές σε συνθήκες επικίνδυνες, που μόνο ένας έμπειρος αθλητής δύναται να αντιμετωπίσει και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλο από τον εκπαιδευτή-προπονητή του πληρώματος,

  Λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα των φυσικών στοιχείων της θάλασσας και του αέρα για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται κυρίως εμπειρία που μόνο ένας εκπαιδευτής – προπονητής μπορεί να διαθέτει,

  Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς των Ιστιοπλοϊκών Ομίλων, στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται, χωρίς χρηματικά έπαθλα, οι διάφορες REGATTAS και οι οποίοι λειτουργούν περισσότερο σαν εκπαιδευτικές σχολές, οι οποίες στην προσπάθεια τους να προάγουν το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας διοργανώνουν τα γνωστά σε όλους ράλλυ,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης είναι ερασιτεχνικός και ότι δεν υφίσταται η έννοια των πρωταθλημάτων σε αυτόν το χώρο, όπως ο νομοθέτης το εννοεί στην αιτιολογική του έκθεση, βάσει του οποίου εισήχθη η παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999 με τον ν.3057/02, ως γενική διάταξη και χωρίς να προβλέπει εξαίρεση για αθλήματα όπως η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη τα μη διακριτά όρια μεταξύ αθλητή και προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα, καθώς δεν υπάρχει πρωταθλητισμός παρά μόνο ερασιτεχνισμός στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι στους αγώνες λαμβάνουν μέρος ερασιτέχνες κυρίως αθλητές υπό την καθοδήγηση του Κυβερνήτη-Προπονητή-Αθλητή, χωρίς τον οποίο η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ίδια τους τη ζωή,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το άθλημα προάγει την αγάπη των Ελλήνων για τη θάλασσα και τα ελληνικά νησιά και ότι η μη συμμετοχή των έμπειρων προπονητών θα είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή των ερασιτεχνών αθλητών ενόψει των φυσικών κινδύνων που επιφυλάσσει η θάλασσα,

  Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των κερδών των Τουριστικών Επιχειρήσεων στα ελληνικά νησιά – σταθμοί των ιστιοπλοϊκών σκαφών κατά τη διάρκεια των αγώνων που θα προκύψει από τη μείωση των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στους αγώνες,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων στην AEGEAN REGATA, εφόσον διοργανώνεται από το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των αποτελεσμάτων στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες , εφόσον λαμβάνονται από πρόγραμμα ισοζυγισμού απο υπολογιστή, το οποίο μάλιστα έχει υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του Harvard και ισχύει Διεθνώς,IMS (INTERNATIONAL MEASURMENT SYSTEM) λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα παραμέτρων και μεταβλητών, (Πρόκειται για ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο πρόγραμμα αφού υπολογίζει την ταχύτητα του αέρα, την πλεύση μέσω δορυφόρου και άλλα στοιχεία, τα οποία μόνο μέσω ενός τέτοιου προγράμματος μπορούν να υπολογιστούν.
  Συνεπώς οι κριτές του αγώνα δεν μπορούν να επέμβουν στα αντικειμενικά και αμερόληπτα στοιχεία που το ίδιο το πρόγραμμα υπολογίζει ανά κατηγορία σκάφους),

  Ζητούμε την τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 16:57 | Χρυσοστομίδης Χρήστος

  Για την Παρ. 3

  Νομίζω, ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα, αν σε Σωματεία της ίδιας περιοχής, υπάρχουν, εξειδικευμένοι προπονητές σε διαφορετικά σωματεία και υπάρχει συνεργασία για προπονήσεις. Κυρίως στα ατομικά αθλήματα.
  Πχ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ – ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ… Άλματα – Δρόμοι