Άρθρο 80 – Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής :
«Ποσοστό τουλάχιστον 1/3 του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου κάθε αθλητικής ομοσπονδίας καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.»
2. Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999, μετά την παρ. 6, προστίθεται παρ. 7 ως εξής :
«7. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του δ.σ. εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας είναι επανεκλέξιμοι για μέχρι δύο (2) διαδοχικές ή τέσσερις (4) συνολικά θητείες, πλήρεις ή μη. Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου συνολικής θητείας των παραπάνω μελών του δ.σ. δε λαμβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:44 | ΕΗΠ

  Για το ανώτατο όριο θητείας, το όριο πρέπει να υπολογισθεί αθροιστικά, πρίν από την ψήφιση και για όλες τις θέσεις του ΔΣ. Αλλιώς είναι ως μη γενόμενο και φαντάζει για τα μάτια του κόσμου.

  Όποια Ομοσπονδία δεν το επιθυμεί, να έχει το δικαίωμα να μην εναρμονίσει το καταστατικό της, με την περικοπή της τακτικής επιχορήγησης από την πολιτεία.

  Ας σταματήσει αυτό το αίσχος με τους αιώνιους που χρησιμοποιούν τις επιχορηγήσεις για οτιδήποτε άλλο, αντί για τα αθλήματα που θα έπρεπε να υπηρετούν.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 08:20 | Ιωάννης Ζουμπούλης

  Δεν υπάρχει στις διατάξεις η πρόβλεψη των θέσεων του αντιπρόεδρου και του ειδικού γραμματέα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θέμα μη αποτελεσματικής εφαρμογής της διάταξης των 2 και 4 θητειών. Επίσης δεν αναφέρεται συντακτικά ότι όλες οι θέσεις θεωρούνται συνολικά ως υπολογιζόμενες στον αποκλεισμό των 2 και 4 θητειών και όχι ατομικά κάθε θέση, διότι η ερμηνεία μας οδηγεί να έχουμε 6 τουλάχιστον θητείες στις θέσεις Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία, και φυσικά με την μη πρόβλεψη των θέσεων αντιπροέδρου, ειδικού γραμματέα κλπ. αυξάνονται σε 12 θητείες, όταν υπάρχει εναλαγή στις θέσεις που προβλέπονται στον αποκελισμό και στις θέσεις που δεν προβλέπονται στον αποκλεισμό των 2 λκαι 4 θητειών.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 01:52 | Βαγγέλης Τζελάτης

  Τεχνικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα θα έχουμε με την πρόβλεψη για τουλάχιστον εκλογή του 1/3 των μελών για το Δ.Σ. κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας, από υποψηφίους του ενός από τα δύο φύλα. Θα υπάρχουν καταρχήν οι απαραίτητες υποψηφιότητες; Και αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στις ψήφους που έλαβε ο πρώτος μη εκλεγόμενος π.χ Άνδρας από τις ψήφους που έλαβε η τελευταία εκλεγόμενη (με βάση τη διάταξη ως έχει) Γυναίκα θα είναι αυτό ηθικά δίκαιο; Θα μπορούσε να δεχθεί κανείς στη λογική του 1/3, αρκεί να διατηρηθεί η προϋπόθεση του ισχύοντος Νόμου για την ύπαρξη του διπλάσιου αριθμού υποψηφίων για κάθε φύλο από τους εκλεγόμενους με βάση το ποσοστό αυτό. Αυτό θα βοηθούσε στην ύπαρξη ποιοτικότερης σύνθεσης στο Δ.Σ. και η πράξη το έχει δείξει.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 21:20 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Προτείνεται η διατήρηση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, με, τυχόν, αύξηση του ποσοστού από 20% σε 30%.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:13 | Νίκος Τσιοφύλας

  Υποχρεωτική ποσόστωση συμμετοχής των δύο φύλλων;
  Δεν αποκλείονται από καμία διαδικασία και δεν τους στερείται καμία ευκαιρία. Με την προσπάθεια αυτή ενδεχομένως να βρεθούν σε διοικητικά συμβούλια άτομα του ενός φύλλου χωρίς καμιά ενεργό δράση και προσφορά και αντιθέτως να στερήσουν θέσεις από δημιουργικά άτομα του αντίθετου φύλλου που έχουν ικανότητες και διάθεση να προσφέρουν.
  Σε σχέση με τον περιορισμό θητείας, σε τι αποσκοπεί αυτή η πρόταση; Μήπως με τον περιορισμό των θητειών διώκονται πρόσωπα και άτομα που μπορούν να προσφέρουν ακόμη πολλά και δίνουν τις θέσεις του σε λιγότερο κατάλληλα άτομα;

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 17:47 | THOMAS

  TA AΦΕΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΛΩΖΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ UEFA FIFA ΤΑ ΡΩΤΗΣΑΤΕ ???? ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ? ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΕΣ – ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΞΑΝΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΚΟΥΒΕΛΟ ΚΑΙ ΚΑΠΡΑΛΟ ΘΑ ΞΑΝΑΒΙΩΣΟΥΜΕ ?

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 13:54 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ

  Στα διοικητικά συμβούλια των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών (Συλλογικοί φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) συμμετέχουν ελάχιστος αριθμός γυναικών. Χαρακτηριστικότερη δε είναι η περίπτωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, όπου δεν έχει εκλεγεί ποτέ γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της, παρόλο που η ομοσπονδία είναι η πρώτη ελληνική ομοσπονδία με τα περισσότερα δελτία αθλητριών, ενώ χιλιάδες γυναίκες ασχολούνται με το αγαπημένο μας άθλημα από διάφορες θέσεις, επαγγέλματα και εθελοντικές δράσεις σε όλα τα άλλα επίπεδα και αρκετές από αυτές με σημαντικότατες επιτυχίες. Για αυτό προτείνεται η τροποποίηση/αντικατάσταση της σχετικής με την ποσόστωση νομοθετικής διάταξης του αθλητικού νόμου, έτσι ώστε να υπάρχει ποσόστωση 30%, χωρίς καμία προϋπόθεση.
  Αναλυτικότερα να αντικατασταθεί η παράγραφος 9 του άρθρου 24 του νόμου 2725/1999/Α-121 «Ερασιτεχνικός – Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» ως εξής «9. Στις αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες καλλιεργούνται αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, στους οποίους συμμετέχουν αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), από τον αριθμό τον εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα).
  Η ισχύουσα αυτή την στιγμή παράγραφος 9 του άρθρου 24 του νόμου 2725/1999/Α-121 «Ερασιτεχνικός – Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» έχει ως εξής «9.Στις αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες καλλιεργούνται αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, στους οποίους συμμετέχουν αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), από τον αριθμό τον εκλεγόμενων μελών του Δ.Σ. αυτών, καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων.»
  Όσοι διαφωνούν σε οποιαδήποτε μορφή ποσόστωσης δεν έχουν παρά να διαβάσουν όλες τις σχετικές προτάσεις και αναλύσεις διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων και να κατανοήσουν πως δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα στο ελληνικό άβατο (όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους υπόλοιπους άντρες που δεν συμμετέχουν ήδη στις ηγετικές ομάδες των ομοσπονδιών) για την συμμετοχή των γυναικών στις ομοσπονδίες παρά μόνο μέσω της ποσόστωσης.
  Ως εκ τούτων, δεν υπάρχει λόγος για υποχρεωτική ποσόστωση, μιας και αυτό θα δημιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες στις ομοσπονδίας με λίγα μέλη στο Δ.Σ. τους. Επιπλέον δε εάν συνεχίσει να είναι σε ισχύει και το προαναφερόμενο άρθρο με το διπλάσιο ποσοστό υποψηφίων τα προβλήματα συγκρότησης ενός Δ.Σ. ομοσπονδίας θα είναι σοβαρά.

  Ως προς την προτεινόμενη προσθήκη της παραγράφου 7 του άρθρου 22 τροποποίηση άρθρο 22 ν. 2725/1999 καλό θα ήταν να διευκρινισθεί ότι «Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του δ.σ. εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας είναι επανεκλέξιμοι ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ της ομοσπονδίας για μέχρι δύο (2) διαδοχικές ή τέσσερις (4) συνολικά θητείες, πλήρεις ή μη.» και να ερμηνευτεί πως μπορούν να είναι μέλη του ΔΣ και μη επανεκλέξιμοι πρόεδρος, ταμίας ή γραμματέας.
  Ως προς τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου συνολικής θητείας των παραπάνω μελών του δ.σ, θα ήταν σωστό (όπως ισχύει ήδη σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη) να λαμβάνονται υπόψη οι θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αλλιώς είναι ουτοπικό να ψηφιστεί κάτι που ίσως (εάν δεν υπάρχει μέχρι τότε τροποποίηση) ισχύσει σε 10 χρόνια από σήμερα.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 09:58 | Αντώνης Παπαδόπουλος

  Στην παράγραφο 1 αν και αυτή την στιγμή στο ΔΣ της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας που είναι 11μελές υπάρχουν και δύο τα δύο φύλλα θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον θα υπάρχουν υποψήφιοι και από τα δύο φύλλα. Δυστυχώς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό η συμμετοχή των γυναικών όχι μόνο στο Διοικητικό μέρος αλλά και στο αθλητικό είναι περιορισμένη.

  Εάν παραμείνει η διάταξη αυτή ως έχει υπάρχει η μεγάλη πιθανότητα αυτό να μην μπορεί να τηρηθεί και στην περίπτωση αυτή το σχέδιο νόμου ναι μεν το προβλέπει αλλά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στο τι θα συμβεί στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να πραγμτοποιηθεί. Η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι οικιοθελής απόφαση και δεν μπορεί να επιβληθεί.

  Στην παραγραφο 2 υπάρχει πρόβλεψη για χρονικό περιορισμό για την θέση του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Η Γεν. Συνέλευση συνήθως ψηφίζει τους υποψηφίους και εν συνεχεία στην πρώτη συνεδρίαση γίνεται η σύσταση σε σώμα για όσους από τους υποψηφίους εξελέγησαν. Η χρήση της λέξης επανεκλέξιμοι δεν προσδιορίζει αν αναφέρεται σε κώλυμα για την υποβολή της υποψηφιότητας ή για την σύσταση σε σώμα. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να περιορίσεις την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας παρά μόνο την δυνατότητα εκλογής στην θέση του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.

  Θα πρέπει το νομοσχέδιο να δίνει με σαφήνεια τι ακριβώς προβλέπει ο νομοθέτης και πως είναι αυτό δυνατόν να εφαρμοστεί.

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 23:01 | Στέλιος Χριστοδούλου

  1. Αυτό σημαίνει ότι η παρ.9 του αρ.24 του Ν2725 καταργείται ολοσχερώς, ή το δεύτερό της εδάφιο (περί διπλάσιου αριθμού υποψηφίων) παραμένει;
  Επίσης, σε «μικρές» ομοσπονδίες με 7 (π.χ.) μέλη στο ΔΣ, το «τουλάχιστον 1/3» εξυπηρετείται από τον αριθμό 3 κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν 3 ικανοί/ές έναντι 4 του άλλου φύλλου που πολύ συχνά είναι δύσκολο και έτσι δίνεται ευκαιρία για «τοποθέτηση» μελών-πιόνια.

  2. Στις «μεγέλες» ομοσπονδίες θα μπορούσε να έχει κάποια λογική μια τέτοια διάταξη, στις «μικρές» είναι απαγορευτική γιατί κάθε φορά αναζητούνται ικανοί υποψήφιοι με αγωνία (και δεν υπάρχουν). Είναι κατανοητός μεν ο λόγος που γίνεται αυτό, δεν είναι όμως κατανοητό το γεγονός ότι η ΓΓΑ η οποία είναι υπεύθυνη για την σωστή, σύνομη και «συνκαταστατική» λειτουργία των ομοσπονδιών, αρνείται να κάνει τους σχετικούς ελέγχους ή να ορίσει θεσπίσει διαδικασίες διαφάνειας (π.χ. υποχρεωτικές δημοσιεύσεις όλων των αποφάσεων των ΔΣ/Γ των Αθλητικών Ομοπονδιών).
  Είναι παράλογο, Ομοσπονδίες με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο (π.χ. Κυνηγητικές) να ελέγχονται κανονικά από τις αρμόδιες περιφέρειες στους καταλόγους των οποίων ανήκων και οι αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές (τουλάχιστον…) να διαφεύγουν αυτών των ελέγχων λόγω του αρ. 136 Ν2725, το δε Υφυπουργείο Αθλ. να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα με τέτοιες διατάξεις αποκλεισμών.

 • 1 Δεκεμβρίου 2018, 08:24 | Παναγιώτης Δημάκος

  Ι. α.΄ Το ζήτημα της με ποσόστωση συμμετοχής στο Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας υποψηφίων του ενός από τα δύο φύλα ρυθμίζεται ήδη από την διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν. 2725/1999, γεγονός που φαίνεται ότι αγνοεί το νομοσχέδιο, αφού δεν προβλέπει αντικατάσταση ή κατάργηση της διάταξης αυτής.
  Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι αναγκαία, αφού ο σκοπός στον οποίο αποβλέπει (συμμετοχή και του άλλου φύλου) ήδη εξυπηρετείται από την υφιστάμενη διάταξη κατά τρόπο ικανοποιητικό.
  β.΄ Η προτεινόμενη διάταξη είναι προβληματική αφού δεν απαντά στο ενδεχόμενο να μην υπάρξουν σχετικές υποψηφιότητες, οδηγεί σε «διορισμό» ενός μέλους, ακόμη και εάν δεν έχει λάβει καμία ψήφο.
  γ.΄ Προτείνεται η διατήρηση της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, με, τυχόν, αύξηση του ποσοστού από 20% σε 30%.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 18:46 | MARKOS KALOUDIS

  1) ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2725/99 ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 9

  2) ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡων κ.λ.π.
  ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ή ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΛΑΦΟΝ. ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ

 • 29 Νοεμβρίου 2018, 12:40 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

  Η ποσόστωση (μεταξύ των 2 φύλων) δεν εξασφαλίζει ότι εκλέγονται οι ικανότεροι-ες.
  Είναι αστείο να εκλεγεί κάποιος ή κάποια με λιγότερες ψήφους από άλλον υποψήφιο.

 • Στην παραγραφο 2 ,να ληφθουν υ΄π οψιν και οι προηγουμενες θητειες,αυτές πριν την δημοσιευση του νόμου.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 23:13 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

  Αρχικά, θα έπρεπε, τα Σωματεία να κατευθυνθούν προς την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια και μετά από αυτό να θεσμοθετηθεί ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στην εκπροσώπηση των Σωματείων στα ανώτερα όργανα που είναι οι αθλητικές ενώσεις των Ομοσπονδιών και οι Ομοσπονδίες. Στην παρούσα στιγμή, τέτοια θεσμοθέτηση θα οδηγούσε στα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 16:52 | Τσιρακίδου Κατερίνα

  Αυτό είναι εσωτερικό θέμα των Ομοσπονδιών, είναι καθαρή παρέμβαση στα εσωτερικά τους.
  Οι διοικήσεις, των Ομοσπονδιών, είναι, αντιπροσωπευτικά όργανα, των αθλητικών Σωματείων. Επιλέγουν, του καλύτερους, για να διαχειριστούν το άθλημά τους, συνεργαζόμενοι, με τους φορείς, ΓΓΑ, ΕΟΕ και Υπουργεία.
  Μεγαλύτερο πρόβλημα, θα υπάρχει, στις μικρές και ολιγομελείς Ομοσπονδίες.

  Να μη συμπεριληφθεί, τροποποιητική διάταξη.

 • 28 Νοεμβρίου 2018, 10:13 | Γ.Γ.Κ

  Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι προηγούμενες θητείες, οι σωστές πρόνοιες του νόμου θα ισχύσουν μετά από 10 χρόνια (2 χρόνια μέχρι το φθινόπωρο του 2020 και 2 4ετείς θητείες ακόμη).
  Ο νόμος πρέπει να ισχύσει άμεσα χωρίς παράθυρα, για να υπάρξει ανανέωση των οργάνων.

 • 27 Νοεμβρίου 2018, 22:28 | Λιούμπας Ιωάννης

  Ο καθορισμός ποσοστώσεων και θητειών δεν προάγουν τις δημοκρατικές διαδικασίες, δεν σέβονται την ισότητα των πολιτών, ως εκ τούτου κατ εμέ κρίνονται αντισυνταγματικές. Θα εφαρμόζατε κάτι τέτοιο και στο κοινοβούλιο? Με ποιο σκεπτικό μπορεί να εκλέγεται κάποιος με πολύ λιγότερες ψήφους από κάποιον άλλον ? Ποιος αφαιρεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ? Σε ποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα ισχύουν αυτά ? Πρόταση μου προς την την ομοσπονδία που μετέχω, ΣΕΓΑΣ, αν αυτά ψηφιστούν , θα είναι να κινηθούμε νομικά ενάντια της απόφασης αυτής .

 • Η καθιέρωση υποχρεωτικής ποσόστωσης υπέρ του ενός από τα δύο φύλα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν πράγματι υποψήφιοι του φύλου αυτού, είναι αναμφίβολα αντίθετη στο άρθρο 12 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ, αφού παραβιάζεται με αυτήν η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δη η (αποθετική) ελευθερία της μη συμμετοχής σε σωματείο και άρα με βάση το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2725/1999 και σε αθλητική ομοσπονδία (πρβλ. ΕΔΔΑ απόφαση της 30.6.1993, 16130/90, Sigurjonsson κατά Ισλανδίας, ΣτΕ 1502/2001, ΣτΕ 3198/1990, ΣτΕ 2805/1984, ΣτΕ 3878/1979, ΣτΕ 2235/1979). Είναι προφανώς παράλογο π.χ. σε 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας να πρέπει να εκλέγονται υποχρεωτικά 4 γυναίκες, ακόμα και αν δεν υπάρχει καμία υποψήφια γυναίκα ή υπάρχουν 3 υποψήφιες γυναίκες. Προς τούτο, θα πρέπει είτε να παραμείνει η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 9 του ν. 2725/1999, η οποία προβλέπει ποσόστωση μόνο με προϋπόθεση συμμετοχής συγκεκριμένου αριθμού υποψηφίων και η οποία έχει ήδη κριθεί συνταγματική (ΕφΑθ 2853/2012), είτε, τουλάχιστον, να θεσπιστεί αντίστοιχου περιεχομένου διάταξη.

  Ως προς την καθιέρωση ανώτατου ορίου θητείας για τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν παρατίθεται κανένας δικαιολογητικός λόγος θέσπισης της διάταξης αυτής, με την οποία καθιερώνεται περιορισμός της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και δη της (θετικής) ελευθερίας της συμμετοχής σε όργανα σωματείου και άρα με βάση το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2725/1999 και σε όργανα αθλητικής ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, παραμένει ανέφικτη, σε επίπεδο διαβούλευσης, η συζήτηση επί της συμφωνίας του περιορισμού αυτού με την αρχή της αναλογικότητας, που καθιερώνεται στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, από την εμπειρική επισκόπηση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών ευχερώς συνάγεται ότι πολλές φορές και η διάθεση προσφοράς και η πραγματική προσφορά και η τεχνογνωσία της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού, η οποία τονίζεται ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αθλητικού κινήματος και στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πολύ πιο αυξημένη σε διοικητικούς παράγοντες αθλητικών ομοσπονδιών με περισσότερες από δύο θητείες. Επομένως, δεν φαίνεται η διάταξη αυτή να πληροί κανένα από τα τρία επί μέρους κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας, ούτε καν το κριτήριο της προσφορότητας.

  Γεώργιος Δ. Λιανός, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών
  Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος πολλών αθλητικών φορέων

 • 26 Νοεμβρίου 2018, 18:38 | Χρυσοστομίδης Χρήστος

  Αυτό, είναι δύσκολο, πρακτικά.

  – θα πρέπει να είναι υποψήφιες γυναίκες και να υπάρχει κάποιο κατώτατα όριο… π.χ., το 50%, του τελευταίου εκλεγμένου.
  Αν πάρει 2 ψήφους μια υποψήφια, σε εκλογές, θα εκλέγεται !…. και έτσι θα εκπροσωπεί το άθλημα..?
  – και αν δεν τους προτείνουν σωματεία μέλη..? Διότι, στις Συνελεύσεις, ορίζονται, εκπρόσωποι των Σωματείων. Αν γίνεται παρέμβαση… τότε, δεν μιλάμε για βελτίωση – εκδημοκρατισμό, αλλά ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, στα εσωτερικά των Σωματείων.

  Τελικά, ο νόμος περί ισότητας, αναφέρεται σε ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ?… τι ακριβώς λέει…?

  – Οι Θητείες των 2 εκλογών…. δεν νομίζω, οτι λύνει θέματα… δεν έχει καμία εφαρμογή, στα διοικητικά όργανα, γενικότερα στη χώρα μας. Δημιουργεί θέματα, χωρίς να λύνει..!!

 • 24 Νοεμβρίου 2018, 10:18 | Ιωάννης Ζουμπούλης

  Το νομοσχέδιο θέλει εξαιρετικά πολύ συντακτική επεξεργασία και βελτίωση, και προβλέπω τσουνάμι βελτιώσεων (φαίνεται ότι συντάχθηκε πολύ βιαστικά)… ξεκινάω με το άρθρο αυτό, όπου συντακτικά το μαθηματικό αποτέλεσμα είναι 12 θητείες για Προέδρους, γραμματείς και ταμίες, αφού «έξυπνα» αλλάξουν θέσεις… επίσης, πουθενά δεν αναφέρονται άλλες σημαντικές θέσεις στα δ.σ. όπως αντιπρόεδρος, ειδικός γραμματέας κλπ.