Άρθρο 111 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη του δ.σ. της Φ.Ε.Ε. παύονται, πριν από τη λήξη της θητείας τους, με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί συγκρότησης νέου δ.σ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 97 του παρόντος.
2. Ο Κώδικας Ιπποδρομιών και οι Γενικές Διατάξεις που ισχύουν και εφαρμόζονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται με την έκδοση νέου Κώδικα Ιπποδρομιών και νέων Γενικών Διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με το άρθρο 101 του παρόντος.

 • 3 Δεκεμβρίου 2018, 02:31 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Δεν προβλέπεται θεσμικά κατοχυρωμένη μεταβατική περίοδος λειτουργίας της ΦΕΕ από την παύση του ΔΣ έως την εκλογή νέου ΔΣ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 20:47 | ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

  Η ενδεχόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού που δίνει στον παραχωρησιούχο την δυνατότητα του απόλυτου ελέγχου των αποφάσεων του ΝΠΔΔ – ΦΕΕ, χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί εναλλακτικός τρόπος δημοσίου ελέγχου των ιπποδρομιών, συνιστά μέγιστη απειλή για τον θεσμό των ιπποδρομιών που θα οδηγηθούν μοιραία είτε στην διακοπή είτε στην υποτυπώδη διεξαγωγή τους με ντροπιαστικούς όρους.
  Η δε πρόβλεψη της άμεσης παύσης του ΔΣ χωρίς να έχει ληφθεί στοιχειώδης μέριμνα για την διευθέτηση κρίσιμων ζητημάτων που καταργούνται ( πχ ντόπινγκ ) αλλά και απαραίτητων διαδικαστικών ζητημάτων όπως η αναπόφευκτη αλλαγή της σύμβασης παραχώρησης και η διενέργεια εκλογών για τα 4 εκλεγμένα μέλη του ΔΣ, παραπέμπουν είτε σε προσωρινή αναστολή διεξαγωγής ιπποδρομιών είτε σε παράτυπη ή και παράνομη διεξαγωγή τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.
  Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νομοσχεδίου αυτού αποκλείει οποιαδήποτε προοπτική υγιούς ανάπτυξης των ιπποδρομιών στην Χώρα μας και εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και σκοπιμότητας των επι μέρους ρυθμίσεων ενώ παράλληλα προσφέρεται ισχυρό υπόστρωμα αποζημιωτικών διεκδικήσεων από όλους όσους πλήττονται, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μοναδική ελπίδα στοιχειώδους βιοπορισμού την διεξαγωγή ιπποδρομιών με όρους νομιμότητας και αξιοπρέπειας.

 • 2 Δεκεμβρίου 2018, 15:11 | Ιωάννης Πουλόπουλος

  Νομικά απολυτως άτεχνη η διακοπή θητείας εκλεγμένου μέλους ΔΣ. Οπωσδήποτε γεννα ερωτήματα εαν βασικές συνταγματικές προβλέψεις επιτρέπουν ή απαγορεύουν τέτοια διακοπή θητείας.

 • 30 Νοεμβρίου 2018, 14:49 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει να υπάρξει διατύπωση στο νέο νομοσχέδιο περί απομάκρυνσης των αστυνομικών δυνάμεων από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η παρουσία τους θα είναι εκτός αυτών και σε αριθμό που θα καθορίζεται από την επικινδυνότητα του κάθε αθλητικού γεγονότος. Οι δυνάμεις αυτές θα είναι αποκλειστικά αποκατάστασης της τάξης και μόνο. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες θα αναλάβουν αυτή την υποχρέωση, με την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση των στελεχών Ιδιωτικών Υπηρεσιών Παροχής Ασφάλειας και Φύλαξης αυτών των εγκαταστάσεων.Η εφαρμογή του μέτρου να ισχύσει με μεταβατική διάταξη από την νέα αγωνιστική περίοδο 2019-2020, ώστε να εναρμονιστούμε με όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες και σε αυτόν τον τομέα. Η βούληση της Πολιτείας είναι εκπεφρασμένη και δημοσίως ως προς την υλοποίηση αυτού του μέτρου, όπως και των Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων καθώς και των αρχών διοργάνωσης των εγχώριων επαγγελματικών πρωταθλημάτων.