Άρθρο 21: Μέριμνα για τους οικονομικά αδύναμους αθλητές

Για την αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης και διαβίωσης άστεγων, άνεργων, χαμηλοσυνταξιούχων, πρώην ή νέων αθλητών, από το ποσό των επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόφαση του Υπουργού, επιχορηγούνται, επιπροσθέτως, σε ετήσια βάση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του παρόντος), η Ε.Ο.Ε. και η Ε.Π.Ε., υπό την προϋπόθεση της ανάπτυξης από τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς των σχετικών δράσεων σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιχορήγηση των ανωτέρω αθλητικών φορέων.