Άρθρο 20: Παροχές για τους αθλητές με αναπηρίες

1. Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 19 εφαρμόζονται ανάλογα στους αθλητές με αναπηρίες της Ε.Π.Ε. οι οποίοι έχουν σημειώσει τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 13 σε αγώνες που διοργανώνουν αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 13, 16, 17 και 18 εφαρμόζονται ανάλογα στους αθλητές σωματείων, στα οποία έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και έχουν πετύχει τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 12 σε αγώνες που διοργανώνουν αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες, και σε κωφούς αθλητές που σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 13 σε αγώνες της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.). Για τους αθλητές της παρούσας παραγράφου τη βεβαίωση του παρόντος άρθρου χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ή προκειμένου για τους κωφούς αθλητές η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, και αυτή επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου οι αθλητές και οι προπονητές των σωματείων και ομοσπονδιών της παραγράφου 4 του άρθρου 11.

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 13:40 | ioannis arkas

  ΑΡΘΡΟ 20, παρ. 2:
  1ον: Γιατί ΕΙΔΙΚΑ για τους μεταμοσχευθέντες και αιμοκαθαιρόμενους διακριθέντες αθλητές γίνεται αναφορά για εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13,16,17,18 και όχι και του άρθρου 14 που προβλέπει τις οικονομικές επιβραβεύσεις; Σημειωτέον ότι στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 20 αναφέρει το ορθόν ότι δηλαδή «…οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 19 εφαρμόζονται ανάλογα στους αθλητές με αναπηρίες…».
  Θα πρέπει να ανασυνταχθεί λοιπόν η έναρξη της παραγράφου 2 του άρθρου 20 από το νυν εσφαλμένο «…οι διατάξεις των άρθρων 13, 16, 17 και 18 εφαρμόζονται ανάλογα στους αθλητές των σωματείων…» στο ορθό «…οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 19 εφαρμόζονται ανάλογα στους αθλητές των σωματείων…».

  2ον: Προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται στην παρ. 2 του αρθρου 20 ότι «…και έχουν πετύχει τις εξαιρετικές επιδόσεις του άρθρου 12..», όταν το άρθρο 12 δεν αναφέρεται σε τέτοιου είδους ζήτημα. Θα πρέπει να ανασυνταχθεί η ως άνω φράση στο ορθό «…και έχουν πετύχει τις εξαιρετικές επιδόσεις του άρθρου 13…».

  3ον: Το άρθρο αναφέρει ότι «…Για τους αθλητές της παρούσας παραγράφου τη βεβαίωση του παρόντος άρθρου χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ή προκειμένου για τους κωφούς αθλητές η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών…», πλην όμως οι μεταμοσχευμένοι / αιμοκαθαιρόμενοι αθλητές δεν ανήκουν στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, οπότε και ζητάμε να συμπεριληφθεί ειδική πρόβλεψη και το ως άνω χωρίο του συγκεκριμένου άρθρου να ανασυνταχθεί ως εξής: «…Για τους αθλητές της παρούσας παραγράφου τη βεβαίωση του παρόντος άρθρου χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ή προκειμένου για τους κωφούς αθλητές η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, ή προκειμένου για τους μεταμοσχευμένους και αιμοκαθαιρόμενους αθλητές η οικεία Ομοσπονδία και έως τη σύσταση αυτής σύμφωνα τις προβλέψεις του γ’ εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 11, την βεβαίωση θα χορηγούν τα οικεία αθλητικά σωματεία στα οποία ανήκουν οι αθλητές …».

  4ον: Η παράγραφος 2 καταλήγει στο ότι «…Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου οι αθλητές και οι προπονητές των σωματείων και ομοσπονδιών της παραγράφου 4 του άρθρου 11…» χωρίς να διευκρινίζει πώς θα αντιμετωπίζονται οι παροχές σε αθλητές που υπάγονται στην παρ. 4 του άρθρου 11. Προτείνουμε να αλλάξει η διατύπωση του εν λόγω χωρίου ως εξής «…Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για αθλητές και προπονητές των σωματείων και ομοσπονδιών της παραγράφου 4 του άρθρου 11, υπό τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 11, εφόσον λάβουν ειδική αθλητική αναγνώριση υπό τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος…»

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 10:37 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

  Προτάσεις για το νέο Αθλητικό Νόμο
  Του μεταμοσχευμένου αθλητή Καραντάκου Νικολάου του Κων /νου αθλητή του Σ Α Ν
  Είμαι ενεργός μεταμοσχευμένος αθλητής επί είκοσι χρόνια (1995-2014) με συμμετοχή σε εννέα (9) παγκόσμιους αγώνες μεταμοσχευμένων, σε έξι (6) πανευρωπαϊκούς αγώνες αιμοκαθαρόμενων και μεταμοσχευμένων και σε είκοσι πανελλήνιους αγώνες αιμοκαθαρόμενων και μεταμοσχευμένων, με σημαντικές διακρίσεις: όπως ένα ασημένιο μετάλιο στους παγκόσμιους αγώνες μεταμοσχευμένων το 2001 στο Κόμπε της Ιαπωνίας, και τρία χάλκινα (το 1995 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, το 2009 στο Γκετεμποργκ της Σουηδίας και το 2013 στο Ντέρμπαν της Ν. Αφρικής), καθώς επίσης και τρία (3) χρυσά μετάλια και τρία (3) ασημένια σε πανευρωπαϊκούς αγώνες αιμοκαθαρόμενων και μεταμοσχευμένων, και πολλά άλλα μετάλλια στους πανελλήνιους αγώνες αιμοκαθαρόμενων και μεταμοσχευμένων.
  Σε διοικητικό επίπεδο, υπήρξα πρωτεργάτης στην ισότιμη αναγνώριση του αθλητισμού για τα αιμοκαθαρόμενα και μεταμοσχευμένα άτομα στην πατρίδα μας. Ιδρυτής του Συλλόγου Αθλουμένων Νεφροπαθών. Σ Α Ν το 1998, που ήταν το πρώτο αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σωματείο στη χώρα μας, και επί 9 χρόνια, (1998-2006), γενικός γραμματέας του ίδιου συλλόγου. Επίσης διετέλεσα για δύο τετραετίες (2006-2014) εκλεγμένο μέλος στο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ομοσπονδίας Αιμοκαθαρόμενων και Μεταμοσχευμένων, ETDSF, (European Transplant Dialysiς Sport Federation. .
  Αξίζει να σας ενημερώσω ότι οι Έλληνες μεταμοσχευμένοι αθλητές υπήρξαν από τους πρωτεργάτες και πρωτοπόρους στην καθιέρωση των παγκόσμιων αγώνων των μεταμοσχευμένων (world transplant games), συμμετέχουμε από 1978 συνεχώς στους αγώνες με την υποστήρριξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και υπήρξαμε από τα ιδρυτικά μέλη της παγκόσμιας ομοσπονδίας μεταμοσχευμένων (world transplant games federation). Παγκόσμιους αγώνες μεταμοσχευμένων διοργανώσαμε και στην Αθήνα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Επίσης, δεν υστερήσαμε και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφού υπήρξαμε οι εμπνευστές στη δημιουργία και καθιέρωση των αγώνων και το ουσιαστικότερο υδριτικό μέλος της ευρωπαϊκής αθλητικής ομοσπονδίας αιμοκαθαρόμενων και μεταμοσχευμένων (European transplant and dialysis sports federation) που ενθάρρυνε και άλλες χώρες να βοηθήσουν στη δημιουργία του θεσμού.
  Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι ο επίσημος φορέας που διοργανώνει τους παγκόσμιους αγώνες μεταμοσχευμένων κάθε δύο χρόνια είναι η παγκόσμια ομοσπονδία μεταμοσχευμένων (world transplant games federation). Στην παραπάνω ομοσπονδία η χώρα μας εκπροσωπείται απο τον πανελλήνιο αθλητικό σύλλογο μεταμοσχευμένων ‘ΔΡΟΜΕΑΣ’. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο επίσημος φορέας που διοργανώνει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι η Ευρωπαϊκή Αθλητική Ομοσπονδία Αιμοκαθαρόμενων και Μεταμοσχευμένων (European Transplant and Dialysis Sports Federation). Στην πανευρωπαϊκή ομοσπονδία η χώρα μας εκπροσωπείται απο τον « Σύλλογος Αθλουμένων Νεφροπαθών».
  Με την πολύχρονη αγωνιστική συμμετοχή και τη διοικητική εμπειρία και ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό μας, επιτρέψτε μου να σας κάνω κάποιες προτάσεις οι οποίες καλό θα είναι να ενσωματωθούν στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, ώστε να επιτρέψουν στα αιμοκαθαρόμενα και μεταμοσχευμένα άτομα στην πατρίδα μας να συμμετέχουν απρόσκοπτα και ισότιμα στο αγαθό του αθλητισμού.

  Οι προτασεις μου έχουν ως εξής.
  Θεσμικά:
  α. Ειδικά για την ίδρυση αθλητικής ομοσπονδίας αιμοκαθαρόμενων και μεταμοσχευμένων να απαιτούνται τρία (3) αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (άρθρο 11).
  β. Οικονομικές επιβραβεύσεις.
  Για την οικονομική επιβράβευση μεταμοσχευμένου ή αιμοκαθαιρόμενου αθλητή ή αθλήτριας, που διακρίνονται σε Παγκόσμοιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων και Πανευρωπαικούς Αγώνες Αιμοκαθαιρόμενων και μεταμοσχευμένω, να απαιτούνται 6 συμμετοχές αθλητών από διαφορετικές χώρες σε κάθε κατηγορία. Άρθρο 13 παράγραφος 3.
  Στο άρθρο 20 « Παροχές για τους αθλητές με αναπηρίες», στην 2η παράγραφο πρέπει να ισχύουν όλες οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 19 για αθλητές οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, όπως ακριβως περιγραφεται και στην 1Η παραγραφο του ιδίου άρθρου για τους αθλητές με αναπηρίες της Ε.Π.Ε.

  Διευκρινίσεις:
  α. Να ληφθεί σοβαρά υπ’όψη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η στελέχωση πέντε αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων με έμψυχο δυναμικό από αιμοκαθαρώμενους και μεταμοσχευμένους αθλητές όπως απαιτούνται για τη δημιουργία αθλητικής ομοσπονδίας. Χαρακτηριστικά σας ενημερώνω ότι η δεξαμενή από όπου θα αντλήσουμε αθλητές είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή περίπου 13.000 συνολικά μεταμοσχευμένοι και αιμοκαθαιρόμενοι όπου το 70% πρόκειται για άτομα πάνω από 70 ετών, με ότι αυτό συνεπάγεται.
  β. Σκοπός της πρότασης σχετικά με τις επιβραβεύσεις είναι να αναγνωρίζεται και να ενθαρρύνεται η προσπάθεια των αθλητών. Να ληφθεί υπ’όψη, ότι σε σχέση με όλες τις άλλες κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία είναι και μία πράξη δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι αιμοκαθαρόμενοι και μεταμοσχευμένοι αθλητές είναι οι μόνοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρους σε παρολυμπιακούς αγώνες και να έχουν εκεί τις αντίστοιχες διακρίσεις και επιβραβεύσεις. Συμμετέχουν μόνο σε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες, ενώ δεν υπάρχει οικονομική επιβράβευση και για τους Πανελλήνιους Αγώνες τους.
  Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις μου θα ήθελα να σας επισημάνω ότι τα αιμοκαθαρόμενα και μεταμοσχευμένα άτομα που συμμετέχουν στο αγαθό του αθλητισμού ξεπερνάνε καθημερινά τον εαυτό τους μέσα στις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης που ορίζει η υγεία τους. Είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστούμε ότι η πάθησή τους ανάγνωρίζεται ως ένα ποσοστό αναπηρίας. Και παρ’όλα αυτά είναι και αυτοί αγωνιστές με στόχο να ζήσουν τη ζωή τους πλήρως, και επιλέγουν να το κάνουν με ένα τρόπο που εμπνέει και γεμίζει ελπίδα, ενώ παράλληλα πρεσβεύουν τη χώρας τους σε σημαντικές οργανώσεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Είναι λοιπόν μάλλον κρίμα να στερηθούν της κάλυψης από το νόμο εξ’αιτίας ζητημάτων όπως ο αριθμός τους που δεν αρκεί για να στελεχώσει πέντε (5) συλλόγους, και να σταθεί έτσι εμπόδιο στην κινητοποίηση ακόμα περισσότερων ατόμων, μεταμοσχευμένων και αιμοκαθαρόμενων από το να επιδιώξουν και αυτοί να ασχοληθούν σοβαρά με τον αθλητισμό και να ανάαβαθμίσουν την ποιότητα της δικής τους ζωής, στην καθημερινότητά της, αλλά και την προβολή της χώρας μας μέσα από τις διακρίσεις τους, και κατ’επέκταση και όλους όσους θα βρουν αυτούς τους αθλητές σαν ένα σύμβολο ελπίδας και πραγμετικής αγωνιστικότητας.
  Οφείλω να επισημάνω ότι ιδιαίτερα οι παγκόσμιοι αγώνες μεταμοσχευμένων είναι πολύ υψηλών επιδόσεων για μεταμοσχευμένους αθλητές λόγω του ότι (αυξηση των μεταμοσχευσεων, υψηλό επιπεδο προετοιμασιας ξενων αθλητων πολλές νέες συμμετοχές οπως πρώην επαγγελματίες αθλητές, είτε του στίβου, είτε του μπάσκετ (NBA) που συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Χαρακτηριστικά αναφλερω ότι στους τελευταίους Παγκόσμιους Αγώνες το 2013 στο Durban της Ν. Αφρικής, σημειώθηκαν 40 Παγκόσμια Ρεκόρ.
  Νίκος Καραντάκος
  Μεταμοσχευμένος αθλητής

 • To Άρθρο 20. Παροχές για τους αθλητές με αναπηρία, παράγραφος 2.
  Στο παρόν άρθρο, για πιο λόγο έχετε διαχωρίσει τους Κωφούς Αθλητές από τους υπολοίπους αθλητές ΑμεΑ;
  Η Ε.Ο.Α.Κωφών όπως και οι άλλες ομοσπονδίες ΑμεΑ (ΟΣΕΕΚ και ΕΑΟΜ ΑμεΑ), είναι ισότιμες και ο νόμος οφείλει να παρέχει ίση μεταχείριση χωρίς να γίνεται διαχωρισμός και διακρίσεις.
  Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη διαχωρίσατε την Ομοσπονδία μας και τους Κωφούς μας αθλητές από τις άλλες ομοσπονδίες ΑμεΑ και αθλητές με αναπηρία, με ξεχωριστή ρύθμιση, εντάσσοντας μέσα και τα σωματεία αθλητών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. (των οποίων ασκούν σωματειακά δικαιώματα ).
  Διερωτόμαστε, λοιπόν με ποια κριτήρια έγινε αυτός ο διαχωρισμός;
  Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας έχει ειδική αναγνώριση από το κράτος ως αρμόδια για τον αθλητισμό των Κωφών της χώρας υπάγεται στη Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (I.C.S.D.) σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο καθώς υπάγεται στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (I.O.C.), η οποία συνεργάζεται με ένα μνημόνιο με την Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.) .
  Να ισχύουν και τα σχετικά άρθρα οπως τη πρώτη παράγραφο του άρθρου 20.
  Ευχαριστώ ,
  Στουφής Ιωάννης
  Πρόεδρος Εοακ

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 22:10 | Χάρης Γιαννόπουλος

  Στο άρθρο 20, η παράγραφος 1 αναφέρει ότι τα άρθρα 13 έως και 19 εφαρμόζονται στους αθλητές με αναπηρίες της Ε.Π.Ε.
  Ενώ όμως η παράγραφος 2 αναφέρεται μόνο τα άρθρα 13, 16, 17 και 18 ενώ λείπουν τα άρθρα 14, 15 και 19 τα οποία αναφέρονται και τους αθλητές κωφούς και τα οποία δεν πρέπει να παραλειφθούν.

  Χάρης Γιαννόπουλος
  Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 14:14 | Γιώργος Λιανός

  Κατά την άποψή μου, υφίσταται στη διάταξη αυτή (ήδη και με το ισχύον καθεστώς) νομοθετική ατέλεια και κενό, που αφορά στη μη ρητή συμπερίληψη της εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. και στη μη ρητή χορήγηση παροχών σε αρτιμελείς αθλητές που αγωνίζονται νομίμως σε αγώνες ατόμων με αναπηρία.

  Πρόκειται στην ουσία για τους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνα ποδηλασίας tandem, για τους συνοδούς τυφλών αθλητών στο στίβο, για τους τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο τυφλών και για τους συνοδούς ατόμων με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική αναπηρία στο boccia.

  Ratio της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 14 Ν. 2725/1999 και του σχεδίου του άρθρου 20 του νέου αθλητικού νόμου είναι να εξασφαλίσει την εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. μόνο των αθλητών που συμμετέχουν νομίμως σε αγώνες για αθλητές με αναπηρία.

  Ο προσδιορισμός «άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου» στο άρθρο 34 παρ. 14 Ν. 2725/1999 και ο προσδιορισμός «αθλητές με αναπηρίες της Ε.Π.Ε.» στο σχέδιο του άρθρου 20 του νέου αθλητικού νόμου οφείλεται προφανώς στην άγνοια του νομοθέτη (το 2008 για το προϊσχύσαν δίκαιο, το 2013 για το ισχύον δίκαιο και το 2014 για το σχέδιο του νέου αθλητικού νόμου) ότι σε συγκεκριμένα αθλήματα των αγώνων αθλητών με αναπηρία είναι δυνατόν να αγωνίζονται νομίμως, με βάση τους Διεθνείς Κανονισμούς εκάστου αθλήματος, και αθλητές χωρίς αναπηρία: πιλότοι που αγωνίζονται σε αγώνα ποδηλασίας tandem, συνοδοί τυφλών αθλητών στο στίβο, τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο τυφλών και συνοδοί ατόμων με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική αναπηρία στο boccia.

  Είναι δε προφανές ότι από τη στιγμή που οι εν λόγω αθλητές χωρίς αναπηρία αγωνίζονται νομίμως στις εθνικές ή διεθνείς διοργανώσεις αθλητών με αναπηρία, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η αρμόδια Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), οι αρμόδιες επί μέρους Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες κάθε αθλήματος καθώς και η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, και επηρεάζουν και διαμορφώνουν με αιτιώδη σύνδεσμο το τελικό συνολικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες παροχές με τους αθλητές με αναπηρία, τους οποίους καθοδηγούν, συνοδεύουν ή συνεπικουρούν και με τους οποίους συνδιαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

  Για το λόγο αυτό εξάλλου και οι τέσσερις αυτές κατηγορίες αθλητών χωρίς αναπηρία βραβεύονται πλέον, από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012 και εφεξής, με μετάλλιο. Μάλιστα, η αιτιώδης συμβολή στην παραγωγή του τελικού αποτελέσματος είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην περίπτωση των τερματοφυλάκων στο ποδόσφαιρο τυφλών και προεχόντως στην περίπτωση των πιλότων ποδηλασίας tandem, οι οποίοι βραβεύονταν και παλαιότερα με μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.

  Ειδικά για την ποδηλασία tandem, αυτή αποτελεί ένα ειδικό κλάδο της ποδηλασίας αθλητών με αναπηρία με 2 συμμετέχοντες-αγωνιζόμενους, έναν αθλητή με αναπηρία (τυφλό ή με προβλήματα όρασης) και έναν αθλητή-πιλότο χωρίς αναπηρία.

  Ο αθλητής-πιλότος χωρίς αναπηρία, ο οποίος βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ίδιου ποδηλάτου 2 θέσεων, δεν κατευθύνει απλώς τον τυφλό ή με προβλήματα όρασης ποδηλάτη με αναπηρία, αλλά διαμορφώνει κατά αιτιώδη συνάφεια το τελικό αποτέλεσμα, καθώς σε σύγκριση με ένα συμβατικό ποδήλατο, το ποδήλατο tandem έχει δύο φορές τη δύναμη από το πετάλι με μόνο λίγο περισσότερη απώλεια τριβής στο σύστημα μετάδοσης.

  Η επιλογή λοιπόν του αθλητή-πιλότου γίνεται με αυστηρά κριτήρια, ώστε να μπορεί να επηρεάσει όσο το δυνατό περισσότερο τη συνολική αγωνιστική επίδοση του ζευγαριού ποδηλασίας tandem. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι παλαιότεροι και τωρινοί πιλότοι ποδηλασίας στα ποδήλατα tandem είναι σπουδαίοι Πρωταθλητές ποδηλασίας που έχουν κατακτήσει πολλές σημαντικές εθνικές και διεθνείς διακρίσεις.

  Εν όψει αυτών των θεμελιωδών αξιολογήσεων άλλωστε στο άρθρο 16.3.001 του Κανονισμού Ποδηλασίας Αθλητών με Αναπηρία (Para-Cycling Regulation) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (U.C.I.) ορίζεται ρητά ότι οι αρτιμελείς πιλότοι ποδηλάτων tandem που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 16.3.003 επ. του Κανονισμού αυτού θεωρούνται αθλητές και πρέπει να τηρούν τους Κανονισμούς των αθλητών ποδηλασίας με αναπηρία, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν την αξιολόγηση ως αθλητών με αναπηρία («tandem pilots who are eligible under articles 16.3.003ss are considered athletes and must obey these regulations except when it concerns classification»).

  Μάλιστα, στο άρθρο 16.3.002 του Κανονισμού Ποδηλασίας Αθλητών με Αναπηρία (Para-Cycling Regulation) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (U.C.I.) και πάλι συμπεριλαμβάνονται ρητά οι αρτιμελείς πιλότοι ποδηλάτων tandem στους αθλητές των αγώνων ποδηλασίας ατόμων με αναπηρία και ορίζεται ότι οι πιλότοι αυτοί πρέπει να έχουν δελτίο αθλητή νομίμως εκδοθέν από την αρμόδια εθνική ομοσπονδία («all athletes, including tandem pilotos, must hold a valid international racing licence from their UCI recognized national cycling federation»).

  Στα άρθρα 16.3.003 επ. του Κανονισμού Ποδηλασίας Αθλητών με Αναπηρία (Para-Cycling Regulation) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (U.C.I.) προβλέπονται επίσης διάφορες απαγορεύσεις και περιορισμοί για τη συμμετοχή αρτιμελών αθλητών ως πιλότων ποδηλάτου tandem σε αγώνες ποδηλασίας αθλητών με αναπηρία. Από τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς αυτούς καθίσταται σαφές ότι οι επιφανείς αρτιμελείς αθλητές που επιλέγουν να γίνουν πιλότοι ποδηλάτου tandem σε αγώνες ποδηλασίας αθλητών με αναπηρία πρέπει να εγκαταλείψουν την Εθνική Ομάδα ποδηλασίας αρτιμελών αθλητών, ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια για την ένταξη και παραμονή σε αυτή, και να μη συμμετέχουν σε σημαντικούς διεθνείς αγώνες ποδηλασίας αρτιμελών αθλητών, ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια για τη συμμετοχή σε αυτούς και για κατάκτηση πολύ καλών θέσεων.

  Ως εκ τούτου, θα αποτελούσε προφανή αξιολογική αντινομία να εγγράφονται στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. και να απολαμβάνουν τα σχετικά προνόμια και τις παροχές αποκλειστικά και μόνο βεβαιωμένοι από την αρμόδια επιτροπή αθλητές με αναπηρία, που αγωνίζονται νομίμως με βάση τους Διεθνείς Κανονισμούς στους αθλητικούς αγώνες Α.με.Α., και καθόλου οι αρτιμελείς αθλητές χωρίς αναπηρία, που επίσης αγωνίζονται νομίμως με βάση τους Διεθνείς Κανονισμούς στους αθλητικούς αγώνες Α.με.Α., συνδιαμορφώντας σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα.

  Ορθότερη διατύπωση λοιπόν στο άρθρο αυτό του νέου αθλητικού νόμου θα ήταν η εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 19 εφαρμόζονται ανάλογα στους αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν νομίμως σε αγώνες αθλητών με αναπηρίες και σημειώνουν σε αυτούς τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 13, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α. Στους αθλητές αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι πιλότοι που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας tandem, οι συνοδοί τυφλών αθλητών στο στίβο, οι τερματοφύλακες στο ποδόσφαιρο τυφλών και συνοδοί ατόμων με εγκεφαλική παράλυση ή άλλη κινητική αναπηρία στο boccia».