Άρθρο 40: Διοικητικό συμβούλιο αθλητικής Ένωσης

1. Το διοικητικό συμβούλιο (∆.Σ.) της αθλητικής ένωσης εκλέγεται για τετραετή θητεία και αποτελείται από:
α) πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, αν η ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωματεία,
β) επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, αν έχει στη δύναμη της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,
γ) εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, αν έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) ή περισσότερα σωματεία.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Σ. της αθλητικής ένωσης δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Το ίδιο ισχύει και για τα Δ.Σ. των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ομοσπονδιών και επαγγελματικών ενώσεων.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 27 εφαρμόζονται ανάλογα και στις αθλητικές ενώσεις.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα μιας ανανέωσης της θητείας τους. Η συνολική θητεία του ίδιου μέλους του Δ.Σ. δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.

5. Για να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου αθλητικής ένωσης, που προβλέπεται από το καταστατικό της, απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που αποτελεί μέλος της αθλητικής ένωσης, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, που αποτελεί μέλος της αθλητικής ένωσης.

 • 16 Δεκεμβρίου 2014, 15:03 | ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις της για το προσχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου, που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.

  Άρθρο 40

  Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Π.Σ.
  Από 1 έως 30 σωματεία: 7 μέλη.
  Από 30 έως 100 σωματεία: 9 μέλη.
  Από 100 έως 130 σωματεία: 11 μέλη.
  Από 130 σωματεία και πάνω: 15 μέλη.

  Άρθρο 33 (σωματεία)
  Άρθρο 40 (Ποδοσφαιρικές Ενώσεις)
  Άρθρο 45 (Ομοσπονδία)

  Δεν πρέπει να υπάρχει χρονικός περιορισμός στις θητείες των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών. Με δεδομένο ότι τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων εκλέγονται με την ελεύθερη βούληση και ψήφο των μελών τους, δεν είναι σωστό να αποκλείονται άτομα με προσφορά, εντιμότητα και ήθος.
  Πιστεύουμε ότι η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική και δεν ισχύει ούτε για την εκλογή στη Βουλή των Ελλήνων.
  ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 08:56 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

  ΆΡΘΡΟ 40
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Να τροποποιηθεί η παρ. 1, παραμένοντας η σχετική διάταξη του Ν. 2725/99.
  Σε λίγο καιρό δεν θα μείνει ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ να ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και το σχέδιο νόμου μειώνει τις θέσεις των μελών του Δ.Σ. των ΕΠΣ. Δεν είναι έμμισθοι οι σύμβουλοι των ΕΠΣ, δεν επιβαρύνουν κανέναν προϋπολογισμό. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από παράγοντες και το Σχέδιο Νόμου τους αποκλείει. ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ !!!.
  Είναι απαράδεκτη και άκρως αντισυνταγματική η παρ. 4.του Σχεδίου.
  Προσκρούει ευθέως στο συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του «συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι». Με ποιο δικαίωμα επιχειρείτε να βάλετε φραγμό στο συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να ασχολείται με τα κοινά και,μάλιστα, ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ. Ελέγξτε, παρακαλώ, τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα «περί σωματείων»
  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΑΚΡΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ !!

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 01:22 | Αναστάσιος

  Σχετικά με το «Άρθρο 40:Διοικητικό Συμβούλιο Αθλητικής Ένωσης», ίσως θα μπορούσε το όριο της οκταετούς θητείας να ισχύει για όλα τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. πλην ενός ή δύο μελών μέγιστο, προαιρετικά. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών που θέλουν να εκλεγούν για τρίτη τετραετία, υπερβαίνουν τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό (ένα μέλος και έως δύο για τις περιπτώσεις Ενώσεων που έχουν στη δύναμή τους 101 ή περισσότερα Σωματεία και μόνο), τότε το Δ.Σ. θα αποφασίζει ποιος/ποιοι θα θέσουν υποψηφιότητα εκ νέου. Σε καμμία περίπτωση τα Σωματεία των οποίων οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι είναι μέλη, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν και δεύτερο μέλος στο νεοσύστατο Δ.Σ.
  Πιστεύω πως με το να έχουν δικαίωμα να εκλεγούν για μία τετραετία ακόμα, διασφαλίζεται κατά κάποιον τρόπο η συνεργασία των παλαιοτέρων με τους νεότερους. Ειδικά σε περιπτώσεις νεοσύστατων αθλητικών σωματείων θα ήταν πολύ χρήσιμο ένα μέλος με όχι απλά συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά ενεργό ρόλο.