Άρθρο 18: Υποτροφίες

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να χορηγείται σε μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας μας, καθώς και σε σπουδαστές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) της χώρας, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη επίδοση στις σπουδές τους και στον αθλητισμό, σημειώνοντας διάκριση 1ης έως 3ης πανελλήνιας νίκης ως αθλητές σωματείων στα οποία έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του παρόντος, υποτροφία διάρκειας ενός (1) έτους που μπορεί να ανανεώνεται. Η δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγούνται σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. υποτροφίες για μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε θέματα που προωθούν τις επιλογές του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, ύστερα από επιτυχή δοκιμασία ενώπιον επιτροπής και εισήγηση του Ε.Σ.Α.Σ. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται μέσα σε πέντε (5) έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και πριν τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας, με τον όρο ότι ο υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο ή σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση και με την ειδικότητα που θα αποκτήσει, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Η υποχρέωση αυτή αίρεται αν ο υπότροφος δεν προσληφθεί από το Δημόσιο εντός δύο (2) ετών από την λήξη της μετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης. Αν ο υπότροφος δεν εκπληρώσει τον παραπάνω όρο, το συνολικό ποσό της υποτροφίας που του χορηγήθηκε βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία σε βάρος του ως δημόσιο έσοδο, εντόκως από τη λήξη της μετεκπαίδευσης ή της εξειδίκευσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται για κάθε έτος ο αριθμός των υποτροφιών, το ύψος της ετήσιας συνολικής δαπάνης, η διάρκεια των υποτροφιών, και ρυθμίζονται η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της επιτροπής της παραγράφου 2, το είδος και ο τρόπος της δοκιμασίας ενώπιόν της, και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

4. Δεν χορηγείται υποτροφία σε πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και υποτροφία που τυχόν χορηγήθηκε στα πρόσωπα αυτά διακόπτεται.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:39 | Βασίλης Μηνούδης

  Δεδομένου ότι οι αρκετοί αθλητές αγωνίζονται ακόμα και μετά το 35ο έτος της ηλικίας τους (ιδίως σε ομαδικά αθλήματα), θεωρώ σωστό το ηλικιακό όριο των 35 ετών της παραγράφου 2, να τροποποιηθεί προς τα επάνω (ίσως 40) ώστε να δίνεται η δυνατότητα και σε αυτούς τους αθλητές να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης διάταξης μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 00:21 | Βασίλης Μηνούδης

  Δεδομένου ότι οι αρκετοί αθλητές αγωνίζονται ακόμα και μετά το 35ο έτος της ηλικίας τους (ιδίως σε ομαδικά αθλήματα), θεωρώ σωστό το ηλικιακό όριο των 35 ετών της παραγράφου 2, χρειάζεται τροποποίηση προς τα επάνω (ίσως 40) ώστε να δίνεται η δυνατότητα και σε αυτούς τους αθλητές να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης διάταξης μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 19:23 | Μπεσουσανη Φλωρεντινε

  Στεναχωριέμαι γιατί άλλη μια φορά νιώθω ότι απομακρύνουμε τα να παιδιά απο τον αθλητισμό.
  Σαφώς ο αποσκοπός δεν πρέπει ειναι η μοριοδότηση αλλά μια επιβράβευση στη νεολαία που επιλέγει να περνάει τον λίγο απο τον ελεύθερο χρόνο της στο αθλητισμό ειναι ένα κίνητρο να βγάλουμε τα παιδιά απο τις οθόνες και να τα απομακρύνουμε απο άλλους χώρους.
  Ελπίζω ότι θα το σκεφτούν οι υπεύθυνοι λίγο ακομα και θα πράξουν ανάλογα.
  Μητέρα αθλητή και μαθητή Α’λυκειου.

 • «Ο πρωταθλητισμός απαιτεί πολλές θυσίες και μπορεί σε κάποιους να δίνει χαρές, για άλλους όμως αποτελεί ένα μεγάλο βάρος. Ουσιαστικά ένας αθλητής για να κάνει πρωταθλητισμό χρειάζεται ταλέντο αλλά και δυνατή εσωτερική παρακίνηση» επισημαίνει στο «Βήμα» η ψυχολόγος με εξειδίκευση σε αθλητικά θέματα κυρία Μαρία Ψυχουντάκη(1).
  Ο πρωταθλητισμός λοιπόν είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Κάνω πρωταθλητισμό δεν σημαίνει βγαίνω πρώτος, αλλά δίνω τον καλύτερο εαυτό μου για να βγω πρώτος. Πρωταθλητισμός δεν σημαίνει « νίκη με κάθε τίμημα» και δεν σημαίνει σώνει και καλά «αποκλειστική απασχόληση», όπως πιθανώς πιστεύουν πολλοί. Μην φοβόσαστε λοιπόν όταν ακούτε τη λέξη «πρωταθλητισμός». Μην αφήνετε τα λίγα αρνητικά να υπερκαλύπτουν τα πολλά θετικά. Απλώς, μπροστά στη λέξη να βάζετε πάντα το επίθετο «ισορροπημένος» Γ. Μαυρωτάς (2).
  Όσο και αν ανατρέξει κανείς σε βιβλιογραφικές αναφορές, το σίγουρο είναι πως θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα: Πρωταθλητισμός σημαίνει θυσίες, καθημερινή προπόνηση, στερήσεις από τις προκλήσεις της ηλικίας, οικονομικές επιβαρύνσεις δυσβάσταχτες για την οικογένεια, αγωνίες, τραυματισμοί, απογοητεύσεις και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Όταν σα γονείς αποφασίζουμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας με κάθε τρόπο ( συναισθηματικά, οικονομικά κ.ά ) στο να κάνουν «ισορροπημένο πρωταθλητισμό», ΄το τελευταίο που έχουμε στο μυαλό μας είναι τα «μόρια» για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Γιατί παράλληλα με τον πρωταθλητισμό στο άθλημά τους, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι και πρωταθλητές στη γνώση.
  «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»,»Θα πρέπει να προσεύχονται( οι αθλητές) για ένα υγιές μυαλό σε ένα υγιές σώμα. Ρωτήστε για μια ρωμαλέα καρδιά που δεν έχει το φόβο του θανάτου, και θεωρεί τη μακροημέρευση το λιγότερο από τα δώρα της φύσης, που μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε περίπτωση του μόχθου, που δεν ξέρει ούτε οργή ούτε επιθυμία και σκέφτεται, τα δεινά και τους σκληρούς άθλους του Ηρακλή καλύτερα από ό,τι οι αγάπες και δεξιώσεις στα μαξιλάρια του Σαρδανάπαλου. Τι συστήνω σε σας, που μπορείτε να δώσετε στον εαυτό σας; Για σίγουρα, ο μόνος δρόμος για μια ζωή της ειρήνης είναι η αρετή». Αυτά προτρέπει ο Λατίνος ποιητής Γιουβενάλης, τους Ρωμαίους(3).
  Είναι υποχρέωση ΚΑΙ της Πολιτείας να στηρίζει αυτά τα χαρισματικά παιδιά! Αλήθεια, έχει κανείς την αίσθηση πως μια Πανελλήνια Νίκη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με απάτες και δολοπλοκίες, και την εξαιρεί ο νομοθέτης από την παροχή των κινήτρων στο νέο νομοσχέδιο;
  Η ύπαρξη Ομοσπονδιών «φαντάσματα», και η αντίστοιχη βιομηχανία «πρωταθλητών» μέσα από αυτές, δεν αποτυπώνει τον κανόνα, μα την εξαίρεση. Γινόταν με την ανοχή της πολιτείας, η οποία ενώ γνώριζε για χρόνια ολόκληρα, όχι μόνο δεν λάμβανε μέτρα, αλλά επικύρωνε με τον πιο επίσημο τρόπο – την υπογραφή του εκάστοτε υπουργού Παιδείας – τη λίστα των ανύπαρκτων πρωταθλητών!
  Η τιμωρητική διάθεση προς κάθε μορφή εγχώριου πρωταθλητισμού, εκτιμώ, πως είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Πιστεύω, πως ο νομοθέτης πρέπει να ενσκήψει εκ νέου και να διορθώσει την κατάφωρη αδικία που μόνο απογοήτευση θα επιφέρει στους νέους πρωταθλητές μας. Σίγουρα τα κριτήρια πρέπει να αυστηροποιηθούν, τα κίνητρα όμως πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Τα μόρια δεν πρέπει να αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά επιβράβευση των προσπαθειών των νέων αθλητών, οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα μας, με τίμιους αγώνες, εντός και εκτός Ελλάδας!
  Ευχαριστώ πολύ, θεωρώντας το δημόσιο διάλογο την πεμπτουσία της Δημοκρατίας.
  ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗ, ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕΧΡΙ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Μ.Ο 19.11/13).
  1.http://www.tovima.gr/sports/article/?aid=650977
  2.http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=4860
  3.http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BD