Άρθρο 72: Τύχη των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών σε περίπτωση υποβιβασμού της ομάδας σε ερασιτεχνική κατηγορία

Οι επαγγελματίες αθλητές, αν η ομάδα τους υποβιβαστεί σε ερασιτεχνική κατηγορία, εξακολουθούν, κατ’ εξαίρεση, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αθλητές και στην κατηγορία στην οποία υποβιβάζεται η ομάδα τους για ένα (1) έτος, εφόσον η χρονική διάρκεια του συμβολαίου τους καλύπτει το έτος αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τους αμειβόμενους αθλητές.

  • 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:52 | Βασίλης Μηνούδης

    Προτείνω την κατάργηση αυτού του άρθρου δεδομένου ότι υπάρχει αντίφαση με το άρθρο 68 παρ. 2.