Άρθρο 74: Απαγόρευση μεταγραφών

1. Οι Α.ΑΕ. που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν δικαίωμα να αποκτούν αθλητές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. Η εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν από την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την ακυρότητα της μεταγραφής και την αντικανονικότητα της συμμετοχής του αθλητή στους αγώνες. Δεν αποκλείεται στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του αθλητή που δεν μεταγράφεται κανονικά, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Η αντικανονικότητα της συμμετοχής αθλητή σε αγώνα εξετάζεται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κατόπιν ενστάσεως ή αυτεπάγγελτα, ύστερα από υποβολή της σχετικής έκθεσης του επαγγελματικού συνδέσμου, ή κατόπιν έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Σύναψη συμβολαίου με αθλητή ή προπονητή είναι άκυρη, αν οι ετήσιες αμοιβές, παροχές και λοιπές καταβολές που προβλέπονται σ’ αυτό, προκαλούν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων εξόδων για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, και επέρχονται οι συνέπειες της παραγράφου 1.

 • 16 Δεκεμβρίου 2014, 23:26 | Π.Δ

  Το μέτρο της υποχρεωτικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών πολύ μικρής ηλικίας στα ερασιτεχνικά (Τοπικά) πρωταθλήματα , εκτός του ότι δημιουργεί προβλήματα υποβάθμισης περαιτέρω της ποιότητας του ποδοσφαίρου,εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μικρών αθλητών. Το μέτρο αυτό λοιπόν πρέπει να αναθεωρηθεί όσον αφορά τα όρια ηλικίας.

 • 13 Δεκεμβρίου 2014, 01:26 | Π.Δ

  Επίσης άλλο ένα θέμα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα αφορά τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών στα Ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Πολλές φορές τα σωματεία δεν αφήνουν, κυρίως τους νεαρούς αθλητές, να μεταγραφούν στην ομάδα της αρεσκείας τους και μάλιστα τους τιμωρούν με την μη χρησιμοποίηση τους στους αγώνες. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ένας νεαρός αθλητής για διάφορους λόγους δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του σε μια ομάδα και ο Πρόεδρος (που δεν πληρώνει τίποτε για τον αθλητή αυτόν, απλά θεωρεί ότι τον «ανέδειξε») δεν του παραχωρεί το Δελτίο , τότε ο αθλητής αυτός με το ισχύον καθεστώς σήμερα, καταστρέφεται.
  Νομίζω ότι σήμερα ισχύει το εξής: δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει σε αγώνα της ομάδας του καθόλου ένα χρόνο (?), για να έχει το δικαίωμα να πάει σε άλλη ομάδα παρά την θέληση του σωματίου του!
  Αυτό πρέπει να αλλάξει υπέρ των νεαρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι στο τέλος αναγκάζονται να εγκαταλείψουν και «χάνονται».

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:42 | Βασίλης Μηνούδης

  1. Εκτός των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων να προστεθεί και η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων σε αθλητές και προπονητές, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μεταγραφών.

  Άλλωστε κάτι τέτοιο όριζε και ο ν.2725/99 μετά τις τροποποιήσεις που είχαν γίνει και είχε αποδώσει τα μέγιστα.