Άρθρο 22: Προπονητής

1. Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που με την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει σχετικά με άθλημα ή αγώνισμα ή αθλητική δραστηριότητα ή φυσική δραστηριότητα αναψυχής ή ακραία τουριστική αθλητική δραστηριότητα, αναλαμβάνει την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και την πρόοδο των αθλητών, καθώς και όσων αθλούνται σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού ή ασκούνται σε γυμναστήρια, δημόσια και ιδιωτικά και ταυτόχρονα διαφυλάττει και βελτιώνει την υγεία των παραπάνω προσώπων.

2. α)Για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή οι δικαιούχοι υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3919/2011 (Α΄ 32) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα που έχουν επάρκεια, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 8639/2013 (Β’ 18).
β)Μετά την παρέλευση προθεσμίας τριών (3) μηνών από την από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή είναι ελεύθερη, εφόσον έχουν υποβληθεί με την αίτηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά της περίπτωσης α, διαφορετικά, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, απαγορεύεται η άσκησή του.
γ)Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των δύο πρώτων περιπτώσεων, ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών που τηρείται στη ΓΓΑ. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών.

3. Απαγορεύεται η λειτουργία τμήματος ή κλάδου αθλήματος αν δεν έχει προσληφθεί για το τμήμα ή τον κλάδο αθλήματος προπονητής, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης ή αθλητικής αναψυχής ή ακραίας τουριστικής δραστηριότητας, χωρίς την πρόσληψη προπονητή του παρόντος άρθρου, ή εκπαιδευτή του άρθρου 25.

4. Κάθε προπονητής ή εκπαιδευτής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής, απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Εκτός των κωλυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 27, αν ασκηθεί κατά προπονητή ή εκπαιδευτή ποινική δίωξη για πλημμελήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής με παθόντα ανήλικο, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μπορεί, αν κρίνει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι το μέτρο είναι αναγκαίο για την προστασία ανηλίκων αθλητών, να αναστείλει την επαγγελματική τους άδεια, μέχρι ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

6. Ο προπονητής μπορεί να είναι μέλος του αθλητικού σωματείου στο οποίο εργάζεται, καθώς και αθλητής οποιουδήποτε άλλου αθλητικού σωματείου, όχι όμως της ίδιας αγωνιστικής κατηγορίας με αυτό στο οποίο εργάζεται.

 • 18 Δεκεμβρίου 2014, 13:17 | Πανούσος αθανάσιος

  Να προστεθεί οτι ενα προπονητης μπορεί να εργάζεται σε δύο διαφορετικά σωματεία αρκεί να μην αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία.

 • 15 Δεκεμβρίου 2014, 16:55 | LEROS

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  υπάρχει δικαστική μελέτη περίπτωσης ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

  ως ακολούθως

  Το ιστορικό της υπόθεσης Δώνη-ΠΑΟΚΟ Γιώργος Δώνης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχαν οδηγηθεί στα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ για το θέμα της αποζημίωσης του Ελληνα τεχνικού, όταν αποχώρησε από τον «ΠΑΟΚ».

  Ο Δώνης δικαιώθηκε τόσο από την Επιτροπή Οικονομικών Διαφορών, όσο και από το Διαιτητικό Δικαστήριο Εφέσεων της ΕΠΟ.

  Ο ΠΑΟΚ προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια, καταθέτοντας αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης για πέντε «τυπικούς λόγους», καθώς και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για «πάγωμα» της απόφασης της ΕΠΟ,

  Τα ασφαλιστικά μέτρα και η αίτηση αναστολής απορρίφθηκαν. Ομως στην αγωγή έγινε δεκτός ο ένας από τους πέντε λόγους που επικαλέστηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

  Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον Γιώργο Δώνη, ο λόγος που έγινε δεκτός η αγωγή του ΠΑΟΚ είναι ότι η απόφαση δεν υπεγράφη από τα τρία μέλη του δικαστηρίου της ΕΠΟ και ειδικότερα από τον μέλος του δικαστηρίου που ήταν ο διαιτητής που όρισε η ομοσπονδία προπονητών.

  Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το δικαστήριο δέχτηκε ότι υπήρχε κακή σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της ΕΠΟ και η υπόθεση αναπέμπεται να δικαστεί εκ νέου στα όργανα της Ομοσπονδίας. Άκυρη έβγαλαν τα πολιτικά δικαστήρια απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της ΕΠΟ σχετικά με την διαμάχη που έχει ο Γιώργος Δώνης με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

  Πρόκειται για απόφαση που καταργεί το «αυτοδιοίκητο» της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία δεν επιτρέπει οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών της οργάνων για αθλητικές διαφορές να κρίνονται στη συνέχεια από πολιτικά δικαστήρια.Μάλιστα, στο άρθρο 35 του ΚΑΠ, η ΕΠΟ προβλέπει την τιμωρία όσων προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο το αυτοδιοίκητο.

  Ομως η διοίκηση ΕΠΟ είναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αδύναμη να εφαρμόσει τους κανονισμούς της, όπως συνέβη πέρσι στις αντίστοιχες περιπτώσεις του Αρη (πέρυσι), του ΟΦΗ και του Πανιωνίου (φέτος).Για το συγκεκριμένο θέμα αρμόδια είναι η ίδια η ΕΠΟ και όχι η Super League, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει προσφύγει κατά απόφασης οργάνου της.Κατά συνέπεια, η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ανεξάρτητα από την ουσία της, παραβιάζει το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, έτσι όπως το επικαλείται η ίδια. Συνεπώς οφείλει άμεσα να αντιδράσει, κάτι το οποίο ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΕΙ

  ΚΑΙ , τότε αποδέχεται την παραβίαση του «αυτοδιοίκητου» και δεν θα μπορεί να το επικαλείται πλέον, διότι θα κατηγορηθεί για μεροληπτική συμπεριφορά[ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ]

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 15:05 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

  ΤΌΣΟ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

  όσο και

  η ΓΓΑ σχολες προπονητών

  όσο και τ

  α συνδικαλιστικά όργανα προπονητών

  ίσως οι περισσότεροι αγνοείτε το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο Θεσμικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

  Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

  http://www.nqf.gov.gr/

  Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
  Εκτύπωση
  Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου του 2008 C1110/01) για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων πρότεινε στα Κράτη Μέλη να ορίσουν τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού τους με στόχο να υποστηρίξουν τη διασύνδεση όλων των αρμοδίων εθνικών αρχών και φορέων για τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης και αντιστοίχησής τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, με γνώμονα την ποιότητα και τη διαφάνεια. Tα καθήκοντα των εν λόγω Εθνικών Σημείων Συντονισμού είναι τα εξής:

  Να καθορίσουν τα επίπεδα των προσόντων στο Εθνικό Σύστημα Προσόντων και να προβούν στην αντιστοίχιση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
  Να εξασφαλίσουν αφενός ότι η διαδικασία αντιστοίχισης θα γίνει με αδιάβλητο τρόπο, διευκολύνοντας παράλληλα τη διαδικασία συσχέτισης των διαφόρων πλαισίων.
  Να εξασφαλίσουν και να συμβάλουν στη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά τη διαδικασία.
  Να παράσχουν πληροφόρηση και καθοδήγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το πώς αντιστοιχίζονται τα εθνικά προσόντα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων μέσω των εθνικών συστημάτων προσόντων.
  Να προωθήσουν σύμφωνα πάντα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, την εμπλοκή όλων των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερομένων (π.χ. πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπρόσωποι ανώτατης εκπαίδευσης, εμπειρογνώμονες, κ.λ.π.)
  Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδοτεί τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού για δράσεις όπως:

  διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συναντήσεων,
  ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα ΕΠΠ και προβολή των δραστηριοτήτων αυτών,
  εκπόνηση υποστηρικτικού υλικού και οδηγών,
  διαβουλεύσεις με επιτροπές κοινωνικού διαλόγου και προβολή των αποτελεσμάτων,
  συμμετοχή σε αντίστοιχες δραστηριότητες που διοργανώνονται από άλλα εθνικά σημεία συντονισμού και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και δοκιμών,
  συμμετοχή στελεχών σε ευρωπαϊκά συνέδρια, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την προετοιμασία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,
  εθελοντική αξιολόγηση και πιλοτικά σχέδια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
  προετοιμασία και μετάφραση της αναφοράς για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
  ανάπτυξη εθνικών πληροφοριακών συστημάτων για τα προσόντα και τη σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πληροφοριακά συστήματα.
  Σύμφωνα με το Ν. 3879/21.9.2010, (ΦΕΚ 163/ τ. Α’/ 21.09.2010) παρ 1 του άρθρου 11, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μεταξύ άλλων, ορίζεται ως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα. Από τον Ιούλιο 2011 ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανέλαβε αυτή την αρμοδιότητα.

  Δράσεις του Εθνικού Σημείου Συντονισμού

  Δράσεις που υλοποιεί το Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων:

  Εκπόνηση μελέτης με την καταγραφή εφαρμοσμένων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ανάπτυξη ενός Κλαδικού Πλαισίου Προσόντων και την αναφορά του στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων. Η εφαρμογή θα γίνει με τη μελέτη περίπτωσης στον κλάδο του Τουρισμού και με σκοπό την ανάπτυξη των περιγραφικών δεικτών των επιπέδων του σχετικού Κλαδικού Πλαισίου Προσόντων.
  Διοργάνωση ενός Συνεδρίου με στόχο τη διάχυση πληροφόρησης σε ενδιαφερόμενα κοινά σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τη σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  Διοργάνωση δύο τεχνικών σεμιναρίων στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη με έμφαση στα κλαδικά πλαίσια προσόντων.
  Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων NQF και προετοιμασία για τη σύνδεσή του με τον αντίστοιχο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  Συμμετοχή δύο εκπροσώπων του Εθνικού Σημείου Συντονισμού NCP σε συναντήσεις ευρωπαϊκών δικτύων.
  Συναντήσεις με εμπειρογνώμονες για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, μέσω επισκέψεων σε άλλα Εθνικά Σημεία Συντονισμού, όπως για παράδειγμα της Μάλτας, της Ιρλανδίας, της Αυστρίας κ.λ.π.
  Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού με την προώθηση έντυπου υλικού.
  Εκπαίδευση στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από διεθνή εμπειρογνώμονα στις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και αντιστοίχισης κλαδικών πλαισίων προσόντων.
  Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η εμπλοκή των ενδιαφερομένων και η κατανόηση της διαδικασίας της αντιστοίχισης με στόχο την πλήρη υιοθέτηση των στρατηγικών της διά βίου μάθησης, την βέλτιστη εφαρμογή τους και την ευρεία αποδοχή τους από το κοινό.
  Διοργάνωση δύο ημερίδων με ιδιαίτερη έμφαση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και στη διαδικασία αντιστοίχισήης του με το Εθνικό. Σε κάθε ημερίδα θα συμμετέχουν 100-150 εκπρόσωποι των εθνικών και τοπικών αρχών, των παρόχων της εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινωνικών εταίρων, των επιμελητηρίων, των σπουδαστών κ.λ.π.

  Τα Επαγγελματικά περιγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη περιγραφή ενός επαγγέλματος:

  τίτλος – ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας

  ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του

  ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

  ανάλυση του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας σε προδιαγραφές
  απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του

  προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων

  ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. 110998/8-5-2006/ΦΕΚ 566 Β/8-5-2006) σχετικά με την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων.

  Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναπτύσσει και πιστοποιεί επαγγελματικά περιγράμματα σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενοι και εργοδότες). Η διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων διέπεται από σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

  Tα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα

  αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας

  εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων

  οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

  προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

  συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά εργασίας

  συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης

  ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αναπτύξει και πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 202 επαγγελματικά περιγράμματα

  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

  http://www.eoppep.gr/images/EP/EP43.pdf

  Τι αφορά
  Προπονητής ενός αθλήματος είναι ο υπεύθυνος για την εκγύμναση και την προπόνηση ομάδων ή ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, της τεχνικής και τακτικής τους, σε ένα άθλημα.

  Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
  Στην Ελλάδα σήμερα οι περισσότεροι προπονητές απασχολούνται σε αθλητικά σωματεία τα οποία συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους σε σεμινάρια των ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτεί ο ν. 2725/99, περί αθλητικών σωματείων. Επιπλέον, οι προπονητές απασχολούνται στα παιδικά και εφηβικά τμήματα των συλλόγων, σε σχολεία, σε δημοτικά ή κοινοτικά στάδια και σε καλοκαιρινά camps.

  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

  http://www.eoppep.gr/images/EP/EP53.pdf

  Ο Ναυαγοσώστης:
  • φροντίζει για την πρόληψη των ατυχημάτων,
  • φροντίζει για τη διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος, και
  • την παροχή των πρώτων βοηθειών σε λουόμενους, κολυμβητές και γενικότερα σε άτομα που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με το υγρό στοιχείο μέσα στα όρια ευθύνης του.

  Οι ναυαγοσώστες μπορούν να εργαστούν σε πισίνες και σε ακτές (θάλασσας – λίμνης). Ο ναυαγοσώστης με την ειδικότητα «Ναυαγοσώστης ακτής» που εργάζεται σε ακτές (θάλασσας – λίμνης), οφείλει εκτός των άλλων προσόντων να έχει και άδεια χειριστή ταχυπλόου και ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

  Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
  Οι κλάδοι της ασφάλειας, αθλητισμού και παροχής προσωπικών υπηρεσιών στους οποίους εντάσσεται το επάγγελμα του «Ναυαγοσώστη», εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική και έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως η σημασία και σπουδαιότητά τους στην οικονομική ανάπτυξη.
  Η σημασία αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η μεγάλη έκταση της παράκτιας ζώνης σε συνδυασμό με τον ολοένα αναπτυσσόμενο και ποιοτικό τουρισμό ως τομέα της οικονομίας προσφέρει ένα ελπιδοφόρο μέλλον στο επάγγελμα.

  ΟΔΗΓΟΣ ΒΟΥΝΟΥ

  http://www.eoppep.gr/images/EP/EP73.pdf

  Τι αφορά:
  Ως Οδηγός Βουνού ορίζεται ο επαγγελματίας που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να:
  • Οδηγεί άτομα σε κάθε μορφής δραστηριότητας όπου απαιτείται η χρήση ορειβατικού εξοπλισμού ή ατομικών μέτρων προστασίας, στις οποίες συνήθως συμπεριλαμβάνονται: Η ανάβαση σε βράχο και πάγο, το ορειβατικό σκι, οι χιονοδρομικές εκδρομές με πέδιλα χιονιού είτε εντός είτε εκτός πίστας, η περιήγηση στο βουνό και σε περιοχές φυσικού ενδιαφέροντος και η διάσχιση φαραγγιών.
  • Εκπαιδεύει άλλους στις τεχνικές ορειβασίας, αναρρίχησης και ορειβατικού σκι, στις τεχνικές αναρρίχησης σε τεχνητό έδαφος, στις περιηγητικές τεχνικές ακόμη και με πέδιλα χιονιού και στις τεχνικές διάσχισης φαραγγιού.
  • Κατασκευάζει ή/και να βελτιώνει στίβους περιπέτειας, αναρριχητικά πάρκα και κατασκευές σε δένδρα ή σε τεχνητά ικριώματα που χρήζουν ορειβατικό αναρριχητικό εξοπλισμό και χειρισμούς με αντίστοιχες τεχνικές.
  • Διοργανώνει αγώνες, επιδείξεις ή σεμινάρια που χρήζουν τεχνικές ορειβασίας, ή χρήση ασφαλειών και χειρισμών αναρρίχησης.

  Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης:
  Σύμφωνα με το Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού (ΣΕΟΒ), οι Οδηγοί Βουνού (ΟΒ) στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό τόσο από «αυτόκλητους Οδηγούς Βουνού» ή διοργανωτές υπαίθριων δραστηριοτήτων, όσο και από αλλοδαπούς συναδέλφους τους με πτυχίο UIAGM, (δηλ. της σχολής των Διεθνών Οδηγών Βουνού) τους οποίους προσλαμβάνουν ξένες εταιρίες για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους. Αρκετές από αυτές τις εταιρίες ζητούν από τα Ελληνικά γραφεία που συνεργάζονται, Έλληνες Οδηγούς Βουνού που να έχουν νομική κάλυψη ώστε να συντάξουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των πελατών τους, το οποίο τίθεται ως προϋπόθεση. Το ΣΕΟΒ ουσιαστικά δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι αφού δεν υπάρχει καμιά περιγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του. Σύμφωνα πάντα με το ΣΕΟΒ, το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να διευθετηθεί με θεσμικό προσδιορισμό (κατοχύρωση) του επαγγέλματος και την αντίστοιχη περιγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επαγγελματιών Οδηγών Βουνού.
  Σύμφωνα με το ΣΕΟΒ, τα άτομα που ακούν το επάγγελμα στην Ελλάδα και έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια είναι περίπου 40.

  ΑΥΤΟΔΥΤΗΣ

  http://www.eoppep.gr/images/EP/EP47.pdf

  Τι αφορά
  Ο αυτοδύτης καλείται να εκτελέσει μία ευρεία γκάμα εργασιών κάτω από τον βυθό, εργασίες που δεν μπορούν να εκτελεσθούν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αυτόνομα αναπνευστικά μέσα. Ο αυτοδύτης καλείται να εκτελέσει καταδύσεις είτε αυτόνομα, είτε ως συνοδός αυτοδυτών σε τουριστικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες, είτε ως εκπαιδευτής ή βοηθός εκπαιδευτή αυτοδυτών, είτε ως επαγγελματίας δύτης, εκτελώντας τεχνικές υποβρύχιες εργασίες σε πλοία, ιχθυοτροφεία, τεχνικά έργα, επιστημονικές έρευνες και έργα, καθώς και να χειρίζεται, υποβρύχιες συσκευές απαραίτητες για την εκτέλεση έργων (ρομποτικοί μηχανισμοί, κάμερες κινηματογραφικών και τηλεοπτικών συνεργείων), ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του σε διαδικασίες διάσωσης ή έρευνας ατυχημάτων.

  Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
  Στη χώρα μας το συγκεκριμένο επάγγελμα ασκείται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.
  Το επάγγελμα του αυτοδύτη στη σημερινή αγορά εργασίας έχει προοπτικές ανάπτυξης καθώς η στήριξη του κράτους στον εναλλακτικό τουρισμό δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας κυρίως στα νησιά μας.
  Επίσης, η ναυτιλία χρησιμοποιεί συχνότερα αυτοδύτες για έλεγχο η καθαρισμό των υφάλων γιατί κοστίζει λιγότερο από τον δεξαμενισμό.
  Τέλος, με την ανάπτυξη των τουριστικών λιμανιών στην χώρα [Μαρίνες] χρειάζονται όλο και περισσότεροι αυτοδύτες για την κατασκευή αγκυροβολίων, καθαρισμό υφάλων και υποβρύχιων μικροεπισκευών.
  Αν και η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος το κάνει μη προσιτό για τους πολλούς, οι προοπτικές φαίνεται να είναι αισιόδοξες για το συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, καθώς η ανάπτυξη του τουρισμού της ναυτιλίας και του Yachting, όπως και της ιχθυοκαλλιέργειας ανεβάζει την ζήτηση αυτοδυτών.

  ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  http://www.eoppep.gr/images/EP/EP130.pdf

  Τι αφορά

  To βασικό αντικείμενο του επαγγέλματος του Εμψυχωτή Τουρισμού αφορά στην προετοιμασία, διοργάνωση, εμψύχωση και υλοποίηση, κάτω από ορθολογική και οικονομική-διαχείριση, δραστηριοτήτων ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, παιδαγωγικών και αθλητικών, που απευθύνονται σε τουρίστες κάθε προέλευσης και κάθε ηλικιακής κατηγορίας και πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία, σε άλλου τύπου καταλύματα και σε τόπους ποικίλου τουριστικού ενδιαφέροντος.
  Πιο συγκεκριμένα ο Εμψυχωτής Τουρισμού:
  • φροντίζει για την ψυχαγωγία και την ψυχική και σωματική χαλάρωση-ανανέωση των τουριστών καθώς και την άθλησή τους, κατά την περίοδο των διακοπών τους, και
  • διοργανώνει συνήθως χορευτικές, θεατρικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εορταστικές βραδιές, ταχυδακτυλουργικές παραστάσεις, παιχνίδια, διαγωνισμούς μεταξύ των πελατών, μαθήματα ζωγραφικής και γλυπτικής με πηλό, ψυχαγωγεί νήπια και παιδιά κ.α.,
  • ενδέχεται επίσης να ασχολείται με την οργάνωση και υλοποίηση των τουριστικών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, τοπικού ή και εθνικού χαρακτήρα, καθώς και εξειδικευμένες δραστηριότητες (π.χ. ποδηλατικός τουρισμός, εκθέσεις και συνέδρια) ή να προσαρμόζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία τουριστών π.χ. τουρίστες με ειδικές ανάγκες ηλικίας (παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους), ή ετερογενούς σύνθεσης, και
  • φροντίζει να γνωρίσει προσωπικά τους τουρίστες-πελάτες, είναι υπεύθυνος για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των εκάστοτε πελατών-τουριστών, επινοεί τρόπους παρακίνησης της συμμετοχής τους στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, μεριμνά για την ικανοποίησή των πελατών και για την τήρηση κανόνων ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με τελικό στόχο τη συμβολή στην παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών από την τουριστική μονάδα στην οποία εργάζεται.

  Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

  Ο κλάδος σημειώνει δυναμική ανάπτυξη, ενώ οι νέες ανάγκες που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια στο χώρο του οργανωμένου διεθνούς τουρισμού για την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών ψυχαγωγίας των τουριστών, που λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής επιζητούν όλο και περισσότερη, ποιοτική διασκέδαση και ψυχαγωγία σε συμπυκνωμένο χρόνο διακοπών, οδήγησαν στην αύξηση του ενδιαφέροντος των ξενοδοχειακών μονάδων για απασχόληση νέων ειδικοτήτων, όπως αυτή των Εμψυχωτών Τουρισμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις (Μάρας, 2004) κάθε χρόνο στην Ελλάδα εργάζονται περισσότερα από 5.000 άτομα, κατά κανόνα εντός της θερινής τουριστικής περιόδου. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που προέρχονται από το εξωτερικό, καθώς παραμένει ακόμα χαμηλή η ενασχόληση γηγενών με το επάγγελμα. Συχνά οι εργαζόμενοι ασκούν διαφορετικό επάγγελμα εκτός της περιόδου της απασχόλησής τους ως Εμψυχωτές Τουρισμού. Αρκετοί έχουν πραγματοποιήσει σπουδές ή ασκούν επαγγέλματα που συνδέονται με το περιεχόμενο ορισμένων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. παιδαγωγοί, χορευτές, γυμναστές, ηθοποιοί κλπ). Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΤΕΠ 2004, οι εμψυχωτές τουρισμού ανήκουν στην κατηγορία «άλλες ειδικότητες», όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γυναίκες 56% και 44% οι άντρες.
  Η γεωγραφική διασπορά της απασχόλησης είναι προφανώς αντίστοιχη της διασποράς των ξενοδοχειακών μονάδων στην επικράτεια, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται στους Νομούς της χώρας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο τουριστικό ενδιαφέρον και τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα (περίπου το 70% του συνόλου των αφίξεων πελατών και το 81% των διανυκτερεύσεων συγκεντρώθηκαν το έτος 2008 στις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Αττικής).

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου. (ν.4115/2013)

  Επισημαίνεται ότι με το ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄), άρθρα 1, 2 & 3 θεσπίζεται η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, και καταργούνται οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων και οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων. Συνεπώς, η διαδικασία ρύθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων θα αφορά μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπό εξέταση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ειδικότητες εναρμονίζονται με ήδη νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα από τα αρμόδια υπουργεία, για την πρόσβαση στα οποία προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις. Σε όποια άλλη περίπτωση δεν υφίσταται θέμα ρύθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων καθότι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, με την κατοχή, ή και όχι, αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Η νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να αποδώσει επαγγελματικά δικαιώματα αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που τα εποπτεύουν.

  Η κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για κάθε ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων περιλαμβάνει την επεξεργασία και μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη χορήγηση αδειών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης . Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εισηγητικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ) η οποία και συντάσσει κάθε προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών και αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Προεδρικό Διάταγμα, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών
  Εκτύπωση
  Στρατηγικός στόχος – Βασικές Κατευθύνσεις:

  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος για την πιστοποίηση των εκροών (των αποτελεσμάτων της μάθησης ανεξάρτητα από τη διαδρομή επίτευξής τους) αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

  Ανάπτυξη προτύπων συστημάτων & θεσμικού πλαισίου για την πιστοποίηση προσόντων. Σχεδιασμός συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης καθώς και πλαίσιο αδειοδότησης και αξιολόγησης φορέων πιστοποίησης προσόντων.
  Εποπτεία του τομέα πιστοποίησης. Έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση των φορέων πιστοποίησης προσόντων.
  Δυνατότητα διενέργειας πιστοποιήσεων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  Μέσω του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών κύριος στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι:

  Παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης τουλάχιστον όλων εκείνων των Προσόντων για τα οποία υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον από την Πολιτεία για να πιστοποιηθούν, καθώς και προσόντα που τονώνουν την απασχόληση.
  Η πιστοποίηση πραγματοποιείται, σύμφωνα με προϋποθέσεις, όρους και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το πιστοποιηθέν προσόν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του σχετικού πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος.
  Παρέχεται δυνατότητα ισότιμης πιστοποίησης για όλους όσους το επιθυμούν, ανεξάρτητα από τη διαδρομή μέσω της οποίας απέκτησαν το προς πιστοποίηση προσόν.

  παραμένω στην διάθεση του νομοθέτη και κάθε προπονητή για διευκρινήσεις

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ [M.Sc / M.B.A]

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 22:45 | Ελενη Μιχοπούλου

  Οι προπονητές που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας με τη Διοίκηση του σωματείου δεν μπορεί να είναι μέλη με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.

  Συμφωνώ με την πρόταση:όλα τα σωματεία να απασχολούν προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,ιδιαίτερα όταν στα σωματεία λειτουργούν ακαδημίες δηλ.οι προπονητές ασκούν εκπαιδευτικό έργο.

  Συμφωνώ με την πρόταση της Μαρίας μπακετέα για τους προπονητές Γ και Β κατηγορίας να είναι βοηθοί.

  Πρόταση: Κάρτα Προπονητή
  Κάθε Ομοσπονδία να εκδίδει κάρτα προπονητή,με την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τη ΓΓΑ.Τη κάρτα αυτή πρέπει,ο προπονητής, να την έχει μαζί του σε όλες τις δράσεις του προπονητικού του έργου.Η κάτρτα να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια

  Ελένη Μιχοπούλου

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 19:43 | Aναστάσιος Λάγκας

  Απαιτείται διασαφήνιση της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 6, που προβλέπει ότι ο προπονητής μπορεί να είναι αθλητής άλλου σωματείου όχι όμως της ίδιας κατηγορίας με αυτό που εργάζεται. Στα ατομικά αθλήματα π.χ. άρση βαρών, πως εξηγείται η διάταξη αυτή;

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 18:42 | Χρήστος Λάμπρης, επιχειρηματίας τουρισμού και Οδηγός Βουνού

  Η ορολογία «αθλητική αναψυχή» στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 αναφέρεται σε τουριστικές δραστηριότητες «ενεργού αναψυχής», όπως rafting, canyoning, ορειβατικό ποδήλατο, αναρρίχηση βράχου ή πάγου, trekking, κλπ. Με αποτέλεσμα να προκαλεί σύγχυση. Ένα τέτοιο άρθρο δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε αυτό το είδος τουρισμού, τη στιγμή μάλιστα που πανευρωπαϊκά έχει ήδη διασαφηνιστεί το περιεχόμενο του όρου «ενεργός αναψυχή» και δεν έχει καμία σχέση με αθλητισμό και αθλητικές ομοσπονδίες.
  Η διαφορά είναι ότι μια δραστηριότητα (ακόμη και η ίδια δραστηριότητα) είναι αθλητική αν αποσκοπεί στην βελτίωση των επιδόσεων με σκοπό την συμμετοχή σε αγώνες, ενώ πρόκειται για ενεργό αναψυχή αν αποσκοπεί στην διασκέδαση. Για παράδειγμα η ιππασία μπορεί να είναι και άθλημα, μπορεί να είναι και τουρισμός όταν πρόκειται για βόλτα στο βουνό με τουρίστες.
  Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ξεκάθαρο πως όποια δραστηριότητα αφορά τουρισμό και όχι την συμμετοχή σε αγώνες, θα πρέπει να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο γιατί δεν τον αφορά.

  Προτείνω λοιπόν να αφαιρεθεί από την παράγραφο 3 το δεύτερο σκέλος της, δηλαδή η πρόταση: «…ή αθλητικής αναψυχής ή ακραίας τουριστικής δραστηριότητας ….του άρθρου 25»

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 17:47 | Μιχαλης Τσουκιας προεδρος ΣΕΤΕΥΔ

  Στο κειμενο που υποβαλαμε εχει ξεφυγει εκ παραδρομης ο ορος στον οποιο και αναφερομαστε οταν λεμε οτι δεν ειναι επιχειρηματικα και επιστημονικα δοκιμος και εχει αναγκη προσδιοριμου και αποσαφινησης.

 • Το Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού είναι ένα επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Οδηγούς Βουνού. Οι Οδηγοί Βουνού αφορά ασκούν επαγγελματικά κυρίως τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  1. Οδήγηση ατόμων στο ορεινό περιβάλλον, σε δραστηριότητες που ενδεχομένως απαιτούν και τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για την προώθηση και για την ασφάλιση έναντι της πτώσης από ύψος. Η οδήγηση αφορά σε αναβάσεις, διασχίσεις και καταβάσεις είτε στο βράχο, είτε στο χιόνι, είτε στον πάγο, είτε στο απλό έδαφος, είτε σε συνδυασμό των ανωτέρω.
  2. Διδασκαλία όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων.
  Ενδεικτικά μερικοί τομείς απασχόλησης μας είναι η ορειβασία, η πεζοπορία, η αναρρίχηση, το ορειβατικό σκι, η κατάβαση φαραγγιών και γενικά αθλητικές και τουριστικές δραστηριότητες στο ορεινό περιβάλλον.

  Τα σχόλιά μου:

  Στο άρθρο 22: Προπονητής, παρ. 1. θα πρέπει να αφαιρεθεί η «φυσική δραστηριότητα αναψυχής» από τις δραστηριότητες των προπονητών. Οι προπονητές είναι εκπαιδευμένοι να προπονούν αθλητές και όχι να διευθύνουν τουριστικές δραστηριότητες αναψυχής.

  Επίσης στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου θα πρέπει να αφαιρεθούν «η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων αθλητικής αναψυχής ή ακραίας τουριστικής δραστηριότητας» για του ίδιους με τους παραπάνω λόγους.

  Στο Άρθρο 25: Εκπαιδευτής, παρ. 2. θα πρέπει να αφαιρεθούν οι «δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής» από τις δραστηριότητες των εκπαιδευτών για του ίδιους με τους παραπάνω λόγους. Οι εκπαιδευτές αθλημάτων, είναι εκπαιδευμένοι να εκπαιδεύουν αθλητές και όχι να διευθύνουν τουριστικές δραστηριότητες αναψυχής. Οι εκπαιδευτές-οδηγοί τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής είναι οι κατάλληλοι επαγγελματίες για τη διεύθυνση-εκπαίδευση-οδήγηση στις τουριστικές δραστηριότητες αναψυχής και αυτούς δεν πρέπει να τους συμπεριλάβει ο αθλητικός νόμος.

  Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι τυχόν ψήφιση των παραπάνω άρθρων ως έχουν, θα έχει ως αποτέλεσμα την πιστοποίηση μη κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών οι οποίοι θα εργαστούν στον χώρο του τουρισμού ως «εκπαιδευτές» σε αντικείμενα τα οποία πιθανόν δεν θα γνωρίζουν επαρκώς, εκθέτοντας τους «εκπαιδευόμενους» σε κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών ή και θανάτου.

  Με εκτίμηση,

  Γιάννης Πετρομιανός
  Πρόεδρος Σωματείου Ελλήνων Οδηγών Βουνού

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 01:07 | Ιωάννης Παναγάκος

  Υπάρχουν σωματεία τα οποία καλλιεργούν ερασιτεχνικά κάποιον κλάδο άθλησης, π.χ. Σκάκι. Πολλά από αυτά τα Σωματεία έχουν «προπονητές», όχι με κάποιο πτυχίο, αλλά καταξιωμένους στη συνείδηση κόσμου λόγω των επιτυχιών που έχουν επιτύχει με τους μαθητές τους. Αυτοί οι προπονητές πώς θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στην ομάδα τους. Πολλοί, μάλιστα απ’ αυτούς, παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Υπάρχουν και περιπτώσεις πολύ επιτυχημένων τέτοιων προπονητών οι οποίο τυγχάνουν και μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου τους, πάντοτε, όμως, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Προτείνω για τους υπόψη προπονητές και τα αντίστοιχα σωματεία, να συνεχίσουν χωρίς να αμείβονται και χωρίς να είναι υποχρεωτική η πρόσληψή τους με σύμβαση ή, σε διαφορετική περίπτωση, να συνάπτεται σύμβαση η οποία να προβλέπει την δωρεάν παροχή των υπηρεσιών του προπονητή.
  Και ένα προσωπικό θέμα: Τη χρονιά 2002-2003 δίδαξα στο ΙΕΚ Περιστερίου στο Τμήμα Προπονητών Σκακιού το οποίο, δυστυχώς, δε συνέχισε τη λειτουργία του. Το αντικείμενο διδασκαλίας ήταν «το Σχολικό Σκάκι», λόγω της μεγάλης εμπειρίας μου ως δάσκαλος σκακιού σε πολλά σχολεία και συλλόγους, όντας, μάλιστα, ο πρώτος δάσκαλος σκακιού σε σχολείο στην Ελλάδα (το 1983, στα πλαίσια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των 1ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου). Παρ’ όλα αυτά, δεν έχω πτυχίο προπονητή. Με το νέο Νόμο δε θα μπορώ να προπονώ; Κι αν δεν με καλύπτει ο Νόμος, δεν είναι άδικο και δη, ιστορική αδικία; Μήπως σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προβλεφθεί κάποια εξαίρεση;

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 00:45 | Π.Δ

  Έχουμε κάρτα προπονητή και ποτέ δεν μας επιτρέπουν να δούμε ποδοσφαιρικούς αγώνες χωρίς κόστος, (που αυτό θα μας βοηθούσε πολύ στη δουλειά μας). Επιτέλους θεσμοθετείστε το με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για οποιοδήποτε αγώνα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 00:23 | Παπαγεωργίου

  «Έλεγχος στα σωματεία και τις ομοσπονδίες από την ΠΟΠΑ για την νομιμότητα των προπονητών» πρότεινε ο πρόεδρός της…
  Εμ πως, να αφήσουμε τους συνδικαλιστές έξω απ’ το χορό;

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 23:50 | Τσουκιας Μιχαλης Προεδρος ΣΕΤΕΥΔ

  Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΥΠΑΊΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ θεωρεί ότι η παρ 3 του άρθρου 22 και ολο το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου για τον αθλητισμό πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς ότι αφορούν αποκλειστικά τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές Ομοσπονδίες και σε καμμιά περίπτωση να μην αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, για τους παρακάτω λόγους :
  1. Ο όρος είναι επιχειρηματικά και επιστημονικά αδόκιμος και ασαφής με αποτέλεσμα να προκαλεί σύγχυση, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την αναφορά της παρ3 του άρθρου 22 σε και εάν μη τι άλλο θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια το περιεχόμενο του. Για παράδειγμα η πεζοπορία τι είναι ? Και όλες οι δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με κάποιο επίσημο άθλημα τι είναι ? Και το ταξίδι με ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος στο οποίο υπάρχει κυβερνήτης τι είναι ? Στην επιχειρηματική πραγματικότητα δεν υπάρχουν δραστηριότητες με αυτή την ονομασία. Μπορεί να υφίστανται σαν δραστηριότητες αθλητικών σωματείων με οικονομικο αντάλλαγμα και εάν αυτό ισχύει, θα πρέπει να γίνει απολύτως σαφές (για παράδειγμα οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες ανοιχτής θαλάσσης ). Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες δραστηριότητες είναι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με άδεια του Υπουργείου Τουρισμού και δεν έχουν καμμιά απολύτως σχέση με τον αθλητισμό.
  2. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ξεκαθαριστεί ότι στον επιχειρηματικο τομέα της αναψυχής ( leisure ) υπάρχουν δυο υποενοτητες : τα σπορ ( επαγγελματικος αθλητισμός ) και η ενεργός αναψυχή ( active leisure ), το καθένα με ξεχωριστο ΚΑΔ. Εν συνεχεία η ενεργός αναψυχή έχει επίσης δυο υποκλαδους : τις υπαίθριες δραστηριότητες και το fitness, επίσης το καθένα με ξεχωριστά και διακριτά ΚΑΔ.
  3. Με βαση την παραπάνω δομή, που ανταποκρίνεται στην επιχειρηματική (και φορολογική ) πραγματικότητα όλων των ευρωπαϊκών χωρων περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, είναι αυτή την περίοδο σε εξέλιξη η δημιουργία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των διαδικασιών πιστοποίησης των ανθρώπων που απασχολούνται επαγγελματικά σε αυτούς τους χώρους ( υπαίθριες δραστηριότητες και fitness).
  4. Το Υπουργείο Αθλητισμού προφανώς αγνοεί όλη αυτή την πραγματικότητα και γιατί ουδέποτε είχε σχέση με την Αναψυχή, η οποία στον επαγγελματικό χώρο έχει περισσότερη σχέση με τον τουρισμό πάρα με τον αθλητισμό. Είναι επίσης προφανές ότι η διαδικασία πιστοποίησης που το άρθρο 25 προβλέπει, με μόνη την συμμετοχή δημοσίων υπάλληλων, θα δημιουργήσει άλλη μια εστία σοβαρών προβλημάτων.
  5. Ένα ακόμη παράδοξο ειδικά στο άρθρο 25 είναι οτι ενώ προβλέπει διαδικασία πιστοποίησης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη η αναφορά στα κριτήρια πιστοποίησης και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών.
  6. Το υπουργείο Αθλητισμού δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί και μάλιστα με τρόπο που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ουσίας αλλά και διαδικασίας σε έναν επαγγελματικό χώρο, του οποίου αγνοεί πλήρως την δομή και λειτουργία. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο γιατί δημιουργήθηκε το άρθρο 25 και ποια προβλήματα πάει να λύσει. Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι γίνετε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο κλειστό επάγγελμα για τους αποφοίτους ΤΕΕΦΑ και λοιπόν ιδρυμάτων.
  7. Τυχόν ψήφιση των παραπάνω άρθρων ως έχουν, θα οδηγήσει σε δυνητική παρανομία εκατοντάδες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που ασχολούνται με τον τουρισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων, την δημιουργία σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων σε έναν ελπιδοφόρο κλάδο του Ελληνικού Τουρισμού και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, χωρίς κανένα όφελος. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν ότι κανείς επιχειρηματίας δεν θα αναλάβει το ρίσκο να στείλει πελάτες του, σε υπαίθριες δραστηριότητες, με συνοδό έναν άσχετο με το αντικείμενο απόφοιτο κάποιας σχολής με πιστοποίηση των εξίσου άσχετων υπαλλήλων του Υπουργείου Αθλητισμού.
  8. Όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες θα εξαλειφθούν εάν οι προβλέψεις του άρθρου 22 παρ 3 και του άρθρου 25 περιοριστούν με σαφήνεια στον χώρο των αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, για τα οποία εξάλλου είναι αρμόδιο και έχει την γνώση και εμπειρία το Υπουργείο Αθλητισμού και τα στελέχη του.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 14:07 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 31/1/2013
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
  ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ Η’ ΣΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ.ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΘΕΜΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΧΑΘΕΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΘΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΩΝ. Η’ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ Α1 ΕΘΝΙΚΗ Η΄ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η’ ΙΔΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΑΘΛΗΤΗΣ 24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΙΕΩΣΕ ΤΟ ΤΕΦΑΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΕΙ Π.Χ.ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΣΤΗΝ Α1 ΕΘΝΙΚΗ Η’ΑΛΛΟΥ. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ !!!! ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ , ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΩ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ,ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΠΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΑΘΛΗΤΗ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΙΜΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ , ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Η’ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , Η’ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΕΑΝ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ (ΒΟΛΛΕΥ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΕΜΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ. ΑΥΤΟ ΗΘΕΛΕ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ?? ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΦΗΝΕΙ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
  ΑΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Η’ ΕΟΠΕ Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ, ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΚΟΡΟΙΔΕΥΤΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΠΕΡΣΥ ΗΤΑΝ 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΚΑΝΑΤΕ 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ . ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΔΙΔΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 3 ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩΝ 19 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 9 ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ??
  ΑΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΚΑΡΤΑΣ ΣΕΠΠΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΠΠΕ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ . ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ . ΛΟΓΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ , ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΠΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ, Π.Χ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΠΟΝΤΗΣ-ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ. ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ . ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΠΩΣ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 23:28 | Αθανάσιος Βιλλιώτης Πρόεδρος Π.Ο.Π.Α

  Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων» (ΠΟΠΑ), ιδρύθηκε το 2010, ως μία προσπάθεια να οργανωθεί και να συντονιστεί η δράση των προπονητών όλων των αθλημάτων, στη βάση των κοινών τους προβλημάτων. Μέλη της είναι οι σύνδεσμοι προπονητών από Ιστιοπλοΐα, Κολύμβηση, Άρση Βαρών, Κανό – Καγιάκ, Μπάντμιντον, Ξιφασκία, Ποδηλασία, Πυγμαχία, Σκι (βουνού και θαλάσσιο), Τένις, Τοξοβολία και Αθλητών ΑμΕΑ.
  Σε συνέχεια της πρόσκλησης που μας απευθύνατε, η ΠΟΠΑ, καταθέτει μια σειρά προτάσεων επί σημαντικών ζητημάτων, στα οποία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις. Γνώμονας των προτάσεών μας και υψίστης σημασίας για την θετική εξέλιξη πολλών ζητημάτων του αθλητισμού, αποτελεί ΚΑΙ η παροχή της δυνατότητας ν’ ακούγεται «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ».
  Ο Προπονητής είναι το πρόσωπο, επάνω στο οποίο εδράζεται η ύπαρξη του αθλητισμού και αυτό είναι ένα γεγονός που τείνει να λησμονείται συστηματικά από τους αθλητικούς φορείς. Όπως δεν νοείται η ύπαρξη και λειτουργία σχολείων χωρίς δασκάλους και καθηγητές, κατά τον ίδιο τρόπο δεν νοείται αθλητισμός χωρίς προπονητές. Δεν νοείται να λαμβάνονται αποφάσεις για τους προπονητές, χωρίς να τους παρέχεται η δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους σε μόνιμη βάση.
  Εκ της φύσεως του επαγγέλματός του, ο προπονητής δεν ασχολείται μόνο με την σύνταξη και εφαρμογή προπονητικών προγραμμάτων αλλά, και με πλήθος άλλων αντικειμένων που επηρεάζουν και αφορούν στο επάγγελμά του. Άρα, η γνώμη του έχει (πρέπει να έχει) βαρύνουσα σημασία και μπορεί να συμβάλλει στη λήψη σωστών αποφάσεων
  Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε, επιβεβλημένο, ο προπονητής να συμμετέχει στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στο χώρο του αθλητισμού!

  2. ΠΕΔΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  2.1 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
  Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες προπονητές, οι οποίοι εργάζονται σε διάφορα αθλήματα και σωματεία ή ομοσπονδίες και δεν αμείβονται τακτικά. Πολλοί από αυτούς παίρνουν αμοιβές ως οδοιπορικά, δεν έχουν ασφάλιση, δεν έχουν συμβόλαια και πρέπει να αρκούνται σε ότι τους παρέχεται. Επίσης, σε όλα τα αθλήματα εργάζονται ως προπονητές άτομα που στερούνται παντελώς των νομίμων προ απαιτουμένων προς τούτο, δηλαδή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητού.
  Δεδομένης της παρούσης καταστάσεως που επικρατεί στον εργασιακό χώρο των προπονητών, πρέπει κατά τη γνώμη μας:
  Α) να προσδιοριστεί ακριβώς το εργασιακό καθεστώς των προπονητών, και
  Β) να οριστεί συγκεκριμένος τρόπος ελέγχου νομιμότητας των προπονητών που εργάζονται στα αθλητικά σωματεία και τις Εθνικές ομάδες.
  Συγκεκριμένα, προκειμένου οι προπονητές ν’ αποτελέσουν μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας, επιβάλλεται :
  α) να έχουν δικαίωμα στην εργασία υπό καθεστώς ελάχιστου ορίου αμοιβής ανά κατηγορία προπονητών, ταυτόχρονα με την υποχρεωτική σύναψη συμβάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 6 του ν. 2725/1999 συμβόλαια εργασίας
  β) να έχουν οπωσδήποτε δικαίωμα στην ασφάλιση και
  γ) να έχουν οπωσδήποτε δικαίωμα στην συνταξιοδότηση.
  2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
  Σε συνέχεια του προηγουμένου ζητήματος, και για να διασφαλιστεί ότι εργασία θα βρίσκουν μόνον οι νόμιμοι προπονητές (κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος), επιβάλλεται να υπάρξει, επιτέλους, έλεγχος και, συνεπώς, και εφαρμογή ποινών στους παραβάτες (απασχολούμενοι ως προπονητές χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα, σωματεία, ομοσπονδίες).
  Γι’ αυτό, προτείνουμε τον έλεγχο νομιμότητας των προπονητών των σωματείων να τον αναλάβει η ΠΟΠΑ, με την σύσταση διμελούς ομάδας ελέγχου, που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπό της κι’ έναν εκπρόσωπο από τον Σύνδεσμο προπονητών του αθλήματος το οποίο πρόκειται να ελεγχθεί. Την όποια παράβαση, δηλαδή απασχόληση προπονητού μη κατόχου αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και ταυτότητας προπονητού, θα την αναφέρει η επιτροπή στο τμήμα σωματείων και γυμναστηρίων της ΓΓΑ, ώστε να επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του ν. 2725/1999.
  Από την ίδια επιτροπή θα ελέγχονται και οι προπονητές των σωματείων που μετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.
  2.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΡΟΛΩΝ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  Η νομοθετική παρέμβαση οφείλει, ανταποκρινόμενη στη σημερινή πραγματικότητα στην παροχή υπηρεσιών στον αθλητισμό και στις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, να περιγράψει και να κατοχυρώσει τις διακριτές μορφές παροχής υπηρεσιών ως εξής:
  Α) Προπονητής:
  Προπονητής νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αθλητική προετοιμασία, εκπαίδευση, επιμόρφωση και καθοδήγηση αθλητών, κάθε επιπέδου και ηλικίας, παρέχοντας τις επαγγελματικές του υπηρεσίες σε αθλητικά σωματεία, τοπικές ενώσεις αυτών ή αθλητικές ομάδες, αθλητικές ομοσπονδίες, με σκοπό την προετοιμασία και συμμετοχή των αθλητών τους σε κάθε είδους αγωνιστικές δραστηριότητες του οικείου αθλήματος.
  2.Το επάγγελμα του προπονητή στην Ελλάδα νομιμοποιούνται να το ασκήσουν όσοι είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μετά την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο και την εγγραφή του στο ειδικό αρχείο προπονητών. Η απόφαση χορήγησης κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.
  3.Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 και 136 παρ.5 του ν.2725/99, όπως ισχύει υπάγονται στις ειδικές διατάξεις των υφιστάμενων κανονισμών προπονητών ανάλογα με το άθλημα για το οποίο προσφέρουν τις ειδικές τους υπηρεσίες
  4.Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση για να είναι έγκυρη απαιτείται να κατατεθεί στην αρμοδία ΔΟΥ
  5.Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν για την προπόνηση των αθλητών τους ή την εκμάθηση αθλήματος στις αθλητικές ακαδημίες : α) οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις β) οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμειβομένων αθλητών γ) τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν Ολυμπιακό άθλημα δ) τα αθλητικά σωματεία τα οποία λειτουργούν και διοργανώνουν σχολές εκμάθησης οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος σε μη αθλητές τους ανεξάρτητα αν για τη παροχή αυτή καταβάλλονται ή όχι δίδακτρα, ε) τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα, μη Ολυμπιακό, και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των 18 ετών..
  6.Η επίλυση εργασιακών διαφορών των προπονητών κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους ανάγεται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΑΔ, με σκοπό την ταχεία επίλυσή της.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 14:23 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

  Πρέπει να γίνει επιτέλους αντιληπτό πως καθε οργανωμένη φυσική δραστηριότητα ή προπόνηση αποτελούν κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και σοβαρό αντίστοιχο σε σοβαρότητα της ιατρικής πράξης.Πρέπει η πολιτεία να προστατέψει με την Νομοθεσία τους επιστημονες προπονητές που η ίδια έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει καθώς την υγεία και σωματική ακερεαιότητα του πληθυσμού που συμμετέχει σε τέτοιες δραστηρίοτητες ή προπονήσεις.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 14:03 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

  Κάθε αθλητικό σωματείο ή άλλο σωματείο, σύλλογος , ιδιωτική σχολή, τουριστικό γραφείο που ασκούν οποιαδήποτε οργανωμένη επ΄ αμοιβής ή οχι ψυχαγωγική,εκπαιδευτική ,εκδρομική δραστηριότητα που εμπεριέχει φυσική κίνηση ή κίνηση με τεχνικά μέσα σε εναέριο,θαλάσσιο, επιγειο χώρο ή περιοχή Ολυμπιακού ή μη αθλήματος είναι υποχρεωμένη να προσλάβει πτυχιούχο ΣΕΦΑΑ ανεξαρτήτου ειδικοτητας που κάθε φορά θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης , της εποπτείας και πραγματοποίησης των πιο πάνω περιγραφομένων δραστηριοτήτων.Μη τήρηση των ανωτέρω επιφέρουν ποινές φυλάκισης καθώς και χρηματικά πρόστιμα.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 14:51 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

  Προπονητής αθληματος είναι αυτός ο πτυχιούχος των ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα αθληματος και μόνον αυτός όπου μπορεί να πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κατ.Α.Όλοι οι υπόλοιποι(Β καιΓ κατηγορίας) ονομάζονται ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ και δραστηριοποιούνται σε Αθλητικο σωματείο ή Ιδιωτική σχολή ΜΟΝΟ με την παρουσία πτυχιούχου των ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κατ.Α.Ο προπονητής κατ.Α που εργάζεται σε Αθλ.σωματείο να έχει την υποχρέωση στην αρχή καθε αθλητικής σαιζόν να προσκομίζει ενυπόγραφο απο αυτον ετήσιο προπονητικό πλάνο-πρόγραμμα το οποίο θα εγκρίνεται ύστερα απο έλεγχο απο την αρμόδιο γραφείο Αθλητισμου της οικίας Περιφερειακής Ενότητας.Το αποτέλεσμα των παραπάνω προφανές. Ευθύνη ,σοβαρότητα,αναγκαιότητα κατάρτισης,επιστημονικά δόκιμες προπονητικές πρακτικές, κίνητρο για επαγγελματική ενελιξη , απόδοση και αμοιβή του πτυχιούχου επαγγελματία προπονητή κατ.Α.

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 14:03 | KONSTANTINOS MANTHOS

  Συμφωνώ απόλυτα …επαυξάνω και επισημαίνω τα παρακάτω για την ιδιοτητα του προπονητη αθλητη και του κριτη στην ιστιοπλοια και ιδιαιτερως στην ανοιχτη θαλασσα .
  Το άθλημα της ιστιοπλοΐας γενικοτερα αλλα και στα πλαίσια του Ράλλυ Αιγαίου που διοργανώνεται κάθε Αύγουστο από το Υπουργείο Τουρισμού προάγει την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης, μέσα από την αγάπη για τη θάλασσα και την ακτοπλοΐα, που είναι συνυφασμένα με την ελληνική κουλτούρα, μέσα στα πλαίσια του ευγενούς ανταγωνισμού και μακριά από κάθε είδος χρηματικού οφέλους.
  Επιπροσθέτως, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των Ελληνικών θαλασσών, του Αιγαίου στην Aegean Regatta, του Ιονίου στο Ράλλυ Ιονίου, των κυκλάδων στο Ράλλυ Κυκλάδων, αναπτύσσει τον Τουρισμό στα ελληνικά νησιά, και μάλιστα στην περίπτωση του Ράλλυ Αιγαίου, στα ακριτικά νησιά.
  Επιπλέον, αυτή η γιορτή, των ιστιοπλοϊκών αγώνων και των ελληνικών νησιών, αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του ευγενούς αθλητισμού, προάγοντας την δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων, ελεύθερες από τον κερδοσκοπισμό και τα χρηματικά οφέλη. Οι αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικοί, προάγουν την ευγενή άμιλλα μεταξύ των πληρωμάτων των σκαφών, τη συνεργασία και την ομαδικότητα των αθλητών που απαρτίζουν τα πληρώματα, υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες που μόνο ο κυβερνήτης είναι ικανός να δώσει, με την ασφάλεια που η εμπειρία του εξασφαλίζει.

  Στους αγώνες ιστιοπλοΐας, οι οποίοι είναι ερασιτεχνικού χαρακτήρα,
  1. η πολύχρονη εμπειρία του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  2. η άρτια γνώση των ελληνικών θαλασσών, του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  3. η και οικειότητα του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή με τα στοιχεία της θάλασσας και του αέρα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων,
  4. η ικανότητα πρόβλεψης και αποφυγής ατυχημάτων λόγω σύγκρουσης με άλλα σκάφη ή πρόσκρουσης σε αβαθή σημεία,
  5. η ικανότητα μετεωρολογικής πρόβλεψης λόγω εμπειρίας για την αποφυγή ναυαγίων, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  6. η ικανότητα της ταχύτατης επιλογής του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης κάποιου σοβαρού προβλήματος, με ψυχραιμία και χωρίς πανικό, από την πλευρά του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή,
  7. η άριστη γνώση του σκάφους από τον Κυβερνήτη και η ταχύτατη παρέμβαση του σε περίπτωση κάποιας ζημιάς του σκάφους,
  8. ο πλούτος των μηχανολογικών γνώσεων του κυβερνήτη-προπονητή-αθλητή σε περίπτωση κάποιας μηχανολογικής βλάβης του σκάφους,
  9. Η εγρήγορση, η οποία απαιτείται, λόγω των επικίνδυνων στοιχείων της φύσεως (Θάλασσα και αέρας), την οποία είναι ικανός να διαθέτει πάνω στο σκάφος μόνο ένας έμπειρος κυβερνήτης-προπονητής-αθλητής, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τις ζωές και τη σωματική ακεραιότητα του υπόλοιπου πληρώματος-συναθλητών του,
  10. Οι κανόνες που ο ίδιος ο Διεθνής Κανονισμός Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα επιτάσσει, δεν επιτρέπει την πλοήγηση του σκάφους ανοιχτής θαλάσσης από κανέναν άλλον πέραν του Κυβερνήτη, του σκάφους και λαμβάνει άδεια απόπλου από την εκάστοτε αρμόδια Λιμενική Αρχή. 11. Η άρτια πρακτική και όχι μόνο θεωρητική γνώση χρήσης των σωστικών μέσων, όπως περισυλλογή ανθρώπου απο την θάλασσα και την πιστοποιήμενη εκπαιδευση στην παροχή πρώτων βοηθείων, η οποία θεωρείται απαραίτητη προυπόθεση για την απόκτηση διπλώματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

  Συνηγορούν στην προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας των αθλητών, ιδίως των νεότερων μεταξύ τους κατ’ επιταγήν του άρθρου 165 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

  Σεβόμενοι την προτεραιότητα που η Συνθήκη της Λισσαβόνας επιτάσσει, η οποία δεν είναι άλλη από την ασφάλεια και τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών που επιβαίνουν πάνω σε ιστιοπλοϊκό σκάφος συμφωνώ απόλυτα με την παραγραφο 6
  Σεβόμενοι τον Διεθνή Κανονισμό Για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα , σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η πλοήγηση του σκάφους από τον Κυβερνήτη του, ο οποίος και φέρει την ευθύνη για τη ζωή του πληρώματος.,

  Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, το οποίο λαμβάνει χώρα πολλές φορές σε συνθήκες επικίνδυνες, που μόνο ένας έμπειρος αθλητής δύναται να αντιμετωπίσει και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλο από τον εκπαιδευτή-προπονητή του πληρώματος,

  Λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα των φυσικών στοιχείων της θάλασσας και του αέρα για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται κυρίως εμπειρία που μόνο ένας εκπαιδευτής – προπονητής μπορεί να διαθέτει,

  Λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς των Ιστιοπλοϊκών Ομίλων, στα πλαίσια των οποίων διοργανώνονται, χωρίς χρηματικά έπαθλα, οι διάφορες REGATTAS και οι οποίοι λειτουργούν περισσότερο σαν εκπαιδευτικές σχολές, οι οποίες στην προσπάθεια τους να προάγουν το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας διοργανώνουν τα γνωστά σε όλους ράλλυ,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαρακτήρας των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης είναι ερασιτεχνικός και ότι δεν υφίσταται η έννοια των πρωταθλημάτων σε αυτόν το χώρο, όπως ο νομοθέτης το εννοεί στην αιτιολογική του έκθεση, βάσει του οποίου εισήχθη η παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2725/1999 με τον ν.3057/02, ως γενική διάταξη και χωρίς να προβλέπει εξαίρεση για αθλήματα όπως η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη τα μη διακριτά όρια μεταξύ αθλητή και προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα, καθώς δεν υπάρχει πρωταθλητισμός παρά μόνο ερασιτεχνισμός στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι στους αγώνες λαμβάνουν μέρος ερασιτέχνες κυρίως αθλητές υπό την καθοδήγηση του Κυβερνήτη-Προπονητή-Αθλητή, χωρίς τον οποίο η συμμετοχή θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ίδια τους τη ζωή,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το άθλημα προάγει την αγάπη των Ελλήνων για τη θάλασσα και τα ελληνικά νησιά και ότι η μη συμμετοχή των έμπειρων προπονητών θα είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συμμετοχή των ερασιτεχνών αθλητών ενόψει των φυσικών κινδύνων που επιφυλάσσει η θάλασσα,

  Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των κερδών των Τουριστικών Επιχειρήσεων στα ελληνικά νησιά – σταθμοί των ιστιοπλοϊκών σκαφών κατά τη διάρκεια των αγώνων που θα προκύψει από τη μείωση των πληρωμάτων που θα συμμετάσχουν στους αγώνες,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των διοργανώσεων και των αποτελεσμάτων στην AEGEAN REGATA, εφόσον διοργανώνεται από το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού,

  Λαμβάνοντας υπόψη την κατοχύρωση της διαφάνεια των αποτελεσμάτων στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες , εφόσον λαμβάνονται από πρόγραμμα ισοζυγισμού απο υπολογιστή, το οποίο μάλιστα έχει υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο του Harvard και ισχύει Διεθνώς,IMS (INTERNATIONAL MEASURMENT SYSTEM) λαμβάνοντας υπόψη μια πληθώρα παραμέτρων και μεταβλητών, (Πρόκειται για ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο πρόγραμμα αφού υπολογίζει την ταχύτητα του αέρα, την πλεύση μέσω δορυφόρου και άλλα στοιχεία, τα οποία μόνο μέσω ενός τέτοιου προγράμματος μπορούν να υπολογιστούν.
  Συνεπώς οι κριτές του αγώνα δεν μπορούν να επέμβουν στα αντικειμενικά και αμερόληπτα στοιχεία που το ίδιο το πρόγραμμα υπολογίζει ανά κατηγορία σκάφους),
  Με χαρά διαπιστώνω οτι στο ίδιο πρόσωπο αναφερεται η ιδιοτητα προπονητη μελους αθλητη και κριτή στην ιστιοπλοια και αυτο θα διευκολυνει ιδιαιτερα την ευρυθμη λειτουργεια των ομιλων .

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 10:09 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΜΑΣ

  Να υπάρξει πρόβλεψη για τους προσληφθέντες προπονητές Εθνικών ομάδων των κατηγοριών Ελπίδων, Νέων, Εφήβων, Παίδων για τα απαραίτητα προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν. Στα κριτήρια επιλογής των προπονητών πρωτεύον θα πρέπει να είναι η διεθνή διάκριση των προπονητών αυτών ως αθλητές και κατόπιν να έχουν θητεύσει αποδεδειγμένα σε ακαδημίες για τουλάχιστον 3 χρόνια. Σαν τρίτος πόλος για την πρόσληψη θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τα ουσιαστικά στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης. Για το ποδόσφαιρο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι διπλώματος UEFA PRO.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 07:05 | Παναγιωτης Πάνου

  Συμφωνώ απόλυτα … ίσως όμως χρειάζονται αυστηρότερα κριτήρια για τους προπονητές που ασχολούνται με ανήλικους και να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος για τις ΄΄μαύρες΄΄ θέσεις εργασίας!

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 15:20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Κανονισμός προπονητών ΒΟΛΛΕΥ & ΑΛΛΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
  Από το 2007 μέχρι σήμερα μονό προβλήματα ,αποχωρήσεις αθλητών με ιδιότητα προπονητή, μείωση παραγόντων, μείωση ομάδων, τουλάχιστον στους άνδρες.
  Νομίζω ότι πρέπει να ισχύει, αλλά η κάθε ομάδα να έχει την δυνατότητα και να μην έχει προπονητή τουλάχιστον για τα ερασιτεχνικά ανδρών (όχι για τα αναπτυξιακά & εθνικών κατηγοριών). Ή τουλάχιστον να υπάρχει η δυνατότητα κοινής και ταυτόχρονης ιδιότητας προπονητή και αθλητή (όχι στο ίδιο πρωτάθλημα).

  Διότι έχουν χαθεί αθλητές μικροί με δυνατότητα χρήσης και της προπονητικής ιδιότητάς τους.
  Παρατηρούμε σωρεία παραβάσεων διπλής ιδιότητας και ούτε καν παρεμβαίνει η επιτροπή δεοντολογίας του ΣΕΠΠΕ και ούτε υπάρχει η δυνατότητα να αποκαλυφθεί. Ο κανονισμός του ΣΕΠΠΕ αποτελεί «παρωδία» για το άθλημα και για τους νόμιμους προπονητές και σωματεία.
  Εγώ ο ίδιος έχω παρατηρήσει ο ίδιος προπονητής να είναι προπονητής σε πολλές ομάδες και ταυτόχρονα αθλητής. Άρα τι να λέμε πια. Επομένως να αλλάξει ο κανονισμός αυτός.

  Σημείωση: Θα ήθελα να θυμίσω ο νυν πρόεδρος της ΕΟΠΕ και τότε την περίοδο 2007-2008 ως πρόεδρος της ΕΠΕΣΘ, είχε πάρει την γενναία δικαιολογημένη απόφαση (αποκλίνουσα και από το νόμο) λόγω ότι είναι λίγοι οι προπονητές με κάρτα να μπορούν να είναι και σε δυο ομάδες . ότι είναι για το καλό του βόλεϊ, ακόμα και το παραπάνω προάγει το άθλημα.
  Επίσης, να θυμίσω ότι χάσαμε μια δεκαετία, πολλούς ανθρώπους & σωματεία από το άθλημα του βόλεϊ, κυρίως στους άνδρες με πρόσχημα την ανάπτυξη, με τους κανονισμούς όπως: 9 παίκτες για να ξεκινήσει ο αγώνας, 2 μικροί για να ξεκινήσει ο αγώνας, 8 για να ξεκινήσει, 6 αθλητές και οι 2 να είναι μικροί, και τώρα απαγόρευση διπλής ιδιότητας αθλητή με προπονητή. Απαράδεκτο!!!!!
  Να ξέρετε ότι στο άθλημά μας, παράγοντες – αθλητές & προπονητές & διαιτητές είναι οι ίδιοι, γιατί δεν έχουμε πολύ κόσμο και ταυτόχρονα έχουμε οικονομική κρίση.

  Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Λεωνίδα
  Πρώην αθλητής (μη εν ενεργεία λόγω αποκλεισμού εκ του κανονισμού), νυν προπονητής, μη εν ενεργεία διαιτητής, πρόεδρος ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΠΠΕ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ)

  Είμαι στη διάθεσή σας: taralaikos@gmail.com

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 10:59 | ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

  Τα ερασιτεχνικά σωματεία στην επαρχία και τα ομαδικά αθλήματα εχουν πρόβλημα επιβίωσης αφού πληρώνουν Διαιτησίες – Γραμματείες αγώνων ακόμη πληρώνουν οδοιπορικά και μετακινήσεις ομάδων και όλα αυτά βρίσκονται απο χορηγίες ή απο την βαθειά τσέπη των παραγόντων. Σε μία κρίσιμη καμπή της Ελληνικής κοινωνίας και του αθλητισμού όπου όλοι προσπαθούν να επιβιώσουν προτείνω τα ερασιτεχικά σωματεία να έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν μέλη των Δ.Σ.ως προπονητές ( εθελοντές άνευ αμοιβής ) εφόσον έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α. και να μην δημιοιργούν προβλήματα οι συντεχίες των επαγγελματιών προπονητών .

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 09:06 | Λάκης Λάππας

  Συμφωνώ απολύτως όλα τα αθλητικά τμήματα να έχουν προπονητές και όχι εμπιρικούς.
  όμως πρεπει να επιτρέπεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες αυτοί να μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά, χωρίς αμειβη.
  Προσωπικά ως γυμναστης σε σχολείο, τι ειδους συμβαση μπορω να υπογραψω με το συλλογο?

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 12:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΟΟΤΕΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΡΟΥΣ , ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΟΠ ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ , ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

  ΕΠΙΣΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Η΄ ΑΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ .

 • 1 Δεκεμβρίου 2014, 11:17 | omonoia nafpaktou

  Κύριοι στο αρθρο 4 αναφέρετε ότι

  » Κάθε προπονητής ή εκπαιδευτής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής, απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.»

  Σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο σε μια μικρή πολη όπως η ενασχόληση με τον αθλητισμό γίνεται σε εθελοντικη βαση, είτε ως παραγοντες, είτε ως αθλητες ειτε ως προπονητες.Οι προπονητές συνηθως ειναι εθελοντές και δεν λαμβάνουν κάποια αμοιβή. Αν τα σωματεια ειναι αναγκασμενα να εχουν οικονομικη συμβαση με προπονητη, θα πρεπει προφανως να πληρωνουν ΙΚΑ, κατι που κανει απαγορευτικη τη λειτουργια του συλλογου. Η θα πρεπει ο γυμναστης να κανει εναρξη επαγγελματος, κατι απαγορευτικό αν ειναι διορισμενος γυμναστης σε σχολειο.

  Πιστευουμε οτι πρεπει να υπαρξει διαχωρισμος του επαγγελματικου απο τον ερασιτεχνικο αθλητισμο.
  Στις ερασιτεχνικες κατηγοριες δεν ειναι δυνατον να προστιθενται στα σωματεια νεα οικονομικα βαρη, τη στιγμη που εσοδα δεν υπαρχουν απο πουθενα.

 • 29 Νοεμβρίου 2014, 00:31 | Μαρία Μπακετέα

  Ο προπονητής κατηγορίας Β και Γ θα πρεπει να εχει το δικαίωμα να προπονεί μονο σαν βοηθός και μονο με την παρουσία προπονητή Α κατηγορίας. Ειδικά στα αγωνιστικά τμήματα.

 • 28 Νοεμβρίου 2014, 15:24 | Αστεριος Π.

  Άρθρο 22. Ο προπονητής δεν μπορεί να είναι αθλητής/παίκτης σε άλλο Σύλλογο ή στον ίδιο Σύλλογο για το ΙΔΙΟ άθλημα που ΠΡΟΠΟΝΕΙ. Σε διαφορετικό άθλημα μπορεί να κάνει ότι θέλει σε οποιαδήποτε κατηγορία και να αγωνίζεται.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 16:08 | Alevizakis

  Τι σημαίνει ίδιας αγωνιστικής κατηγορίας, πρέπει να διευκρινιστεί

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 16:24 | Ευάγγ. Βιδάλης

  Εχει επισημανθεί πολλαπλά και επανειλημμένα στη ΓΓΑ ότι δεν υπάρχει ειδικότητα σκακιού στα ελληνικά ΤΕΦΑΑ, και συνεπώς υπάρχει ανεπίλυτο πρόβλημα με τους προπονητές σκακιού. Σημειώνεται ότι υπάρχουν ικανότατοι και έμπειροι προπονητές σκακιού που έχουν και τους αντίστοιχους τίτλους της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας, και έχουν παρακολουθήσει ανάλογα προπονητικά σεμινάρια της FIDE.Επιπλέον υπάρχουν και προπονητές που παρακολούθησαν ετήσια προγράμματα προπονητικής σε ΙΕΚ. Επιπρόσθετα η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία έχει αιτηθεί και έχει προτείνει επανειλημμένα τα τελευταία 8 χρόνια στη ΓΓΑ τη διοργάνωση προπονητικών σεμιναρίων ακόμη και με αυτοχρηματοδότηση, με την εποπτεία της ΓΓΑ. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνον τους προπονητές αλλά και τα σωματεία που τους απασχολούν.
  Συνεπώς προτείνεται -εκτός από την αυτονόητη άμεση διοργάνωση προπονητικών σεμιναρίων για προπονητές σκακιού- η αυτόματη και άμεση αναγνώριση ως προπονητών σκακιού όσων έχουν επίσημους προπονητικούς τίτλους από τη FIDE και όσων έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τα ΙΕΚ -ειδικότητα προπονητικής.
  Ολοι οι παραπάνω θα πρέπει να παρακολουθήσουν και σεμινάρια προπονητικής της ΓΓΑ, ώστε να καταταγούν και στις κατηγορίες προπονητών που αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 00:55 | Νικολούζος Στάθης

  ο προπονητής από την στιγμή που μπορεί να είναι μέλος σε ένα σωματείο θα έχει και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε που θα οδηγήσει σε ασυμβίβαστο (από την στιγμή που για να εργαστεί χρειάζεται απαραίτητα σύμβαση… αλλά το χειρότερο θα δούμε προέδρους προπονητές που θα οδηγήσει σε διάλυση των σωματείων … το συγκεκριμένο άρθρο είναι αστείο! και επικίνδυνο για τα σωματεία.

 • 25 Νοεμβρίου 2014, 22:01 | Παπαγεωργίου.

  Από τα τέλη του 2013 οπότε και άνοιξαν οι σχολές προπονητών και πάλι, υφίσταται μία αδικία για τους εμπειρικούς προπονητές μεγαλύτερης ηλικίας στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν το πτυχίο (Γ’ κατηγορίας) του προπονητή: Η πρώτη είναι το απολυτήριο Λυκείου που όπως καταλαβαίνετε εάν σήμερα για κάποιο παιδί 23 – 28 ετών θεωρείται αυτονόητο, για κάποιον που είναι άνω των 40-45 ετών δεν είναι το ίδιο. Πολλοί άνθρωποι αυτής της γενιάς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους για λόγους κυρίως οικονομικούς. Άλλωστε τότε και νομίζω και σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εκπαίδευση είναι του Γυμνασίου. Θεωρώ λοιπόν ότι για την εισαγωγή στις σχολές προπονητών Γ’ κατηγορίας θα πρέπει να υπάρχει μία πρόβλεψη για τους εμπειρικούς προπονητές άνω των 40 ετών. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο αυτοί θα εργάζονται (πάντα παράνομα) γιατί αυτό είναι το επάγγελμά τους. Ας τους δώσουμε λοιπόν την δυνατότητα να απασχοληθούν νόμιμα και η ΓΓΑ έτσι θα έχει και τον «έλεγχο-εποπτεία» για όλους αυτούς. Τέλος στις ημέρες μας που η ανεργία μαστίζει είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε ακόμα το επάγγελμα του προπονητή. Παρόμοια αδικία υφίσταται στις περισσότερες σχολές οι οποίες θέτουν όριο ηλκίας έως τα 50 ή 55 χρόνια. Γιατί αυτό; Ένας 50άρης δηλαδή είναι παροπλισμένος; Δεν μπορεί να προσφέρει με τις γνώσεις και την εμπειρία του; Και γιατί να μην μπορεί να εργαστεί νόμιμα (σαν απόφοιτος σχολής ΓΓΑ) σε αυτή την κρίσιμη ηλικία που σχεδόν σε κανέναν άλλο επαγγελματικό κλάδο δεν βρίσκεις δουλειά; Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις πρωινές δουλειές τους αλλά τους «συντηρεί» η δεύτερη ενασχόλησή τους που είχαν σαν προπονητές;
  Σας παρακαλώ λοιπόν να σκεφτείτε ανθρωπιστικά και να λάβετε σοβαρά τα παραπάνω υπόψιν σας. Ακόμα και τώρα που έγιναν πάνω απο 25 σχολές προπονητών υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να εργαστούν νόμιμα για τους παραπάνω λόγους.

 • 25 Νοεμβρίου 2014, 20:05 | ΝΙΚΟΣ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 22 Παράγραφος 6
  Επιτρέποντας στους Προπονητές να είναι Μέλη Σωματείων ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και «νομιμοποιείται» το φαινόμενο ίδρυσης Σωματείων -πρωτίστως Ακαδημιών- από συγγενείς και φίλους τους. Δεν γίνεται επίσης καμμία εξαίρεση-πρόβλεψη για διορισμένους καθηγητές φυσικής αγωγής οι οποίοι μετατρέπονται σε πολυθεσίτες (π.χ. Δημόσιο, Ακαδημία, Αντρική Ομάδα).