Άρθρο 23: Κατηγορίες προπονητών

1. Οι προπονητές διακρίνονται σε:
α) Προπονητές Α΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
ααα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
βββ) οι προπονητές Β’ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου που έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Β’ κατηγορίας, ή έχουν αποκτήσει διετή προϋπηρεσία βοηθού προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Α’ ή Β΄ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ,

β) Προπονητές Β΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
ααα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, χωρίς ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
βββ)οι απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων, αναγνωρισμένων, σχολών της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
γγγ)οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, με αντίστοιχη ειδικότητα,
δδδ)οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου, που έχουν συμπληρώσει διετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Γ’ κατηγορίας ή έχουν αποκτήσει διετή προϋπηρεσία βοηθού προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Α’ ή Β΄ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
εεε)οι αθλητές που κατέκτησαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος. Το ίδιο ισχύει και για τους αθλητές με αναπηρία, για τα αθλήματα στα οποία σημείωσαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου.

γ) Προπονητές Γ΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
ααα) οι απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με κατεύθυνση προπονητική χωρίς ειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα,
βββ)οι κάτοχοι αντίστοιχου με αυτό των Ι.Ε.Κ. πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, χωρίς ειδίκευση στο συγκεκριμένο άθλημα,
γγγ)οι κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα.
δδδ)οι απόφοιτοι Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με κατάρτιση στην προπονητική.

2. Τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες έχουν την υποχρέωση να απασχολούν προπονητές των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών και των διεθνών ομοσπονδιών.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 04:48 | Γεώργιος Αραχωβίτης Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας ,Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΠΑ

  Ο προπονητής για να αλλάξει κατηγορία πρέπει να παρακολουθεί αντίστοιχη σχολή και να μην εντάσσεται μόνο με τα χρόνια προϋπηρεσίας.
  Η παράγραφος (δδδ) που αφορά απόφοιτους Κ.Ε.Κ να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.Μάλλον πρόκειται για λάθος .
  Η παράγραφος (εεε) να αποσυρθεί.Χωρίς εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να γίνεσαι προπονητής και μάλιστα Β΄κατηγορίας !
  Ο αθλητής όσο καλός και αν είναι δεν σημαίνει ότι είναι αυτομάτως και προπονητής !!
  Το άρθρο θέλει γενικά πολύ συζήτηση ακόμη.

 • Πώς μπορεί να θεωρείται προπονητής σε κάποιο άθλημα, κάποιος που δεν έχει καμία τεχνική γνώση του αθλήματος μη έχοντας καν ειδικότητα?
  Σε πολλά αθλήματα πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα, γνωρίζουν πρώτη φορά κάποιο άθλημα μόνο μέσω της ειδικότητας (δλδ σε ηλικία 22 ετών για ένα ακαδημαϊκό 6μηνο!!!), αλλά τυπικά καλύπτονται μέχρι για την θέση προπονητή Εθνικής Ομάδας…!
  Πόσο μάλλον όταν δεν έχει κάποιος καν ειδικότητα…!!!

  Υπάρχουν αθλήματα με ιδιαίτερες και σύνθετες τεχνικές απαιτήσεις όπως η χιονοδρομία, που απασχολούν προπονητές σε φυτώρια συλλόγων έως και ανδρικές ομάδες.
  Οι προπονητές αυτοί λόγω της φύσης του αθλήματος πρέπει να είναι γνώστες των τεχνικών απαιτήσεων,της χρήσης και της τεχνολογίας των υλικών-εξοπλισμού που απαιτούνται, αλλά και των κινδύνων του αθλήματος λόγω του ότι ασκείται σε εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες και σε μεγάλες ταχύτητες.
  Απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα, εφόσον δεν προϋπήρξαν αθλητές χιονοδρομίας, αποδεδειγμένα δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί το άθλημα για την επίδοση αλλά και την ασφάλεια των αθλητών.
  Ο λόγος είναι τα χρόνια ενασχόλησης που απαιτούνται ώστε να γνωρίσει κάποιος τις πτυχές ενός σύνθετου και επικίνδυνου αθλήματος.
  Στην Σχολή προπονητών Γ κατηγ. μάλιστα που έγινε τον Απρίλιο 2014, υπήρξε ήδη μεγάλο πρόβλημα στην επάρκεια ικανότητας των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ όσον αφορά την γνώση του αντικειμένου της χιονοδρομίας και την ικανότητα τους πάνω στην τεχνική επίδειξη του.
  Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ο διαχωρισμός μεταξύ προπονητή και γυμναστή είναι ευνόητος και αλληλοσυμπληρώνεται.
  Ο προπονητής χρειάζεται απαραίτητα την συνεργασία με τον γυμναστή με ειδικότητα ο οποίος θα καταρτίσει το κατάλληλο πρόγραμμα φυσ κατάστασης-γυμναστικής που βοηθητικά και σε συνδυασμό με την τεχνική και υλική προετοιμασία θα συμβάλει στην καλύτερη δυνατή επίδοση των αθλητών.

  Αυτό που χρειάζεται λοιπόν περισσότερο από την απλή γενίκευση που φαίνεται στο προσχέδιο αυτό, είναι η συνέχιση των σχολών προπονητών με ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο επίπεδο εκπαίδευσης και αξιολόγησης των προπονητών.
  Επί πλέον η δημιουργία Σχολών προπονητών πέραν της Γ κατηγορίας ώστε να βελτιωθεί και το επίπεδο των προπονητών που ασκούν το επάγγελμα.

  Για να βελτιωθεί το επίπεδο των Ελλήνων αθλητών χρειάζεται οι προπονητές σε κάθε άθλημα και ηλικιακό επίπεδο να έχουν τις κατάλληλες ειδικές γνώσεις του συγκεκριμένου αθλήματος!!!
  Η ανάγκη αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη στα σύνθετα αθλήματα που απαιτούν γνώσεις τεχνικές, τεχνολογίας εξοπλισμού, ειδικών υλικών, περιβάλλοντος, εμπειρία κ.α.
  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αναβάθμιση των Σχολών Προπονητών έως και προπονητές Α κατηγορίας.
  Ο ρόλος του γυμναστή πρέπει να διαχωριστεί και να αναβαθμιστεί στο επιστημονικό επίπεδο που ανήκει δουλεύοντας παράλληλα και συμπληρωματικά με την τεχνική προετοιμασία των αθλητών.
  Η γενίκευση που ήδη ισχύει περί προπονητών αθλημάτων, έχει έως τώρα εκθέσει την επάρκεια γνώσεων των απόφοιτων ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα, καθώς προκύπτει από την ελλειπή εκμάθηση αθλημάτων, που λόγω διάρκειας(10-20 ημέρες πρακτικής), δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τις ειδικές γνώσεις που κάθε άθλημα απαιτεί.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 11:07 | Ποφάντης Στέφανος

  Η δυνατότητα επαγγελματικής εξίσωσης απόφοιτου ΚΕΚ με απλή κατάρτιση στην προπονητική, με απόφοιτο ΑΕΙ με ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλημα μετά από μόλις τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας χωρίς άλλες προϋποθέσεις, απαξιώνει την ανώτατη επιστημονική εκπαίδευση και υποβαθμίζει την παιδαγωγική σημασία του αθλητισμού.
  Η κατάταξη των αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Προπονητών με ειδικότητα σε συγκεκριμένο άθλημα, στη Γ΄ κατηγορία, ως κατώτερους σε σχέση με τους απόφοιτους σχολών προπονητών του εξωτερικού και εξομοιωμένους με απόφοιτους ΚΕΚ, αποτελεί άδικη και άνιση μεταχείριση.
  Οι τωρινοί τουλάχιστον απόφοιτοι των Εθνικών Σχολών Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχουν διατελέσει αθλητές, έχουν διδαχθεί και κριθεί από αναγνωρισμένους καθηγητές Ανώτατης Εκπαίδευσης και έχουν περάσει αυστηρή διαδικασία γραπτών και πρακτικών εξετάσεων καθορισμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κι όχι από ιδιώτη και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξομοιωθούν με ανειδίκευτους αποφοίτους ΚΕΚ.
  Έτσι θα δημιουργηθεί πληθώρα επαγγελματιών χωρίς αυξημένα προσόντα, σε μια ήδη βεβαρημένη ειδικότητα, που το μόνο που θα εξυπηρετήσει θα είναι για ακόμη μια φορά οι πελατειακές σχέσεις με υποσχέσεις απορρόφησής τους σε ΟΤΑ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 23:39 | παππας χ.

  ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ Η’ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Α’ ΚΑΤΗΓ. ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΘΛΗΜΑ ΘΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ Β’ ΚΑΤΗΓ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 13:03 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΝΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΟΥ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Η΄ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η’ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 01:29 | Χριστοφορος

  Άρθρο 23 – κατηγορίες προπονητών. Οι απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ με δευτερεύουσα ειδικότητα σ’ένα άθλημα σύμφωνα με τον νέο νόμο θα ανήκουν στην κατηγορία προπονητών Α’με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα; ή στην κατηγορία προπονητών Β’ χωρίς ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα;

 • 29 Νοεμβρίου 2014, 15:49 | Αλέξης Χαρακίδας

  Είναι πλέον στο χέρι σας κύριοι της πολιτείας αν θα τερματίσετε αυτή την κατάφωρη αδικία που γίνετε εις βάρος των πτυχιούχων γυμναστών με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Τόσα χρόνια είναι ανεπίτρεπτο να μην αναγνωρίζονται ως προπονητές και να τους ζητείτε να πληρώσουν για να εξισωθούν μέσα από τη σχολή-μαγαζί προπονητών της ΕΠΟ των 15 ημερών. Είναι στο χέρι σας να πάτε το ποδόσφαιρο ένα βήμα παραπέρα επενδύοντας στη γνώση. Διαφορετικά αφήστε μια ΕΠΟ με πάτημα το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου να αντικαταστήσει κάθε ελληνικό πανεπιστήμιο και κάθε δημόσια αρχή (που παρέχει εκπαίδευση , επαγγελματική κατάρτιση ή χορηγεί άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος).

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 16:19 | Ευάγγ. Βιδάλης

  Εχει επισημανθεί πολλαπλά και επανειλημμένα στη ΓΓΑ ότι δεν υπάρχει ειδικότητα σκακιού στα ελληνικά ΤΕΦΑΑ, και συνεπώς υπάρχει ανεπίλυτο πρόβλημα με τους προπονητές σκακιού. Σημειώνεται ότι υπάρχουν ικανότατοι και έμπειροι προπονητές σκακιού που έχουν και τους αντίστοιχους τίτλους της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας, και έχουν παρακολουθήσει ανάλογα προπονητικά σεμινάρια της FIDE.Επιπλέον υπάρχουν και προπονητές που παρακολούθησαν ετήσια προγράμματα προπονητικής σε ΙΕΚ. Επιπρόσθετα η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία έχει αιτηθεί και έχει προτείνει επανειλημμένα τα τελευταία 8 χρόνια στη ΓΓΑ τη διοργάνωση προπονητικών σεμιναρίων ακόμη και με αυτοχρηματοδότηση, με την εποπτεία της ΓΓΑ. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνον τους προπονητές αλλά και τα σωματεία που τους απασχολούν, αλλά πρωτίστως τις εθνικές ομάδες σκακιού και την Ομοσπονδία που δεν μπορεί να προσλάβει προπονητές.
  Συνεπώς προτείνεται -εκτός από την αυτονόητη άμεση διοργάνωση προπονητικών σεμιναρίων για προπονητές σκακιού- η αυτόματη και άμεση αναγνώριση ως προπονητών σκακιού όσων έχουν επίσημους προπονητικούς τίτλους από τη FIDE και όσων έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τα ΙΕΚ -ειδικότητα προπονητικής.
  Ολοι οι παραπάνω θα πρέπει να παρακολουθήσουν και σεμινάρια προπονητικής της ΓΓΑ, ώστε να καταταγούν και στις κατηγορίες προπονητών που αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου.