Άρθρο 48: Ειδική αθλητική αναγνώριση-Μείωση του αριθμού των μελών αθλητικής ομοσπονδίας

1.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγείται σε αθλητική ομοσπονδία, ύστερα από αίτηση της, ειδική αθλητική αναγνώριση εφόσον:
α) υπάρχει για το άθλημα ή τον κλάδο αθλήματος που αυτή καλλιεργεί αντίστοιχη παγκόσμια αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), είτε το άθλημα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, είτε όχι,
β) το καταστατικό της είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου,
γ) συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της και τον παρόντα νόμο.

2. Για να αναγνωριστεί αυτοτελής ομοσπονδία αθλήματος ή κλάδου αθλήματος,που αποχωρεί από την ομοσπονδία στην οποία αρχικά είχε υπαχθεί,απαιτείται:
α) Η ύπαρξη αντίστοιχης αυτοτελούς παγκόσμιας ομοσπονδίας, αναγνωρισμένης από τη Δ.Ο.Ε., στην οποία και να υπάγεται διεθνώς το άθλημα ή ο κλάδος αθλήματος, είτε περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, είτε όχι.
β) Η λήψη σχετικών συστατικών αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων τουλάχιστον είκοσι (20) αθλητικών σωματείων που αποχωρούν, στα οποία έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος. Ο συνολικός αριθμός των σωματείων που απαιτούνται για την ίδρυση ομοσπονδίας είναι τουλάχιστον είκοσι (20). Τα σωματεία που δεν αποφάσισαν την αποχώρησή τους από την αρχική ομοσπονδία παραμένουν στην τελευταία.
γ) Το καταστατικό της νέας ομοσπονδίας να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου,
δ) Η νέα ομοσπονδία να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό της και τον παρόντα νόμο.

3. Κατ’ αναλογία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5 και 6 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου.

 • Να μειωθεί ο αριθμός των σωματείων για νέες ομοσπονδίες ή για ομοσπονδίες όπου τα αθλήματα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα (π.χ. Γκολφ, Πατινάζ, Χόκεϋ επί Πάγου, Έλκηθρα) και ειδικά για τα αθλήματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, από είκοσι (20) σε πέντε (5) για τα πρώτα 3 χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στη συνέχεια σε δέκα (10) σωματεία μετά από επταετία (7), και τέλος σε είκοσι (20) μετά από μία δεκαετία (10). Έτσι η ΓΓΑ θα μπορεί να ελέγχει αν γίνετε πραγματική ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών. Είναι σχεδόν αδύνατον μία καινούργια ομοσπονδία ή μία ομοσπονδία όπου το άθλημά δεν είναι διαδεδομένα να βρει 20 σωματεία για να μπορεί να λειτουργεί. Όταν κάτι αναπτύσσεται, πρέπει να γίνει σταδιακά, ειδικά σε αθλήματα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά που συνεχίζουν να υπάρχουν στη χώρα μας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 01:32 | Βασίλης Σέρρες

  Γνωρίζει κανείς το αγώνισμα του ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Orienteering) από αυτούς που ασχολούνται με την σύνταξη του αθλητικού νόμου? Με ποιο τρόπο βοηθάει το κράτος ώστε να αναπτυχθούν τέτοια αθλήματα που αποκτούν όλο ένα και περισσότερο παγκόσμια αναγνώριση? Γνωρίζει το υπουργείο οικονομικών και τουρισμού τα μεγέθη του αθλήματος που αντιστοιχούν στα κράτη που ασχολούνται με αυτή την εξαιρετική δραστηριότητα? Γνωρίζουν τα πολλαπλά οφέλη που θα αποκτήσουν οι μαθητές ασχολούμενοι με τον προσανατολισμό? Διακρίνω μια θέση γενικότερη συστολής των ομοσπονδιών, περιστολής και εξορθολογισμού δαπανών.
  Συμφωνώ μέχρι ενός σημείου, αλλά είναι κρίμα να καταδικάζονται αθλήματα που θα φέρουν πολύπλευρη ανάπτυξη όπως το orienteering. παραθέτω συνοπτικά στοιχεία που μεταφράζονται σε χρήματα : απαιτήσεις εγκαταστάσεων, καμία. χαρτογράφοι, προπονητές, διοργανωτές, νέες ευκαιρίες για απασχόληση ελλήνων. Τουριστική ανάπτυξη διάφορων περιοχών (από νησιά, αστικές περιοχές και ορεινές περιοχές), οι ξένοι συνδυάζουν διακοπές σε συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες, εισροή ξένων τουριστών. Συμφωνώ με την λογική ορίζοντα 10ετίας για την ίδρυση νέων ομοσπονδιών. Δεν είναι απαραίτητο να επιχορηγηθούν κιόλας. κάποιες ομοσπονδίες τα καταφέρνουν και χωρίς οικονομική υποστήριξη από το κράτος.

 • Θα πρέπει η ΓΓΑ να συμβάλλει με τους νόμους και κανόνες των παγκοσμίων ομοσπονδιών και όχι να βγάζει ένα νόμο και να θέλει να το εφαρμόσει για τα πάντα.
  Προτείνω: Να μειωθεί ο αριθμός των σωματείων για νέες ομοσπονδίες ή για ομοσπονδίες όπου τα αθλήματα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα από είκοσι (20) σε πέντε (5) για τα πρώτα 3 χρόνια, στη συνέχεια σε δέκα (10) σωματεία για τα επόμενα 7 χρόνια, και τέλος σε είκοσι (20) μετά από μία δεκαετία (10). Έτσι η ΓΓΑ θα μπορεί να ελέγχει αν γίνετε ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών. Είναι σχεδόν αδύνατον μία καινούργια ομοσπονδία ή μία ομοσπονδία όπου το άθλημά δεν είναι διαδεδομένα να βρει 20 σωματεία για να μπορεί να λειτουργεί. Όταν κάτι αναπτύσσεται, πρέπει να γίνει σταδιακά, ειδικά σε αθλήματα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά που συνεχίζουν να υπάρχουν στη χώρα μας.

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Η Παγκόσμιο Ομοσπονδία Χόκεϋ επί Πάγου (International Ice Hockey Federation) έχει ως προϋπόθεση χώρα-μέλος να έχει το λιγότερο 4 σωματεία ώστε να μπορεί να είναι αναγνωρισμένο μέλος από την ίδια. Αν ως χώρα-μέλος επιθυμείς να δηλώσεις συμμετοχή σε επερχόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, τότε προϋπόθεση είναι να έχεις οργανώσει πρωτάθλημα 4 ομάδων στην επιθυμητή κατηγορία. Δηλαδή, αν θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών, τότε πρέπει να έχει οργανώσει εθνικό πρωτάθλημα Ανδρών 4 ομάδων.

  Ερώτηση: Πώς γίνετε η ΓΓΑ να ζητάει 20 σωματεία, ενώ η παγκόσμια ομοσπονδία του αθλήματος να ζητάει μόνο 4;

  Θα πρέπει αθλήματα διαδεδομένα στο εξωτερικό, όπως είναι το Χόκεϋ επί πάγου, να τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθούν σωστά. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης, μαζί με την Αλβανία που δεν έχουμε παγοδρόμιο. Ακόμα και τα Σκόπια έχουν καινούργιο παγοδρόμιο και από του χρόνου θα αγωνίζονται στα παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ως ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, αφού η Ελλάδα εκδιώχθηκε από όλα τα παγκόσμια αφού δεν διαθέτει παγοδρόμιο. Άρα δε ΄θα μπορεί να σταματήσει τα Σκόπια να αγωνιστουν ως Μακεδονία. Το άθλημα υπάρχει από το 1986 και έχει κερδίσει 2 μετάλλια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα αργυρό το 1992 και ένα ασημένιο το 2010, παρόλο που δε διαθέτει ολυμπιακών διαστάσεων παγοδρόμιο. Άρα, υπαρχει το άθλημα και υπάρχει μέλλον. Θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε αυτό το άθλημα να αναπτυχθεί και όχι να εγκλωβιστεί σε κανόνες που δεν έχουν νόημα.
  Άρα προτείνω Ομοσπονδία Χόκεϋ επί πάγου με το λιγότερο 4 σωματεία και βοήθεια για ανάπτυξη.

  Ευχαριστώ,
  Δημήτρης Καλύβας
  http://www.icehockey.gr

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 00:06 | Tony Agnos

  Οι συντάκτες προφανώς δεν έλαβαν υπόψη το αθλημα του Γκολφ το οποίο παρότι δε διαθέτει 20 σωματεία είναι ένα άθλημα που συντηρείται από μόνο του και αποτελεί μαζί με το ποδόσφαιρο τα ισχυρότερα αθλήματα παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχουμε μεσάνυχτα από αυτά βεβαόιως αλλά καλό είναι να κοιτάμε και το διεθνές περιβάλλον.
  Παντού στον κόσμο υπάρχει ανεξάρτητη ομοσπονδία γκολφ.
  Είμαι βέβαιος ότι θα διορθβθεί αυτό το σφάλμα και θα εισαχθεί ειδική εξαίρεση για το γκολφ όπως έγινε και με τον προηγούμενο νόμο ώστε να μην γυρίσουμε στο μεσαίωνα.