Άρθρο 47: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Ομοσπονδίας

1. Η ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, εκτός από το βιβλίο εσόδων – εξόδων, το οποίο αντικαθίσταται με βιβλία Γ΄ κατηγορίας και επιπλέον βιβλίο δημοσίευσης των αποφάσεων των δικαιοδοτικών του οργάνων και πρακτικών συνεδριάσεων αυτών.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής ομοσπονδίας.

3. Προκειμένου να συμμετάσχει αντιπροσωπευτική ομάδα αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό, και εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από κρατική επιχορήγηση, υποβάλλεται, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη μετάβαση, στη Γ.Γ.Α., αίτηση προς έγκριση μετάβασης, η οποία αναφέρει:

α)τον τόπο, το χρόνο και το σκοπό της μετάβασης,
β)τα πλήρη στοιχεία και την ιδιότητα των μελών που πρόκειται να μεταβούν και
γ)τον αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης.

4. Οι τιμές των εισιτηρίων των κάθε είδους αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων καθορίζονται:
α) με απόφαση του Δ.Σ. του γηπεδούχου σωματείου, προκειμένου για φιλικούς αγώνες και
β) με απόφαση του Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας, προκειμένου για αγώνες πρωταθλημάτων ή κυπέλλου της αρμοδιότητάς της.

5. Οι αθλητικές ομοσπονδίες παρεμφερών αθλημάτων, Ολυμπιακών και μη, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ανάπτυξης του αθλήματός τους ή λόγω έλλειψης ή μείωσης του απαραίτητου για την χορήγηση ή διατήρηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αριθμού μελών αδυνατούν να λάβουν ή διατηρήσουν αυτήν, μπορούν με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του παρόντος, να συγχωνεύονται σε μια νέα αθλητική ομοσπονδία, στην οποία χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 48.

6. Οι αθλητικές ομοσπονδίες αποδέχονται με τους κανονισμούς τους, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αντιντόπινγκ, για τη φαρμακοδιέγερση.

7. Η επιλογή προπονητών των εθνικών ομάδων γίνεται από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες μετά από δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην οποία καθορίζονται, κατά την κρίση της οικείας ομοσπονδίας, εκτός των άλλων, τα κριτήρια της επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης αυτών. Στις αποστολές των εθνικών ομάδων συμμετέχουν υποχρεωτικά οι αρμόδιοι γιατροί της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

 • 15 Δεκεμβρίου 2014, 16:38 | LEROS

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

  υπάρχει δικαστική μελέτη περίπτωσης ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

  ως ακολούθως

  Το ιστορικό της υπόθεσης Δώνη-ΠΑΟΚ

  Ο Γιώργος Δώνης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχαν οδηγηθεί στα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ για το θέμα της αποζημίωσης του Ελληνα τεχνικού, όταν αποχώρησε από τον «ΠΑΟΚ».

  Ο Δώνης δικαιώθηκε τόσο από την Επιτροπή Οικονομικών Διαφορών, όσο και από το Διαιτητικό Δικαστήριο Εφέσεων της ΕΠΟ.

  Ο ΠΑΟΚ προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια, καταθέτοντας αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης για πέντε «τυπικούς λόγους», καθώς και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για «πάγωμα» της απόφασης της ΕΠΟ,

  Τα ασφαλιστικά μέτρα και η αίτηση αναστολής απορρίφθηκαν.

  Όμως στην αγωγή έγινε δεκτός ο ένας από τους πέντε λόγους που επικαλέστηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

  ο λόγος που έγινε δεκτός η αγωγή του ΠΑΟΚ είναι ότι η απόφαση δεν υπεγράφη από τα τρία μέλη του δικαστηρίου της ΕΠΟ και ειδικότερα από τον μέλος του δικαστηρίου που ήταν ο διαιτητής που όρισε η ομοσπονδία προπονητών.

  το δικαστήριο δέχτηκε ότι υπήρχε κακή σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της ΕΠΟ

  Άκυρη έβγαλαν τα πολιτικά δικαστήρια απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της ΕΠΟ σχετικά με την διαμάχη που έχει ο Γιώργος Δώνης με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

  Πρόκειται για απόφαση που καταργεί το «αυτοδιοίκητο» της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία δεν επιτρέπει οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών της οργάνων για αθλητικές διαφορές να κρίνονται στη συνέχεια από πολιτικά δικαστήρια.

  Μάλιστα, στο άρθρο 35 του ΚΑΠ, η ΕΠΟ προβλέπει την τιμωρία όσων προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο το αυτοδιοίκητο.

  Ομως η διοίκηση ΕΠΟ είναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αδύναμη να εφαρμόσει τους κανονισμούς της, όπως συνέβη πέρσι στις αντίστοιχες περιπτώσεις του Αρη (πέρυσι), του ΟΦΗ και του Πανιωνίου (φέτος).Για το συγκεκριμένο θέμα αρμόδια είναι η ίδια η ΕΠΟ και όχι η Super League, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει προσφύγει κατά απόφασης οργάνου της.

  Κατά συνέπεια, η απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ανεξάρτητα από την ουσία της, παραβιάζει το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, έτσι όπως το επικαλείται η ίδια. Συνεπώς οφείλει άμεσα να αντιδράσει, κάτι το οποίο ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΕΙ

  ΚΑΙ , τότε αποδέχεται την παραβίαση του «αυτοδιοίκητου» και δεν θα μπορεί να το επικαλείται πλέον, διότι θα κατηγορηθεί για μεροληπτική συμπεριφορά[ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ]

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 10:53 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  θα πρέπει να αξιολογεί με μια σοβαρή δέσμευση η χρηστή διακυβέρνηση του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων υπαλλήλων, εντός των αθλητικών οργανώσεων – μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αθλητισμού:

  αξιολόγηση για λογοδοσία, σε φορείς του αθλητισμού.

  Με 4 ομάδες κριτηρίων θα επιτρέψει στο ΕΣΑΣ να αναλύσει την ποιότητα διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες

  I. Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  II. Δημοκρατική διαδικασία

  III. Έλεγχοι και ισορροπίες

  IV. Αλληλεγγύη και ΕΚΕ

  Κάθε ομάδα κριτηρίων αποτελείται από ΑΞΙΕΣ των παραγόντων που είναι σημαντικοί δείκτες της χρηστής διακυβέρνησης και για τη βελτίωση της στο πλαίσιο διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες.

  Οι οργανισμοί πρέπει να παρέχουν σε εξωτερικούς φορείς πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική τους λειτουργία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να τους βοηθήσει τη βελτίωση της διακυβέρνησης τους.

  Ι – Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  1. δημοσιεύει το καταστατικό του στην ιστοσελίδα
  2. δημοσιεύει τον Ε.Κ. & Π.Κ στην ιστοσελίδα
  3. δημοσιεύει κανόνες πολιτικές και διαδικασίες στην ιστοσελίδα
  4. δημοσιεύει οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα
  5. δημοσιεύει το στρατηγικό της επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ιστοσελίδα
  6. δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη & τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα
  7. δίνει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη Γενική Συνέλευση του στην ιστοσελίδα
  8. δημοσιεύει βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και
  1. ανώτερους υπαλλήλους στην ιστοσελίδα
  9. Τα στοιχεία επικοινωνίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων υπαλλήλων στην ιστοσελίδα
  10. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδίες μέλη της στην ιστοσελίδα
  11. δημοσιεύει ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα
  12. δημοσιεύει εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών της στην ιστοσελίδα
  13. δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση και ισολογισμούς στην ιστοσελίδα
  14. δημοσιεύει αμοιβές, για παράδειγμα πληρωμές αποζημιώσεις και τα μπόνους
  2. των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερων αξιωματούχοι στην ιστοσελίδα
  15. δημοσιεύει κύριες εκθέσεις εκδηλώσεων με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

  ΙΙ – Δημοκρατική διαδικασία

  1. δημοκρατική με απόλυτη αναλογική εκλογή του Προέδρου και διοικητικών οργάνων και επιτροπών
  2. Οι εκλογές είναι διάφανες δίκαιες και ακέραιες στη βάση της μυστικής ψηφοφορίας με σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται σε πολιτικές
  3. προσφέρεται στους υποψηφίους για την εκλογή ευκαιρίες να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα τους
  4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των σημαντικών γεγονότων ημερήσιας διάταξης πραγματοποιούνται μέσω μιας δημοκρατικής, ανοικτής και διαφανής διαδικασίας
  5. οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση
  6. ορίζει απαρτία στα μέλη για μια υπογραφή – έγκριση λήψης αποφάσεων της
  7. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο χρόνου θητείας τα 8 έτη
  8. η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
  9. το διοικητικό όργανο συνεδριάζει τακτικά
  10. έχει κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων στα ηγετικά στελέχη του
  11. Τα κριτήρια για μια προσφορά/διαγωνισμό για σημαντικές αποφάσεις γνωστοποιείται στα μέλη της εγκαίρως
  12. παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και μετόχους να εκπροσωπούνται
  13. Από ποια και πόσα μέλη διορίζεται εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας
  14. Σε ποιον είναι ο Γενικός Γραμματέας υπόλογος
  15. Πόσα είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  16. Από ποια και πόσα μέλη διορίζονται εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  17. Γεωγραφική εξάπλωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
  18. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο ηλικίας και χρόνου
  19. Ποιο σώμα αποφασίζει για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων
  20. Συστήματα και αριθμός των μελών / μονάδων / Μέλη που ψηφίζουν για την ολομέλεια και το Δ.Σ.

  ΙΙΙ – Έλεγχοι και ισορροπίες

  1. έχει μια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου
  2. ελέγχεσαι εξωτερικά μια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
  3. έχει λογιστικό μηχανισμό ελέγχου
  4. διαχωρίζει πράξεις κανονιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων
  5. έχει ή αναγνωρίζει ένα κώδικα Ηθικής/ Ακεραιότητα ς για όλα τα μέλη και τους υπαλλήλους της
  6. έχει σαφείς κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος / συμφερόντων
  7. αναγνωρίζει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης ή έχει τα δικά της πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης
  8. διαθέτει ένα ανεξάρτητο όργανο – Επιτροπή Δεοντολογίας – για να την ελέγξει προς εφαρμογή κανόνων που αναφέρονται στα εν λόγω παραπάνω 5 -6 -7
  9. Οι αποφάσεις δύναται να μπορούν να αμφισβητηθούν με ενστάσεις μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών
  10. αναγνωρίζει το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως εξωτερική κανάλι διαμεσολάβησης για καταγγελίες και επιτρέπει στους αθλητές και τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις σε αστικά δικαστήρια
  11. αναγνωρίζει και είναι σύμφωνη με την WADA Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ
  12. προσφέρει στατιστικά στοιχεία σχετικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
  13. δημοσιεύει ετήσιο προϋπολογισμό
  14. δημοσιεύει το μέγεθος του δημοσιονομικού αποθεματικού

  ΙV – Αλληλεγγύη και Ε.Κ.Ε

  1. διαθέτει ειδικούς πόρους για την πανελλαδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο βάσης
  2. επιθεωρεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται σε εσωτερικούς φορείς της
  3. θεσπίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EMAS236 ή κάτι παρόμοιο) για
  4. σημαντικά αθλητικά γεγονότα της
  5. διαθέτει ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με στρατηγική και προγράμματα
  6. ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται στα προγράμματα ΕΚΕ και εφαρμόζει πρότυπο ISO 26000237
  7. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ομοσπονδίες μέλη της στους τομείς της εκπαίδευση κατάρτισης μεταφοράς τεχνογνωσίας για χρηστή διοίκηση αθλητικών οργανισμών και συμβουλευτική διαφάνειας και ακεραιότητας
  8. Οι αντιπρόσωποι από οικονομικά μειονεκτούσες ομοσπονδίες μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη και να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση του Δ.Σ.
  9. υιοθετεί μια σαφή πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων
  10. έχει σχέσεις / συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση του ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  και του προέδρου της Ε.Ο.Ε. από τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –
  [«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 09:47 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Λαμβάνοντας υπόψιν τις 40 προτάσεις όπου ο Πρόεδρος της Τόμας Μπάχ έφερε προς ψήφιση με σημαντικές αλλαγές που οδηγούν προς το μέλλον το Ολυμπιακό Κίνημα [Μονακό 127η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής] και οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΔΟΕ [ και ΕΛΛΑΔΑ ] χωρίς τη παραμικρή ένσταση,

  θέτουμε προς την τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

  θέματα που πιθανόν στο νέο αθλητικό νόμο θα μπορούσαν να έχουν αναφορά – θέση – δέσμευση και έμπρακτη εφαρμογή:

  ΠΡΟΤΑΣΗ 27. Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 29. Αύξηση της διαφάνειας.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 32. Ενίσχυση των ηθικών αξιών.

  Σημειώνουμε επίσης ότι ο νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, έχει τονίσει ότι :

  1 «είναι ανώφελο να προσποιείται κανείς ότι ο αθλητισμός δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική.»

  2«η ΔΟΕ οφείλει να προσαρμόζεται και να αντιδρά στα ευρύτερες εξελίξεις ανά τον κόσμο. Κατά το παρελθόν έλεγαν ότι ο αθλητισμός δεν έχει τίποτε να κάνει με την πολιτική, ή με το χρήμα και τις επιχειρήσεις. Η στάση αυτή είναι λανθασμένη και δεν μπορεί να την υποστηρίζει κανείς πια. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με τους πολιτικούς που διοικούν αυτόν τον κόσμο, και με τη διεθνή διακυβέρνηση»,

  3 «Για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του παγκόσμιου αθλητισμού, οφείλουμε να είμαστε πολιτικώς ουδέτεροι, όμως να κατανοούμε ότι οι αποφάσεις μας έχουν και πολιτικές συνέπειες»

  Η ανοικτή παραδοχή του κορυφαίου ηγέτη του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ότι ο αθλητισμός και ιδιαιτέρως το ολυμπιακό κίνημα επηρεάζονται από την πολιτική (και μπορούν ως ένα βαθμό να την επηρεάσουν) είναι ένα βήμα μπροστά και το υποστηρίζουμε ως ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Ο κόσμος του ελληνικού αθλητισμού [ΕΟΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ] πρέπει να είναι ευαίσθητος και να μην εθελοτυφλεί προ των πολιτικών ζητημάτων και πιέσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για:

  Ακεραιότητα Διαφάνεια και Χρηστή Διακυβέρνηση

  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΟΕ των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΝΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  η συμπόρευση με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ την ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση

  του ΝΟΜΟΘΕΤΗ
  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  των ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
  και του προέδρου της Ε.Ο.Ε.

  από τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» – [«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 17:17 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Άρθρο 47: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Ομοσπονδίας

  ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Ένα από τα βασικά στοιχεία της χρηστής διακυβέρνησης στην ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών λογοδοσίας.

  Ωστόσο, όπως και με πολλές πτυχές της χρηστής διακυβέρνησης, η έννοια είναι δύσκολο να καθοριστεί και ακόμα πιο δύσκολο να υλοποιηθεί.

  Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση δεν είναι μόνο για το άνοιγμα / διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά επίσης για:

  Απόδοση κατά την άσκηση των οργανωτικών στόχων των ομοσπονδιών

  Μια εταιρική κουλτούρα εμπιστοσύνης, την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό των στελεχών και μελών EOE & των ομοσπονδιών

  Οργανωτική ανθεκτικότητα στην διαφθορά και χειραγώγηση

  Η διακυβέρνηση σε σχέση με τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και την ΔΟΕ IOC προβλέπει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από την ΕΟΕ και τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και για τις ομάδες ενδιαφερομένων STAKEHOLDERS και αναγνωρίζει τη μονοπωλιακή θέση των περισσότερων ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Παρά το γεγονός ότι η έννοια της λογοδοσίας είναι πανταχού παρούσα σε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ σε ότι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση των αθλητικών οργανώσεων CODE OF ETHICS CODE OF CONDUCT —οι ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ έχουν πολύ δρόμο ακόμα για το καθορισμό των στρατηγικών στόχων, το σχεδιασμό των επιχειρησιακών στόχων, για δικαιοσύνη και ακεραιότητα

  Το σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση της λογοδοσίας σε σχέση με τις διεθνείς ομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες στην απλούστερη μορφή του, συνεπάγεται για τον προσδιορισμό

  ποιος είναι υπεύθυνος για τι, πώς, σε ποιον και με ποιο αποτέλεσμα.

  Αυτές οι ερωτήσεις που θέτουμε στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ και τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΡΧΕΣ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ενότητες:

  1 – η πρώτη αφορά το κυρίαρχο χαρακτήρα της σχέσης λογοδοσίας και την ισορροπία της έμφασης μεταξύ της παροχής μιας εξήγησης, την άσκηση του ελέγχου, καθώς και την καθιέρωση της ευθύνης [ ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ] της ΕΟΕ και των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  2 – Το δεύτερο θέμα αφορά τη στάση απέναντι στη σχέση της λογοδοσίας και το βαθμό στον οποίο θεωρείται ως νόμιμη υποχρέωση από την ΕΟΕ και την ΟΛΥΜΠΙΑΚH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ να λογοδοτήσουν. Ενώ ορισμένες αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η λογοδοσία γίνεται αποδεκτή ως φυσιολογική διαδικασία και ως καθήκον προς την ΓΓΑ και τους ΠΟΛΙΤΕΣ, πιθανώς πολλές, αν όχι οι περισσότερες, ομοσπονδίες, μπορεί να δουν τη σχέση διαλόγου με την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κοινή γνώμη, ως μια επιβολή που πρέπει να αντισταθεί και, αν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται με πρόσχημα το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ

  Το τελευταίο θέμα αφορά τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η σχέση διάλογου θα συγκεκριμενοποιηθεί και θα περιλαμβάνουν από την μεριά της ΕΟΕ και των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, δημιουργία ακεραιότητας και διαφάνειας, καθώς και την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών [ μετόχων του αθλητισμού ] σχετικά με τη διαχείριση διοίκηση και εκλογή των διοικητικών συμβουλίων, μακριά από χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών

  Κάθε ένα από αυτά τα θέματα διαμορφώνεται από το πρότυπο αξιών και στάσεων στον κυρίαρχο τομέα πολιτικής για τον αθλητισμό, μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της ΓΓΑ και σε ένα βαθύτερο επίπεδο της θεσμοθετημένης αξίας της διαφάνειας στο πλαίσιο των νέων επιταγών και εντολών διεθνών ομοσπονδιών κυρίως της FIFA FIBA FIVB και IOC [ ΔΟΕ].

  Βασικό ερώτημα που θέτουμε προς το ΝΟΜΟΘΕΤΗ την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ προκειμένου να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση:

  Ποιος είναι υπεύθυνος για τι, σε ποιον, για ποιον, με ποια μέσα και με ποιο το αναμενόμενο αποτέλεσμα;

  Πόσο η υποχρεωτική και επιτακτική επιταγή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για λογοδοσία θα βοηθήσει την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ να διατηρήσουν το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ άλλα ταυτόχρονα και να αποδείξουν την ακεραιότητα και διαφάνεια τους, στον ελληνικό λαό, χωρίς να βλάπτεται η οργανωτική τους δομή και αυτονομία;

  Πώς θα αποφύγουμε τη λογοδοσία να εκληφθεί από την ΕΟΕ και τις ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ως διακόρευση του ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ μόνο ΚΑΙ μόνο για εκδίκηση και τιμωρία μεμονωμένων διεφθαρμένων διοικήσεων και ομπσπονδιαρχών; [ πως μαζί με τα ξερά να μην καούν και τα χλωρά ]

  Πώς θα κάνουμε τις διαδικασίες λογοδοσίας της ΕΟΕ και της ΕΠΟ ΕΟΚ ΕΟΠΕ ΚΟΕ κλπ να υπακούσουν στις νέες επικαιροποιημένες εντολές της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΟΕ και της FIFA FIBA FIVB κλπ σε ότι αφορά την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ [ CODE OF CONDUCT] ?

  Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα λογοδοσίας (και σύστημα παρακολούθησης) που δεν ενθαρρύνουν απλώς «αποφυγής ευθυνών», αλλά μια θετική και χρηστή διαχείριση των πόρων που δίδονται από την ΓΓΑ?

  Ας εξεταστεί από τον ΝΟΜΟΘΕΤΗ και την ΓΓΑ μια πιθανή έκδοση του σχετικού ISO ως μέρος της καλής διακυβέρνησης [TQM] της ΕΟΕ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ [ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ]

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς διαβούλευση από τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ – Κ.Ε.Α.

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 03:27 | Βασίλης Μηνούδης

  Επιμόρφωση και μετα-αθλητική επαγγελματική κατάρτιση δεν έχουν μόνον οι επαγγελματίες αθλητές, αλλά όλοι οι αθλητές υψηλού επιπέδου, όλων των αθλημάτων. Ως εκ τούτου, η παρακάτω προτεινόμενη διάταξη πρέπει να αποτελέσει υποχρέωση ΚΑΙ των Ομοσπονδιών.

  Για αυτό προτείνω την προσθήκη της ίδιας παραγράφου που πρότεινα και στο άρθρο 54 για τις επαγγελματικές ενώσεις, δηλ.
  «η οργάνωση και η διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού αθλητικού κλάδου, η ίδρυση ιδιωτικών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα, για τη μετα-αθλητική επαγγελματική κατάρτιση των αθλητών της αρμοδιότητάς τους.»