Άρθρο 12: Άθληση για όλους

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των προγραμμάτων Άθλησης για όλους, οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες υλοποίησης, υποστήριξης και χρηματοδότησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα.
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών των προγραμμάτων Άθλησης για όλους και τη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησής τους συντάσσεται κάθε έτος προϋπολογιστική έκθεση από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση της διεύθυνσης Άθλησης για όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτή, καθώς και οι φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκριση της Γ.Γ.Α. μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ή του Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ (8) μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθ’ υπέρβαση των περιορισμών της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, μέχρι του ποσού που εγγράφουν οι προσλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογισμό τους του τρέχοντος έτους από την είσπραξη διδάκτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα προγράμματα Άθλησης για Όλους, ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους και άλλων οικονομικών πόρων. Οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου εξαιρούνται από τις διαδικασίες που προβλέπονται στη με αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει στους φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους τις θέσεις των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού τα οποία υλοποιούν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που εκδίδει η Γ.Γ.Α. Για την έγκριση της πρόσληψης αυτού του προσωπικού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η μισθοδοσία αυτού του προσωπικού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι πολίτες που κάνουν χρήση των προγραμμάτων, με τη μορφή διδάκτρων, ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών, ή μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι το ποσό που προβλέπεται στον αντίστοιχο Κ.Α.Ε.. Η απασχόληση αυτή των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

 • 18 Δεκεμβρίου 2014, 20:24 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΪΚΌ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.
  Τον αθλητικό προγραμματισμό στα θέματα του μαζικού λαϊκού (Μ.Λ.Α) πρέπει να έχει αναγνωρισμένη ομοσπονδία η οποία θα ενσωματώσει τόσο τα αθλητικά τμήματα του οργανισμού Τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) όσο και ανεξάρτητα σωματεία που δραστηροποιούνται και έχουν καταστατικό για την ανάπτυξη του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού (Μ.Λ.Α).

  Η αρμόδια δνση της ΓΓΑ θα εποπτεύει, θα επιχορηγεί και θα συνεργάζεται με την αντίστοιχη ομοσπονδία για τη διεύρυνση των προγραμμάτων και τη συμμετοχή περισσοτέρων πολιτών στις αθλητικές δραστηριότητες μη συναγωνιστικού χαρακτήρα.

  Νικόλαος Γούλας
  Πρόεδρος
  Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), η οποία είναι τακτικό μέλος της πανευρωπαικής(U.E.S.p.T) και της παγκόσμιας ομοσπονδίας »Αθλητισμός για όλους»(F.I.S.p.T).

 • ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ… ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 2006 , ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΓΜΗ ΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 60 ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ..ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6.500 ΜΕΛΗ, ΕΝΩ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ,ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ… ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΓΑΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ… ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ , ΟΥΤΕ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΟΣΛΜΑΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ… ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟ 2013 ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 46.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΤΗΝ ΔΕ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70.000 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ… ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΕΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ… ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΟΣΛΜΑΥ , ΤΩΡΑ…

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 11:53 | LEROS

  ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ προτεραιότητα στην διανομή του ετήσιου εγκεκριμένου προυπολογισμού για τον αθλητισμό των Ελληνίδων και των Ελλήνων πολιτών ακολουθεί τα ακόλουθα κριτήρια και σειρά προτεραιότητας με βαθμό σπουδαιότητας

  1 – ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [ πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ]

  2 – ΜΑΖΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ[αθλητισμός ευρωστίας και υγείας για όλους τους ΔΗΜΟΤΕΣ άθληση στις γειτονίες , μαζικοί λαϊκοι αγώνες γειτονίας σε αθλοπαιδιές – μαραθώνιοι ημιμαραθώνιοι ορειβατικοί αγώνες – ποδηλατικοί αγώνες – τρίαθλο – ιστιοπλοΐα κωπηλασία]

  3 – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ[ειδικές ομάδες πληθυσμού – καταπολέμηση παχυσαρκίας καρκίνου διαβήτη προστάτη καρδιοπάθειας – ανάδειξη υγιεινού τρόπου διατροφής και φυσικής αγωγής Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμού

  4 – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ[δικαίωμα του εργαζόμενου στην άθληση εντός του ωραρίου εργασίας για αποδοτικότητα – ομαδικότητα – υγεία – αποφυγή εργασιακών ατυχημάτων -ψυχική υγεία και ανάπτυξη συναισθημαστικής νοημοσύνης και ισότητας
  χρηματοδότηση εργασιακών πρωταθληματών ]

  5 – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣαθλητισμός λοχείας – αθλητισμός εγκύου – αθλητισμός πρόληψης γυναικείων παθήσεων – οστεοπόρωση – καρκίνος μαστου – μήτρας Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμού

  6- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑοργανωμένη άθληση για την διατήρηση υγείας και ευρωστίας σε υπερήλικες πολιτες Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμού

  7 – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝδικαίωμα στην άθληση των παλινοστουντων – μεταναστών – προσφύγων – ρομα – Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμού

  8 – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΩΝ – ΠΤΩΧΩΝ δικαίωμα στην άθληση Οργάνωση χρηματοδοτηση προγραμμάτων αθλητισμούΑΦΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  φροντίσει και μεριμνήσει βάση συντάγματος το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στην ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ με βάση το ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΤΕ ας φροντίσει [ ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΡΙΣΣΕΎΟΥΝ ΧΡΉΜΑΤΑ ] να χορηγήσει κατ εξαίρεση

  1 – την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΡΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ μόνο για τα έξοδα αποστολής διαμονής και διαβίωσης στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ για τις μέρες των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων

  2- ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΧΡΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΕΜΟΥΝ

  3 – ΝΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ

  ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

  ΗΝ ΕΘΝΟΑ

  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

  ΝΑ ΟΛΟΚΛΉΡΩΘΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  ΓΓΑ –

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ –

  ΣΔΟΕ –

  ΣΕΕΔΔ –

  ΓΕΔΔ –

  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ – ΕΟΕ ΕΘΝΟΑ ΔΟΑ και να καταργηθεί η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ τους από την ΓΓΑ

  4- ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΕΦ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΕ ΑΘΛΗΜΑ

  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ 9 ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

  1. Με απόφαση του Υπουργού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μετά προτάσεως του Υπουργού του Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των προγραμμάτων Άθλησης για όλους, οι συναρμόδιοι ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες υλοποίησης, υποστήριξης και χρηματοδότησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα.

  2. Για την εκπλήρωση των σκοπών των προγραμμάτων Άθλησης για όλους και τη χρηματοδότηση των ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ φορέων υλοποίησής τους συντάσσεται κάθε έτος προϋπολογιστική έκθεση από τον Υπουργό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μετά από εισήγηση Υπουργού του Πολιτισμού και Αθλητισμού

  3. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους μετά από έγκριση της Γ.Γ.Α. μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής ΤΕΦΑΑ αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ή του Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσπραξη διδάκτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα προγράμματα Άθλησης για Όλους

  Οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ΤΕΦΑΑ του πρώτου εδαφίου επιλέγονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το ΑΣΕΠ το οποίο και προτείνει στους κρατικούς δημόσιους φορείς που υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους τις θέσεις των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

  Για την έγκριση της πρόσληψης ΑΣΕΠ αυτού του προσωπικού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Η μισθοδοσία αυτού του προσωπικού καλύπτεται αποκλειστικά από κρατικούς πόρους χωρίς κανένα αντίτιμο για τους πολίτες που κάνουν χρήση των προγραμμάτων, με καμία μορφή διδάκτρων, Δύναται να γίνει δεκτή για υλικοτεχνική υποδομή και αθλητικό εξοπλισμό είσπραξη δωρεών και χορηγιών, από την ΕΟΕ ΔΟΑ και την ΔΟΕ [πρόγραμμα ολυμπιακής αλληλεγγύης]

  Η απασχόληση αυτή των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 11:17 | ΓΚΑΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η εργασία που εκτελείται είναι σαφής απασχόληση στον δημόσιο τομέα και με συγκεκριμένη διάρκεια.Θα έπρεπε η απασχόληση αυτή των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής να αναγνωρίζεται και ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

 • 2 Δεκεμβρίου 2014, 12:38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΕΛΕΙ ΟΠΟΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ Π.Χ.ΣΕ ΕΟΠΕ 50 EUR OTAN EINAI ΠΑΝΩ ΑΠΟ 37 ΕΤΩΝ.