Άρθρο 81 Επαγγελματικό Άθλημα-Μέλη των Επαγγελματικών Ενώσεων