Άρθρο 95 Πειθαρχικές κυρώσεις

1. Στους Kαvονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά το άρθρο 49, κάθε αθλητική ομοσπονδία ορίζει, μεταξύ άλλων, τις κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 90 έως 94 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση ή κατ’ εξουσιοδότησή τους. Οι Κανονισμοί αυτοί προβλέπουν, κατ΄ ελάχιστο, όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.

2. Η υποκίνηση, η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η διευκόλυνση από αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε., ή από πρόσωπα των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 3, της τέλεσης των παραβάσεων αυτών από λέσχη φιλάθλων ή μεμονωμένους φιλάθλους συνιστά λόγο επιβολής των κυρώσεων της επόμενης παραγράφου και μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 90 έως 94 του παρόντος νόμου επιβάλλεται:
α) Στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομάδας τους για τουλάχιστον δύο (2) αγώνες και πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ τουλάχιστον σε προπονητές ομάδων Α.Α.Ε. και επαγγελματίες αθλητές, και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε προπονητές ερασιτεχνικών σωματείων και ερασιτέχνες αθλητές, σε περίπτωση δε υποτροπής οι ποινές διπλασιάζονται.
β) Στα μέλη της διοίκησης, τους εκπρόσωπους και όσους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. με επαγγελματική σχέση, η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή την ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να οριστούν, εκλεγούν ή να συμμετάσχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιοδήποτε αθλητικό φορέα, σωματείο ή Α.Α.Ε. για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.
γ) Σε αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. η διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών), για μια ή περισσότερες αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. και πρόστιμο για τα αθλητικά σωματεία τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για τις Α.Α.Ε. τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στη Super League, καθώς και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
δ)Ειδικά για την περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. επιβάλλεται η ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) για μια ή περισσότερες αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και πρόστιμο ως εξής:
ααα) Για κάθε συμπεριφορά βίας και ιδίως για περιορισμένης εκτάσεως επεισόδια, όπως για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων, κροτίδων και λοιπών πυροτεχνημάτων στις εξέδρες, υβριστικά συνθήματα που απευθύνονται εναντίον των ομάδων που διαγωνίζονται και των συντελεστών των αγώνων, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική ή πρόστιμο:
Από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Super League ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. Από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις ομάδες της Football League ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. Από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ` Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Β` Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από χίλια (1.000) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.
βββ) Για συμπλοκές μεταξύ οπαδών αντιπάλων ομάδων, μεταξύ των οπαδών και παραγόντων των ομάδων ή μεταξύ παραγόντων των ομάδων είτε μέσα στο γήπεδο (κερκίδες αποδυτήρια κ.λπ.), είτε στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου που συνδέεται με αυτόν, χωρίς να επηρεάζουν τη διεξαγωγή του αγώνα και χωρίς να προκαλείται τραυματισμός ή προσωρινή διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική και πρόστιμο:
Από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις ομάδες της Super League ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για τις ομάδες της Football League ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ` Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Β` Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.
γγγ) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αθλητών ή παραγόντων των ομάδων ή συντελεστών των αγώνων ή την προσωρινή διακοπή του αγώνα, καθώς και όταν απευθύνονται από τους οπαδούς εκφράσεις ή συνθήματα αντεθνικού ή ρατσιστικού περιεχομένου, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για δύο (2) αγωνιστικές και πρόστιμο:
Τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις ομάδες της Super League ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Football League ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ` Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Β` Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. Τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.
δδδ) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που προκαλούν την οριστική διακοπή αγώνα ή τη μη έναρξη αυτού, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον πέντε (5) αγωνιστικών και πρόστιμο: Τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ για τις ομάδες της Super League ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τις ομάδες της Football League ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ` Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Β` Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.
Σε κάθε περίπτωση νέας υποτροπής, μετά την πρώτη, επιβάλλονται οι ποινές της πρώτης υποτροπής προσαυξανόμενες με την ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) κατά μία (1) αγωνιστική ημέρα.
ε) Στην επαγγελματική ένωση, πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται.

4. Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α` και β` της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο με πρόστιμο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για τις Α.Α.Ε. τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στη Super League και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α 1 εθνική κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις με ποινή διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών).

5. Οι Κανονισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα αιρετά από γενική συνέλευση μέλη των οργάνων της αθλητικής ομοσπoνδίας για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 90 έως 94 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι ανάλογες της ιδιότητας των προσώπων αυτών και του ιδιαίτερου καθήκοντός τους στην προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος.

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί υποτροπής του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο ή ΑΑΕ και αν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 90 έως 94 του παρόντος νόμου. Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. και σε περίπτωση που το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υπoβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.

7. Η άρνηση συνεργασίας με τις διοικητικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της βίας, ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

8. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και των λοιπών διοικητικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της βίας, της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 107 του παρόντος νόμου δεν αποκλείεται.

9. Η καθ΄ υποτροπή παράβαση από αθλητικό σωματείο των διατάξεων των άρθρων 90 έως 94 του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.
10. Σε αθλητική ομοσπονδία η οποία παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 90 έως 94 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, περικόπτεται ή αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η καταβολή της τακτικής επιχορήγησής της από τη Γενική Γραμματεία Aθλητισμού για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

11. Αν μέλη Λέσχης φίλων αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. κινήθηκαν οργανωμένα και ενήργησαν πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων ή δεν συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής κατά τη μετάβαση τους σε γήπεδο ή σε χώρο γηπέδου ή κατά την αποχώρηση τους μετά τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, απαγορεύεται στο οικείο αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. να οργανώσει ομαδική μετακίνηση για τους επόμενους αγώνες της αγωνιστικής περιόδου. Αν υπολείπονται λιγότεροι από πέντε (5) αγώνες, η ανωτέρω απαγόρευση εκτείνεται και για τους πέντε (5) πρώτους εκτός έδρας αγώνες της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στην οποία συμμετέχει το οικείο αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε.. Στα μέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που παραβιάζουν την πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

12. Οι ζημιές που προκαλούνται από φιλάθλους ομάδων Α.Α.Ε. ή αθλητικών σωματείων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την λήξη των αθλητικών συναντήσεων σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις εντός ή εκτός των εθνικών, των δημοτικών, των κοινοτικών ή των σωματειακών γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων, καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ή των Δ.Ε.Κ.Ο. καταλογίζονται σε βάρος των ομάδων Α.Α.Ε. ή αθλητικών σωματείων, οι φίλαθλοι των οποίων προκάλεσαν τα επεισόδια. Από τα ποσά των επιχορηγήσεων που δικαιούνται να λάβουν από οπουδήποτε οι παραπάνω ομάδες παρακρατείται ποσό ανάλογο των ανωτέρω ζημιών, το οποίο αποδίδεται σ’ αυτόν που ζημιώθηκε, με βάση τα τιμολόγια πληρωμής που αυτός προσκομίζει, για την αποκατάσταση των ζημιών, αφού προηγηθεί έκθεση πιστοποίησης και καταλογισμού της διοργανώτριας αρχής.

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 11:05 | Σουλης Ρουμανας

  οι τιμες που αναφερονται στο αρθρο αυτο ειναι μια τριχα στο γαλα για τις μεγαλες ΠΑΕ, ΚΑΕ και καταστρεπτικες για τις μικρες..
  Μια ΠΑΕ με εκατομυρια δεν θα ιδρωσει για ενα προστιμο μερικων χιλιαδων.. Μια ΠΑΕ που ψωμοζει με μερικες χιλιαδες Ευρω θα την κανει φτωχοτερη
  Προτεινω::
  κυρωσεις βαση της οικονομικης βαρυτητας Σωματειου

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 10:51 | Νικόλαος Σκορδέλης

  Οι ποινές θα πρέπει να στοχεύουν στους υποκινητές και υπαίτιους των επεισοδίων ή γενικότερα των παρανόμων πράξεων και όχι στα σωματεία. Η στόχευση πρέπει να είναι κατά των συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που παράγουν βία ή παρανομούν. Οι ποινές στα σωματεία βάλουν κατά ενός συνόλου χιλιάδων ανθρώπων αδιακρίτως και αδίκως. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη συνεργασίας του σωματείου με τις αρχές, ή μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, θα πρέπει να επιβάλλονται ποινές και μάλιστα στους διοικούντες κατά κύριο λόγο τα αθλητικά σωματεία. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΠΟΙΝΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ) ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΩΝ

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 10:16 | Νικόλαος Σκορδέλης

  Το σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας θα πρέπει να χειρίζεται αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα ταυτοποιεί το δράστη (οπαδό) που διαπράττει συγκεκριμένο αδίκημα, παρακωλύοντας τη διεξαγωγή του αγώνα. Κατόπιν θα πρέπει ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, να επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις από περιορισμένο χρόνο, μέχρι ισοβίως και σε εξαιρετικές περιπτώσεις φυλάκιση. Ταυτόχρονα μπορεί να συνοδεύεται η ποινή με υποχρεωτική κοινωφελή εργασία σε μέρες και ώρες που ο δράστης δεν εργάζεται, καθώς και προσέλευση και παραμονή αυτού στο Α.Τ. της περιοχής του όσο διαρκούν οι αναμετρήσεις της ομάδας που υποστηρίζει. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ ΘΥΡΑ-ΔΙΑΖΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ποινή στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της συγκεκριμένης θύρας και οχι στο σύνολο των φιλάθλων. Έτσι πιθανώς θα απομονώνονται οι ταραξίες προοδευτικά από τους υπολοίπους.