Άρθρο 88 Αξιολόγηση διαιτητών

1.Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, ρυθμίζονται:
α) τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων,
β) τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος,
γ) το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση με την εκ μέρους τους διεύθυνση αγώνων,
δ)οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των διαιτητών και παρατηρητών και
ε) κάθε άλλο συναφές θέμα.

2. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τίτλοι σπουδών, κατά προτίμηση πτυχίο Σ.Ε.Φ.Α.Α.,
β) γνώση ξένης γλώσσας, προκειμένου για διεθνείς διαιτητές,
γ) αθλητική εμπειρία του διαιτητή, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε αθλητικές διοργανώσεις με την ιδιότητα του αθλητή,
δ) διαιτητική εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων,
ε) απόδοση σε γραπτές εξετάσεις που καθορίζονται από την ομοσπονδία διατητών,
στ)απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, που αποδεικνύεται από βαθμολογία παρατηρητών,
ζ) φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, σύμφωνα με τα τεστ της παγκόσμιας ομοσπονδίας του αθλήματος, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις,
η) τυχόν πειθαρχικές ποινές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει:
α) δήλωση συμμετοχής,
β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν τιμωρηθεί για αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27,
γ) αποδεικτικό ότι υπέβαλαν το τελευταίο έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής της ανωτέρω δήλωσης στην ομοσπονδία διαιτητών του αθλήματος ή, αν δεν υπάρχει ομοσπονδία διαιτητών, στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

4. Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των ανωτέρω, υποβάλει ψευδή δήλωση ή συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ` της παραγράφου 3, εκτός από τις άλλες νόμιμες συνέπειες, διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες διαιτητών, με απόφαση των αρμόδιων για τη σύνταξή των σχετικών πινάκων οργάνων και δεν μπορεί στο εξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας. Αν δεν διαγραφεί, μέσα σε τριάντα (3) ημέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση της παράνομης πράξης, διαγράφεται με απόφαση του ΓΓΑ. Με την ίδια απόφαση κηρύσσονται έκπτωτα και τα μέλη του οργάνου που παρέλειψαν να προβούν στη διαγραφή.

5. Υποχρέωση για υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και του αποδεικτικού, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τον ορισμό τους, που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, έχουν διαιτητές, παρατηρητές, μέλη των οργάνων των συνδέσμων διαιτησίας και των ομοσπονδιών διαιτησίας, των ΚΕΔ και των ΤΕΔ και όσοι μετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ή υποβάλουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο, εκτός από τις άλλες νόμιμες συνέπειες, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητα που φέρουν ή το αξίωμα που κατέχουν και αντικαθίστανται άμεσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οικείο κανονισμό διαιτησίας. Την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου έχουν όσοι αναφέρονται σ’ αυτό, και για πέντε (5) έτη μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση ή τη μη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε όργανο.

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 23:00 | Γεωργίου Παναγιώτης

  Οι παρατηρητές διαιτησίας όπως και τα μέλη ΚΕΔ είναι πρώην διαιτητές που αναδείχθηκαν μέσα από τη διαπλοκή και χρειάζονται τη διαπλοκή για να διατηρήσουν τις θέσεις τους.

  Εφόσον αυτοί βαθμολογούν και επιλέγουν διαιτητές ουσιαστικά εν λευκώ, δεν μπορεί να νικηθεί η διαπλοκή.

  Η μόνη πραγματική λύση είναι η διεύρυνση της βάσης που βαθμολογεί τους διαιτητές, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με ένα τρόπο: τη βαθμολόγηση των διαιτητών, σε κάθε αγώνα, όλων των κατηγοριών, από τις ομάδες (νικητή και ηττημένο), και τη νομοθετική δέσμευση των ΚΕΔ να επιλέγουν διαιτητές με αποκλειστικό κριτήριο τη συνολική βαθμολογία τους.

  Το κόστος υλοποίησης είναι πρακτικά μηδενικό.

  Οι παρατηρητές διαιτησίας μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν για εκπαιδευτικούς και μόνο σκοπούς (να καταγράφουν θέματα για σεμινάρια διαιτησίας).

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 11:12 | Σουλης Ρουμανας

  προτεινω να υπαρχει παρατηρητης αγωνος αλλα ο διαιτητης να βαθμολογηται απο επιτροπη που θα δει τον αγωνα και θα αποφασισει.
  Ο διαιτητης να ειναι υπολογος των πραξεων του και να διωκεται σε πολιτικα δικαστηρια εαν εχει κανει εσκεμενα λαθη,,, προσφατο παραδειγμα Αστερας-ΟΣΦΠ
  Να εχει διακαιωμα ο Αθλητικος δικαστης να δινει εντολη επαναλειψης εκει που εχει γινει αλειωσει αποτελεσματος..