Άρθρο 70: Ασφάλιση αθλητών

1. Οι επαγγελματίες αθλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύματος Κoινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των αθλητών.

Ειδικά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αντί για τον κλάδο υγείας του Ι.Κ.Α., οι επαγγελματίες αθλητές μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι Α.Α.Ε. κατά τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης διαπραγματεύονται με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι από κοινού με τους οικείους πανελλήνιους συνδέσμους αμειβόμενων αθλητών. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ επέρχεται μόνο από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης.

2. Στους ερασιτέχνες αμειβόμενους αθλητές που μετέχουν σε επαγγελματικά και μη επαγγελματικά πρωταθλήματα παρέχεται ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:21 | Βασίλης Μηνούδης

  1. Στην περίπτωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από ιδ. ασφαλιστικές εταιρίες, να γίνει ξεκάθαρο και ρητό ότι η όποια κάλυψη θα είναι υποχρεωτικά 12μηνη.

  Με αυτόν το τρόπο θα αντιμετωπιστούν φαινόμενα, όπως αυτά στην αμειβόμενη πετοσφαίριση, καλύψεων μέχρι την λήξη του συμβολαίου, δηλ. της 31ης Μαίου και μόνο, που αφήνουν ακάλυπτους τους αθλητές και τις οικογένειές του, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μέχρι την αρχή του νέου συμβολαίου (συνήθως πλέον στο βόλεϊ, της 1ης Οκτωβρίου)!!!!

  Όταν αντικαθιστάς κάτι (ασφάλιση κλάδου υγείας ΙΚΑ) πρέπει να το αντικαθιστάς με κάτι εφάμιλλο και όχι με κάτι υποδεέστερο.

  Επίσης θα ήταν ορθό να είναι καθαρό ορισμένο ότι η απασχόληση των επαγγελματιών αθλητών καλύπτει πλήρες ωράριο – οχτάωρο – (στα πρότυπα όλων των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών).
  Είναι απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση ώστε να αποτραπούν στο μέλλον τα απαράδεκτα φαινόμενα περιοδικής (2ωρης) και μερικής (4ωρης) απασχόλησης, που μειώνουν την προσωπικότητα και την προσφορά των αθλητών-εργαζομένων.

  υ.γ. Τα ανωτέρω παραδείγματα είναι πραγματικά και όχι υποθετικά!!