Άρθρο 38: Μέλη Αθλητικών Ενώσεων

1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε αθλητικής ένωσης ορίζεται σε δέκα (10). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη της ένωσης ή άλλες παρόμοιες. Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί σε λιγότερα από δέκα (10), η αθλητική ένωση διαλύεται και ως προς την περιουσία της ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του παρόντος

2. Για την ίδρυση αθλητικής ένωσης απαιτείται προηγούμενη απόφαση συστατικής συνέλευσης ύστερα από απόφαση των ∆.Σ. των ενδιαφερόμενων σωματείων. Η εγγραφή μέλους σε αθλητική ένωση γίνεται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου και η διαγραφή με απόφαση της γενικής της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών της.

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 08:42 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

  ΆΡΘΡΟ 39
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η διάταξη που απαγορεύει την εκλογή μέλους Δ.Σ. ΕΠΣ στο Δ.Σ. της ΕΠΟ. Δεν γίνεται αντιληπτή η «λογική» του Σχεδίου. Υποθέτω πως το σκεπτικό έχει να κάνει με «επίορκους» προέδρους ΕΠΣ, που χειραγωγούνται και υποκινούνται.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΠΣ «ΕΠΙΟΡΚΟΙ» !!! Δεν δικαιούστε, ως συντεταγμένη Πολιτεία, να αποκλείεται ανθρώπους ηθικούς, έντιμους και σοβαρούς που έχουν καταθέσει την ψυχή τους για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 08:36 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 38
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  1) τα πρωτοβάθμια σωματεία τα τοποθετεί το σχέδιο τόσο ως μέλη της ΕΠΟ, όσο και ως μέλη των Τοπικών ΕΠΣ. π.χ. Εγγράφουν και διαγράφουν και οι ΕΠΣ και η ΕΠΟ !! MH NOMIMH η διάταξη, που θα προκαλέσει, συγχρόνως, πολλά και ποικίλα προβλήματα.
  2) ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει ένα πρωτοβάθμιο σωματείο στη Γενική Συνέλευση μιας Τοπικής ΕΠΣ ;; Το Σχέδιο δεν κάνει καμιά αναφορά. Πρέπει να υπάρξει η εξής πρόβλεψη. α) να είναι τουλάχιστον δύο χρόνια μέλη της ΕΠΣ β) Να έχουν αγωνιστεί στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος στα επίσημα πρωταθλήματα των ΕΠΣ, έχοντας στη δύναμή τους τουλάχιστον 18 ποδοσφαιριστές με Δελτία ΕΠΟ, καθώς επίσης να αγωνίζονται στα επίσημα πρωταθλήματα στο ημερολογιακό έτος που διεξάγεται η Γενική Συνέλευση, διατηρώντας τον ελάχιστο αριθμό των 18 ποδοσφαιριστών. Ο αριθμός των 18 ποδοσφαιριστών αποδεικνύεται από το επίσημο μητρώο ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ.
  3) Άστοχη και η διάταξη περί διαγραφής του μέλους με πλειοψηφία των ¾ . Αν π.χ. ένα σωματείο δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, γιατί πρέπει να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για τη διαγραφή του ;;;