Άρθρο 43: Έννοια – Σκοπός-Σύσταση-Μέλη Αθλητικών Ομοσπονδιών

1. Αθλητική Ομοσπονδία είναι η δευτεροβάθμια, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο αθλήματος. Ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου και σκοπός της είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλήματος που καλλιεργεί σε εθνικό επίπεδο.

2. Για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης επιτρέπεται η σύσταση μιας μόνο ομοσπονδίας για όλη τη χώρα. Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (∆.Ο.Ε.) και της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και έχει την εποπτεία των αθλητικών διοργανώσεων που υπάγονται σ’ αυτή. Τα αθλήματα και οι κλάδοι άθλησης καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ομοσπονδίας.

3. Για τη σύσταση ομοσπονδίας απαιτούνται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης, τα οποία επιδεικνύουν αγωνιστική δραστηριότητα.

4. Μέλη της αθλητικής ομοσπονδίας είναι μόνο αθλητικά σωματεία, στα οποία έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του παρόντος και δεν έχει αυτή ανακληθεί, ούτε και έχει λήξει η ισχύς της. Για την εγγραφή μέλους αποφασίζει το Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας και για τη διαγραφή η Γενική της Συνέλευση. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, ή πάρεδρα μέλη, ή άλλες παρόμοιες.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα όργανα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, τα καταστατικά και τους κανονισμούς των αθλητικών ομοσπονδιών.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 10:54 | Πάρης Παπαδόπουλος

  Ο παρόν νόμος πρέπει να βάλει οριστικά ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και κακοδιαχείριση από μέρους των αθλητικών ομοσπονδιών. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ, ανεξάρτητα με το εάν επιχορηγούνται ή όχι. Οφείλει το κράτος να προστατεύσει και τα χρήματα που εισπράττουν οι ομοσπονδίες άμεσα από τους αθλητές και τους γονείς τους. Στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης να συμπεριληφθεί σαφώς κάθε εγχρήματη και μη συνεισφορά του κράτους στην εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού της ομοσπονδίας, όπως, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, διάθεση χώρου γραφείων, διάθεση χώρων προπόνησης Εθνικών ομάδων, διάθεση σταδίων για διεξαγωγή αγώνων, μοριοδότηση διακρινόμενων αθλητών, χρήματα ολυμπιακής προετοιμασίας κλπ.
  Να μην επιτραπεί σε ομοσπονδίες που έχουν ιδίους πόρους (τους γονείς των αθλητών) να κρύβονται πίσω από την μή επιχορήγησή τους από το κράτος για να μην ελέγχονται και έτσι να αυθαιρετούν σε βάρος των αθλητών και των γονέων.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 19:04 | Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Το άρθρο πρέπει να προβλέπει την εξαίρεση κάποιων αθλημάτων όπου δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα όπως το Γκολφ και να δίνει την δυνατότητά με λιγότερα σωματεία από είκοσι(20) για την λειτουργία της ομοσπονδίας τους.
  Το καλύτερο για το άθλημα και την ανάπτυξη του είναι να παραμείνει ως έχει και εάν σε 10 χρόνια φτιαχτούν τα διπλάσια γήπεδα τότε μπορούν να γίνουν είκοσι τα σωματεία

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 10:11 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Τι πάτε να κάνετε !

  Η Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ δεν είναι ‘χθεσινή’. Ιδρύθηκε το 1981 (δηλαδή
  πριν από 33 χρόνια) με βάση τον Νόμο 75/1975 άρθρο 13, παρ. 7 όπως αυτή
  τροποποιήθηκε με το Νόμο 1070/1980 άρθρο 1, παρ. δ, που επέτρεψε την ίδρυσή
  της, «εφόσον ο αριθμός των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας είναι τουλάχιστον
  πέντε (5)»

  Αν βάλετε άλλα σωματεία-διαφορετικής ιδιότητας-στην ΕΟΓ θα δυμιουργηθούν σοβαρα προβλήματα τόσο στη διοίκηση, όσο και στην αποτελεσματικότητα του σκοπού της. Η κατάσταση να παραμείνει όπως έχει.

 • 8 Δεκεμβρίου 2014, 00:04 | Αθανάσιος Βιλλιώτης Π.Ο.Π.Α

  6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΑ
  Η μέχρι σήμερα πρακτική, έχει κάνει προφανή την ανάγκη ν’ αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της ΓΓΑ από εποπτικός σ’ ελεγκτικό των αθλητικών Ομοσπονδιών.
  Πρέπει, δηλαδή, η ΓΓΑ να ελέγχει την λειτουργία των Ομοσπονδιών, ώστε αυτές να μην λειτουργούν με το «έτσι θέλω» των επικεφαλής τους, αλλά να ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας τους βάσει των νόμων και των κανονισμών και να επιβάλλονται συγκεκριμένες ποινές σε κάθε παράβαση, ώστε οι νόμοι και οι κανονισμοί να εκπληρώνουν τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Ο έλεγχος των ομοσπονδιών από την ΓΓΑ, εδράζεται στο θεμελιώδες γεγονός της κρατικής χρηματοδότησης, δεν νοείται απλή εποπτεία αλλά πλήρης και ενδελεχής έλεγχος επί του πραγματικού όλων των επιχορηγούμενων ομοσπονδιών. Όποιες εκ των ομοσπονδιών επιθυμούν να επικαλεσθούν το «αυτοδιοίκητο», ας επιλέξουν την αυτοχρηματοδότηση και όχι την ενίσχυση από το δημόσιο χρήμα των Ελλήνων φορολογουμένων. Τέλος, ας αναλογισθεί η πολιτεία και οι νομοθέτες, την νοσηρή κατάσταση η οποία επικρατεί, λόγω της κείμενης νομοθεσίας εφ’ ενός, και λόγω της μη εφαρμογής της νομοθεσίας αφ’ ετέρου, σε άλλες περιπτώσεις, επί του συγκεκριμένου θέματος.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 21:06 | Δανιήλ Β

  Νομίζω είναι υπερβολικό η πολιτεία να ζητάει 20 σωματεία για όλα τα αθλήματα.
  Για το γκολφ για το οποίο ενδιαφέρομαι είναι αδύνατο να υπάρξουν 20 σωματεία έχοντας μόνο 6 γήπεδα με τα 3 να βρίσκονται σε νησιά με περιορισμένο αριθμό πληθισμού

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 12:44 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

  Συμφέρον για το άθλημα του γκολφ είναι να διατηρηθεί η Ομοσπονδία όπως είναι σήμερα, έστω και με 5 αμιγή-ομοιόμορφα Σωματεία του γκολγ. Εάν ενωθούν με άλλα σωματεία διαφορετικών αθλητικών ιδιοτήτων προβλήματα μονο θα δημιουργηθούν. Η επιχορήγηση του κράτους στους συλλόγους του γκολφ, είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ. ( Έχετε αντίρρηση ;) Με δικά τους έξοδα εκπροσωπούν την Ελλάδα στος Εξωτερικό. Πρόσφατα οι Ευρωπαικοί και παγκόσμιοι αγώνες με συμμετοχή Ελλήνων αθλητών. Αν έδωσε το υπουργείο έστω και ένα ευρώ να μας το πείτε, για να το ξέρουμε !
  Τι πάτε να κάνετε ; Να διαλύτε και την Ομοσπονδία.

 • 7 Δεκεμβρίου 2014, 12:26 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ

  Είναι δυνατόν να υπάρχουν 6 (μόνο) Golf στην Ελλάδα και να ζητάτε τα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας γκολφ,δηλαδή οι σύλλογου των αθλητών του γκολφ, να είναι το ελάχισιτο 20 ! Διαφορετικά δεν υπάρχει Ομοσπονδία. Είστε εκτός τόπου και χρόνου. Μετά, μιλάτε για »εισαγωγή »τουριστών υψηλού επιπέδου.
  Αυτη τη στιγμή υπάρχει, από το νόμο, εξαίρεση για την Ομοσπονδία του γκολφ, διατήρησή της με 5 συλλόγους. Εσείς πάτε με πειρασματισμούς να τα κάνετε χειρότερα. Δεν καταλαβαίνω τη λογική σας.
  Κατά τα άλλα, το γκολφ έγινε ολυμπιακό άθλημα.

 • 6 Δεκεμβρίου 2014, 08:16 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

  ΆΡΘΡΟ 43
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Η παρ. 4 είναι λίαν επιεικώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Ουσιαστικά ΚΑΤΑΡΓΕΙ το θεσμικό ρόλο των ΕΠΣ και τις καθιστά βοηθητικά όργανα στο ποδόσφαιρο. Οι ΕΠΣ είναι αυτές που οργανώνουν, καθοδηγούν και διαδίδουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε κάθε Νομό. Να ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ η διάταξη και να τεθεί νέα ως εξής: «4. Μέλη της αθλητικής ομοσπονδίας είναι μόνο ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, στις οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του παρόντος και δεν έχει αυτή ανακληθεί, ούτε και έχει λήξει η ισχύς της. Για την εγγραφή μέλους αποφασίζει το Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας και για τη διαγραφή η Γενική της Συνέλευση. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, ή πάρεδρα μέλη, ή άλλες παρόμοιες».

 • 5 Δεκεμβρίου 2014, 11:22 | Νίκος Α.

  Συμφωνώ με το παρακάτω κείμενο του κ. καλύβα
  Να μειωθεί ο αριθμός των σωματείων για νέες ομοσπονδίες ή για ομοσπονδίες όπου τα αθλήματα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα από είκοσι (20) σε πέντε (5) για τα πρώτα 3 χρόνια, στη συνέχεια σε δέκα (10) σωματεία μετά από επταετία (7), και τέλος σε είκοσι (20) μετά από μία δεκαετία (10). Έτσι η ΓΓΑ θα μπορεί να ελέγχει αν γίνετε ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών. Είναι σχεδόν αδύνατον μία καινούργια ομοσπονδία ή μία ομοσπονδία όπου το άθλημά δεν είναι διαδεδομένα να βρει 20 σωματεία για να μπορεί να λειτουργεί. Όταν κάτι αναπτύσσεται, πρέπει να γίνει σταδιακά, ειδικά σε αθλήματα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά που συνεχίζουν να υπάρχουν στη χώρα μας.
  Επίσης θέλω να κάνω ένα ερώτημα μια ομοσπονδία έχει την αθλητική αναγνώριση και λόγω κακής διαχείρισης η δεσμευτικών πράξεων κ.λπ. θέτει τα περισσότερα σωματεία εκτός ομοσπονδίας γιατί να μην μπορούν να δημιουργήσουν μια δεύτερη ομοσπονδία τα σωματεία αυτά ????

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 15:45 | Θωμάς Τόκας

  Η Διεθνής Ομοσπονδία Γκολφ αναγνωρίζει ως μέλος της μία Ομοσπονδία με την προϋπόθεση ότι απαρτίζεται από 3 σωματεία. Πως είναι δυνατόν, από τη στιγμή που υπάρχουν μόνον 6 γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα τα σωματεία να είναι τουλάχιστον 20;
  Μην ξεχνάμε ότι το Γκολφ είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα και η Ελλάδα,σύμφωνα με το άρθρο 43, θα είναι η μόνη χώρα χωρίς Ομοσπονδία Γκολφ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 10:32 | Κ.ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ

  Για κάθε γήπεδο γκολφ απαιτείται τεράστια έκταση (περί τα 1000 στρέμματα) και τεράστιο ύψος επενδύσεων (περί τα 20.000.000€).
  Τα περισσότερα γήπεδα είναι ζημιογόνα εκτός αν έχουν οικιστική ανάπτυξη.
  Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν μόνο έξι γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα.
  Συνήθως κατά διεθνή πρακτική κάθε γήπεδο έχει ένα σωματείο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
  Είναι αδύνατον να υπάρξουν 20 σωματεία.
  Επί 30 χρόνια υπήρχαν μόνο τέσσερα γήπεδα στην Ελλάδα.
  Πρέπει να αλλάξει ειδικά για το γκολφ το Άρθρο 43 και να μην ξεχνάμε ότι η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας ( επέκταση τουριστικής περιόδου, ποιοτικός αθλητικός τουρισμός με λαμπρό παράδειγμα το Navarino) πρέπει να στηριχθεί όπως τόνισαν όλοι οι αρμόδιοι, στο γκολφ.
  Θα ήταν αστείο χωρίς Ομοσπονδία να υπάρχει γκολφ στην Ελλάδα.

  Κωνσταντίνος Τσαούσογλου
  Γκολφ Κέρκυρας

 • Ο σκοπός της ΓΓΑ είναι η ανάπτυξη των αθλημάτων και η διάδοσή τους.

  Προτείνω:

  Να μειωθεί ο αριθμός των σωματείων για νέες ομοσπονδίες ή για ομοσπονδίες όπου τα αθλήματα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα από είκοσι (20) σε πέντε (5) για τα πρώτα 3 χρόνια, στη συνέχεια σε δέκα (10) σωματεία μετά από επταετία (7), και τέλος σε είκοσι (20) μετά από μία δεκαετία (10). Έτσι η ΓΓΑ θα μπορεί να ελέγχει αν γίνετε ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών. Είναι σχεδόν αδύνατον μία καινούργια ομοσπονδία ή μία ομοσπονδία όπου το άθλημά δεν είναι διαδεδομένα να βρει 20 σωματεία για να μπορεί να λειτουργεί. Όταν κάτι αναπτύσσεται, πρέπει να γίνει σταδιακά, ειδικά σε αθλήματα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά που συνεχίζουν να υπάρχουν στη χώρα μας.
  Πρέπει επίσης η ΓΓΑ να μπορεί να συμβαδίζει με τους κανόνες και τους νόμους των διεθνών Ομοσπονδιών και όχι να βάζει όλα τα αθλήματα στο ίδιο πλαίσιο.

  Η Παγκόσμιο Ομοσπονδία Χόκεϋ επί Πάγου (International Ice Hockey Federation) έχει ως προϋπόθεση χώρα-μέλος να έχει εγγεγραμένα 4 σωματεία ώστε η χώρα-μέλος να γίνει δεκτή από τη διεθνή ομοσπονδία.Αν ως χώρα-μέλος επιθυμείς να δηλώσεις συμμετοχή σε επερχόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, τότε προϋπόθεση είναι να έχεις οργανώσει πρωτάθλημα 4 ομάδων στην επιθυμητή κατηγορία. Δηλαδή, αν θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών, τότε πρέπει να έχει οργανώσει εθνικό πρωτάθλημα Ανδρών 4 ομάδων την προηγούμενη χρονιά.

  Ερώτηση: Πώς γίνετε η ΓΓΑ να ζητάει 20 σωματεία, ενώ η παγκόσμια ομοσπονδία του αθλήματος να ζητάει μόνο 4.