Άρθρο 19: Τιμητικές διακρίσεις

Σε αθλητές ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, απονέμεται χρυσό μετάλλιο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε αθλητές ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν τέταρτη, πέμπτη ή έκτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες απονέμεται δημόσιος έπαινος, με δίπλωμα, από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.