Άρθρο 85 Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων

1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας μπορεί να συσταθεί σύνδεσμος διαιτητών για κάθε κλάδο άθλησης. Κατ’ εξαίρεση, αν ο αριθμός των μελών δεν επαρκεί για τη σύσταση συνδέσμου σε μία περιφερειακή ενότητα, μπορεί να συσταθεί σύνδεσμος διαιτητών για περισσότερες της μιας περιφερειακές ενότητες της ίδιας Περιφέρειας. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών είναι αποκλειστικά και μόνο εν ενεργεία και μη διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, το οποίο τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ομοσπονδία διαιτητών, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του συνδέσμου.

2. Ο σύνδεσμος διαιτητών είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου. Δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους και έχει ως κύριο έργο την υποβολή πινάκων διαιτητών για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών, και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών. Μπορεί να ασκεί και άλλες δραστηριότητες που συνάδουν με τον καταστατικό του σκοπό, καθώς επίσης και να έχει και οποιονδήποτε άλλο, δευτερεύοντα, καταστατικό σκοπό, αρκεί να μην αναιρείται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του.

3. α)Σε σύνδεσμο διαιτητών χορηγείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση του συνδέσμου και γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 του παρόντος, εφόσον:
ααα)το καταστατικό του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου και
βββ)συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο.
β)Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αν διαπιστωθεί ότι ο σύνδεσμος:
ααα) παραλείπει την εναρμόνιση του καταστατικού ή των κανονισμών του προς τις διατάξεις του νόμου αυτού ή
βββ)παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων ή τους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας ή
γγγ)πάψει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ή να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του και τον παρόντα νόμο ή
δδδ)δεν επιδεικνύει τη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του και το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
γ)Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο αθλητικής αναγνώρισης των αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών.

4. Για τους διαιτητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, κριτές, παρατηρητές, βοηθητικά όργανα της διαιτησίας και μέλη των συνδέσμων διαιτητών, ομοσπονδιών διαιτητών, οργάνων διαιτησίας και όλων των οργάνων του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν τα κωλύματα και οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 27. Στους συνδέσμους διαιτητών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 30 έως 35.

 • 16 Δεκεμβρίου 2014, 15:16 | ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις της για το προσχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου, που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.

  Κεφάλαιο 9 Διαιτησία (άρθρο 85)

  Η Διαιτησία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό πρέπει να αποτελεί Επιτροπή της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων, ως εκ τούτου, η επιλογή των μελών των Επιτροπών Διαιτησίας είναι αρμοδιότητα της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων.
  Οι Επιτροπές Διαιτησίας να μπορούν να προτείνουν στα Δ.Σ. Ε.Π.Ο. και Ενώσεων, τις καταστάσεις με τους διαιτητές ανά κατηγορία.
  Οι Επιτροπές να έχουν αρμοδιότητα να λειτουργούν και τις Σχολές Διαιτησίας.
  Προτείνουμε για την μεγαλύτερη αξιοπιστία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, να καθιερωθεί το σύστημα της κλήρωσης για τους διαιτητές στα επαγγελματικά πρωταθλήματα.
  ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ – πρόεδρος- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 19:37 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗ ΕΝ/ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΕΔ ΚΑΙ Δ.Σ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ Η΄ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
  ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΟΔΠΕ),ΠΟΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ?????
  ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ???
  ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ-ΚΑΣΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟ.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΕ ΣΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΡΗΤΟ «ΜΕ ΨΗΦΙΖΕΙΣ,ΠΡΟΑΓΕΣΑΙ-ΔΕΝ ΜΕ ΨΗΦΙΖΕΙΣ,ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΣΑΙ»

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΣΔΠ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΗ ΕΝ/ΕΝ