Άρθρο 06: Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

1. Για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.), αναγνωρίζεται μια μόνο αθλητική ομοσπονδία, η συνομοσπονδία με την ονομασία Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.). Η συνομοσπονδία αυτή, η οποία συστάθηκε με το π.δ. 22/2004 (Α΄ 16), κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2725/1999, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα, υπάγεται στην εποπτεία της ΓΓΑ, έχει τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του π.δ. 22/2004 και αποτελεί το νόμιμο εκπρόσωπο της χώρας στο διεθνές παραολυμπιακό κίνημα .

2. Στην ολομέλεια της διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν δεκατρία (13) μέλη, ως εξής:
α)έντεκα (11) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Ο.Α.με.Α.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Α.με.Α., τέσσερις (4) από τους οποίους εκπροσωπούν υποχρεωτικά και ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.),
β)ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και
γ)ένας (1) μη εν ενεργεία Παραολυμπιονίκης-Αθλητής ΑμεΑ, ο οποίος εκλέγεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου των Ελλήνων Παραολυμπιονικών.
Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτής, καθώς και τα μέλη που συγκροτούν την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του Π.Δ. 22/2004 εκτελεστική επιτροπή.

3. Για τα κωλύματα και τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Ε. ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος.

4. Στο Δ.Σ. της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Ο.Α.με.Α.) εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών, με ένα τουλάχιστον μέλος κατά κατηγορία αναπηρίας. Μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες κατά κατηγορία αναπηρίας. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας.

 • 12 Δεκεμβρίου 2014, 12:31 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε.

  Λαμβάνοντας υπόψιν τις 40 προτάσεις όπου ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπάχ έφερε προς ψήφιση με σημαντικές αλλαγές που οδηγούν προς το μέλλον το Ολυμπιακό Κίνημα [Μονακό 127η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής] και οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΔΟΕ [ και ΕΛΛΑΔΑ ] χωρίς τη παραμικρή ένσταση, θέτουμε προς την ΕΠΕ τις ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ θέματα που πιθανόν στο νέο αθλητικό νόμο θα μπορούσαν να έχουν αναφορά – θέση – δέσμευση και έμπρακτη εφαρμογή:

  ΠΡΟΤΑΣΗ 23. Συνεργασία με κοινότητες.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 27. Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 29. Αύξηση της διαφάνειας.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 32. Ενίσχυση των ηθικών αξιών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 39. Ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία

  είναι καθήκον και υποχρέωση πλέον να αυτοαξιολογείται ΚΑΙ η ΕΠΕ αλλά και να αξιολογεί τη χρηστή διακυβέρνηση του αυτοδιοικητου αθλητισμού με μια σοβαρή δέσμευση , συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων υπαλλήλων, εντός των αθλητικών οργανώσεων ομοσπονδιών – μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αθλητισμού:

  αξιολόγηση για λογοδοσία, σε ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ φορείς του αθλητισμού.

  Με 4 ομάδες κριτηρίων θα επιτρέψει να αναλύσει την ποιότητα διακυβέρνησης στην ΕΠΕ και εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες αλλά και ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΝΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  I. Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  II. Δημοκρατική διαδικασίαI

  ΙII. Έλεγχοι και ισορροπίες

  V. Αλληλεγγύη και ΕΚΕ

  Κάθε ομάδα κριτηρίων αποτελείται από ΑΞΙΕΣ των παραγόντων που είναι σημαντικοί δείκτες της χρηστής διακυβέρνησης και για τη βελτίωση της στο πλαίσιο διακυβέρνησης στην ΕΠΕ και εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες.

  Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να παρέχουν σε εξωτερικούς φορείς

  γ.γ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  γ.γ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  Μ.Κ.Ο. – ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

  Α.Μ.Κ.Ε. – ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α»]
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  ,πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική τους λειτουργία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να τους βοηθήσει τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης τους.

  Ι – Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  1. δημοσιεύει το καταστατικό του στην ιστοσελίδα
  2. δημοσιεύει τον Ε.Κ. & Π.Κ στην ιστοσελίδα
  3. δημοσιεύει κανόνες πολιτικές και διαδικασίες στην ιστοσελίδα
  4. δημοσιεύει οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα
  5. δημοσιεύει το στρατηγικό της επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ιστοσελίδα
  6. δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη & τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα
  7. δίνει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη Γενική Συνέλευση του στην ιστοσελίδα
  8. δημοσιεύει βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερους υπαλλήλους στην ιστοσελίδα
  9. Τα στοιχεία επικοινωνίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων υπαλλήλων στην ιστοσελίδα
  10. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδίες μέλη της στην ιστοσελίδα
  11. δημοσιεύει ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα
  12. δημοσιεύει εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών της στην ιστοσελίδα
  13. δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση και ισολογισμούς στην ιστοσελίδα
  14. δημοσιεύει αμοιβές, για παράδειγμα πληρωμές αποζημιώσεις και τα μπόνους των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερων αξιωματούχοι στην ιστοσελίδα
  15. δημοσιεύει κύριες εκθέσεις εκδηλώσεων με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

  ΙΙ – Δημοκρατική διαδικασία

  1. δημοκρατική με απόλυτη αναλογική εκλογή του Προέδρου και διοικητικών οργάνων και επιτροπών
  2. Οι εκλογές είναι διάφανες δίκαιες και ακέραιες στη βάση της μυστικής ψηφοφορίας με σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται σε πολιτικές
  3. προσφέρεται στους υποψηφίους για την εκλογή ευκαιρίες να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα τους
  4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των σημαντικών γεγονότων ημερήσιας διάταξης πραγματοποιούνται μέσω μιας δημοκρατικής, ανοικτής και διαφανής διαδικασίας
  5. οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση
  6. ορίζει απαρτία στα μέλη για μια υπογραφή – έγκριση λήψης αποφάσεων της
  7. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο χρόνου θητείας τα 8 έτη
  8. η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
  9. το διοικητικό όργανο συνεδριάζει τακτικά
  10. έχει κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων στα ηγετικά στελέχη του
  11. Τα κριτήρια για μια προσφορά/διαγωνισμό για σημαντικές αποφάσεις γνωστοποιείται στα μέλη της εγκαίρως
  12. παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και μετόχους να εκπροσωπούνται
  13. Από ποια και πόσα μέλη διορίζεται εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας
  14. Σε ποιον είναι ο Γενικός Γραμματέας υπόλογος
  15. Πόσα είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  16. Από ποια και πόσα μέλη διορίζονται εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  17. Γεωγραφική εξάπλωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
  18. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο ηλικίας και χρόνου
  19. Ποιο σώμα αποφασίζει για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων
  20. Συστήματα και αριθμός των μελών / μονάδων / Μέλη που ψηφίζουν για την ολομέλεια και το Δ.Σ.

  ΙΙΙ – Έλεγχοι και ισορροπίες

  1. έχει μια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου
  2. ελέγχεται εξωτερικά μια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
  3. έχει λογιστικό μηχανισμό ελέγχου
  4. διαχωρίζει πράξεις κανονιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων
  5. έχει ή αναγνωρίζει ένα κώδικα Ηθικής/ Ακεραιότητα ς για όλα τα μέλη και τους υπαλλήλους της
  6. έχει σαφείς κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος / συμφερόντων
  7. αναγνωρίζει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης ή έχει τα δικά της πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης
  8. διαθέτει ένα ανεξάρτητο όργανο – Επιτροπή Δεοντολογίας – για να την ελέγξει προς εφαρμογή κανόνων που αναφέρονται στα εν λόγω παραπάνω [5 -6 -7]
  9. Οι αποφάσεις δύναται να μπορούν να αμφισβητηθούν με ενστάσεις μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών
  10. αναγνωρίζει το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως εξωτερική κανάλι διαμεσολάβησης για καταγγελίες και επιτρέπει στους αθλητές και τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις σε αστικά δικαστήρια
  11. αναγνωρίζει και είναι σύμφωνη με την WADA Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ
  12. προσφέρει στατιστικά αποτελέσματα σχετικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
  13. δημοσιεύει ετήσιο προϋπολογισμό
  14. δημοσιεύει το μέγεθος του δημοσιονομικού αποθεματικού

  ΙV – Αλληλεγγύη και Ε.Κ.Ε

  1. διαθέτει ειδικούς πόρους για την πανελλαδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο βάσης
  2. επιθεωρεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται σε εσωτερικούς φορείς της
  3. θεσπίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EMAS236 ή κάτι παρόμοιο) για
  4. σημαντικά αθλητικά γεγονότα της
  5. διαθέτει ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με στρατηγική και προγράμματα
  6. ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται στα προγράμματα ΕΚΕ και εφαρμόζει πρότυπο ISO 26000237
  7. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ομοσπονδίες μέλη της στους τομείς της εκπαίδευση κατάρτισης μεταφοράς τεχνογνωσίας για χρηστή διοίκηση αθλητικών οργανισμών και συμβουλευτική διαφάνειας και ακεραιότητας
  8. Οι αντιπρόσωποι από οικονομικά μειονεκτούσες ομοσπονδίες μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη και να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση του Δ.Σ.
  9. υιοθετεί μια σαφή πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού
  10. έχει σχέσεις / συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες

  ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Ένα από τα βασικά στοιχεία της χρηστής διακυβέρνησης στην ΕΠΕ και τις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών λογοδοσίας.

  Ωστόσο, όπως και με πολλές πτυχές της χρηστής διακυβέρνησης, η έννοια είναι δύσκολο να καθοριστεί και ακόμα πιο δύσκολο να υλοποιηθεί.

  Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση δεν είναι μόνο για το άνοιγμα / διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά επίσης για:

  Απόδοση κατά την άσκηση των οργανωτικών στόχων των ομοσπονδιών Μια εταιρική κουλτούρα εμπιστοσύνης, την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό των στελεχών και μελών ΕΠΕ & των ομοσπονδιών

  Οργανωτική ανθεκτικότητα στην διαφθορά και χειραγώγηση

  Η διακυβέρνηση σε σχέση με τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και την IPC προβλέπει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από την ΕΠΕ και τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και για τις ομάδες ενδιαφερομένων [STAKEHOLDERS] και αναγνωρίζει τη μονοπωλιακή θέση των περισσότερων ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Παρά το γεγονός ότι η έννοια της λογοδοσίας είναι πανταχού παρούσα σε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ σε ότι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση των αθλητικών οργανώσεων CODE OF ETHICS CODE OF CONDUCT —οι ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ έχουν πολύ δρόμο ακόμα για το καθορισμό των στρατηγικών στόχων, το σχεδιασμό των επιχειρησιακών στόχων, για δικαιοσύνη και ακεραιότητα

  Το σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση της λογοδοσίας σε σχέση με τις διεθνείς ομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες στην απλούστερη μορφή του, συνεπάγεται για τον προσδιορισμό

  ποιος είναι υπεύθυνος

  για τι,

  πώς,

  σε ποιον και

  με ποιο αποτέλεσμα.

  Αυτές οι ερωτήσεις που θέτουμε στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ και τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΡΧΕΣ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ενότητες:

  1 – η πρώτη αφορά το κυρίαρχο χαρακτήρα της σχέσης λογοδοσίας και την ισορροπία της έμφασης μεταξύ της παροχής μιας εξήγησης, την άσκηση του ελέγχου, καθώς και την καθιέρωση της ευθύνης [ ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ] της ΕΠΕ και των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  2 – ο δεύτερο θέμα αφορά τη στάση απέναντι στη σχέση της λογοδοσίας και το βαθμό στον οποίο θεωρείται ως νόμιμη υποχρέωση από την ΕΠΕ και την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ να λογοδοτήσουν. Ενώ ορισμένες αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η λογοδοσία γίνεται αποδεκτή ως φυσιολογική διαδικασία και ως καθήκον προς την ΓΓΑ και τους ΠΟΛΙΤΕΣ, πιθανώς πολλές, αν όχι οι περισσότερες, ομοσπονδίες, μπορεί να δουν τη σχέση διαλόγου με την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κοινή γνώμη, ως μια επιβολή που πρέπει να αντισταθεί και, αν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται με πρόσχημα το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ

  3 – Το τελευταίο θέμα αφορά τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η σχέση διάλογου θα συγκεκριμενοποιηθεί και θα περιλαμβάνουν από την μεριά της ΕΠΕ και των ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, δημιουργία ακεραιότητας και διαφάνειας, καθώς και την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών [ μετόχων του αθλητισμού ] σχετικά με τη διαχείριση διοίκηση και εκλογή των διοικητικών συμβουλίων, μακριά από χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών

  Κάθε ένα από αυτά τα θέματα διαμορφώνεται από το πρότυπο αξιών και στάσεων στον κυρίαρχο τομέα πολιτικής για τον αθλητισμό, μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της ΓΓΑ και σε ένα βαθύτερο επίπεδο της θεσμοθετημένης αξίας της διαφάνειας στο πλαίσιο των νέων επιταγών και εντολών διεθνών ομοσπονδιών κυρίως της ΙPC.

  Βασικό ερώτημα που θέτουμε προς το ΝΟΜΟΘΕΤΗ την ΕΠΕ και τις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ προκειμένου να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση:

  Ποιος είναι υπεύθυνος για τι, σε ποιον, για ποιον, με ποια μέσα και με ποιο το αναμενόμενο αποτέλεσμα;

  Πόσο η υποχρεωτική και επιτακτική επιταγή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για λογοδοσία θα βοηθήσει την ΕΠΕ και τις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ να διατηρήσουν το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ άλλα ταυτόχρονα και να αποδείξουν την ακεραιότητα και διαφάνεια τους, στον ελληνικό λαό, χωρίς να βλάπτεται η οργανωτική τους δομή και αυτονομία;

  Πώς θα αποφύγουμε τη λογοδοσία να εκληφθεί από την ΕΠΕ και τις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ως διακόρευση του ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ μόνο ΚΑΙ μόνο για εκδίκηση και τιμωρία μεμονωμένων διεφθαρμένων διοικήσεων και ομπσπονδιαρχών; [ πως μαζί με τα ξερά να μην καούν και τα χλωρά ]

  Πώς θα κάνουμε τις διαδικασίες λογοδοσίας της ΕΠΕ να υπακούσουν στις νέες επικαιροποιημένες εντολές της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ σε ότι αφορά την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ [ CODE OF CONDUCT] ?

  Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα λογοδοσίας (και σύστημα παρακολούθησης) που δεν ενθαρρύνουν απλώς «αποφυγής ευθυνών», αλλά μια θετική και χρηστή διαχείριση των πόρων που δίδονται από την ΓΓΑ?

  Ας εξεταστεί από τον ΝΟΜΟΘΕΤΗ και την ΓΓΑ μια πιθανή έκδοση του σχετικού ISO ως μέρος της καλής διακυβέρνησης [TQM] της ΕΠΕ και ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ [ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ]

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση

  του ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΓΓΑ

  της ολομέλειας της ΕΟΕ από τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • Συμφωνώ με τη πρόταση του Δημήτρη .
  Πρέπει να υπάρχει αμεροληψία το καθένα μας . Να ισχύει για όλους μας για το κάλο το χώρο των ΑΜΕΑ αθλητών κι Σωματείων .

 • 4 Δεκεμβρίου 2014, 15:13 | Δημήτρης

  Η παράγραφος 2 (α), επιβάλλεται να αντικατασταθεί ως (σε εισαγωγικά η προσθήκη):
  2. Στην ολομέλεια της διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν δεκατρία (13) μέλη, ως εξής:
  α)έντεκα (11) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Ο.Α.με.Α.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Α.με.Α., τέσσερις (4) από τους οποίους εκπροσωπούν υποχρεωτικά και ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.) «και τα οποία μέλη δεν κατέχουν αξίωμα/θέση στο Δ.Σ της ως άνω Ομοσπονδίας (Ε.Α.ΟΜ. Α.με.Α).»

  Η προσθήκη κρίνεται απαραίτητη για την διαφάνεια του ανώτατου Φορέα (Ε.Π.Ε.) και του ρόλου του ως ανεξάρτητου φορέα και ελεγκτή και για την αποτροπή πιθανών αδιαφανών διαδικασιών μεταξύ «ελεγκτή» και «ελεγχόμενου», στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ Ε.Π.Ε και Ε.Α.ΟΜ. Α.με.Α. Στην ουσία υπό την σκέπη της Ε.Π.Ε. είναι μία και μόνο Ομοσπονδία (Ε.ΑΟΜ. Α.Με.Α.) η οποία περιλαμβάνει όλα τα αθλήματα των αναπηρικών κατηγοριών, σε αντίθεση με την Ε.Ο.Ε. (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) στην οποία υπάγονται όλες οι αθλητικές Ομοσπονδίες και στην οποία υπάρχει πολυφωνία. Για τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται να υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ μέλους της ολομέλειας της Ε.Π.Ε. και μέλους Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. Α.Με.Α.