Άρθρο 114 Αθλητικός τύπος

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) αποτελεί συντελεστή και παράγοντα προβολής, διάδοσης και ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού. Οι αθλητικοί συντάκτες – μέλη του Π.Σ.Α.Τ. και τα μέλη της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος (Ε.Φ.Ε.) που έχουν το δικαίωμα ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή αγώνων, εισέρχονται σε αυτούς με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας που εκδίδει ο Π.Σ.Α.Τ. ή η Ε.Φ.Ε. Η διάπραξη ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος κατά αθλητικού συντάκτη κατά την άσκηση του λειτουργήματός του αποτελεί επιβαρυντική περίσταση.

  • 8 Δεκεμβρίου 2014, 19:26 | ΠΣΑΤ

    Σε συνέχεια των όσων γραπτώς και προφορικώς αναφέραμε ενώπιον της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, επανερχόμαστε με τις προτάσεις μας για το νέο αθλητικό Νόμο. Συγκεκριμένα:

    1. Ζητούμε να καταστεί σαφής η αναφορά του άρθρου 54 παρ. 3 ότι, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) είναι ο μοναδικός φορέας που δικαιούται να εκδίδει κάρτες ελευθέρας εισόδου για τους χώρους Τύπου των αθλητικών εγκαταστάσεων, κάτι το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν ούτε οι ομοσπονδίες, οι λίγκες και οι ΠΑΕ-ΚΑΕ. Επίσης, όπως και προφορικώς σας είχαμε ζητήσει, θα θέλαμε να συμπεριληφθεί ως διάταξη του νέου αθλητικού Νόμου και να επεκταθεί και στα υπόλοιπα αθλήματα η προβλεπόμενη από το άρθρο 54, παρ. 3 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού με αρ.πρωτ. 18668/22.04.2005, την οποία σας έχουμε ήδη προσκομίσει.
    2. Ζητούμε να συμπεριληφθεί στο νέο αθλητικό Νόμο διάταξη, η οποία να προβλέπει ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) είναι ο αποκλειστικός φορέας πιστοποίησης του επαγγέλματος του αθλητικού συντάκτη.
    3. Ζητούμε να συμπεριληφθεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) στους υπό χρηματοδότηση φορείς από τη Γενική Κυβέρνηση.