Άρθρο 8 Μητρώα

Στα μητρώα που δημιουργούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγγράφονται όσοι αρχιτέκτονες πληρούν δύο τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Οκταετή αρχιτεκτονική εμπειρία.
β. Διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
γ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
δ. Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β` και Γ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α` 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 (Α` 42).

 • Στα μητρώα προτείνουμε να εγγράφονται όσοι αρχιτέκτονες πληρούν μία από τις προϋποθέσεις, διότι σε περιφερειακές ενότητες της επαρχίας ενδέχεται να μην υπάρχει αρχιτέκτονας που να πληροί δύο από τις προϋποθέσεις. Το πρόβλημα αυτό υπήρχε και στο Ν.4030 με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκροτηθούν ΣΑ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος παρατάθηκε η θητεία των ΕΠΑΕ.

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 10:05 | Έρση Φιλιπποπούλου

  1. Θα πρέπει τα ποιοτικά κριτήρια να αφορούν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ιδιώτες και δημοσίους υπαλλήλους).
  2. Να προστεθούν ως κριτήριο και οι δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων, που υπήρχαν και στον νόμο 4030/2011 (άρθρο 23), ώστε να ανοίξει η επιλογή και σε όσους έχουν συγγραφικό έργο.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 19:00 | Μιχάλης Πουλάκης

  Επειδή με την μονοετή θητεία των περιπτώσεων γ και δ θα δημιουργηθεί αδυναμία στην συγκρότηση των ΣΑ (ήδη υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην περιφέρεια) και να εξαλειφθούν παρεμβάσεις της διοίκησης για την θεραπεία της που μπορεί να θεωρηθούν αδιαφανείς, προτείνω:

  Άρθρο 9 Θητεία

  Η θητεία των μελών των ΣΑ είναι τριετής, Μετά τη λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του ΣΑ, εκτός αν παρεμβληθεί διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 19:11 | Μιχάλης Πουλάκης

  Ο Πολιτικός Μηχανικός εκ του γνωστικού αντικειμένου του αλλά ακόμα και αν έχει εμπειρία στην αρχιτεκτονική σύνθεση, υποθέτω ότι δεν βρίσκεται στο Συμβούλιο για να διατυπώνει κυρίως αρχιτεκτονική γνώμη. Ωστόσο για την γνώμη που αφορά στο γνωστικό του αντικείμενο δεν πρέπει να έχει μία τριβή κάποιων ετών με τον Αντισεισμικό, με την ασφάλεια γενικότερα και κυρίως με τον ΚΑΝΕΠΕ;

  Για τον λόγο αυτό προτείνω να υπάρχει περιορισμός στο μητρώο του ΣΠΜΕ με ελάχιστο όριο εγγραφής τα 15 έτη.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 18:10 | Μιχάλης Πουλάκης

  To άρθρο εκ των πραγμάτων αφήνει εκτός των συμβουλίων πάνω από το 70% των συναδέλφων ελευθέρων επαγγελματιών με άνω της οκταετούς εμπειρίας που δεν καλύπτουν κανένα από τα υπόλοιπα τρία κρητήρια καθώς: ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ως εκ τούτου δεν έχουν τα απαιτούμενα πτυχία, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ γιατί ασχολούνται με τα μικρά ιδιωτικά έργα, που αποτελούν και τον κύριο όγκο της δουλειάς των ΣΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, είτε γιατί τα χρήματα των γονιών τους δεν έφθαναν για παραπάνω είτε γιατί επέλεξαν να μπουν αμέσως στο επάγγελμα είτε γιατί δεν επέλεξαν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Επειδή με τα κριτήρια αυτά καθίσταται αδύνατη η σύσταση των ΣΑ (ήδη υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην περιφέρεια) και επειδή στα μέλη του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ περιλαμβάνονται συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι προτείνω:

  Άρθρο 8 Μητρώα

  Στα μητρώα που δημιουργούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγγράφονται όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες αρχιτέκτονες έχουν δεκαπενταετή εμπειρία και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες αρχιτέκτονες πληρούν δύο τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α. Οκταετή αρχιτεκτονική εμπειρία.
  β. Διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
  γ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
  δ. Κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β` και Γ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α` 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 (Α` 42)»

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 14:59 | Δ. Τσιγκάνου

  Επειδή τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (και το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής) έχουν σε πολλές περιπτώσεις αρμοδιότητες που αφορούν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (διατηρητέα κτίρια, δόμηση σε ιστορικούς τόπους, παραδοσιακούς οικισμούς, τοπία φυσικού κάλλους κλπ), να τροποποιηθεί η περίπτωση γ ως εξής:
  «γ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αντικείμενο σχετικό με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή τον σχεδιασμό τοπίου».
  Οι μηχανικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. γ, να επιλέγονται κατά προτεραιότητα για τη σύνθεση των συμβουλίων.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 22:14 | Θεόδωρος Κάντζος

  Αντίστοιχα Μητρώα πρέπει να υπάρξουν και για τους Πολιτικούς Μηχανικούς καθώς και για τους δημοσίους υπαλλήλους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ανά περιφερειακή ενότητα.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 14:19 | ΓΑΡΔΙΚΗ Ευρυδίκη

  Να αναφερθούν οι διαταξεις που ορίζουν τη δημιουργία μητρώων που θα τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • οι μελέτες που εξετάζονται από την Επιτροπή πρέπει να υπογράφονται από αρχιτέκτονες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και του μελετητή βάσει του κοινού υπόβαθρου κατανόησης των σκοπών και του τρόπου αξιολόγησης των προτεινόμενων μελετών, το οποίο είναι αποκλειστικά το πεδίο γνώσης του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

  Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οποιαδήποτε δυσκολία κοινής αντίληψης όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των μελετών έχει παρατηρηθεί μεταξύ μελετητών και Επιτροπής πηγάζει από την έλλειψη κατανόηση των Αρχών του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της οπτικής γωνίας υπό την οποία οι προτάσεις εξετάζονται.

  Η υποστήριξη της μελέτης από μελετητή που κατέχει το αντικείμενο το οποίο εξετάζεται (πληρότητα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού) αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της Επιτροπής.

 • οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της γνωστικής επάρκειας των Μελών και της ορθής λειτουργίας της Επιτροπής.
  Το παραπάνω θα έχει νόημα μόνο εφόσον το σύνολο των Μελών της Επιτροπής κατέχει το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Συνεπώς τα προσόντα αυτά πρέπει να τα κατέχουν τόσο οι υπάλληλοι Μέλη εφόσον έχουν δικαίωμα ψήφου όσο και οποιοδήποτε Μέλος αποφασιστεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου χωρίς να κατέχει το γνωστικό αντικείμενο.
  Εάν στην Επιτροπή συμμετέχουν Μέλη που δεν κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα δεν υφίσταται λόγος η εξασφάλιση των παραπάνω προσόντων μόνο από τους δύο αρχιτέκτονες.