Άρθρο 12 Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)

Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:41 | Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πoλιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

  Αφού με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 12 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τη συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Α.Α. και του. ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ.
  Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΚΕ.Σ.Α.A. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής: Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α.) με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:07 | Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πoλιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

  Εφόσον, με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 12 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τη συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Α.Α. και του. ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ.
  Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΚΕ.Σ.Α.A. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής: Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α.) με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • Εφόσον, με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 12 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τη συγκρότηση του ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ. και του ΚΕ.ΣΑ.Α.

  Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:
  Συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (το οποίο έχει συγκροτηθεί, μεταξύ άλλων, από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης) Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.)με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και Υ.Π.ΕΝ.