Άρθρο 12 Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)

Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:41 | Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πoλιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αφού με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 12 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τη συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Α.Α. και του. ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ.
  Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΚΕ.Σ.Α.A. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής: Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α.) με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 13:07 | Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πoλιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εφόσον, με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 12 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τη συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Α.Α. και του. ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ.
  Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΚΕ.Σ.Α.A. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής: Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕ.Σ.Α.Α.) με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • Εφόσον, με το άρθρο 110 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 του Ν. 4030/2011, θα πρέπει το άρθρο 12 να συμπληρωθεί σε ότι αφορά τη συγκρότηση του ΚΕ.ΣΑ.ΜΑ.Θ. και του ΚΕ.ΣΑ.Α.

  Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:
  Συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (το οποίο έχει συγκροτηθεί, μεταξύ άλλων, από τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης) Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης (ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.)με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και Υ.Π.ΕΝ.